Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Fijał, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900388

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 36, z ogólnej liczby 37 publikacji Autora


1
2
 • Application of mineralogical methods to the investigation of some gem-quality corals / Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Jerzy FIJAŁ, Anna Krawczyk // Journal of Gemmology ; ISSN 1355-4565. — 2009 vol. 31 no. 5–8, s. 226–234. — Bibliogr. s. 233–234, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania mineralogiczno-gemmologiczne kości słoniowej na przykładzie ciosów słonia afrykańskiego i mamuta syberyjskiegoComparative mineralogical-gemmological studies of ivory from an African elephant and a Siberian mammoth / Magdalena DUMAŃSKA-SŁOWIK, Jerzy FIJAŁ, Adam GAWEŁ, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Maciej PAWLIKOWSKI, Tomasz Sito // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 49–58. — Bibliogr. s. 57, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania stabilności odpadowych płuczek wiertniczychStability analysis of drilling mud waste / Aleksandra JAMROZIK, Andrzej GONET, Jerzy FIJAŁ, Konrad Terpiłowski, Lucyna CZEKAJ // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2014 : XXV konferencja naukowo-techniczna : wiernictwo, nafta, gaz – dziś i jutro : Kraków, 11–13 czerwca 2014 : księga abstraktów = 25th scientific and technical conference : drilling, oil, gas – today and tomorrow : Krakow, 11–13 June 2014 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Categorization of the drilling waste as a criterion of selecting the methods of their detoxication, recovery and management / Andrzej GONET, Jerzy FIJAŁ, Aleksandra JAMROZIK, Stanisław STRYCZEK, Torleiv Bilstad // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2016 vol. 33 no. 2, s. 447–454. — Bibliogr. s. 453–454, Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://goo.gl/6diyAI

 • keywords: drilling waste, categorization waste, management drilling waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2016.33.2.447

6
 • Characterization, properties and microstructure of spent drilling mud from the point of view of environmental protection / Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Aleksandra JAMROZIK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2015 vol. 32 no. 3, s. 483–492. — Bibliogr. s. 491–492, Summ.. — tekst: http://goo.gl/vvqhgr

 • keywords: environmental protection, drilling waste, drilling waste management

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/drill.2015.32.3.483

7
 • Clay-polymer nanocomposites in microstructure of drilling fluids and wastes – their formation, chemical reactivity and management : conference abstract / Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STYRYCZEK, Lucyna CZEKAJ // Mineralogia / Mineralogical Society of Poland ; ISSN 1899-8291. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica. — 2009 vol. 40 no. 1–4, s. 124–125. — Annual symposium of the Polish Clay Group 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Composition of drilling waste associated with prospecting for oil and gas / J. FIJAŁ, A. GONET, A. JAMROZIK // W: Crete 2014 [Dokument elektroniczny] : industrial and hazardous waste management : 4th international conference : September 2nd–5th 2014, Chania, Crete, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8], Summ.. — Executive summary w wersji drukowanej. — S. 395–396. — ISBN 978-960-8475-20-5

 • keywords: spent water-based drilling muds, chemical and physicochemical properties of drilling muds, polymer-mineral composite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Destabilization of colloidal microstructure of used drilling mud by reactive composites – management of treated wastes / Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Lucyna CZEKAJ // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 58. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Detoxication of drilling waste contaminated with oil products and their management in ground environment on the example of the Podkarpacie district / Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Andrzej GONET, Stanisław STRYCZEK, Ireneusz Grzywnowicz, Kazimierz Macnar // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 51. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Drilling muds used in Poland and the possibilities of their utilizationVrtné výplachy používané v Pol’sku a možnosti ich využitia / A. GONET, A. JAMROZIK, J. FIJAŁ, K. Macnar // W: Nové poznatky v oblasti vŕtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhl'ovodíkov : XVII. Medzinárodná Vedecko-Technická Konferencia : 20.–22. október 2014, Podbanské, Slovensko : zborník konferencie = New knowledge in the area of drilling, production, transport and storage of hydrocarbons : XVII. international scientific-technical conference : October 20–22, 2014, Podbanské, Slovakia : the conference proceeedings / eds. Ján Pinka, Eliška Horniaková. — Košice : TU, 2014. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-80-553-1834-9. — S. 7–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • keywords: drilling mud, soil, silicate minerals, organic substances, mineral-organic complexes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Environmental drilling impacts of drilling muds used in search for oil and gas in Poland / A. JAMROZIK, J. ZIAJA, A. GONET, J. FIJAŁ, K. Macnar // W: Crete 2014 [Dokument elektroniczny] : industrial and hazardous waste management : 4th international conference : September 2nd–5th 2014, Chania, Crete, Greece. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Greece : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [8], Summ.. — Executive summary w wersji drukowanej. — S. 521–522. — ISBN 978-960-8475-20-5

 • keywords: environmental protection, drilling, drilling mud, drilling waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Evaluation of the suitability of the transformed drilling waste for land reclamation / W. Krzaklewski, A. JAMROZIK, J. FIJAŁ, A. GONET, L. CZEKAJ // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 27-29 November, 2017, Vienna, Austria : conference proceedings. Vol. 17, Science and technologies in geology, exploration and mining. Iss. 15, Oil and gas exploration. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-26-3. — S. 163–170. — Bibliogr. s. 170, Abstr.

 • keywords: environmental protection, land reclamation, drilling waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.5593/sgem2017H/15/S06.021

14
 • Hydrogeologiczne i techniczne uwarunkowania rekultywacji wyrobiska pomarglowego „Górka” w Trzebini wypełnionego odpadamiHydrogeological and technical aspects of reclamation of the open cast “Górka” in Trzebinia filled with waste / Grzegorz Malina, Dorota Giełżecka-Mądry, Jerzy FIJAŁ, Piotr Calicki, Maciej Jęczalik // W: Geologia stosowana i ochrona środowiska : III krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach Jubileuszu 55-lecia Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach i 15-lecia Hydrogeotechniki : Suchedniów, 15.06.2007 r. / [Przedsiębiorstwo Geologiczne ; Hydrogeotechnika]. — Kielce : PPU DCF, 2007. — ISBN10: 83-907606-7-3. — S. 23–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Impact of clay minerals and some drilling mud additives on microbial life / Roman Żurek, Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 194. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Kategoryzacja odpadów wiertniczych jako kryterium wyboru metody ich detoksykacji, odzysku i zagospodarowania[Drilling waste categorization as a criterion for selecting methods of detoxification, recovery and management] / Andrzej GONET, Jerzy FIJAŁ, Aleksandra JAMROZIK, Stanisław STRYCZEK, Torleiv Bilstad // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2016 : kierunki rozwoju przemysłu naftowego w Polsce i na świecie : XXVII konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 08–10 czerwca 2016 = Directions of development of oil and gas industry in Poland and in the world : 27\textsuperscript{th} conference : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 58

 • keywords: drilling waste, management drilling waste, detoxication drilling waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Metody przetwarzania organiczno-mineralnych odpadów wiertniczych w aspekcie ich zagospodarowania : praca zbiorowa[Elaboration of a method of organic-mineral drilling waste processing in the aspect of its management / pod red. Andrzeja GONETA ; [aut.] Lucyna CZEKAJ, Jerzy FIJAŁ, Ireneusz Grzywnowicz, Dariusz KNEZ, Mirosław RZYCZNIAK, Stanisław STRYCZEK, Roman Żurek ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : WWNiG AGH im. St. Staszica, 2006. — 230 s.. — Bibliogr. przy rozdz., Summ.. — ISBN10: 83-7269-239-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Perspektywy wykorzystania wielofunkcyjnych materiałów kompozytowych i nanokompozytowych w procesach detoksykacji skażonych środowisk gruntowo-wodnychPerspectives of application of multifunctional composites and nanocomposites in detoxication of polluted soil-water systems / Jerzy FIJAŁ // W: Geologia stosowana i ochrona środowiska : III krajowa konferencja naukowo-techniczna organizowana w ramach Jubileuszu 55-lecia Przedsiębiorstwa Geologicznego w Kielcach i 15-lecia Hydrogeotechniki : Suchedniów, 15.06.2007 r. / [Przedsiębiorstwo Geologiczne ; Hydrogeotechnika]. — Kielce : PPU DCF, 2007. — ISBN10: 83-907606-7-3. — S. 63–73. — Bibliogr. s. 73, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Physicochemical, comparative study methods in chracterizing of the composition and microstructure of different spent water-based drilling muds / J. FIJAŁ, A. GONET, A. JAMROZIK // W: Drilling-Oil-Gas AGH 2015 : przyszłość przemysłu naftowo-gazowniczego : XXVI konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 10–12 czerwca 2015 : [księga abstraktów] = Future of oil and gas industry : 26th conference : Krakow, 10–12 June 2015 : abstract book. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 57

 • keywords: spent water-based drilling muds, chemical and physicochemical properties of drilling muds, polymer-mineral micro- and nanocomposites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Rudy darniowe jako sorbenty mineralne – badania jakości i propozycje zasad dokumentowaniaBog ores as mineral sorbents – quality tests and a proposal of geological reporting / Tadeusz RATAJCZAK, Jerzy FIJAŁ, Grzegorz RZEPA, Tomasz BAJDA // Górnictwo Odkrywkowe ; ISSN 0043-2075. — 2006 R. 28 nr 1–2, s. 141–145. — Bibliogr. s. 144–145. — Metodyka rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin oraz geologicznej obsługi kopalń : X seminarium : połączone z jubileuszem 70-lecia urodzin Profesora Marka Niecia : Korytnica, 7–9 czerwiec 2006 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zakład Geologii Złożowej i Górniczej [etc.]. — Wrocław : Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Rudy darniowe jako uniwersalne sorbenty mineralne a zakres ich badań fizykochemicznych i geologiczno-złożowychBog iron ores as universal mineral sorbents need a range of specific physical, chemical and geological investigations / Tadeusz RATAJCZAK, Jerzy FIJAŁ, Jacek MUCHA, Tomasz BAJDA, Grzegorz RZEPA // W: XVII konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 14–16.11.2007 / PAN. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : IGSMiE PAN. Wydawnictwo, 2007. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 71). — Opis część. wg okł.. — ISBN: 978-83-60195-70-3. — S. 229–240. — Bibliogr. s. 239, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • Sorbenty mineralne formowane w procesach chemicznej aktywacji minerałów ilastychMineral sorbents formed in the processes of chemical activation of clay minerals / Jerzy FIJAŁ // W: Sorbenty mineralne : surowce, energetyka, ochrona środowiska, nowoczesne technologie / red. nauk. Tadeusz Ratajczak, Grzegorz Rzepa, Tomasz Bajda. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — ISBN: 978-83-7464-629-1. — S. 119–136. — Bibliogr. s. 133–136, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: sorbenty mineralne, podpierane smektyty, aktywaty kwasowe minerałów ilastych, fluorowane minerały ilaste, wielofunkcyjne kompozyty mineralne

  keywords: mineral sorbents, pillared smectites, modified acid activated clays, fluorinated clays, multifunctional mineral composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Sposób detoksykacji środowisk wodnych, zwłaszcza odpadowych płuczek wiertniczych[Method for detoxification of water environments, preferably spent drilling mud] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FIJAŁ Jerzy, GONET Andrzej, JAMROZIK Aleksandra, STRYCZEK Stanisław. — Int.Cl.: C02F 9/04\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418500 A1 ; Opubl. 2018-03-12. — Zgłosz. nr P.418500 z dn. 2016-08-30 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 6, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418500A1.pdf

 • słowa kluczowe: uzdatnianie odpadów wiertniczych, detoksykacja odpadowych płuczek wiertniczych

  keywords: detoxification of spent drilling mud, treatment of drilling waste, removing contaminations

  cyfrowy identyfikator dokumentu: