Wykaz publikacji wybranego autora

Piotr Handzlik, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8376-8178

ResearcherID: brak

Scopus: 23976016700

PBN: 903332

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Ammonical leaching and recovery of copper from alloyed low-grade e-waste / Ewa RUDNIK, Maciej Pierzynka, Piotr HANDZLIK // Journal of Material Cycles and Waste Management ; ISSN 1438-4957. — 2016 vol. 18 iss. 2, s. 318–328. — Bibliogr. s. 328, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2014-11-26. — tekst: https://goo.gl/kcilwA

 • keywords: copper, recovery, electrolysis, ammoniacal leaching, e-waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10163-014-0335-x

2
3
 • Electrochemical impedance spectroscopy and internal resistance as methods of estimation of lead-acid batteries condition / W. Majchrzycki, M. Baraniak, E. Jankowska, P. HANDZLIK, A. Lazar, R. Samborski // W: LABAT'2014 : 9\textsuperscript{th} international conference on Lead-Acid Batteries : 10–13 June 2014, Albena, Bulgaria : proceedings (extended abstracts). — Sofia : Lead-Acid Batteries Department, Institute of Electrochemistry and Energy Systems, Bulgarian Academy of Sciences, 2014. — (International Conference on Lead-Acid Batteries LABAT ; ISSN 2367-4881). — S. 223–226. — Bibliogr. s. 226

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Electrochemical synthesis of oxide nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Journal of Solid State Electrochemistry ; ISSN 1432-8488. — 2016 vol. 20 iss. 10, s. 2651–2661. — Bibliogr. s. 2660–2661, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-06-02. — tekst: https://goo.gl/b82V2V

 • keywords: Ti6Al7Nb alloy, electrochemical measurements, oxide nanotubes, apatite formation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s10008-016-3258-8

5
 • Electrochemical synthesis of $TiO_{2}$ nanotubes on Ti6Al7Nb alloy and their interaction with the simulated body fluid / Michał STĘPIEŃ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // W: AST 2014 [Dokument elektroniczny] : 2nd international symposium on Anodizing Science and Technology : Sapporo, Japan, June 4–6, 2014 : meeting abstract / ARS. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Japan : s. n.], [2014]. — S. [1], poz. O-21. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://www.dropbox.com/s/78c6fy94t5lpq0y/AST2014-forUSB.pdf?dl=0 [2015-03-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Electronic properties of anodic oxide films on titanium in phosphate buffered saline solution and artificial saliva determined by EIS methodZastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do określenia właściwości elektronicznych anodowych warstw tlenkowych na tytanie w roztworze soli fizjologicznej buforowanej fosforanami i sztucznej śliny / P. HANDZLIK, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 4, s. 543–553. — Bibliogr. s. 552–553

 • keywords: titanium, EIS, flat band potential, donor density, Mott-Schottky plot, anodic oxide films

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Electroplating of ${Ni-W}$ alloys for hydrogen evolution in alkaline media / Remigiusz KOWALIK, Piotr HANDZLIK, Piotr ŻABIŃSKI // W: The 58th annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : exploring frontiers of electrochemistry : September 9 to 14, 2007, Banff, Canada / ISE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lausanne : ISE, cop. 2007. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Monitoring of WS-based applications / Lechosław TRĘBACZ, Piotr HANDZLIK, Włodzimierz FUNIKA, Marcin SMĘTEK // W: Computational Science – ICCS 2006 : 6th International Conference reading : UK, May 28–31, 2006 : proceedings, Pt. 2 / eds. Vassil N. Alexandrov [et al.]. — Berlin ; Heidelberg : Springer-Verlag, 2006. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3992). — ISBN10: 3-540-34381-4. — S. 549–556. — Bibliogr. s. 556, Abstr.. — Toż na CD-ROMie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nanostructures synthesis on titanium, zirconium and niobium using electrochemical oxidation / Piotr HANDZLIK, Michał STĘPIEŃ, Krzysztof FITZNER // W: HU-AGH Joint Symposium 2013 : July 18 to 20, 2013, Sapporo : program & abstracts / AGH University of Science and Technology, Hokkaido University. — [Japan : s. n.], [2013]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Oddziaływanie między ${Ti/TiO_{2}}$ a kwasem tetrachlorozłotowym jako przyczyna zjawiska cementacji złota w wysokociśnieniowych i wysokotemperaturowych reaktorach tytanowychInteraction between ${Ti/TiO_{2}}$ and chloroauric acid as an explanation of the phenomena of gold cementation in high pressure and high temperature reactor made of titanium / Marek WOJNICKI, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 9, s. 593–597. — Bibliogr. s. 597

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
13
 • Semiconducting properties of anodic oxide films grown on titanium in Ringer and PBS solutionsWłaściwości półprzewodnikowe anodowych warstw tlenkowych otrzymanych na tytanie w roztworze Ringera i soli fizjologicznej buforowanej fosforanami / P. HANDZLIK, K. FITZNER // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2010 vol. 55 iss. 2, s. 521–532. — Bibliogr. s. 532

 • keywords: thin films, titanium, impedance spectroscopy, anodic oxides, semiconductivity

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Synthesis of $ZrO_{2}$ nanotubes by anodization in inorganic and organic electrolytes / M. STĘPIEŃ, P. HANDZLIK, K. FITZNER // W: 6th Kurt Schwabe Symposium : Surface analysis and material engineering in corrosion science and electrochemical technologies : Cracow, Poland, 16–19th September 2013 : symposium abstracts / ed. Jacek Banaś, Paweł Kulesza, Lidia Adamczyk. — [Kraków : s. n.], [2013] + CD. — 358th Event of European Federation of Corrosion (EFC). — S. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Thermodynamic properties of liquid $Cu-Ga$ and $Ag-Cu-Ga$ alloys determined from calorimetric measurements and phase equilibria in $Ag-Cu-Ga$ system / D. JENDRZEJCZYK-HANDZLIK, P. HANDZLIK, K. FITZNER // W: 15\textsuperscript{th} International congress on Thermal analysis and calorimetry & 48\textsuperscript{th} Japanese conference on Calorimetry and thermal analysis : 20–24 August, 2012, Higashi-Osaka, Japan : programme / ICTAC, CTA. — [Japan : s. n.], [2012] + dysk Flash. — S. [1]. — Afiliacja autorów: University of Science and Technology

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Warstwy i powłoki ochronne zastępujące kadm na bazie stopów cynku z żelazowcami oraz manganem otrzymywane elektrolitycznie z kąpieli kompleksowychCadmium-free protective layers and coatings based on zinc alloys with iron group metals and manganese obtained by electrodeposition from the citrate baths / Piotr Ozga, Zbigniew Świątek, Adam Dębski, Jan Bonarski, Leszek Tarkowski, Elżbieta Bielańska, Piotr HANDZLIK, Bogusław ONDERKA, Marek Michalec // W: Nowoczesne technologie oraz zaawansowane materiały i wyroby w zrównoważonym rozwoju przemysłu metali nieżelaznych : nr PBZ-MNiSW-3/3/2006 = Modern technologies and advanced materials and products in sustainable development of non-ferrous metals industry. — Gliwice : Instytut Metali Nieżelaznych, 2010. — ISBN: 978-83-925546-6-0. — S. 295–306. — Bibliogr. s. 305–306, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wpływ pH i temperatury na odporność korozyjną tytanu w buforowanym fosforanami roztworze soli fizjologicznej PBSThe influence of pH and temperature on the corrosion resistance of titanium in phosphate buffered saline solution / Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 570–574. — Bibliogr. s. 574. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010

 • słowa kluczowe: tytan, odporność na korozję, roztwór fizjologiczny, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna EIS

  keywords: titanium, biomaterials, corrosion resistance, EIS, physiological solution

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Zastosowanie ogniw słonecznych w procesie elektrolizy cynkuSolar cells application in zinc electrolysis process / Michał STĘPIEŃ, Iwona DOBOSZ, Piotr HANDZLIK, Krzysztof FITZNER // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2013 R. 58 nr 9, s. 490–496. — Bibliogr. s. 496

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, elektroliza cynku, ogniwa słoneczne, ekonomia procesu elektrolizy

  keywords: renewable energy sources, solar cells, zinc electrolysis, economics of electrolysis process

  cyfrowy identyfikator dokumentu: