Wykaz publikacji wybranego autora

Joanna Hydzik-Wiśniewska, dr inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3273-9876

ResearcherID: S-8761-2017

Scopus: 55846997600

PBN: 909452

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
 • Assessment of rock mass stability in the historic area of levels IV-V of the ”Wieliczka” Salt MineOcena stabilności górotworu w strefie zabytkowej poziomów IV-V w Kopalni Soli Wieliczka / Kajetan D'OBYRN, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 62 no. 1, s. 189–202. — Bibliogr. s. 202. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/954/740

 • słowa kluczowe: kopalnia soli, podsadzanie wyrobisk, analiza geomechaniczna, stabilizacja górotworu

  keywords: salt mine, backfilling, geomechanical analysis, stabilization of the rock mass

2
 • Betony nowej generacji w budownictwie podziemnym : obudowa szybu głębionego w sztucznie zamrożonym górotworze – nowe podejścieNew generation concrete in underground constructions : lining of mining shafts sank in artificially frozen rock mass – new approach / Joanna HYDZIK, Piotr CZAJA. — Kraków : Wydawnictwo Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, 2010. — 140 s.. — (Archives of Mining Sciences ; ISSN 0860-7001. Monografia ; 9). — Bibliogr. s. 130–134, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Ekonomiczne aspekty stosowania betonu wysokowartościowego w budownictwie podziemnymEconomical aspects with application high performance concrete in underground construction / Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 129-130, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_09.pdf

 • słowa kluczowe: beton wysokowartościowu, obudowa szybu, koszty budowy szybu

  keywords: shaft lining, high performance concrete, cost of shaft sinking

4
 • Górniczo-konserwatorskie prace zabezpieczające zabytkowe wyrobiska „Zejścia Kalwaria” na poziomie Sobieski w Kopalni Soli „Bochnia”Mining and conservation protective works in monumental mining workings in “Zejście Kalwaria” on Sobieski level in Salt Mine “Bochnia” / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 1, s. 133–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-01/GG_2009_1_11.pdf

 • słowa kluczowe: zabytkowe obiekty podziemne, Kopalnia Soli Bochnia, górnicze prace zabezpieczające

  keywords: underground monumental objects, Salt Mine Bochnia, conservation works protective

5
 • Historia przebudowy i modernizacji średniowiecznego szybu Regis Kopalni Soli w WieliczceThe history of reconstruction and modernization mediaeval Regis shaft in Wieliczka Salt Mine / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 95–106. — Bibliogr. s. 106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Koncepcje Podziemnej Trasy Turystycznej w rejonie Starego Miasta Bystrzycy KłodzkiejConcept of Underground Tourist Route in Old Town district of Bystrzyca Kłodzka / Daniel WAŁACH, Joanna HYDZIK // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 601–608. — Bibliogr. s. 608, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_61.pdf

 • słowa kluczowe: Podziemna Trasa Turystyczna, obiekty podziemne

  keywords: Underground Touristic Route, underground objects

7
 • Kopalnia Soli „Bochnia” w drodze na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCOThe Salt Mine “Bochnia” on the way to World Heritage List UNESCO / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, T. 2 / pod red. Pawła P. Zagożdżona, Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2009. — ISBN: 978-83-7493-459-6. — S. 67–79. — Bibliogr. s. 78–79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych PolskiPossibility of using Indian rock material in climatic conditions of Poland / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2017 R. 18 nr 2, s. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.. — IV Polski Kongres Górniczy : Kraków, 20–22 listopada 2017 r.

 • słowa kluczowe: łupek indyjski, właściwości kamieni budowlanych, odporność na warunki klimatyczne

9
 • Możliwość wykorzystania indyjskich materiałów skalnych w warunkach klimatycznych Polski : [streszczenie][Possibility of using Indian rock material in climatic conditions of Poland] / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA, Małgorzata Smok, Anna WILK, Elżbieta HYCNAR // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. 25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • New generation concrete in underground constructions / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : 7–11 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec : abstracts of articles with congress framework programme. — [Poland : s. n.], [2008]. — Na s. tyt. dodatkowo: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — S. 107–108. — Pełny tekst W: New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : new technologies in mining : 7–12 September 2008, Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Piotr Czaja, Tomasz Niedoba. — Kraków : The Foundation for the AGH - University of Science & Technology ; [Czernichów] : Wydawnictwo EJB, cop. 2008. — Na s. tyt. dod.: 21st World Mining Congress & Expo 2008. — ISBN 978-83-88519-81-9. — S. 217–226. — Bibliogr. s. 226, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • New generation concrete in underground constructions / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: Scientific reports on Resource issues 2010 : selected papers of the IUR Partner Universities 2008–2009, Vol. 1 / red. IUR Office. — Freiberg : TU Bergakademie, [2010]. — ISBN: 978-3-86012-394-2. — S. 238–247. — Bibliogr. s. 247, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • New generation concrete – new approach in designing of underground structures / P. CZAJA, J. HYDZIK // W: New techniques and technologies in mining : proceedings of the School of undeground mining : Dnipropetrovs'k, Ukraine, 12–18 September 2010 / eds. Volodymyr Bondarenko, Iryna Kovalevs'ka, Roman Dychkovs'kyy. — London : CRC Press Taylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59864-4. — S. 137–144. — Bibliogr. s. 144, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ocena ruchów górotworu na podstawie pomiarów konwergencji w wybranych komorach Trasy Turystycznej Kopalni Soli „Wieliczka”The assessment of movements of the rock mass on the basis of measurements of convergence in selected chambers of a Tourist Route in “Wieliczka” salt mine / Kajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2014 R. 20 nr 1, s. 1–7. — Bibliogr. s. 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ocena stanu technicznego jaskini Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w KrakowieAbout Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T]. 3 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010. — ISBN: 978-83-7493-512-8. — S. 90–101. — Bibliogr. s. 100

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • O grocie Smocza Jama na Wzgórzu Wawelskim w Krakowie[About Dragon's Den of Wawel Hill in Cracow] / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK, Maciej Wiśniewski // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : materiały VI konferencji : Piechowice, 21–23.04.2010 r. / przygotowali: Paweł P. Zagożdżon, Marek J. Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, 2010. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • O Kopalni Soli „Bochnia” jako Pomniku Historii[About Salt Mine “Bochnia” as Historical Monument] / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robór górniczych : materiały V konferencji : Lądek Zdrój 22–24.04.2009 r. / przygot. Paweł P. Zagożdżon, Marek J.Battek, Maciej Madziarz. — Wrocław : Instytut Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, cop. 2009. — Na s. tyt. dod.: Dziedzictwo i Historia Górnictwa. — S. 9. — Bibliogr. [dla wszystkich referatów] s. 27. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Prace badawczo-rozpoznawcze obiektów podziemnych usytuowanych wzdłuż murów miejskich w Bystrzycy KłodzkiejThe research work of underground objects location along town walls in Bystrzyca Kłodzka / Joanna HYDZIK, Daniel WAŁACH // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 297–306. — Bibliogr. s. 306, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_29.pdf

 • słowa kluczowe: zabytkowe obiekty podziemne, metoda Z–S, staromiejskie dzielnice

  keywords: underground monumental objects, Z–S method, old town district

18
 • Przebudowa podszybi szybu Regis dla potrzeb trasy „Szlaki nowej przygody” w kopalni soli „Wieliczka”Regis shaft bottom reconstruction for the needs “Routes for a new adventure” in Wieliczka Salt Mine / Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: Dzieje górnictwa – element europejskiego dziedzictwa kultury, [T.] 4 / pod red. Pawła P. Zagożdżona i Macieja Madziarza. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2012. — ISBN: 978-83-7493-673-6. — S. 149–162. — Bibliogr. s. 161

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Selected aspects of numerical modelling of the salt rock mass: the case of the “Wieliczka” salt mineWybrane aspekty modelowania numerycznego masywu solnego na przykładzie kopalni soli „Wieliczka” / Kajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 1, s. 73–88. — Bibliogr. s. 86–88

 • keywords: selection of geotechnical and rheological parameters of salt, numerical stability analysis

20
 • Sposób wykonywania obudowy szybu odcinkami z góry w dół w zamrożonym górotworze[Production method of shaft enclosure with sections from up to down in a frozen orogenic belt] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Piotr CZAJA, Joanna HYDZIK, Marian BRANNY. — Int.Cl.: E21D 5/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 208175 B1 ; Udziel. 2010-10-11 ; Opubl. 2011-03-31. — Zgłosz. nr P.379311 z dn. 2006-03-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL208175B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Structural changes of rocks subjected to high temperatures and their impact on thermal parametersStructurní změny hornin vystavených vysokým teplotám a jejich dopad na teplotní parametry / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: GEKO 2012 : 4\textsuperscript{th} traditional international colloquium on Geomechanics and geophysics : 7–8 June 2012, Ostravice = 4. tradiční mezinárodní geomechanické a geofyzikální kolokvium / eds. Petr Koníček, Kamil Souček. — Ostrava : Academy of Science of the Czech Republic. Institute of Geonics, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-86407-22-7. — S. 57–59. — Tekst ang.-czes.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The change of structural and thermal properties of rocks exposed to high temperatures in the vicinity of designed geo-reactorZmiany właściwości strukturalnych i cieplnych skał poddanych wysokim temperaturom w rejonie projektowanego georeaktora / Piotr MAŁKOWSKI, Zbigniew NIEDBALSKI, Joanna HYDZIK-WISNIEWSKA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2013 vol. 58 no. 2, s. 465–480. — Bibliogr. s. 480

 • słowa kluczowe: parametry strukturalne skał, wysoka temperatura, termiczne właściwosci skał, wygrzewanie skał

  keywords: structural rocks parameters, high temperature, thermal rocks parameters, rock's kilning

23
 • The historic Regis shaft in the Wieliczka Salt Mine – its history and present state / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // W: 11. Altbergbau–Kolloquium und 7. Konferenz Erbe und Geschichte des Bergbaus : 700 Jahre Kupfererzbergbau in Niederschleisen : 03. bis 05. November 2011, Wrocław. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2011. — ISBN: 978-3-86797-128-7. — S. 427-436. — Bibliogr. s. 436, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Wpływ zmienności warunków geologiczno-górniczych na stan techniczny wyrobisk na przykładzie zespołu komór Ksawer w Kopalni Soli „Wieliczka”Influence of geological and mining condition variability on the technical state of excavation chambers on the example of the complex of Ksawer Chambers in the “Wieliczka” Salt Mine / Kajetan d'Obyrn, Joanna HYDZIK-WIŚNIEWSKA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 12, s. 84–91. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Abstr.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zabezpieczenie zabytkowych wyrobisk górniczych Zejścia Kalwaria między poziomami Danielowiec i Sobieski w Kopalni Soli Bochnia[Protection of monumental mining workings in Zejście Kalwaria between Danielowiec and Sobieski levels in Salt Mine Bochnia] / Zenon DUDA, Joanna HYDZIK // W: Geotechnika 2008 : XIII międzynarodowe sympozjum : Gliwice-Ustroń, 14–17 października 2008 r. : materiały naukowe. Cz. 1, polska = Geotechnics / red. nauk. Mirosław Chudek (przewodn.), [et al.] ; Politechnika Śląska. Wydział Górnictwa i Geologii. — Gliwice : Katedra Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-911515-2-2. — S. 157–168. — Bibliogr. s. 167–168, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych