Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Tarasiuk, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfms, Katedra Fizyki Materii Skondensowanej

obszar nauk ścisłych / dziedzina nauk fizycznych / fizyka


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6263-0740

ResearcherID: brak

Scopus: 55846576300

PBN: 900798

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 79, z ogólnej liczby 80 publikacji Autora


1
 • Analiza struktur organicznych twardych tkanek zębaAnalysis of the organic structures of hard tissue of tooth / Przemysław Kustra, Joanna Zarzecka, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Roman Pawlicki // W: Biomateriały i mechanika w stomatologii : Ustroń, 12–15 października 2017 : program i materiały XVII konferencji / red. zeszytu Jacek Kasperski, Grzegorz Chladek, Sewer Kruczkowski. — Ustroń : [s. n.], 2017. — S. 45. — J. Tarasiuk, S. Wroński - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anisotropic bone response simulation based on finite elements method and real micro computed tomography input data / S. WROŃSKI, J. KAMIŃSKI, J. TARASIUK, P. Lipiński // W: Biomechanics 2016 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : Biała Podlaska, September 5–7, 2016 : abstracts : [monograph] / eds. A. Czaplicki, M. Wychowański, A. Wit. — Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. College University in Biała Podlaska. Faculty of Physical Education and Sport, [2016]. — ISBN: 978-83-61509-39-4. — S. 317–318. — Bibliogr. s. 318

 • keywords: FEM, bone properties, anisotropic model, mean intercept length, fabric tensor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An algorithm for micro tomography obtained medical image segmentation / Mateusz BUCZKOWSKI, Khalid SAEED, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Joanna Kosior // W: ACSS 2014 [Dokument elektroniczny] : 1\textsuperscript{st} international doctoral symposium on Applied Computation and Security Systems : 18th - 20th April, 2014, Calcutta, India / University of Calcutta, AGH University of Science and Technology. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Calcutta : s n.], 2014. — 1 dysk optyczny. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [13], Abstr.

 • keywords: image processing, image segmentation, porous materials, edge detection, median filter, Gauss filter, Canny-Deriche edge detector, micro tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • An approach for micro-tomography obtained medical image segmentation / Mateusz BUCZKOWSKI, Khalid SAEED, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Joanna Kosior // W: Applied computation and security systems, Vol. 1 / eds. Rituparna Chaki [et al.]. — New Delhi [etc.] : Springer, cop. 2015. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 304). — ISBN: 978-81-322-1984-2 ; e-ISBN: 978-81-322-1985-9. — S. 85–102. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.. — K. Saeed – dod. afiliacja: Bialystok University of Technology

 • keywords: image processing, image segmentation, porous materials, median filter, Gauss filter, bilateral filter, edge detection, Canny-Deriche edge detector, smoothing, micro-tomography

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-81-322-1985-9_7

6
 • Application the 3D image analysis techniques for assessment the quality of material surface layer before and after laser treatment / Gądek-Moszczak Aneta, Radek Norbert, WROŃSKI Sebastian, TARASIUK Jacek // Advanced Materials Research ; ISSN 1022-6680. — 2014 vol. 874, s. 133–138. — Bibliogr. s. 138, Abstr.. — W bazie Web of Science dod. ISBN 978-3-03785-980-3. — W bazie Web of Science brak afiliacji AGH. — 8\textsuperscript{th} International conference on Terotechnology : Kielce, 26–27 September, 2013. — tekst: http://www.scientific.net/AMR.874.133

 • keywords: tribology, image analysis, nanotomography, laser texturization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/AMR.874.133

7
 • Automated processing of micro-CT scans using descriptor-based registration of 3D images / Jakub KAMIŃSKI, Bartłomiej Trzewiczek, Sebastian WROŃSKI, Jacek TARASIUK // W: Advances in systems science : proceedings of the International Conference on Systems Science 2016 (ICSS 2016) / eds. Jerzy Świątek, Jakub M. Tomczak. — Switzerland : Springer International Publishing, cop. 2017. — (Advances in Intelligent Systems and Computing ; ISSN 2194-5357 ; vol. 539). — Toż na CD. — ISBN: 978-3-319-48943-8 ; e-ISBN: 978-3-319-48944-5. — S. 73–79. — Abstr.

 • keywords: image processing, micro-CT, bones, volumes registration

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/978-3-319-48944-5_7

8
 • Badanie mechanizmów rekrystalizacji w metalach : modele rekrystalizacji i narzędzia analizy tekstury i mikrostruktury[Investigation of recrystallization mechanisms in metals : recrystallization models and analysis tools of texture and microstructure] / Jacek TARASIUK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, 2007. — X, 170 s.. — Bibliogr. s. 159–165. — ISBN: 978-83-921064-7-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badanie własności biomechanicznych kości gąbczastej w Laboratorium Mikro i Nano Tomografii WFiIS AGHResearch on biomechanical properties of trabecular bone in L-MiNT AGH-UST / Jakub KAMIŃSKI, Sebastian WROŃSKI, Jacek TARASIUK // W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna : XVIII krajowa konferencja naukowa : Gdańsk, 10–12 października 2013 : [streszczenia] / red. Adam Bujnowski, Jerzy Wtorek ; Komitet Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polski Akademii Nauk, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej, Katedra Inżynierii Biomedycznej. Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Politechnika Gdańska. — [Polska : s. n.], [2013] + Dysk Flash. — ISBN: 978-83-60779-22-4. — S. 151. — Afiliacja autorów: Akademia Górnicz-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Biodegradable polymer scaffold reinforced with carbon nanotubes modified with magnetic particles / ŚWIĘTEK Małgorzata, Kozieł Agata, TOKARZ Waldemar, TARASIUK Jacek, WROŃSKI Sebastian, BŁAŻEWICZ Marta // W: NANOCON 2014 : 6\textsuperscript{th} international conference : November 5\textsuperscript{th} – 7\textsuperscript{th} 2014, Brno, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2014 + CD. — ISBN: 978-80-87294-55-0. — S. 129. — Bibliogr. s. 129

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Bone segmentation from CT scans based on genetic algorithms method / Krzysztof JANC, Jacek TARASIUK, Anne Sophe Bonnet, Paul Lipinski // W: ECCOMAS thematic conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials, IPM 2011 : 27–30 April 2011, Rzeszów–Sieniawa, Poland : conference proceedings / eds. Zenon Waszczyszyn, Leonard Ziemiański ; Rzeszów University of Technology. Faculty of Civil and Environmental Engineering. Department of Structural Mechanics. — Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, [2011]. — ISBN: 978-83-7199-659-7. — S. 41–42. — Bibliogr. s. 42. — K. Janc – dod afiliacja: Laboratory of Mechanics, Biomechanics, Polymers and Structures (LaBPS), ENIM, France

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Bone tissue engineering using combined additive manufacturing and microtomography with Finite Element Method verification / Jakub KAMIŃSKI, Maciej ŚNIECHOWSKI, Sebastian WROŃSKI, Janusz MALINOWSKI, Jacek TARASIUK // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 41

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Characterization of solder joints made with VPS on DBC substrate / Agata Skwarek, Balázs Illés, Beata Synkiewicz, Sebastian WROŃSKI, Jacek TARASIUK, Krzysztof Witek // Journal of Materials Science : Materials in Electronics ; ISSN 0957-4522. — 2017 vol. 28 iss. 2, s. 1769–1776. — Bibliogr. s. 1775–1776, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-04. — tekst: https://goo.gl/CiezF6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10854-016-5724-6

15
 • Colours of ochres from Roussillon / S. M. DUBIEL, J. CIEŚLAK, J. TARASIUK, J. NIZIOŁ // W: ICAME 2009 : International Conference on the Applications of the Mössbauer Effect : July 19\textsuperscript{th} – 24\textsuperscript{th}, [2009], Vienna, Austria : programme and abstracts / TU Vienna Technische Universität Wien. Institute of Solid State Physics. — Vienna : TU Vienna, [2009]. — S. 165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Comparison of volumetric reconstructions obtained from CT and micro-CT scans of the petrous bone / Janusz Skrzat, Paweł Brzegowy, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI, Alexandru Spulber, Jerzy Walocha // Folia Medica Cracoviensia ; ISSN 0015-5616. — 2016 vol. 56 iss. 4, s. 63–70. — Bibliogr. s. 69–70, Abstr.

 • keywords: computed tomography, micro-tomography, temporal bone

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Computer simulation of mechanical properties of bone tissue based on automated processing of micro-CT measurements and micro-FE results / J. KAMIŃSKI, B. Trzewiczek, S. WROŃSKI, J. TARASIUK // W: Biomechanics 2016 : international conference of the Polish Society of Biomechanics : Biała Podlaska, September 5–7, 2016 : abstracts : [monograph] / eds. A. Czaplicki, M. Wychowański, A. Wit. — Biała Podlaska : Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw. College University in Biała Podlaska. Faculty of Physical Education and Sport, [2016]. — ISBN: 978-83-61509-39-4. — S. 129–130. — Bibliogr. s. 130

 • keywords: mechanical properties, bone tissue, micro-CT, micro-FE, volume processing

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Development of the modeling strategy for the steel deformation in semi-solid state - tomographic studiesOpracowanie kompleksowego podejścia do modelowania odkształcania stali w stanie półciekłym - badania tomograficzne / Marcin HOJNY, Jacek TARASIUK, Sebastian WROŃSKI // Czasopismo Techniczne = Technical Transactions / Politechnika Krakowska ; ISSN 0011-4561 ; R. 112 z. 7. Mechanika = Mechanics ; ISSN 1897-6328. — 2015 2-M, s. 101–109. — Bibliogr. s. 109, Abstr., Streszcz.. — tekst: https://suw.biblos.pk.edu.pl/downloadResource&mId=1469543

 • słowa kluczowe: tomografia komputerowa, symulacja fizyczna, wysokie temperatury

  keywords: computer tomography, physical simulation, extra-high temperatures

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
20
 • EBSD characterisation of deformed and recrystallized commercially pure titanium : [poster] / M. JĘDRYCHOWSKI, J. TARASIUK, B. Bacroix // W: MC 2011 Kiel [Dokument elektroniczny] : Microscopy Conference 2011 : Kiel, Germany, 28 August – 02 September 2011 / eds. Wolfgang Jäger [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Germany : DGE – German Society for Electron Microscopy e.V., cop. 2011. — Dane na dysku Flash. — e-ISBN: 978-3-00-033910-3. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Dod. afiliacja: M. Jędrychowski – LPMTM – CNRS, Université Paris Nord

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • EBSD investigation of cold rolled and recrystallized titanium / Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2013 vol. 753, s. 289–292. — Bibliogr. s. 292, Abstr.. — M. Jędrychowski – dod. afiliacja: LSPM-CNRS, Université Paris. — 5\textsuperscript{th} international conference on Recrystallization and Grain Growth (ReX&GG V) : Sydney, 5–10 May, 2013. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.753.289.pdf

 • keywords: titanium, recrystallization, texture, cold rolling, EBSD, deformation twinning

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.753.289

22
 • Electron backscatter diffraction investigation of local misorientations and orientation gradients in connection with evolution of grain boundary structures in deformed and annealed zirconium : a new approach in grain boundary analysis / Mariusz JĘDRYCHOWSKI, Jacek TARASIUK, Brigitte Bacroix, Sebastian WROŃSKI // Journal of Applied Crystallography ; ISSN 0021-8898. — 2013 vol. 46 iss. 2, s. 483–492. — Bibliogr. s. 492. — M. Jędrychowski, S. Wroński – dod. afiliacja: LSPM-CNRS, Université Paris. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1107/S0021889812052016/full

 • keywords: microstructure, texture, thermomechanical treatment, grain boundaries, local misorientations, kernel average misorientation (KAM), grain orientation spread (GOS), electron backscatter diffraction (EBSD), zirconium

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1107/S0021889812052016

23
 • Experimental study and computer modeling of bone tissue behavior / Jakub KAMIŃSKI, Sebastian WROŃSKI, Jacek TARASIUK, Paul Lipinski // W: Innovative technologies in biomedicine : the 2nd international conference : October 12–14, 2015, Krakow, Poland : programme. — [Kraków : s. n.], [2015]. — S. 19–20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • Generalized vertex model – study of recrystallization in copper / K. PIĘKOŚ, J. TARASIUK, K. WIERZBANOWSKI, B. Bacroix // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2007 vols. 558–559, s. 1157–1162. — Bibliogr. s. 1162, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2007-10-15. — Abstract W: Rex & GG III : the third international conference on Recrystallization and Grain Growth : Jeju Island, Korea, June 10–15, 2007 : abstract book / The Korean Institute of Metals and Materials (KIM), The Japan Institute of Metals (JIM), JIMIC-6, The Iron and Steel Institute of Japan (ISIJ) cooperated with The Korean Ceramic Society, The Korean Powder Metallurgy Institute, The Ceramic Society of Japan. — [Korea : KIMM, 2007]. — S. 79, PA-18. — K. Piękoś - dod. afiliacja: LPMTM - CNRS, Université Paris Nord, Villetaneuse, France. — 3rd international conference on Recrystallization and Grain Growth, ReX and GG III : Jeju Island, South Korea, June 10–15, 2007. — tekst: https://www-1scientific-1net-1000032i300b3.wbg2.bg.agh.edu.pl/MSF.558-559.1157.pdf

 • keywords: copper, recrystallization, texture, vertex model, stored energy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: