Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Jabłoński, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 26 publikacji Autora


1
2
 • Classical measurements methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Deformacje szybu ”Kościuszko” KS Wieliczka wywołana pracami uszczelniającymi obudowę szybuDeformation of „Kościuszko” mine shaft in Salt Mine „Wieliczka” caused by sealing of the housing / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 12. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Deformacje szybu „Kościuszko” KS Wieliczka wywołane pracami uszczelniającymi obudowę szybuDeformation of ”Kościuszko” mine shaft in Salt Mine ”Wieliczka” caused by sealing of the housing / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 1, s. 4–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obudowa szybu, KS Wieliczka, deformacje szybu

  keywords: Salt Mine "Wieliczka", shaft deformation, shaft housind

5
 • Educational path "Szlak Naftowy" and mobile geoeducational system presenting its history and attractions / Mateusz JABŁOŃSKI, Michał LUPA, Adrianna Góra, Szymon Franczak, Marzena Mojżysz // W: WMESS 2015 : the World Multidisciplinary Earth Symposium : save the EARTH : 7–11 September, 2015, Prague (Czech Republic) : abstract collection book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Czech Republic : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-970698-4-1. — S. 547. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • keywords: geoinformatics, geoportal, trail, oil

6
7
 • Geoinformatics services used in promotion, protection and inventory of monuments in Poland based on examples of students’ and patrons’ of scientific society KNGK GeoinformaticsUsługi geoinformatyczne wykorzystywane w promocji, ochronie i inwentaryzacji zabytków w Polsce na przykładzie opracowań studentów i opiekunów koła naukowego KNGK Geoinformatyka / Mateusz JABŁOŃSKI // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2016 vol. 15, s. 93–101. — Tryb dostępu: http://www.ejournals.eu/pliki/art/8404/ [2017-05-15]. — Bibliogr. s. 101, Abstr., Streszcz.. — Publikacja dostępna online od: 2016-12-15. — Scientific meeting of the Commission of Geoinformatics PAU : 9th of March 2016

 • słowa kluczowe: geoportal, geoinformatyka, wirtualny spacer, zabytek

  keywords: geoinformatics, geoportal, virtual tour, monument

8
 • Geoportal of mining objects in Lesser Poland / Mateusz JABŁOŃSKI, Agnieszka Ochałek // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 41 no. 1, s. 89. — Bibliogr. s. 89. — XVI\textsuperscript{th} international conference of young geologists : Herl'any 2015 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.89.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Identyfikacja kierunków zmian profilu koła i zainteresowań studentów na przykładzie 10 lat istnienia KNGK GeoinformatykaIdentification of the society's profile and students interests changes based on 10 years of activity of KNGK Geoinformatyka / Mateusz JABŁOŃSKI, Artur KRAWCZYK, Agnieszka Ochałek // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2016 t. 14 z. 4, s. 447–454. — Bibliogr. s. 453, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: dydaktyka, geoinformatyka, koło naukowe

  keywords: geoinformatics, student research group, didactics

10
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : XIII konferencja naukowo-techniczna : 29–31.03.2017, Warszawa-Miedzeszyn: zeszyt streszczeń / Polska Akademia Nauk, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — [Warszawa : s. n.], [2017]. — ISBN: 978-83-61576-33-4. — S. 21. — Pełny tekst po zalogowaniu pod adresem {https://www.apgi.gik.pw.edu.pl/?q=2017/prezentacje}. — Slajdy 1–18. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Inwentaryzacja szybowego zespołu wyciągowego z wykorzystaniem klasycznych metod mierniczych i skaningu laserowegoClassical measurement methods and laser scanning usage in shaft hoist assembly inventory / Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech MATWIJ, Mateusz JABŁOŃSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2018 t. 74 nr 1, s. 8–14. — Bibliogr. s. 14, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: skaning laserowy, wieża szybowa, ekonomika pomiaru

  keywords: laser scanning, headgear, measurement economy

12
 • Laser scanning and modeling of underground city Osówka / Mateusz JABOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Agnieszka Ochałek // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 42–43. — Bibliogr. s. 43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Modeling and analysis of integrated bathymetric and geodetic data for inventory surveys of mining water reservoirs / Agnieszka OCHAŁEK, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Mateusz JABŁOŃSKI // W: POL-VIET 2017 : 4\textsuperscript{th} international conference Scientific-research cooperation between Vietnam and Poland : 20–22 November 2017, Krakow, Poland : book of abstracts / ed. Jadwiga Jarzyna. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-752-0. — S. 85

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Możliwość aplikacji czujników telemetrycznych w szybach górniczych[The ability to apply telemetry sensors in mining shafts] / Mateusz JABŁOŃSKI // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Opaskowy czujnik zmian przekroju poprzecznego do monitoringu ciągłego obudowy szybów górniczych[Mine shaft continuous monitoring band cross-section changes sensor] / Mateusz JABŁOŃSKI // W: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : edycja 2 : materiały konferencyjne : streszczenia wystąpień, Cz. 2 / oprac. Magdalena Górska, Marcin Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2017. — Na s. tyt. dod: Materiały Konferencji Młodych Naukowców nt.: Nowe wyzwania dla polskiej nauki : Wrocław 2.12.2017 i Kraków 9.12.2017. — ISBN: 978-83-63058-76-0. — S. 94. — Bibliogr. s. 94

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Pomiar inwentaryzacyjny wieży szybowej przy użyciu techniki skanowania laserowegoInventory measurement of the headframe with the use of the laser scanning technique / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mateusz JABŁOŃSKI // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2016 vol. 67 no. 2, s. 154–160. — Bibliogr. s. 160

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowejThe usage of telemetry measurements methods in order to determine shaft tube / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Budownictwo i Architektura / Politechnika Lubelska ; ISSN 1899-0665. — 2016 vol. 15 nr 3, s. 63–74. — Bibliogr. s. 73–74, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: inwentaryzacja, telemetria, rura szybowa

  keywords: telemetry, shaft tube, inventory

18
 • Przegląd technik inwentaryzacji rury szybowej i uzbrojenia szybu[Overview of shaft tube inventory techniques] / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI // W: Konferencja naukowo-techniczna Współczesne problemy geodezji i ochrony środowiska połączona z Ogólnopolskimi Targami Geodezyjnymi GeoExpo : Lublin, 19–20 maja 2016 : streszczenia prac. — [Lublin : Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie], [2016]. — S. 23

 • słowa kluczowe: rura, inwentaryzacja, telemetria, szyb

19
 • Telemetry measurements of mining shaft influenced by sealing of the housing / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI // W: 17\textsuperscript{th} Czech-Polish workshop on Recent geodynamics of the Sudeten and the adjacent areas : Ramzová, Czech Republic, October 20–22, 2016 : abstracts / eds. L. Pospíšil, A. Berková. — Brno : Institute of Geodesy. Brno University of Technology, cop. 2016. — ISBN: 978-80-86433-63-9. — S. 56–57. — Bibliogr. s. 56–57

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Telemetry measurements of shaft tube influenced by sealing of the housing / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Tomasz LIPECKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 577–584. — Bibliogr. s. 584, Abstr.

 • keywords: telemetry, Wieliczka, shaft, continuous measurement, extensometer

21
 • The usage of telemetry measurements methods to determine shaft tube deformations caused by natural and antrophogenic rock mass movements / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 79–80. — Bibliogr. s. 80. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/6h7Mes

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • The usage of telemetry measurement methods in order to determine shaft tube deformations / Mateusz JABŁOŃSKI, Wojciech JAŚKOWSKI // W: SGEM 2017 : 17\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 29 June–5 July, 2017, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 17 iss. 22, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2017. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7408-02-7. — S. 697–704. — Bibliogr. s. 704, Abstr.

 • keywords: telemetry, shaft tube, inventory, continuous measurement

23
24
 • Virtual Underground City Osówka / Mateusz JABŁOŃSKI, Tomasz LIPECKI, Wojciech JAŚKOWSKI, Agnieszka Ochałek // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2016 vol. 42 no. 1, s. 77–78. — Bibliogr. s. 78. — ICYG 2016 : XVII\textsuperscript{th} International Conference of Young Gelogists Herl'any 2016 : Svätý Jur, Slovakia, April 14th–16th 2016 : abstracts. — tekst: http://goo.gl/8t5GVx

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Visualization of mining and geological data based on coal mine KWK ”Knurów-Szczygłowice” Ruch ”Knurów” / Marta Sobstyl, Mateusz JABŁOŃSKI // Geology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 2299-8004. — Tytuł poprz.: Geologia : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN: 0138-0974. — 2015 vol. 43 no. 1, s. 134. — Bibliogr. s. 134. — XVI\textsuperscript{th} international conference of young geologists : Herl'any 2015 : abstracts. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOLOGY/2015.41.1/geol.2015.41.1.134.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych