Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Richert, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903364
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 54 publikacji Autora


1
2
3
4
 • Ag powders consolidated by reciprocating extrusion (CEC) / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Agnieszka HOTLOŚ, Paweł PAŁKA, Wacław Pachla, Małgorzata Perek // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vols. 667–669, s. 145–150. — Bibliogr. s. 150, Abstr.. — Nanomaterials by Severe Plastic Deformation : NanoSPD5 : selected peer-reviewed papers from 5th international conference : Nanjing, China, March 21–25, 2011, Part 1 / eds. Jing Tao Wang, Roberto B. Figueiredo, Terence G. Langdon. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.667-669.145.pdf

 • keywords: microstructure, nanostructures, several plastic deformation, powder consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.667-669.145

5
 • Analiza stanu naprężenia i odkształcenia w komorze zgrzewania podczas wyciskania na gorąco stopów aluminiumAnalysis of the state of stresses and strains in the welding chamber during hot extrusion of aluminum alloys / Józef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT, Dariusz LEŚNIAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 2, s. 87–91. — Bibliogr. s. 91

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analiza warunków odkształcania plastycznego na gorąco i zimno kompozytu aluminiowego ALFA-30Analysis of the coditions of hot and cold deformation of the ALFA-30 aluminium composite / Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 10, s. 616–623. — Bibliogr. s. 623

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania odkształcalności stopów AlMg w procesie wyciskania : streszczenieResearch on AlMg alloys deformability during extrusion process : abstract / Mateusz DZIKI, Dariusz LEŚNIAK, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Bartłomiej Płonka, Henryk Jurczak // W: KONTECH 2016 : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : 21–23.09.2016, Mierzęcin : materiały konferencyjne = XXI international scientific and technical conference : advanced forming technologies and nanostructured materials : conference proceedings. — Poznań : Instytut Obróbki Plastycznej, cop. 2016. — S. 41–42. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // W: ICNFM 2015 : [2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals] : Cracow, Poland, June 22–24 2015 : book of abstracts. — [Kraków : AGH], [2015]. — S. 62

 • keywords: severe plastic deformation, nanostructures, powder consolidation, cyclic extrusion compression

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Bulk nanomaterials and powders consolidation produced by Cyclic Extrusion Compression / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Agnieszka HOTLOŚ // Key Engineering Materials ; ISSN 1013-9826. — 2016 vol. 682, s. 276–283. — Bibliogr. s. 283, Abstr.. — Engineering and technology on Non-ferrous metals : selected, peer reviewed papers from the 2\textsuperscript{nd} International Conference on Non-Ferrous Metals (ICNFM'2015) : June 22–24, 2015, Cracow, Poland / eds. Małgorzta Perek-Nowak, Grzegorz Boczkal. — Switzerland: Trans Tech Publications Ltd, cop. 2016. — ISBN 978-3-03835-733-9

 • keywords: nanostructures, powder consolidation, cyclic extrusion compression, severe plastic deformation methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/KEM.682.276

10
 • Characterization of microstructure and properties of bulk ultra-fine grained and nanocrystalline materials obtained by SPD methods / Maria RICHERT, Krzysztof J. Kurzydłowski, Jan RICHERT, Andrzej Rosochowski // W: Foundation of materials design 2006 / eds.: Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba ; Research Signpost. — Trivandrum, Kerala, India : RS, 2006. — S. 261–284. — Bibliogr. s. 280–284, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dobór warunków zgrzewania trudnoodkształcalnych stopów aluminium przeznaczonych do wyciskania kształtowników na matrycach mostkowo-komorowychSelection of welding conditions for hard aluminium alloys assigned for extrusion of profiles through porthole dies / Józef ZASADZIŃSKI, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Marek GALANTY, Dariusz LEŚNIAK, Artur RĘKAS // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 3, s. 148–152. — Bibliogr. 151–152

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Effect of multidirectional deformation on microstructure of ${AlMgSi}$ alloy / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA, Agnieszka Hotloś // W: EM'2008 : XIII international conference on Electron Microscopy : Zakopane, Poland, 8–11 June 2008 : abstracts. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2008. — ISBN: 978-83-60958-15-5. — S. 137

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Effect of number passes on properties of silver powders consolidated by Cyclic Extrusion Compression Method / Maria RICHERT, Jan RICHERT, Beata LESZCZYŃSKA-MADEJ, Łukasz Kuczek, Marcin MROCZKOWSKI // W: EUROMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : European congress and exhibition on Advanced Materials and Processes : Sevilla 8–13 September 2013 : abstracts / The Federation of European Materials Societies. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sevilla : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Hot extrusion of Al/SiC powder throught porthole die / Józef ZASADZIŃSKI, Artur RĘKAS, Jan RICHERT, Wojciech LIBURA, Dariusz LEŚNIAK // W: ET'12 [Dokument elektroniczny] : the tenth international aluminium Extrusion Technology seminar & exposition : Miami, May 15–18, 2012. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2012]. — Dane na dysku Flash. — S. 123–133. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Bibliogr. s. 132–133, Abstr.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: data, papers)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Innowacyjne metody przeróbki plastycznej metali[Innovative methods of metal plastic forming] / Jan RICHERT. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 186, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0353). — Bibliogr. s. 177–[187]. — ISBN: 978-83-7464-273-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Mechaniczna konsolidacja proszków srebra metodą CSWMechanical consolidation of silver powders by the CEC method / Maria W. RICHERT, Jan RICHERT, Marzanna Książek, Adam Tchórz // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2011 R. 56 nr 12, s. 766–771. — Bibliogr. s. 771

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
20
 • Minimalizacja parametrów siłowych w procesach wyciskania metaliMinimalization of force parameters in metal extrusion processes / Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Jan RICHERT // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 3, s. 136–142. — Bibliogr. s. 142

 • słowa kluczowe: wyciskanie, charakterystyki mechaniczne, siła wyciskania

  keywords: extrusion, force characteristics, extrusion load

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Modelowanie numeryczne MES procesu wyciskania cienkościennych kształtowników otwartych z trudno odkształcalnych stopów AlMgFEM numerical modelling of extrusion process of thin-walled flat profiles from hard-deformable AlMg alloys / Mateusz DZIKI, Dariusz LEŚNIAK, Jan RICHERT, Józef ZASADZIŃSKI, Wojciech LIBURA, Henryk Jurczak // W: PLASTMET' 2016 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : X jubileuszowe seminarium naukowe : 22–25 listopada 2016, Łańcut : streszczenia = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2016]. — Na okł.: materiały konferencyjne. — S. 75–77. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • New possibilities for intense plastic deformation of aluminium alloys on a special CEC press / J. RICHERT, M. RICHERT, M. MROCZKOWSKI // W: ESAFORM 2008 : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25 2008 / ESAFORM, INSA Lyon, LaMCoS. — [France] : Vincent Formica, [2008]. — S. [1]. — Abstr.. — Pełny tekst W: ESAFORM 2008 [Dokument elektroniczny] : the 11th international ESAFORM conference on Material forming : Lyon–France, April 23–25, 2008 : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — ESAFORM, INSA de Lyon, LaMCoS. — [France] : Springer, [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [4], Abstr. — Opis częśc. wg CD-ROM-u

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Nowa generacja kształtowników z materiałów proszkowych i włóknowych wyciskanych przez matryce mostkowo-komoroweNew generation of profiles made of powder and fiber compositions extruded through a porthole die / J. ZASADZIŃSKI, A. RĘKAS, A. KUTA, J. RICHERT // W: Zaawansowane materiały i technologie ich wytwarzania : projekt POIG.01.01.02–00–015/09 : projekt zrealizowano w latach 2010–2014 : [monografia] / kierownik projektu Zbigniew Śmieszek ; red. nauk. Mieczysław Woch. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2014. — Na okł. dod.: „Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki”. — ISBN: 978-83-938792-1-2. — S. 449–462. — Bibliogr. s. 462, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja auorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: wyciskanie, kształtowniki aluminiowe, proszki metali, matryca mostkowo-komorowa

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25