Wykaz publikacji wybranego autora

Marek Hryniewicz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-9926-699X

ResearcherID: N-1547-2016

Scopus: 13702768300

PBN: 900870

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 86, z ogólnej liczby 92 publikacji Autora


1
 • Analiza możliwości brykietowania wapna palonego oraz hydratyzowanegoPossibilities of quicklime and hydrated lime briquetting / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 66–67. — Bibliogr. s. 67, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza możliwości stosowania prasy ślimakowej do scalania odpadów pochodzenia roślinnegoPossibilities of using of screw press for briquetting the agricultural waste / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 143–151. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości wytwarzania nawozów mineralnych z odpadów przemysłowych[Analysis of the possibility of mineral fertilizers production from industrial waste] / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // W: „BEMS 2016” : Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego : XVII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Białowieża, 21–23 września 2016 : materiały konferencyjne / Politechnika Białostocka. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 34

 • słowa kluczowe: odpady przemysłowe, granulacja dwustopniowa, nawozy mineralne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących pras walcowychPossibilities of roll presses tires shape modification / Marek HRYNIEWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12, s. 67–68. — Bibliogr. s. 68. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Analiza możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących pras walcowychPossibilities of roll presses tires shape modification / Marek HRYNIEWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 9, s. 27–30. — Bibliogr. s. 30, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Analysis of the producibility of mineral fertilizers from industrial wasteAnaliza możliwości wytwarzania nawozów mineralnych z odpadów przemysłowych / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering ; ISSN 1642-686X. — 2017 vol. 62 [nr] 1, s. 43–47. — Tryb dostępu: http://www.pimr.poznan.pl/biul/2017_1_MHMB.pdf [2017-07-07]. — Bibliogr. s. 47, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: odpady przemysłowe, granulacja dwustopniowa, nawozy mineralne

  keywords: industrial waste, dry granulation, mineral fertilizers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych[Caps' applier to clog of evacuation notches in the metallurgical converters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: CHŁOPEK Michał, BEMBENEK Michał, GARA Paweł, HRYNIEWICZ Marek. — Int.Cl.: C21C 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 401263 A1 ; Opubl. 2013-04-02. — Zgłosz. nr P.401263 z dn. 2012-10-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015  nr 7, s. 24–25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL401263A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Aplikator korków do zatykania otworów spustowych w konwertorach hutniczych[Caps' applier to clog of evacuation notches in the metallurgical converters] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Michał CHŁOPEK, Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ. — Int.Cl.: C21C 5/46\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 223174 B1 ; Udziel. 2015-12-03 ; Opubl. 2016-10-31. — Zgłosz. nr P.401263 z dn. 2012-10-17. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL223174B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania ciśnieniowej aglomeracji paliw kompozytowychResearch on pressure agglomeration of composite fuels / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 165–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, węgle niskiej jakości, granulacja, paliwa kompozytowe, właściwości

  keywords: biomass, granulation, composite fuel, properties, low-quality coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania i doskonalenie konstrukcji granulatora z płaską matrycą[Research and design improvement of pelleting press with flat matrix] / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : [XXVIII konferencja naukowa PRMR : Zakopane, 26–29 stycznia 2015] / red. Andrzej Kosucki. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-648-9. — S. 77–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badania i modyfikacja układu zagęszczania prasy walcowej do brykietowania koncentratu miedziResearches and modification of roll press compacting unit for briquetting copper concentrate / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Paweł GARA // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2010 nr 1, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badania i opracowanie metody doboru układu zagęszczania prasy walcowej[Researches and devising method for selection of roll press compaction unit] / Michał BEMBENEK, Marek HRYNIEWICZ ; red. Dawid Skrabek. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 117, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0383). — Bibliogr. s. 111–[118]. — ISBN: 978-83-7464-345-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badania i perspektywy zastosowania w prasie walcowej niesymetrycznego układu zagęszczaniaResearches and perspectives of using in a roll press asymmetrical compaction unit / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 stycznia 2011 : program konferencji ; streszczenia referatów / Politechnika Śląska. Wydział Mechaniczny Technologiczny. Katedra Mechaniki Stosowanej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej. Oddział Gliwice. — [Gliwice : s. n.], [2011]. — Opis częściowo wg okł.. — S. 28. — Tekst pol.-ang. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXIV konferencja naukowa : Zakopane, 24–27 styczeń 2011 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Politechnika Śląska w Gliwicach. Katedra Mechaniki Stosowanej. — S. l., s. n., [2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 8, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Badania i perspektywy zastosowania w prasie walcowej niesymetrycznego układu zagęszczaniaStudies and application perspectives in roll press asymmetrical compaction system / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2011 R. 70 nr 12, s. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Badania i rozwój konstrukcji prasy walcowejResearch and development of roll press construction / Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ // Problemy Eksploatacji = Maintenance Problems ; ISSN 1232-9312. — 2008 nr 3, s. 143–151. — Bibliogr. s. 151, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Badania możliwości granulacji wybranych materiałów drobnoziarnistych metodą dwustopniową[Researches on possibility of selected materials agglomeration by dry granulation method] / Michał BEMBENEK, Paweł GARA, Marek HRYNIEWICZ // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/7–7/7. — Bibliogr. s. 7/7, Streszcz.

 • słowa kluczowe: sorbent wapniowy, dwustopniowa granulacja, wodorotlenek wapnia, szlamy pofiltracyjne

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Badania nacisku bocznego w procesie ciśnieniowej aglomeracji materiałów ziarnistychResearch on side thrust during pressure agglomeration of granular materials / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 168–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: granulacja ciśnieniowa, stanowisko badawcze, nacisk boczny

  keywords: pressure granulation, experimental setup, side thrust, side thrust factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Badania tarcia zewnętrznego w procesie brykietowania materiałów miedzionośnychResearch of external friction in briquetting process of copper concentrates / Marek HRYNIEWICZ, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2006 R. 45 nr 4 spec., s. 68–69. — Bibliogr. s. 69, Summ.. — Operacje mechaniczne inżynierii procesowej : Ogólnopolska Konferencja [IV; 19-21 czerwca 2006; Słok, Polska]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification process / Marek HRYNIEWICZ, Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Brykietowanie materiałów drobnoziarnistych w prasach walcowych z niesymetrycznym układem zagęszczania[Briquetting of fine-grained materials in roll pressure with asymmetrical compaction unit] / Marek HRYNIEWICZ, Michał BEMBENEK, Andrzej JANEWICZ, Bogdan KOSTURKIEWICZ // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/7–7/7. — Bibliogr. s. 7/7, Streszcz.

 • słowa kluczowe: brykietowanie, prasa walcowa, niesymetryczny układ zagęszczania, materiały drobnoziarniste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
24
25
 • Determining the grip angle in a granulator with a flat matrixWyznaczanie kąta chwytu w granulatorze z płaską matrycą / Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 337–340. — Bibliogr. s. 340

 • słowa kluczowe: paliwa kompozytowe, granulacja ciśnieniowa, kąt chwytu, współczynnik tarcia zewnętrznego i wewnętrznego

  keywords: pressure granulation, composite fuels, grip angle, external and internal friction coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu: