Wykaz publikacji wybranego autora

Grzegorz Góra, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602783797
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 19, z ogólnej liczby 19 publikacji Autora


1
 • Acceleration of parallel robot kinematic calculations in FPGA / Maciej PETKO, Konrad GAC, Grzegorz KARPIEL, Grzegorz GÓRA // W: ICIT 2013 [Dokument elektroniczny] : 2013 IEEE International Conference on Industrial Technology : Cape Town, South Africa, 25–28 February 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4673-4568. — S. 34–39. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 39, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Acceleration of parallel robot trajectory generation in FPGA / Maciej PETKO, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Janusz OCHOŃSKI // W: ICIEA = 2013 8th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications : 19–21 June 2013, Melbourne, Australia : programme and abstracts. — [Australia] : ICIEA 2013 Organizers Committee, cop. 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-1-4673-6321-1. — S. 57. — Bibliogr. s. 57. — Pełny tekst W: ICIEA 2013 [Dokument elektroniczny] : IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications : 19–21 June 2013, Melbourne, Australia. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, 2013. — Dane na Dysku Flash. — S. 1123–1128. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 1128, Abstr. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-1-4673-6322-8; ISBN 978-1-4673-6320-4

 • keywords: FPGAs in industrial control systems, controller hardware/software, industrial robots

3
 • Akceleracja obliczeń generatora trajektorii dla robota hybrydowego w układzie FPGA[Acceleration, in FPGA, of hybrid robot trajectory generator calculations] / Grzegorz GÓRA // W: Młodzi naukowcy dla polskiej nauki : materiały konferencji Młodych Naukowców nt.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – nowe trendy w naukach inżynieryjnych, 3 edycja – Łódź 24.11.2012, Wrocław 25.11.2012 i 2.12.2012 r.. Cz. 7, Nauki inżynieryjne, T. 5 / pod red. Marcina Kuczera. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — ISBN: 978-83-63058-21-0. — S. 43–49. — Bibliogr. s. 49, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: FPGA, akceleracja obliczeń, CORDIC, robot hybrydowy

4
 • Akceleracja sprzętowa obliczeń zadania odwrotnego kinematyki robota równoległego w układzie FPGA[FPGA hardware acceleration of parallel robot inverse kinematic problem calculations] / Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Konrad KOBUS // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-24-1. — S. 99–108. — Bibliogr. s. 107–108. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Analiza zadania odwrotnego kinematyki mikrorobota równoległego o pięciu stopniach swobody (5dof)[Inverse kinematics problem analysis of a 5DOF parallel microrobot] / Konrad KOBUS, Grzegorz GÓRA, Konrad GAC // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-24-1. — S. 109–120. — Bibliogr. s. 120. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Aproksymacja funkcji trygonometrycznych w algorytmach komutacji elektrycznej napędów bezpośrednichTrigonometric functions approximation of the direct drives' electronic commutation algorithms / Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Piotr MARS, Radosław Sitek, Marek Goczał // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2017 nr 1 (113), s. 15–21. — Bibliogr. s. 21, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: SPWM, aproksymacja wielomianowa, komutacja elektroniczna, funkcje trygonometryczne

  keywords: polynomial approximation, SPWM, electronic commutation, trigonometric functions

7
 • CNC system of the 5-axes hybrid robot for milling / Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Janusz OCHOŃSKI, Konrad KOBUS // W: Mechatronics: Ideas for industrial applications [Dokument elektroniczny] : international conference : May 11–13, 2015 Gdańsk, Polska / Gdańsk University of Technology, PIAP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk: s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1-10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 9-10, Abstr.

 • keywords: FPGA, SoPC, CNC systems, Numeric Control Kernel, FPU, 5-axes milling, control algorithms implementation, controller architecture, hardware algorithms implementation

8
 • CNC system of the 5-axis hybrid robot for milling / Maciej PETKO, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Janusz OCHOŃSKI, Konrad KOBUS // Mechatronics ; ISSN 0957-4158. — 2016 vol. 37: Theoretical and applied aspects of modern mechatronics, s. 89–99. — Bibliogr. s. 99, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-13. — tekst: http://goo.gl/Eqh0ig

 • keywords: FPGA, algorithms, CNC systems, 5-axes milling, controller architecture, Numerical Control Kernel, hardware implementation of control

9
 • Elektroniczny dyferencjał w samochodzie elektrycznymElectronic differential for electric car / Mateusz Wiślański, Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK, Grzegorz GÓRA // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2016 nr 2, s. 117–122. — Bibliogr. s. 122, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: samochód elektryczny, elektroniczny dyferencjał

  keywords: electric car, electronic differential

10
 • Elektroniczny dyferencjał w samochodzie elektrycznymElectronic differential for electric car / Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK, Grzegorz GÓRA // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2017 R. 19, nr 11, s. 112–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz., Abstr.. — G. Karpiel, D. Prusak, G. Góra - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • słowa kluczowe: samochód elektryczny, elektroniczny dyferencjał

  keywords: electric car, electronic differential

11
 • Jednostka zmiennoprzecinkowa przeznaczona do akceleracji obliczeń w sterowniku robota hybrydowego w układzie FPGA[Floating point unit for acceleration of calculations in a parallel robot controller in FPGA] / Grzegorz GÓRA, Konrad GAC, Konrad KOBUS // W: Nowe trendy w naukach inżynieryjnych 3, T. 2 / pod red. Marcina Kuczery. — Kraków : CREATIVETIME, 2012. — Na s. tyt.: Creative Science – Monografia 2012. — Zawiera prace naukowe Młodych Naukowców, współpracujących z CreativeTime. — ISBN: 978-83-63058-24-1. — S. 65–73. — Bibliogr. s. 72–73. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Mechanizm śrubowy z napędem bezpośrednim[Direct drive glide screw mechanism] / Konrad KOBUS, Grzegorz KARPIEL, Maciej PETKO, Grzegorz GÓRA, Konrad GAC // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Robot hybrydowy do mikromanipulacji wewnątrzkomórkowych[Hybrid robot for intracellular micromanipulations] / Konrad KOBUS, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA // Dokonania Młodych Naukowców [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2300-4436 ; nr 2. — 2014 [nr] 1, s. 493–497. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd DVD. — Bibliogr. s. 497, Streszcz.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza. — Konferencja Młodych Naukowców nt. Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki – V edycja

 • słowa kluczowe: robot hybrydowy, mikromanipulator szeregowy, mikromanipulacja wewnątrzkomórkowa

14
 • Sprzętowa implementacja transformacji Clarka i ParkaHardware implementation of the Clarke and Park transformations / Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Piotr MARS, Radosław Sitek, Marek Goczał // Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe ; ISSN 0239-3646. — 2017 nr 1 (113), s. 23–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: FPGA, CORDIC, transformacja Parka, transformacja Clarka

  keywords: FPGA, Clarke transform, Park transform, CORDIC

15
 • Sterownik oparty na mostkach IGBT dla silnika typu BLDC[The controller based on IGBT bridges for BLDC drive] / Grzegorz GÓRA, Grzegorz KARPIEL, Daniel PRUSAK, Radosław Sitek, Marek Goczał, Tomasz Leński // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2016. — ISBN: 978-83-64755-26-2. — S. 37–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz.. — G. Góra, G. Karpiel, D. Prusak - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • System profilometrii cewkowej dla robota medycznego[Urethral profilometry system for a medical robot] / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Konrad KOBUS, Klaudia Stangel-Wójcikiewicz, Daria PANEK // W: Projektowanie mechatroniczne : zagadnienia wybrane : praca zbiorowa / pod red. Michała Mańka. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Robotyki i Mechatroniki, 2015. — ISBN: 978-83-943189-0-1. — S. 155–166. — Bibliogr. s. 165–166, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Trajectory tracking controller of the hybrid robot for milling / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Konrad KOBUS, Janusz OCHOŃSKI // W: Mechatronics: Ideas for industrial applications [Dokument elektroniczny] : international conference : May 11–13, 2015 Gdańsk, Polska / Gdańsk University of Technology, PIAP. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Gdańsk: s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. [1-10]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • keywords: parallel robots, model predictive control, hybrid robots, robot control, trajectory tracking control, 5-DOF milling

18
 • Trajectory tracking controller of the hybrid robot for milling / Maciej PETKO, Grzegorz KARPIEL, Konrad GAC, Grzegorz GÓRA, Konrad KOBUS, Janusz OCHOŃSKI // Mechatronics ; ISSN 0957-4158. — 2016 vol. 37: Theoretical and applied aspects of modern mechatronics, s. 100–111. — Bibliogr. s. 110–111, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-04-19. — tekst: http://goo.gl/0PGGMP

 • keywords: parallel robots, model predictive control, hybrid robots, robot control, trajectory tracking control, 5-DOF milling

19
 • Wykorzystanie napędów bezpośrednich w mechatronice[Application of direct drives in mechatronics] / Grzegorz GÓRA // W: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki [Dokument elektroniczny] : 5 edycja : Zakopane 23.11.2013, Poznań 30.11.2013 i 1.12.2013, Wrocław 14 i 15.12.2013, Kraków 11.01.2014 : materiały konferencyjne / [red. wyd. Marcin Kuczera]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : CREATIVETIME, 2014. — 1 dysk optyczny. — ISBN: 978-83-63058-38-8. — S. 40–46. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.. — Publikacja zamieszczona w cz. 4: Nauki inżynieryjne (technika, technologia, mechanika). — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: direct drive, napęd bezpośredni, FOC, mechatronika, manipulator