Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Reś, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900966
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 39, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • Application of electrohydrodynamic method and high-pressure water jets as non-blasting alternative of rock breaking and splitting open pits / Janusz REŚ, Krzysztof KOTWICA // W: 44. Bányagépészet az új energiaszerkezet szolgálatában : bányagépészeti és bányavillamossági konferencia : Balatongyörök, 2011. szeptember 29–30.. — Tatabánya : MIKROLIN PRESS Nyomdaipari KFT, [2011]. — Opis wg okł.. — S. 41–47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Application of finished elements for an analysis of concrete and rocks disintegration processes by electrohydraulic methodZastosowanie metody elementów skończonych w analizie procesu rozpajania betonu i skał metodą elektrohydrauliczną / Janusz REŚ // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 671–686. — Bibliogr. s. 686

 • keywords: finite element method, concrete, electrohydraulic method, splitting, rocks

3
 • Automatyzacja procesu kotwienia przyszłością procesu eksploatacji złóż rudy miedziAutomation of the bolting process – the future of copper ore deposits exploitation / Andrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny, Dale Gill, Janusz REŚ // W: Materiały międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : perspektywy i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 24–26 września 2009, T. 1 = International copper ore mining congress : perspectives and challenges : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Fundacja Polska Miedź, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2009 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-929275-0-1. — S. 30–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • A module unit machine for mechanical mining and dressing of minerals designed to meet the needs of road engineering and building industry in local open pits / Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Janusz REŚ // W: A bányászat realitásai a válság id\H{o}szakában : 42. bányagépészeti és bányavillamossági konferencia : Balatongy\H{o}r\H{o}k, 2009. szeptember 24–25. — [Tatabánya : MIKROLIN PRESS Nyomdaipari KFT], [2009]. — S. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • A new solution of module unit machine for mechanical mining and dressing of minerals in local open pits / Janusz REŚ, Krzysztof KOTWICA // W: Continuous surface mining : latest developments in mine planning, equipment and environmental protection : proceedings of the 11\textsuperscript{th} international symposium of continuous surface mining : 25–27\textsuperscript{th} June, 2012 : Hungary / eds. Gábor Ladányi, József Molnár. — [Hungary] : University Press, [2012]. — ISBN: 978-615-5216-09-1. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Bęben tnący do rozdrabniacza roślin łodygowych, szczególnie zbelowanej słomy[Cutting drum for the stem plants shredder, especially for baled straw] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REŚ Janusz, Dróżdż Dominik. — Int.Cl.: A01F 29/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 391913 A1 ; Opubl. 2012-01-30. — Zgłosz. nr P.391913 z dn. 2010-07-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 3, s. 2. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL391913A1.pdf

 • słowa kluczowe: bęben tnący, rozdrabniacz roślin łodygowych

  keywords: cutting drum, stem plants shredder

8
 • Bęben tnący do rozdrabniacza roślin łodygowych, szczególnie zbelowanej słomy[Cutting drum for the stem plants shredder, especially for baled straw] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz REŚ, Dominik Dróżdż. — Int.Cl.: A01F 29/06\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214791 B1 ; Udziel. 2012-12-17 ; Opubl. 2013-09-30. — Zgłosz. nr P.391913 z dn. 2010-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214791B1.pdf

 • słowa kluczowe: bęben tnący, rozdrabniacz roślin łodygowych

  keywords: cutting drum, stem plants shredder

9
 • Development tendencies in the construction of self-propelled haulage vehicles in the aspect of changeable mining and geological conditions / Janusz REŚ, Marcin MAZUR // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 157–167. — Bibliogr. s. 167

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Examination of the quartzite and diabase disintegration process in a vibratory jaw crusher / Janusz REŚ, Marcin MAZUR // Journal of Mines, Metals & Fuels ; ISSN 0022-2755. — 2010 vol. 58 nos. 11, 12, s. 303–307, 311. — Bibliogr. s. 307, 311

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Manipulator samojezdnego wozu do tymczasowego podpierania stropu w wyrobisku podziemnym, zwłaszcza w celu odzysku rozprężnych kotew z likwidowanego wyrobiska z obudową kotwiową[Manipulator of a self–propelled car for temporary shoring of the ceiling of the underground excavation, especially for recovering the expansion anchors from a liquidated excavation with roof bolting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: REŚ Janusz. — Int.Cl.: E21D 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392570 A1 ; Opubl. 2012-05-07. — Zgłosz. nr P.392570 z dn. 2010-10-04 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 8, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392570A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Manipulator samojezdnego wozu do tymczasowego podpierania stropu w wyrobisku podziemnym, zwłaszcza w celu odzysku rozprężnych kotew z likwidowanego wyrobiska z obudową kotwiową[Manipulator of a self-propelled car for temporary shoring of the ceiling of the underground excavation, especially for recovering the expansion anchors from a liquidated excavation with roof bolting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Janusz REŚ. — Int.Cl.: E21D 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 217654 B1 ; Udziel. 2013-12-20 ; Opubl. 2014-08-29. — Zgłosz. nr P.392570 z dn. 2010-10-04. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL217654B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Modern solutions of a roof bolter for protecting in medium and high workings / Janusz REŚ, Andrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 141–156. — Bibliogr. s. 156

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modern solutions of a roof bolter for protecting roofs in medium and high workings / Janusz REŚ // Journal of Mines, Metals & Fuels ; ISSN 0022-2755. — 2011 vol. 59 nos. 11–12, s. 355–362. — Bibliogr. s. 362, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Modułowa maszyna zespołowa do mechanicznego urabiania i przeróbki surowców skalnych dla potrzeb drogownictwa i budownictwa w lokalnych kopalniach odkrywkowychModule common machine for mechanical mining and dressing of rock resources for road-building in local open pits / Krzysztof KOTWICA, Piotr GOSPODARCZYK, Janusz REŚ // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 78–81. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Monitoring pracy maszyn wiercących i kotwiącychWork monitoring system in drilling and bolting / Andrzej Czajkowski, Krzysztof Okręt, Lesław Ostapow, Jerzy Nadolny, Janusz REŚ // W: II Międzynarodowy Kongres Górnictwa Rud Miedzi : perspektywy i kierunki rozwoju : Lubin, 16–18 lipca 2012 : materiały konferencyjne = II International Copper Ore Mining Congress : perspectives and development directions : conference papers / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Oddział Lubin, KGHM Polska Miedź S. A., Związek Pracodawców Polska Miedź. — [Lubin : SITG. Oddział], [2012]. — Publikacja zawiera: książkę abstraktów oraz CD-ROM. — ISBN: 978-83-929275-5-6. — S. 18. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 161–170. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Abstr.. — J. Reś – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Monitoring samojezdnych maszyn wiercąco-kotwiących produkcji firmy Mine Master w warunkach dołowych KGHM Polska Miedź S. A.The monitoring system of the drilling and bolting machines produced by Mine Master in the mining conditions of KGHM Polska Miedź S. A. / Andrzej Czajkowski, Lesław Ostapów, Wiesław Kaźmierczak, Janusz REŚ // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 53–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • New aspects of application of the electrohydraulic method in the mining technology / Janusz REŚ, Leszek Ziętkowski // W: Selected problems of coal and cohesive rocks exploitation / eds. Antoni Kalukiewicz, Janusz Reś. — Cracow : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-930353-0-4. — S. 111–139. — Bibliogr. s. 138–139

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • New challenges and visions for mining : 21st World Mining Congress : ore mining – trends and challenges : 7–12 September 2008 Poland, Kraków–Katowice–Sosnowiec / eds. Herbert Wirth, Janusz REŚ, Wojciech Sędzia, Andrzej Kabulski. — Kraków : The Foundation for the AGH – University of Science & Technology ; [Czernichów] : Wydawnictwo EJB, cop. 2008. — VII, 113 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-88519-83-3. — Na s. tyt. dod.: 21\textsuperscript{st} World Mining Congress & Expo 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • New solution of self-propelled haulage truck – WKPL 30HS with a hydrostatic drive system / Janusz REŚ, Piotr GOSPODARCZYK, Krzysztof KOTWICA, Andrzej Rewak, Dariusz Kubiak // W: Környezetvédelmi feladataink : 41. bányagépészeti és bányavillamossági konferencia : Balatongyörök, 2008. szeptember 25–26 / Bányagépészet a Müszaki Fejlödésért Alapítvány. — Tatabánya : MIKROLIN PRESS Nyomdaipari KFT, [2008]. — S. 37–43. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Nowe aspekty aplikacji metody elektrohydraulicznej w technice górniczej[New aspects of application of the electrohydraulic method in the mining technology] / Janusz REŚ, Leszek Ziętkowski // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 102–129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Nowoczesne rozwiązanie wozu kotwiącego do zabezpieczania stropów w wyrobiskach średnich i wysokichModern solution of a bolting rig for roof protection in medium and high pits / Janusz REŚ, Andrzej Czajkowski, Jerzy Nadolny // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2009 nr 3, s. 83–90. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Nowoczesne rozwiązanie wozu kotwiącego do zabezpieczania stropów w wyrobiskach średnich i wysokich[Modern solution of a roof bolter for protecting foofs in medium and high workings] / Janusz REŚ, Andrzej Czajkowski // W: Wybrane problemy eksploatacji węgla i skał zwięzłych : praca zbiorowa / pod kierunkiem Krzysztofa Krauze, Janusza Resia ; red. Piotr Kasza. — Kraków : Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH, cop. 2009. — ISBN10: 83-915742-2-9. — S. 130–145. — Bibliogr. s. 145

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Przetwornik elektrohydrauliczny[Electro-hydraulic converter] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: PTAK Jan, REŚ Janusz, WYDRO Tomasz, Ziętkowski Leszek. — Int.Cl.: B25D 9/11\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 380894 A1 ; Opubl. 2008-04-28. — Zgłosz. nr P.380894 z dn. 2006-10-23 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2008  nr 9, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL380894A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25