Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Durak, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: K-6988-2012

Scopus: brak

PBN: 901296

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Algorytmy wnioskowania w systemie diagnostyki wad wyrobów metalowych po ulepszaniu cieplnym[Reasoning algorithms in the defects diagnostic system for metal products after heat treatment] / Angelika Adamczyk, Anna ADRIAN, Henryk ADRIAN, Jarosław DURAK, Stanisława Kluska-Nawarecka // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. Adam Grzech, [et al.]. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — ISBN: 978-83-60434-55-0. — S. 247–263. — Bibliogr. s. 263, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analysis of the applicability of domain ontology in copper alloys processing / S. Kluska-Nawarecka, B. MRZYGŁÓD, J. DURAK, K. REGULSKI // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2010 vol. 10 iss. 2, s. 69–74. — Bibliogr. s. 74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Aspects of knowledge integration using ontological model in issues of decision support in the process of die forgingAspekty integracji wiedzy z użyciem modelu ontologicznego w zagadnieniach wspomagania decyzji w procesie odkuwania matrycowego / Stanisława Kluska-Nawarecka, Jarosław DURAK, Krzysztof REGULSKI // Computer Methods in Materials Science : quarterly / Akademia Górniczo-Hutnicza ; ISSN 1641-8581. — Tytuł poprz.: Informatyka w Technologii Materiałów. — 2012 vol. 12 no. 2, s. 63–69. — Bibliogr. s. 68, Abstr., Streszcz.. — J. Durak, K. Regulski afiliacja: University of Science and Technology ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badanie i analiza metodą logiki rozmytej parametrów procesu mieszania pod kątem poprawy własności kompozytów otrzymanych z proszkówThe research and analysis of mixing process parameters with application of fuzzy logic method for the improvement of properties of PM composites / Marek WOJTASZEK, Jarosław DURAK, Filip Pernal // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2009 vol. 9 nr 4, s. 327–331. — Bibliogr. s. 331

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Computer system for casting defects classification based on Polish, French and Czech specifications / A. ADRIAN, J. DURAK, B. MRZYGŁÓD, S. Kluska-Nawarecka, K. MIŁKOWSKA, D. Wilk-Kołodziejczyk // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2009 vol. 9 iss. 3, s. 5–8. — Bibliogr. s. 8, Abstr.. — D. Wilk-Kołodziejczy – brak afiliacji AGH ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute

 • keywords: database, casting faults, faults classification

6
 • Hierarchizacja wiedzy technologicznej stosowanej w diagnostyce wad odlewniczych[Technological knowledge hierarchization in diagnostics of casting faults] / Anna ADRIAN, Jarosław DURAK, Dorota WILK-KOŁODZIEJCZYK, Stanisława Kluska-Nawarecka // W: INFOBAZY 2008 : systemy, aplikacje, usługi : materiały V krajowej konferencji naukowej : Sopot, 15–17 października 2008 / red. Antoni Nowakowski ; Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk [etc.]. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2008. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN10: 83-908112-6-0. — S. 106–111. — Bibliogr. s. 111, Streszcz., Summ.. — D. Wilk-Kołodziejczyk – dod. afiliacja: Krakowska Szkoła Wyższa ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Instytut Odlewnictwa

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Knowledge integration using ontological model for decision support in the process of die forgingIntegracja wiedzy z użyciem modelu ontologicznego dla potrzeb wspomagania decyzji w procesie odkuwania matrycowego / Stanisława Kluska-Nawarecka, Jarosław DURAK, Krzysztof REGULSKI // W: KomPlasTech 2012 [Dokument elektroniczny] : informatyka w technologii metali : Szczyrk, 15–18 stycznia 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Katowice : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. [9–10]. — Tytuł przejęto ze s. tyt.. — Jarosław Durak, Krzysztof Regulski – afiliacja: University of Science and Technology ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute in Cracow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Logika rozmyta jako narzędzie doboru parametrów mieszania w procesie przygotowania materiałów kompozytowych[Fuzzy logic as a tool for mixing process parameters evaluation in preparation of composites] / Jarosław DURAK, Marek WOJTASZEK // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe / red. Adam Grzech, [et al.]. — Warszawa : Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, 2009. — (Problemy Współczesnej Nauki, Teoria i Zastosowania. Informatyka / ed. serii Leonard Bolc). — ISBN: 978-83-60434-55-0. — S. 405–416. — Bibliogr. s. 416, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Model strukturyzacji wiedzy dla systemu wspomagania decyzjiKnowledge structuring models for decision support system / Anna ADRIAN, Barbara MRZYGŁÓD, Jarosław DURAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2012 R. 79 nr 1, s. 67–70. — Bibliogr. s. 70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ocena przydatności adaptacyjnych technik parametrów do wspomagania procesu wytwarzania kompozytów aluminium-włókna ceramiczneAssessment of usefulness of the adaptive parameter selection techniques for support manufacturing process of aluminium-ceramic fibres composites / Jarosław DURAK, Marek WOJTASZEK // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2010 vol. 10 nr 4, s. 301–306. — Bibliogr. s. 306

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • The expert system for forging processes / Z. Gronostajski, M. Hawryluk, A. Niechajowicz, M. Marciniak, M. Zwierzchowski, S. Polak, A. ADRIAN, B. MRZYGŁÓD, J. DURAK // W: AutoMetForm 2012 : Advanced Metal Forming processes in automotive industry : the 3\textsuperscript{st} international Lower Silesia–Saxony conference : 13–16 May 2012, Wroclaw, Poland : the conference materials / ed. Zbigniew Gronostajski. — [Wrocław : s. n.], [2012]. — S. 359–370. — Bibliogr. s. 369–370

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • Wnioskowanie w zintegrowanych bazach wiedzy z użyciem modelu ontologicznego[Inference in integrated knowledge bases using ontological model] / Stanisława Kluska-Nawarecka, Jarosław DURAK, Krzysztof REGULSKI // W: Infobazy 2011 : nauka, projekty europejskie, społeczeństwo informacyjne : materiały VI krajowej konferencji naukowej : Gdańsk–Sopot, 5–7 września 2011 roku / red. Antoni Nowakowski ; Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, Katedra Inżynierii Biomedycznej Politechniki Gdańskiej. — Gdańsk : Centrum Informatyczne TASK, 2011 + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-930549-5-4. — S. 143–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz., Summ.. — J. Durak, K. Regulski – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; S. Kluska-Nawarecka – afiliacja: Foundry Research Institute

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji w dydaktyce przedmiotów technologicznychApplication of artificial intelligence techniques and methods to support learning in material science / Jarosław DURAK, Marek WOJTASZEK // Edukacja : studia, badania, innowacje ; ISSN 0239–6858. — 2010 nr 2, s. 59–63. — Bibliogr. s. 63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Wykorzystanie logiki rozmytej do wyznaczania parametrów procesu mieszania podczas wytwarzania metodą metalurgii proszków kompozytów umacnianych cząstkamiApplication of fuzzy logic to determine suttable parameters of mixing process for composites obtained from powder reinforced by ceramic particles by use of PM method / Marek WOJTASZEK, Jarosław DURAK // Kompozyty = Composites ; ISSN 1641-8611. — 2008 vol. 8 nr 4, s. 390–396. — Bibliogr. s. 396

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Zastosowanie Fuzzy Toolbox z pakietu Matlab w dydaktyce z dziedziny inżynierii materiałowej[Application of Matlab's Fuzzy Toolbox in didactics of material science] / Jarosław DURAK, Marek WOJTASZEK, Barbara MRZYGŁÓD // W: Komputerowe wspomaganie dydaktyki : materiały krajowej konferencji naukowej : Łódź, 25–27 czerwca 2008 / red. Edward Kącki, Joanna Stempczyńska ; Wyższa Szkoła Informatyki. — Łódź : nakł. WSI, 2008. — ISBN: 978-83-60282-07-6. — S. 39–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Zastosowanie zaawansowanych metod rozwiązywania układu równań dla przestrzennego modelu wymiany ciepła w procesie walcowaniaParallel computing algorithm for three-dimensional thermal model of rolling process / Tomasz DĘBIŃSKI, Dariusz JĘDRZEJCZYK, Adrian GUMUŁA, Mirosław GŁOWACKI, Jarosław DURAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2008 R. 75 nr 4, s. 193–200. — Bibliogr. s. 200

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych