Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Gibiec, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-krm, Katedra Robotyki i Mechatroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 23059960700

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 13, z ogólnej liczby 13 publikacji Autora


1
 • An application of acoustic measurements to quality control of low power electrical motors / M. GIBIEC // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2006 vol. 31 no. 4, s. 521–528. — Bibliogr. s. 528

 • keywords: neural networks, acoustic signals, machine state assessment

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An application of selected data mining methods in diagnostics and machinery utilization / Mariusz GIBIEC // W: Diagnostics'2008 : IV international congress on Technical diagnostics : Diagnostics = Quality of Life Cycle : 09–12 September 2008, Olsztyn, Poland / University of Warmia and Mazury in Olsztyn. Faculty of Technical Sciences. Chair of Building, Exploitation of Vehicles and Machines, [et al.]. — [Olsztyn : UWM], [2008] + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-927690-0-2. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Application of selected Data Mining methods to machinery operationZastosowania wybranych metod Data Mining w eksploatacji maszyn / Mariusz GIBIEC // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2009 nr 3, s. 69–72. — Bibliogr. s. 72, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Benefits from Data Mining methods application to condition monitoring of coal mining harvesters / M. GIBIEC // W: Structural health monitoring 2008 : proceedings of the fourth European workshop : Cracow, Poland, July 2–4, 2008 / eds. Tadeusz Uhl, Wiesław Ostachowicz, Jan Holnicki-Szulc. — Lancaster, Pennsylvania : DES{\em tech} Publications, Inc., cop. 2008. — ISBN: 978-1-932078-94-7. — S. 308–315. — Bibliogr. s. 315, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Data mining methods application to condition based maintenance of coal mining harvesters / Mariusz GIBIEC, Adam Pietrzyk // W: Fault diagnosis and fault tolerant control / eds. Józef Korbicz, Krzysztof Patan, Marek Kowal. — Warszawa : Academic Publishing House EXIT, 2007. — (Challenging Problems of Science, Theory and Applications. Automatic Control and Robotics). — ISBN: 978-83-60434-32-1. — S. 239–246. — Bibliogr. s. 245–246, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych : [streszczenie][An application of data mining for a mining cutter-loader usage monitoring system] / Mariusz GIBIEC // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 115. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 1557–1566. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1566, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Data mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczychData mining in monitoring system of the mining shearers / Mariusz GIBIEC // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2011 vol. 62 nr 7–8, s. 398–405. — Bibliogr. s. 405. — Szkoła Eksploatacji Podziemnej : Kraków 2011. — Katowice : Wydawnictwo Górnicze Sp. z o. o., 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Fault detection in railway point drive supported by data mining methods / Mariusz GIBIEC // Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences ; ISSN 1232-308X. — 2007 vol. 14 no. 4 spec. iss.: Applications of artificial intelligence methods, s. 611–619. — Bibliogr. s. 619

 • keywords: artificial neural networks, diagnostics, data mining

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Projekt mobilnego robota kroczącegoProject of mobile walking robot / Michał Filipkowski, Michał Romek, Mariusz GIBIEC // Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego ; ISSN 1732-0925. — 2009 nr 17, s. 73–78. — Bibliogr. s. 78. — Publikacje laureatów XLVI Sesji Studenckich Kół Naukowych Pionu Hutniczego Akademii Górniczo-Hutniczej / pod red. Leszka Kurcza, Andrzeja Gołdasza. — Kraków : Wydawnictwo Studenckiego Towarzystwa Naukowego, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Selection of clustering methods for wind turbines operational dataDobór metod grupowania danych procesowych dla turbin wiatrowych / Mariusz GIBIEC, Tomasz BARSZCZ, Marzena BIELECKA // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2010 nr 4, s. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Zastosowania Data Mining w systemie monitorowania pracy kombajnów górniczych[Data Mining application in monitoring system of mining harvesters] / Mariusz GIBIEC // W: R&D – badania innowacyjne z wykorzystaniem analizy danych : [materiały na seminarium organizowane przez StatSoft Polska w czerwcu 2008 r. w Krakowie]. — Kraków : StatSoft Polska, cop. 2008. — ISBN: 978-88724-37-4. — S. 87–99. — Bibliogr. s. 99

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Zastosowanie metod eksploracji danych w wykrywaniu i analizie usterek kombajnu górniczegoApplication of data mining methods for detection and analysis of faults in a mining cutter-loader / Mariusz GIBIEC // W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki / red. Zdzisław Kowalczuk. — Gdańsk : Pomorskie Wydawnictwo Naukowo-Techniczne PWNT, 2009. — (Automatyka i Informatyka : technologie informacyjne, automatyka, diagnostyka ; vol. 6). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-926806-2-8. — S. 329–336. — Bibliogr. s. 336, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Zastosowanie technik Data Mining do odkrywania relacji diagnostycznych w danych opisujących przebieg historii eksploatacji maszynData Mining technics application to diagnostic relations discovering in historic data of machinery exploitation / Mariusz GIBIEC // Diagnostyka / Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej ; ISSN 1641-6414. — 2007 nr 3, s. 65–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: