Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Juraszek, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ktl, Katedra Transportu Linowego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 896115
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 3, z ogólnej liczby 3 publikacji Autora


1
  • Metoda własnego residualnego pola magnetycznego w ocenie wybranych parametrów zużycia lin stalowychThe method of own residual magnetic field as a tool evaluate selected parameters determining wear of steel ropes / Janusz JURASZEK, Andrzej Kaczmarczyk // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Andrzej Tytko, Marian Wójcik. — Lędziny : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o., 2016. — ISBN: 978-83-944406-1-9. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92, Streszcz., Abstr.

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
  • Wykorzystanie światłowodów w inżynierii medycznejApplication of fiber optics in medical engineering / Jerzy KWAŚNIEWSKI, Janusz JURASZEK // Przegląd Spawalnictwa / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2364. — 2016 vol. 88 nr 10, s. 139–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz., Abstr.

  • słowa kluczowe: diagnostyka, światłowody, pomiary odkształceń, inżynieria medyczna

    keywords: diagnostics, optical fiber, medical engineering, measurements deformation

3
  • Zastosowanie światłowodów z siatkami Bragga FBG w zagadnieniach bezpieczeństwa i eksploatacji maszyn i urządzeń górnictwa podziemnegoImplementation of the FBG technology for safety and operation issues of underground mining machinery and equipment / Janusz JURASZEK // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 1, Wybrane problemy górnictwa podziemnego / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 126–131. — Bibliogr. s. 131, Streszcz., Abstr.. — Pierwsza afiliacja: Akademia Techniczno-Humanistycza, Bielsko-Biała

  • brak zdefiniowanych słów kluczowych