Wykaz publikacji wybranego autora

Jolanta Gilewicz-Wolter, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzf, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • Badania radioizotopowe transportu siarki w zgorzelinie powstającej na stali Crofer 22APU w atmosferach zawierających $SO_{2}$The radioisotopes analysis of the sulphur transport in the scale formed on Crofer 22APU during high temperature oxidation in $SO_{2}$ / Zbigniew Żurek, Jolanta GILEWICZ-WOLTER, Artur Jaroń, Marta Homa // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2011 vol. 54 nr 6, s. 330–332. — Bibliogr. s. 332. — Afiliacja J. Gilewicz-Wolter: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — „KOROZJA 2011” = “Corrosion 2011” : X ogólnopolska konferencja = the 10th Polish corrosion conference : Rytro, 12–16.06.2011. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o.o., 2011. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=60366

 • słowa kluczowe: Crofer 22APU, utlenianie, SO2, S35

  keywords: oxidation, SO2, Crofer 22APU, 35S

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • High temperature oxidation of Crofer 22APU steel in atmosphere containing $SO_{2}$ / Z. Żurek, A. Stawiarski, A. Jaroń, J. GILEWICZ-WOLTER // W: International symposium on High-temperature oxidation and corrosion 2010 : 8\textsuperscript{th}–11\textsuperscript{th} November Zushi, Japan : abstracts / The Iron and Steel Institute of Japan. — [Japan] : ISIJ, 2010. — S. 101. — Bibliogr. s. 101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Morfologia zgorzelin utworzonych na stali Crofer 22APU podczas utleniania w atmosferze powietrza zawierającego ${SO_{2}}$Structure of scales formed during oxidation of Crofer 22APU steel containing ${SO_{2}}$ / Zbigniew Żurek, Marta Homa, Adam Stawiarski, Artur Jaroń, Jolanta GILEWICZ-WOLTER // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2010 R. 53 nr 11, s. 643–646. — Bibliogr. s. 646. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” : XV ogólnopolskie sympozjum naukowo-techniczne : Jastrząb / Poraj, 24–26 listopada 2010 r. : 338. impreza Europejskiej Federacji Korozji. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2010. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55649

 • słowa kluczowe: TEM, SEM, Crofer 22APU, utlenianie, zgorzelina

  keywords: oxidation, SEM, TEM, scale, Crofer 22APU

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Porównanie mechanizmu dyfuzji metali w spinelach $MnCr_{2}O_{4}$ i $FeCr_{2}O_{4}$The comparison of metals' diffusion mechanism in $MnCr_{2}O_{4}$ and $FeCr_{2}O_{4}$ spinels / J. GILEWICZ-WOLTER, Z. Żurek, J. LIS, M. Homa, J. DUDAŁA, M. Wolter, M. Daniel // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2006 R. 49 nr 11s/A wyd. spec., s. 135–138. — Bibliogr. s. 138, Streszcz., Abstr.. — „Nowe osiągnięcia w badaniach i inżynierii korozyjnej” = “New achievements in corrosion research and engineering” : materiały XII ogólnopolskiego sympozjum naukowo-technicznego = proceedings of the 12t all-Polish corrosion symposium : 298 Impreza Europejskiej Federacji Korozji = 298th Event of the European Federation of Corrosion : SZCZYRK'2006 : 22–24 listopada 2006, Szczyrk / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Spółka z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: