Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Lenda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-8876-1055

ResearcherID: brak

Scopus: 55179055000

PBN: 900584

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 28, z ogólnej liczby 28 publikacji Autora


1
 • Accuracy of laser scanners for measuring surfaces made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL, Grzegorz Mirek // Photogrammetrie Fernerkundung Geoinformation ; ISSN 1432-8364. — 2015 H. 5, s. 357–372. — Bibliogr. s. 371–372, Summ., Zsfassung

 • keywords: measurement error, terrestial lidar, material tests

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/pfg/2015/0273

2
 • Algorithms for automatic surface scanning of any given shape for reflectorless robotized tacheometersAlgorytmy automatycznego skanowania powierzchni dowolnego kształtu dla bezzwierciadlanych tachimetrów zrobotyzowanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 2, s. 57–69. — Bibliogr. s. 69, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2009-02/Geomatics_2009_2_04.pdf

 • słowa kluczowe: laserowe skanowanie powierzchni

  keywords: surface laser scanning

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • An algorithm for uniform scanning of coating buildings modeled with spline functionsAlgorytm równomiernego skanowania budowli powłokowych opisywanych za pomocą funkcji sklejanych / Grzegorz LENDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1, s. 45–55. — Bibliogr. s. 55, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01/Geomatics_2010_1_04.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badania kinematyki powierzchniowych ruchów masowych z wykorzystaniem naziemnej interferometrii radarowej[Study of the kinematics of surface mass movements using ground-based radar interferometry] / pod red. nauk. Anny SZAFARCZYK i Stanisława RYBICKIEGO ; Anna SZAFARCZYK, Stanisław RYBICKI, Henryk WOŹNIAK, Grzegorz LENDA, Robert KACZMARCZYK, Marcin LIGAS, Piotr KROKOSZYŃSKI, Rafał GAWAŁKIEWICZ, Sylwia TCHÓRZEWSKA, Rafał Szymanowski. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 126, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0522). — Bibliogr. s. 125–[127]. — ISBN: 978-83-7464-648-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Comparison of accuracy of kinematic methods for localization of mobile targets / Grzegorz LENDA, Andrzej UZNAŃSKI, Michał STRACH // W: Geomatics 2018 : archives of geomatics : Baltic Geodetic Congress : Olsztyn, Poland 21-23 June 2018 : book of abstracts / ed. Mateusz Ciski. — Olsztyn : University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Geodesy, Geospatial and Civil Engineering, 2018. — ISBN: 978-83-947357-7-7. — S. 47–48. — Bibliogr. s. 48

 • keywords: geodesy, measurement by laser beam, global navigation satellite system, rail transportation, motion measurement, simultaneous localization and mapping

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // W: 7\textsuperscript{th} MMT : 7\textsuperscript{th} international symposium on Mobile Mapping Technology : Cracow, 13–16 June 2011 : abstracts / technical ed. Marta Borowiec ; Association of Polish Surveyors, Polish Society of Photogrammetry and Remote Sensing. — [Cracow : Stowarzyszenie Geodetów Polskich], [2011]. — ISBN: 978-83-61576-15-0. — S. 97–98

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Concept of measuring and calculation system, based on electronic clinometers to determine the geometry of railway track in the vertical plane / Michał STRACH, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2011 vol. 22, s. 389–399. — Bibliogr. s. 399, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Determining the geometrical parameters of exploited rail track using approximating spline functions / G. LENDA // Archives of Civil Engineering = Archiwum Inżynierii Lądowej / Polish Academy of Sciences. Institute of Fundamental Technological Research. Committee for Civil Engineering ; ISSN 1230-2945. — 2014 vol. 60 iss. 3, s. 295–305. — Bibliogr. s. 304–305

 • keywords: spline functions, curvature graph, rail track adjustment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/ace-2014-0020

10
 • Determining the measurement accuracy for moving georadar using a robotized tacheometer with optional automatic target recognitionWyznaczanie dokładności pomiaru poruszającego się georadaru przy użyciu zrobotyzowanego tachimetru z opcją automatycznego rozpoznawania celu / Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 99–112. — Bibliogr. s. 110, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • Dokładność dalmierzy bezzwierciadlanych dla pomiaru obiektów wykonanych z materiałów syntetycznychAccuracy of reflectorless rangefinders for measurements of objects made of synthetic materials / Grzegorz LENDA, Urszula MARMOL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2010 vol. 56 nr 11, s. 1280–1286. — Bibliogr. s. 1286, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Filtry teksturalne w procesie automatycznej klasyfikacji obiektówTexture filters in the process of automatic object classification / Urszula MARMOL, Grzegorz LENDA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2010 vol. 21, s. 235–243. — Bibliogr. s. 242–243, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-13-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Hallotron sensor system for control of robotized total station operations to monitor movements of building structuresHallotronowy system czujników sterujących pracą tachimetrów zrobotyzowanych do monitorowania przemieszczeń budowli / Grzegorz Mirek, Grzegorz LENDA, Rafał KOCIERZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 2, s. 89–99. — Bibliogr. s. 99, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-02/Geomatics_2010_2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Integracja precyzyjnych dylatometrów hallotronowych oraz tachimetrów zrobotyzowanych dla ciągłego monitorowania przemieszczeń budowliIntegration of precise hall-effect dilatometers and robotized total stations for continuous monitoring of displacements of buildings / Grzegorz Mirek, Grzegorz LENDA // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 1, s. 77–81. — Bibliogr. s. 81, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Metody tworzenia i modyfikacji funkcji sklejanych na potrzeby opisu kształtu obiektów obserwowanych punktowoThe spline functions' creating and modification methods for describing shape of objects observed in a pointed way / Grzegorz LENDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2/1, s. 277–290. — Bibliogr. s. 290, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/VciSqx

 • słowa kluczowe: aproksymacja, funkcje sklejane, interpolacja

  keywords: approximation, spline functions, interpolation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Określanie geometrii tras szynowych z wykorzystaniem aproksymacyjnych funkcji sklejanychDetermining the geometry of rail routes using the approximating spline functions / Grzegorz LENDA, Michał STRACH // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2012 vol. 58 nr 12, s. 1082–1086. — Bibliogr. s. 1086, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Parametrization of spline functions to describe the shape of shell structuresParametryzacja funkcji sklejanych na potrzeby opisu kształtu budowli powłokowych / Grzegorz LENDA, Grzegorz Mirek // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 65–73. — Bibliogr. s. 72–73, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.65.pdf

 • słowa kluczowe: funkcje sklejane, parametryzacja, obiekty powłokowe

  keywords: shell structures, spline functions, parametrization

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2013.7.1.65

20
 • Rozwinięcie metod tworzenia funkcji sklejanych w aspekcie budowy modeli na podstawie danych dyskretnychDevelopment of the methods to create spline functions in terms of building models based on discrete data / Grzegorz LENDA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 146, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 246). — Bibliogr. s. 143–[147], Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-504-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Setting out center coordinates of the georadar antenna based on coordinates of GPS antenna or rangefinder prism integrated in the georadarWyznaczanie współrzędnych środka anteny georadaru na podstawie współrzędnych anteny GPS lub pryzmatu dalmierczego zintegrowanych z georadarem / Grzegorz LENDA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 65–83, [1]. — Bibliogr. s. 81, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Splines and kriging – the use of two methods for shell structures shape analysis / Grzegorz LENDA, Marcin LIGAS // W: FIG Working Week 2011 & 6\textsuperscript{th} national congress of ONIGT [Dokument elektroniczny] : bridging the gap betwen cultures : Marrakech, Morocco, May 18–22, 2011 : technical programme and proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : International Federation of Surveyors, cop. 2011. — ISBN: 978-87-90907-92-1. — S. 1–13. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2011/papers/ts01e/ts01e_lenda_ligas_4907.pdf [2011-12-06]. — Bibliogr. s. 12–13, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
25
 • Using spline functions for the shape description of the surface of shell structuresWykorzystanie funkcji sklejanych do opisu kształtu powierzchni budowli powłokowych / Grzegorz LENDA // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2014 [nr] 13, s. 21–32. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr.

 • słowa kluczowe: aproksymacja, funkcje sklejane, budowle powłokowe

  keywords: approximation, splines, shell structures, quadrics

  cyfrowy identyfikator dokumentu: