Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Deja, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6506087918

PBN: 901043

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 78, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

2
 • Alkaliczna aktywacja odpadów pochodzących z kopalni rud metali z różnych krajówAlkaline activation of waste from the mine ores from different countries / Łukasz GOŁEK, Mirja Illikainen, Jan DEJA, Łukasz KOTWICA, Ewa KAPELUSZNA, Piotr STĘPIEŃ // W: Monografie technologii betonu : IX konferencja Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 10–12 października 2016, T. 1. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2016. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-24-7. — S. 645–657. — Bibliogr. s. 657, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An experimental study on the relation between input variables and output quality of a new concrete recycling process / Somayeh Lotfi, Peter Rem, Jan DEJA, Radosław MRÓZ // Construction and Building Materials ; ISSN 0950-0618. — 2017 vol. 137, s. 128–140. — Bibliogr. s. 140, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-02-03. — tekst: https://goo.gl/RCb7ET

 • keywords: concrete recycling, recycled aggregate, innovative technology, prefab concrete

4
 • Beton – uzasadnione rozwiązanie dla polskich dróg[Concrete – reasonable solution for Polish roads] / Jan DEJA // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych : VIII konferencja naukowa : 25–27.09.2017, Szczyrk : streszczenia / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Opole ; Szczyrk : Wydawnictwo Instytut Śląski, 2017. — ISBN: 978-83-7511-254-2. — S. 12–13. — Dod. afiliacja: Stowarzyszenie Producentów Cementu. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: beton, drogi betonowe, nawierzchnia betonowa, zalety

5
 • Cementy i betony dla budownictwa przyszłościCements and concretes for the construction of the future / Jan DEJA, Łukasz KOŁODZIEJ // W: Innowacyjne wyzwania techniki budowlanej = Innovative challenges of building technology / red. Lech Czarnecki. — Warszawa : Instytut Techniki Budowlanej, 2017. — 63. konferencja naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB. — ISBN: 978-83-249-8485-5. — S. 503–526. — Bibliogr. s. 520–526, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: nowoczesne cementy, cementy alternatywne, kierunki rozwoju cementu i betonu

  keywords: modern cements, alternative cements, directions of cement and concrete development, future of cement binders

6
 • Charakterystyka wybranych produktów termicznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych i niebezpiecznychProperties of products from thermal treatment of municipal and hazardous waste / PICHÓR W., DEJA J., FRĄC M., MALATA G., KOTWICA Ł., KŁOSEK-WAWRZYN E. // W: Polska Ceramika 2016 [Dokument elektroniczny] : IX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 11–14 września 2016 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — Dod.: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2016 = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2016 : workshop contemporary bioceramics. — S. 77. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Chemiczne i mikrostrukturalne uwarunkowania odpornosci betonu na działanie środowiska chlorkowego i siarczanowegoChemical and microstructural determinants of chloride and sulphate resistance of concrete / Jan DEJA, Łukasz KOŁODZIEJ // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 338–340. — Bibliogr. s. 340. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=60369

 • słowa kluczowe: mikrostruktura, korozja betonu, korozja chlorkowa, korozja siarczanowa

  keywords: microstructure, concrete corrosion, chloride corrosion, sulphate corrosion

8
9
 • Concrete pavements in Polish urban areas / J. DEJA, P. Kijowski, M. Żurek // W: CCC 2013 : Concrete structures in urban areas : the 9\textsuperscript{th} Central European Congress on Concrete Engineering : Wrocław, Poland, September 4–6, 2013 / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7125-229-7. — S. 122–125. — Bibliogr. s. 125, Summ.

 • keywords: concrete pavement, concrete roads, road consatruction, stamped concrete

10
 • C-S-H, C-A-S-H and N-A-S-H phases as a matrices for the immobilization of heavy metals / R. ŻAK, J. DEJA // W: ICCC 2015 BEIJING : the 14\textsuperscript{th} International Congress on the Chemistry of Cement : 13-16 October, 2015, Beijing, China : abstract book, Vol. 2. — [Beijing : s. n.], [2015]. — Opis wg okł.. — S. 665. — Pełny tekst W: ICCC 2015 BEIJING [Dokument elektroniczny] : proceedings. — S. [1–14]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12-14], Abstr.

 • keywords: calcium silicate hydrate (C-S-H), heavy metals immobilization, leaching, calcium aluminosilicate hydrate (C-A-S-H), sodium aluminosilicate hydrate (N-A-S-H)

11
 • Diffusion of chloride ions in the pastes and mortars containing ground granulated blast furnace slag / G.ŁÓJ, J. DEJA // W: DIFREA 2008 : the international seminar “Diffusion and reactions: multiscale phenomena” : on the occasion of the 80\textsuperscript{th} birthday anniversary of Professor Stanislaw Mrowec : Krakow, Poland, September 12, 2008 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki. — [Kraków : AGH], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Diffusion of chloride ions in the pastes and mortars containing ground granulated blast furnace slag / J. DEJA, G. ŁÓJ // Polish Journal of Chemistry / Polish Academy of Sciences. Committee of Chemistry, Polish Chemical Society ; ISSN 0137-5083. — Tytuł poprz.: Roczniki Chemii. — 2009 vol. 83 iss. 8, s. 1471–1479. — Bibliogr. s. 1479

 • keywords: portland cement, chloride corrosion, slag cement, alkali activated slag binder, chloride ions diffusion

13
 • Dni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja[Concrete's Days : tradition and modernity] / red. Piotr Kijowski, Jan DEJA. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — 1055 s.. — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 978-83-61331-09-4. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Dodatek mineralny do matryc betonów z proszkiem reaktywnym RPC i innych cementowych kompozytów wysokowytrzymałościowych[Mineral addition as cement matrix component in Reactive Powder Concretes and other high-strength cement composites] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ŁAGOSZ Artur, MAŁOLEPSZY Jan, DEJA Jan. — Int.Cl.: C04B 18/10\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394385 A1 ; Opubl. 2012-10-08. — Zgłosz. nr P.394385 z dn. 2011-03-29 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 21, s. 20. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394385A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Zastosowanie dodatku mineralnego do matryc betonów z proszkiem reaktywnym RPC[Mineral addition as cement matrix component in Reactive Powder Concretes] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur ŁAGOSZ, Jan MAŁOLEPSZY, Jan DEJA. — Int.Cl.: C04B 18/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 220265 B1 ; Udziel. 2014-12-12 ; Opubl. 2015-09-30. — Zgłosz. nr P.394385 z dn. 2011-03-29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL220265B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Doświadczenia z budowy i eksploatacji: autostrad, dróg ekspresowych i lokalnych wykonanych w technologii betonowej[Experiences from construction and exploitation: highways, express and local roades made in concrete technology] / Jan DEJA, Piotr Kijowski // W: Beton modyfikowany do dróg i mostów / Instytut Badawczy Dróg i Mostów. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej Technicznej i Ekonomicznej Drogownictwa. — Warszawa : IBDM. BOINTED, 2010. — (Studia i Materiały / Instytut Badawczy Dróg i Mostów ; ISSN 0239-8575 ; z. 62). — S. 33–46. — Bibliogr. s. 46. — Przy nazwisku Jan Deja dodatkowo afiliacja: Stowarzyszenie Producentów Cementu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Effect of metakaolinite on properties of alkali activated slag materials / Łukasz KOTWICA, Marcin Chorembała, Ewa KAPELUSZNA, Piotr STĘPIEŃ, Jan DEJA, Mirja Illikainen, Łukasz GOŁEK // W: Non-traditional cement & concrete VI : proceedings of the international conference : Brno, June 19–22, 2017 / ed. by Vlastimil Bílek, Zbyněk Keršner, Hana Šimonová. — Brno : Brno University of Technology, cop. 2017. — ISBN: 978-80-214-5507-8. — S. 12–13

 • keywords: microstructure, strength, alkali activated slag, metakaolinite

18
19
 • Effect of slag reactivity influenced by alumina content on hydration of composite cements / Sylwia KUCHARCZYK, Jan DEJA, Maciej Zając // Journal of Advanced Concrete Technology ; ISSN 1346-8014. — 2016 vol. 14 no. 9, s. 535–547. — Bibliogr. s. 545–547, Abstr.. — tekst: https://goo.gl/gAQg1S

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Experiences in local concrete road construction in Poland / Jan DEJA, Piotr Kijowski // W: 11\textsuperscript{th} international symposium on Concrete roads [Dokument elektroniczny] : the answer to new challenges : 13–15 October 2010, Spain, Sevilla = ${11^{o}}$ simposio internacional de pavimentos de hormigón : la respuesta a los nuevos desafíos. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Spain : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–11]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Faza ${C-S-H}$ jako matryca do immobilizacji metali ciężkich${C-S-H}$ phase as a matrix for the immobilization of heavy metals / Renata ŻAK, Jan DEJA // W: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych [Dokument elektroniczny] : VI międzynarodowa konferencja naukowa : 22.05–24.05.2012 / Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Opole : Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o. o.], [2012]. — 1 dysk Flash. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [14–15], Streszcz., Summ.. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: S6). — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Fly ash from fluidized bed boiler as reactive powder replacing silica fume in high-strength mortars / A. ŁAGOSZ, J. DEJA // W: CCC 2013 : Concrete structures in urban areas : the 9\textsuperscript{th} Central European Congress on Concrete Engineering : Wrocław, Poland, September 4–6, 2013 / eds. Jan Biliszczuk, [et al.]. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2013 + CD. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-7125-229-7. — S. 390–393. — Bibliogr. s. 393, Summ.

 • keywords: reactive powders, CFB fly ash, high strength mortars, HPC

23
 • Formation of ${C-S-H}$, ${C-A-S-H}$ and ${N-A-S-H}$ gels in alkali activated fly ash binders / DEJA J., GOŁEK Ł., KOŁODZIEJ Ł., Borowiec Paulina, Bytnar Małgorzata // W: ICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 84-7292-399-7. — S. 206. — Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Glass cullet in cement production process / GOŁEK Ł., KOŁODZIEJ Ł., DEJA J. // W: ICCC 2011 : Cementing a sustainable future : XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement : Madrid, 3–8 July, 2011 : abstracts and proceedings / eds. Ángel Palomo, Aniceto Zaragoza, Juan Carlos López Agüí. — Madrid : Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, 2011 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 84-7292-399-7. — S. 102. — Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Immobilizacja metali ciężkich przez matrycę $C-S-H$Immobilization of heavy metals by $C-S-H$ matrix / Renata ŻAK, Jan DEJA // W: Dni Betonu : Wisła, 8–10 października 2012 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, cop. 2012. — Na okł. dod.: Tradycja i nowoczesność. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61331-17-9. — S. 673–682. — Bibliogr. s. 681–682, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych