Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Jasica, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kkem, Katedra Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900876
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Analysis of the exploitation of devices operated in mining industry in the aspect of quality improvement of tribologic centres / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 280–284. — Bibliogr. s. 284, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the exploitation of devices operated in the mining industry in the aspect of the quality improvement of tribologic centresAnaliza procesu eksploatacji urządzeń pracujących w przemyśle wydobywczym w aspekcie poprawy jakości węzłów tribologicznych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: eksploatacja, koparki, ładowarki

  keywords: exploitation, excavator, loader

3
 • Assessing production process reliability using statistical methods / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Zagadnienia Eksploatacji Maszyn = Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance ; ISSN 0137-5474. — Tytuł poprz.: Zagadnienia Tarcia Zużycia i Smarowania ; ISSN: 0137-5474. — 2008 vol. 43 no. 3, s. 19–31. — Bibliogr. s. 30–31, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Developing the operational reliability of motor vehiclesKształtowanie niezawodności eksploatacyjnej pojazdów mechanicznych / Piotr BERA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Jan SZYBKA // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 111 z. 4. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2014 1-M, s. 3–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: sztuczne sieci neuronowe, kształtowanie niezawodności, niezawodność eksploatacyjna

  keywords: artificial neural networks, developing reliability, operational reliability

5
 • Innowacyjne kształcenie w aspekcie wymagań inżynierii eksploatacji[Innovative education for standards required in engineering operation] / Jan SZYBKA, Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Robert PILCH // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2009 nr 4, s. 52–62. — Bibliogr. s. 62

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Koncepcja usprawnienia systemu obsługiwania na przykładzie linii technologicznej zakładu przetwórstwa hutnicznegoModernization conception of technological line maintainance system in metallurgy processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2010 nr 2, s. 73–84. — Bibliogr. s. 84, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSEV : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w  pojazdach : XII krajowa : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 15–16 czerwca 2009 r. Kraków = Quality, safety and ecology in vehicles : XII national : VI international scientific conference / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : [Politechnika Krakowska], 2009. — ISBN: 978-83-7242-499-0. — S. 117–122. — Bibliogr. s. 121–122, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kształtowanie jakości eksploatacyjnej wózków widłowychModelling process of fork-lift trucks operation systems / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 1, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Kształtowanie jakości wyrobu w procesie produkcyjnymForming of product quality during manufacturing processes / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2012 nr 2, s. 79–91. — Bibliogr. s. 90–91, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Modernisation of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirementsModernizacja rozwiązań konstrukcyjnych obiektów prototypowych w aspekcie wymagań eksploatacyjnych / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA, Dariusz WĘDRYCHOWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2013 nr 1, s. 77–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: modernizacja, eksploatacja, obiekty prototypowe

  keywords: exploitation, prototype objects, modernisation

11
 • Modernization of constructional solutions of prototype objects in the aspect of exploitation requirements / HEINRICH M., JASICA G., WĘDRYCHOWICZ D. // Vìsnik Kiïvs'kogo nacìonal'nogo unìversitetu tehnologìj ta diazajnu = Bulletin of the Kiev National University Technologies and Design / Mìnìsterstvo Osvìti i Nauki Ukraïni ; ISSN 1813-6796. — 2012 no. 3 spec. vip., s. 227–231. — Bibliogr. s. 231, Rez., Summ.. — «Techno and Design» ; Ukrainian-Polish scientific and technical conference : Kiev

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // W: QSET 2011 : Jakość, bezpieczeństwo i ekologia w transporcie = Quality safety and ecology in transport : XIII międzynarodowa konferencja naukowa = XIII international scientific conference : 15–17 czerwca 2011 r., Kraków–Niepołomice / Politechnika Krakowska. Wydział Mechaniczny. Instytut Pojazdów Szynowych = Cracow University of Technology. Faculty of Mechanical Engineering. Institute of Rail Vehicles. — Kraków : PK, 2011. — ISBN: 978-83-7242-594-2. — S. 197–203. — Bibliogr. s. 203, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Ocena jakości eksploatacyjnej koparek i ładowarek w przemyśle wydobywczymQuality assessment of strippers and muckers / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 109 z. 14. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2012 7–M, s. 97–104. — Bibliogr. s. 103–104, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
 • Statystyczna kontrola jakości z zastosowaniem analizy Pareto-Lorenza na przykładzie walcowni zimnej blachThe Pareto-Lorenz analysis in statistic experiments of quality control / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 3, s. 153–164. — Bibliogr. s. 163, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wielokryterialna ocena jakości wyrobu z uwzględnieniem etapów projektowania, wytwarzania i eksploatacjiThe quality estimation during design, production and operating processes / Małgorzata HEINRICH, Grażyna JASICA // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 3, s. 85–96. — Bibliogr. s. 95, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ wybranych działań modernizacyjnych na efektywność eksploatacyjną systemu grzewczegoThe influence of modernisation on the exploitation efficiency of a heating system / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2010 nr 2, s. 57–71. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wspomaganie gospodarki remontowej ciągu produkcyjnego materiałów ogniotrwałychComputer-aided system in maintenance of refractory silica materials production line / Grażyna JASICA, Małgorzata HEINRICH // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2009 nr 4, s. 227–236. — Bibliogr. s. 236, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych