Wykaz publikacji wybranego autora

Jowita Guja, dr

adiunkt

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901225

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Afirmacja, negacja czy przezwyciężenie? : przedmowa[Introduction : negation, afirmation or overcoming?] / Jowita GUJA // W: Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie? / red. Jowita Guja. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — ISBN: 978-83-65148-65-0. — S. 9–15. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności[The Anglo-Saxon philosophy of religion in the face of contemporary challenges] / red. nauk. Jowita GUJA, Jakub Gomułka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, cop. 2011. — 167, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz., Indeks aut.. — ISBN: 978-83-62196-24-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu[Atheism in the culture of the West and the East] / pod red. Jowity GUJI. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — 274 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-62196-60-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Faith and alienation in a thought of Slavoj Žižek / Jowita GUJA // Sociološka Revija = The Sociological Review ; ISSN 1409-5513. — 2013 vol. 14 no. 1-2, s. 7–20. — Bibliogr. s. 19, Abstr.

 • keywords: faith of religion, self-alienation of religious

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Filozoficzne elementy teologii śmierci Boga[Philosophical elements of the death of God theology] / Jowita GUJA // W: Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Jowita Guja, Jakub Gomułka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62196-24-1. — S. 155–165. — Bibliogr. s. 165

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Główne problemy filozoficznej krytyki religiiMain problems of the philosophical critique of religion / Jowita GUJA // Studia Humanistyczne = Contributions to Humanities ; ISSN 1732-2189. — 2009 t. 7, s. 133–146. — Bibliogr. s. 146. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/STUDIA/2009/SH_2009_09.pdf

 • słowa kluczowe: antropologia filozoficzna, ateizm, krytyka religii, alienacja

  keywords: philosophical anthropology, atheism, critique of religion, alienation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Hermeneutyka Karla Bartha : elementy filozoficzne w {\em Römerbrief}[The hermeneutics of Karl Barth philosophical elements in {\it Römerbrief}] / Jowita GUJA // W: Protestancka kultura słowa / pod red. Zbigniewa Paska. — Kraków : Zakład Wydawniczy »NOMOS«, 2009. — ISBN: 978-83-7688-005-1. — S. 58–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Koncepcja wiary w „Römerbrief” Karla Bartha[The concept of faith in Karl Barth's “Römerbrief”] / Jowita GUJA. — Kraków : Wydawnictwo A, 2009. — 191 s.. — Bibliogr. s. 181–191. — ISBN: 978-83-89978-29-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • {\em List do Rzymian} Karla Bartha – teologia radykalnie negatywnaRadically negative theology – Karl Barth's {\it Letter to the Romans} / Jowita GUJA // Kronos (Warszawa) ; ISSN 1897-1555. — 2012 nr 4, s. 99–110. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie?[The masters of suspicion : negation, afirmation or overcoming?] / red. Jowita GUJA. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 281, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-65148-65-0. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pojęcie ekstazy w filozofii Paula TillichaThe concept of ecstasy in Paul Tillich's philosophy / Jowita GUJA // W: Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 10) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-210-1. — S. 27–36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Prometeizm, autentyczność, afirmacja doczesności – wątki soteriologiczne w nowym ateizmie (na przykładzie myśli Richarda Dawkinsa i Daniela Dennetta)[Prometheism, authenticity, affirmation of temporality – soteriological plots in the new atheism (based on the examples of Richard Dawkins and Daniel Dennett)] / Jowita GUJA // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 83–95. — Bibliogr. s. 95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Wiara a alienacja w myśli Slavoja ŽižkaFaith and alienation in the thought of Slavoj Žižek / Jowita GUJA // Kwartalnik Filozoficzny / Polska Akademia Umiejętności, Uniwersytet Jagielloński ; ISSN 1230-4050. — 2012 t. 40 z. 1, s. 109–122. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Wiara jest cudem - Barthowska interpretacja RZ 3,31–4,5Faith is miracle - Karl Barth's interpretation of Romans 3:31–4:5 / Jowita GUJA // Logos i Ethos ; ISSN 0867-8308. — 2009 1(26), s. 203–221. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Wprowadzenie: ateizm filozoficzny – źródła, główne problemy i nurty[An introduction to the philosophical atheism – sources, main problems and currents] / Jowita GUJA // W: Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu / pod red. Jowity Guji. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2012. — ISBN: 978-83-62196-60-9. — S. 7–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Wstęp[Introduction] / Jowita GUJA, Jakub Gomułka // W: Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Jowita Guja, Jakub Gomułka. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62196-24-1. — S. 7–15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Wybrane wątki soteriologiczne nowoczesnego ateizmu - zbawienie przez prawdę i konstrukcja nowego podmiotu[Selected themes in modern atheism - salvation through truth and construction of the new subject] / Jowita GUJA // W: Powrót do praktyki : krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku / red. Maksymilian Roszyk, Marcin Walczak. — Lublin : Lubelskie Koło Wittgensteinowskie, 2016. — ISBN: 978-83-946000-0-6. — S. 77–95. — Bibliogr. w formie przypisów. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: