Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Wypartowicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmsż, Katedra Metalurgii Stopów Żelaza


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603556897
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • Calculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with $Mn, Si$ and $Ti$ / Dorota PODORSKA, Paweł DROŻDŻ, Jan FALKUS, Jan WYPARTOWICZ // W: E-MRS 2006 fall meeting : Warsaw (Poland), 4th – 8th September, 2006 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2006]. — S. 206, Poster I-26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Calculations of oxide inclusions composition in the steel deoxidized with Mn, Si and TiObliczanie składu wydzieleń tlenkowych w tali odtlenianej przy pomocy Mn, Si i Ti / D. PODORSKA, P. DROŻDŻ, J. FALKUS, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 4, s. 581–586. — Bibliogr. s. 586. — Symposium on Phase Diagrams, Phase Stability, Theory and Applications held at the E-MRS Fall Meeting : Warsaw, Poland, September 06–10, 2004

 • keywords: solidification, steel, thermodynamic equilibrium, oxide inclusions, acicular ferrite

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Efekt Marangoniego w kropli stali zanurzonej w żużlu, wywołany transportem siarki przez granicę fazMarangoni effect in steel droplet immersed in slag caused by sulphur transport across the phase boundary / Jan WYPARTOWICZ, Rafał REJSZEK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 4, s. 136–141. — Bibliogr. s. 141

 • słowa kluczowe: kąt zwilżania, pole stężenia, pierwiastki powierzchniowo aktywne, równowaga mechaniczna kropli, napięcie międzyfazowe, konwekcja powierzchniowa

  keywords: concentration field, surface active elements, wetting angle, mechanical equilibrium of droplet, interfacial tension, surface convection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Filtration of nonmetallic inclusions in steelFiltracja wtrąceń niemetalicznych w stali / E. KAWECKA-CEBULA, Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 2, s. 261–268. — Bibliogr. s. 268

 • keywords: adhesion, liquid steel, filtration, nonmetallic inclusions, wetting angle

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Harmful and useful inclusions in steel / Jan WYPARTOWICZ // W: Research in Polish metallurgy at the beginning of XXI century / ed. K. Świątkowski, co-eds. M. Blicharski, K. Fitzner, W. Kapturkiewicz, M. Pietrzyk, J. Kazior ; Committee of Metallurgy of the Polish Academy of Sciences. — Kraków : Publishing House „Akapit”, cop. 2006. — XIV Reporting Conference “Metallurgy 2006”. — S. 51–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kinetics of arsenic removal from liquid copper by means of titaniumKinetyka usuwania arsenu z ciekłej miedzi przy pomocy tytanu / P. Romanowski, G. Wnuk, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 3, s. 725–731. — Bibliogr. s. 731

 • keywords: copper, titanium, refining, kinetics, arsenic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kontrola wydzielania azotku tytanu w stali mikrostopowejThe control of titanium nitride precipitation in microalloyed steel / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // W: Ciągłe odlewanie stali : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : IV międzynarodowa konferencja : Krynica, 11–13 czerwca 2008 : materiały konferencyjne = Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : IV international conference : conference proceedings / red. nacz. Jan Falkus ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, ArcelorMittal Kraków, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2008. — S. 107–112. — Bibliogr. s. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kształtowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowo-siarczkowych przy odtlenianiu stali manganem, krzemem i tytanemControl of chemical composition of oxide-sulphide inclusions during deoxidation of steel with manganese, silicon and titanium / Jan WYPARTOWICZ, Dorota PODORSKA // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2006 R. 73 nr 3, s. 91–96. — Bibliogr. s. 95–96

 • słowa kluczowe: ferryt iglasty, równowaga termodynamiczna, układ MnO-SiO2-TiO2, ciekłe wydzielenia, odtlenianie stali

  keywords: thermodynamic equilibrium, acicular ferrite, MnO-SiO2 -TiO2 system, liquid precipitates, deoxidation of steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modeling of oxide precipitates chemical composition during steel deoxidizationModelowanie składu chemicznego wydzieleń tlenkowych podczas odtleniania stali / J. IWANCIW, D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 4, s. 999–1005. — Bibliogr. s. 1005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0110-0

10
 • Modelling of interactions between oxide inclusion particles at the slag-metal interfaceModelowanie oddziaływań między cząstkami wydzieleń tlenkowych na powierzchni międzyfazowej żużel-metal / Z. KALICKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2006 vol. 51 iss. 1 spec. iss., s. 119–125. — Bibliogr. s. 125. — MicroCEM : workshop on “Progress in Microstructure Characterization by Electron Microscopy” : 30 September – 2 October 2005, Zakopane, Poland / eds.: Ewa Bełtowska, Marek Faryna, Krzysztof Sztwiertnia ; Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science. Kraków, Poland. — Warszawa, Kraków : PAS, 2006

 • keywords: slag, steel, surface capillary effect, attractive force, oxide inclusions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych dla stali odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$ : [streszczenie]Modelling of formation of oxide non-metallic inclusions in the steels deoxidized with $Mn, Si, Ti, Al$ : [abstract] / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD // W: Ciągłe odlewanie stali : III międzynarodowa konferencja : technologia, modelowanie, wady powierzchniowe i wewnętrzne wlewków : Krynica, 31 maja – 2 czerwca 2006 : materiały konferencyjne = III International conference on Continuous casting of steel : technology, modeling, defects of CCS ingots : conference proceedings / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, Mittal Steel Poland S. A.. Oddział w Krakowie, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego. Zarząd Główny Katowice. Oddział Hutnictwa Żelaza i Stali w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2006]. — S. 45–46. — Toż na CD-ROMie. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Modelowanie procesu wydzielania tlenkowych wtrąceń niemetalicznych w stalach odtlenianych $Mn, Si, Ti, Al$Modelling of formation of oxide non-metallic inclusions in the steels deoxidized with $Mn, Si, Ti, Al$ / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ, Jerzy GAWĄD // W: Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Mamro i Jana Wypartowicza ; [red. nacz. Wydawnictwa STN: Jadwiga Orewczyk]. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — ISBN10: 8391828468. — S. 21–26. — Bibliogr. s. 26

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Możliwości obniżenia zawartości domieszek w procesie chlorowania krzemu technicznie czystegoThe possibilities of lowering admixtures concentration in chlorination of metallurgical grade silicon / Jan WYPARTOWICZ, Józef GŁADYSZ // Prace Instytutu Metalurgii Żelaza ; ISSN 0137-9941. — 2006 t. 58 nr 4, s. 1–4. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 4. — Iron and steelmaking [Dokument elektroniczny] : Szczyrk, 04–06. 10. 2006 : [materiały konferencyjne]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska. Katowice, Uniwersytet Techniczny. Koszyce, Wysoka Szkoła Bańska. Ostrawa. — [Gliwice : IMŻ, 2006]. — 1 dysk optyczny

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Optimization of the composition of oxide inclusions in production of microalloyed steelOptimalizácia zloženia oxidických vtrúsenín pri výrobe mikrolegovanej ocele / PODORSKA D., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 R. 13 spec. iss. 5, s. 203–207. — Bibliogr. s. 207, Abstr.. — Iron and steelmaking : XVII. medziná vedecká konferencia : 17.–19. 10. 2007, Štrbské Pleso / red. Jozef Kijac, Mária Fröhlichová, Peter Demeter. — Košice : Hutnícka fakulta Technickej univerzity, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Postęp w ciągłym odlewaniu stali : praca zbiorowa[Progress in continuous casting of steel] / pod red. Kazimierza MAMRO, Jana WYPARTOWICZA. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2006. — 140 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10:  83-9182-846-8. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Simulation of oxygen and nitrogen removal from steel by means of titanium and aluminumSymulacja usuwania tlenu i azotu ze stali przy użyciu tytanu i glinu / J. IWANCIW, D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2011 vol. 56 iss. 3, s. 635–644. — Bibliogr. s. 644

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-011-0069-x

17
 • Termodynamiczna analiza elementarnych procesów redukcji ciekłego żużla tlenkowegoThermodynamic analysis of elementary processes in molten oxide slag reduction / Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 139–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Thermodynamic analysis of elementary processes in molten oxide slag reductionTermodynamiczna analiza podstawowych procesów przy redukcji ciekłych tlenków w żużlu / D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2008 vol. 53 iss. 2, s. 595–600. — Bibliogr. s. 600. — Spec. iss. : EEC 2008 Kraków : 9th European Electric Steelmaking Conference : 19–21 May 2008 Kraków, Poland / guest eds. Mirosław Karbowniczek, Konrad Mirecki, Wojciech Ślęzak. — Warszawa, Kraków : Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science, 2008. — Zastosowano procedurę peer review. — tekst: http://www-1imim-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/files/archiwum/Vol2_2008/artykuly/Podorska.pdf

 • keywords: carbon, reduction, iron oxide, thermodynamic equilibrium, carbon oxide, molten slag

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The optimisation of titanium and nitrogen concentration in micro-alloyed steelOptymalizacja stężenia azotu i tytanu w stali mikro-stopowej / D. PODORSKA, J. WYPARTOWICZ // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 823–828. — Bibliogr. s. 828

 • keywords: inter-phase equilibrium, structure control, TiN precipitation, micro-alloyed steel

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Titanium oxide and nitride formation in microalloyed steel / PODORSKA D., WYPARTOWICZ J. // Acta Metallurgica Slovaca ; ISSN 1335-1532. — 2007 Roč. 13 spec. iss. 4, s. 137–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zachowanie dodatków w procesie rafinacji pozapiecowej staliBehavior of alloying elements in ladle refining of steel / Jerzy IWANCIW, Dorota PODORSKA, Jan WYPARTOWICZ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 4 Dzień Hutnika 2010, s. 132–139. — Bibliogr. s. 139. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=51124

 • słowa kluczowe: symulacja komputerowa, tytan, glina, rafinacja stali, azotki, tlenki

  keywords: aluminium, titanium, computer simulation, steel refining, oxides, nitrides

  cyfrowy identyfikator dokumentu: