Wykaz publikacji wybranego autora

Adam Gawin, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgf, Katedra Geofizyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
 • Analiza pola sprężystego wzbudzonego – w otworze wiertniczym i ośrodku skalnym z warstwą o ograniczonej miąższości, przez nadajniki tradycyjnych sond akustycznych i ich modyfikacjiThe analysis of the elastic field excited – in a borehole and a rock medium with the layer finite depth, across the traditional transmitters of the sonic sounder and its modifications / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2008 R. 64 nr 3, s. 164–183. — Bibliogr. s. 182–183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza pola sprężystego wzbudzonego w otworze wiertniczym przez realne nadajniki azymutalno-radialnych (ARAL) i tradycyjnych (AL) profilowań akustycznych i ich modyfikacjiThe analysis of the elastic field excited in a borehole by the real transmitter of the Azimuth Radial Acoustic Logging and traditional Acoustic Logging and its modifications / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2008 R. 64 nr 4, s. 231–245. — Bibliogr. s. 244–245

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Dokładniejsze możliwości poszukiwania i badania złóż ropo-gazonośnych metodami pól sprężystych (NTS) oraz sprzężonych z nimi pól termicznych i elektromagnetycznychThe precise possibilities of exploration and investigation oil and gas deposit of the methods elasticity fields ({\it Cosserat elasticity}) and conjugate with its thermic and electromagnetic fields / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2008 R. 64 nr 2, s. 97–113. — Bibliogr. s. 112–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Podstawy teoretyczno-metodyczne tradycyjnych i nowych modyfikacji badań akustycznych w otworach wiertniczych[Theoretical and methodical bases of the traditional and novel modifications acoustic logging] / Adam GAWIN, Helena GAWIN. — Kraków : Oficyna Wydawniczo-Drukarska „Secesja”, 2008. — 241, [1] s.. — (Prace Geologiczne / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Nauk Geologicznych ; ISSN 0079-3361 ; 155). — Bibliogr. s. 238–[242], Streszcz.. — ISBN: 978-83-88549-86-1. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Tradycyjne i nowe możliwości poszukiwania i badania złóż z wykorzystaniem metod pól sprężystych i elektromagnetycznychTraditional and new possibilities of prospecting and exploration of deposits using elastic field and electromagnetic methods / Adam GAWIN, Helena GAWIN // WUG (Katowice) / Wyższy Urząd Górniczy ; ISSN 1505-0440. — Tytuł poprz.: Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie ; ISSN: 1230-3631. — 2007 nr 4, s. 13–15. — Bibliogr. s. 15, Streszcz.. — Wybrane referaty także na CD-ROMie. — III konferencja dziedzictwo i historia górnictwa oraz wykorzystanie pozostałości dawnych robót górniczych : Lądek Zdrój 11–13.04.2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Zagadnienie jednoczesnego określania przewodności właściwej oraz przenikalności elektrycznej i magnetycznej niejednorodno-anizotropowego ośrodka skalnego, Cz. 1The problem of simultaneous definition of specific conduction and electrical and magnetic permeability in non-homogenous, anisotropic rock formation, Pt. 1 / Adam GAWIN, Helena GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2007 R. 63 nr 1, s. 28–42. — Bibliogr. s. 41–42

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zagadnienie jednoczesnego określania przewodności właściwej oraz przenikalności elektrycznej i magnetycznej niejednorodno-anizotropowego ośrodka skalnego, Cz. 2The issue of simultaneous definition of electrical conductivity and electrical and magnetic permeability of non-homogenous and anisotropic rock medium, Pt. 2 / Adam GAWIN, Helena GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2007 R. 63 nr 2, s. 101–114. — Bibliogr. s. 113–114

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Zagadnienie określenia pola sprężystego, wzbudzonego – w otworze wiertniczym i ośrodku skalnym z warstwą o ograniczonej miąższości – przez nadajniki tradycyjnych sond akustycznychThe problem determination of the elastic field, excited in a borehole and a rock medium with the layer finite depth, across the traditional transmitters acoustic logging / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2007 R. 63 nr 9, s. 521–538. — Bibliogr. s. 537–538

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zagadnienie opisu pól sprężystych w dowolnie anizotropowym i niejednorodnym ośrodku skalnymThe problem description of elastic fields in optionally anisotropic and heterogeneous rock medium / Adam GAWIN // Nafta Gaz / Instytut Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, Instytut Technologii Nafty, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego ; ISSN 0867-8871. — 2007 R. 63 nr 10, s. 595–612. — Bibliogr. s. 612

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: