Wykaz publikacji wybranego autora

Richard A. Gaweł, dr inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 56112800700
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 24, z ogólnej liczby 24 publikacji Autora


1
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ i ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFCChemical stability of ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ + ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ electrolyte composites for use in a dual PCFC-SOFC fuel cell / Richard A. GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania stabilności chemicznej kompozytowych elektrolitów stałych na osnowie $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}$ i $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}$ do zastosowania w podwójnym ogniwie paliwowym PCFC-SOFCChemical stability of $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}$ + $Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}$ electrolyte composites for use in a dual-cell concept / Richard Andrzej GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Massimo Viviani // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 4, s. 577–583. — Bibliogr. s. 582–583, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Chemical and electrical properties of $BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3}-Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2}$ composite electrolytes for application in intermediate temperature fuel cells / Richard GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: Abstracts and proceedings of the 10th international conference on the Physical properties and application of advanced materials [Dokument elektroniczny] : 17–21 November 2015, Chiang Mai, Thailand. — Wesja do Windows. — Dane tekstowe. — [Thailand : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 307–310. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 310, Abstr.

 • keywords: electrochemical impedance spectroscopy, XRD, SEM-EDS, composite electrolytes, intermediate temperature fuel cell

4
5
 • Chemical stability and electrical properties of ${BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3-\delta}-Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2-\delta}}$ composite bulk samples for use as electrolyte materials in dual PCFC-SOFC fuel cells / Richard GAWEŁ, Viviani Massimo, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: XVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Chemical stability and electrical properties of $BaCeO_{3}$-based electrolytes for use in a dual protonic ceramic-solid oxide fuel cell / R. GAWEŁ, K. PRZYBYLSKI // W: Abstract book of 11\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 11–14 September 2016, Gniew, Poland / PAN, PTMi, Kyushu University. — [Poland : s. n.], [2016]. — S. 50. — Bibliogr. s. 50

 • keywords: ceramics, composites, electrochemistry, electrolytes

7
 • Corrosion effects of ${CO_{2}}$ and ${H_{2}O}$ on the chemical stability of ${BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3-\delta}}$ + ${Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2-\delta}}$ electrolyte composite bulk samples for use in PCFC-SOFC fuel cell / Richard GAWEŁ, Viviani Massimo, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT 2012 : 7th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials : 17–20 June 2012, Trondheim, Norway / eds. R. Bjørge, F. J. H. Ehlers, R. Holmestad. — [Norway : s. n.], [2012]. — S. 136–139. — Bibliogr. s. 139, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Electrical properties of $BaCe1-xYxO3-\delta-based$ materials for application at intermediate fuel cell temperatures / Richard GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT 2013 [Dokument elektroniczny] : 8\textsuperscript{th} International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials : Weihai, China, 13–17 August, 2013 : program & abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [China : s. n.], [2013]. — S. 58. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.cmse.sdu.edu.cn/ICPMAT2013/download/Program%20&%20Abstracts.pdf [2013-10-17]. — Pełny tekst w wersji drukowanej. — S. 149–152. — Bibliogr. s. 152, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Electrical properties of indium and yttrium-doped barium cerate-based compounds for use as ceramic fuel cell electrolytes / Richard GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: ICPMAT2014 : 9th international conference on the Physical properties and application of advanced materials : 14–18 September 2014, Krakow, Poland : programme and abstracts / ed. K. Przybylski ; AGH University of Science and Technology. — [Kraków : AGH], [2014]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Electrical properties of indium and yttrium-doped barium cerate-based compounds for use as ceramic fuel cell electrolytesWłaściwości elektryczne związków na bazie ceranu baru domieszkowanych indem i itrem do zastosowania jako elektrolity w ceramicznych ogniwach paliwowych / R. GAWEŁ, K. PRZYBYLSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2015 vol. 60 iss. 2A, s. 989–992. — Bibliogr. s. 991–992. — W bazie Web of Science oznaczenie issue: 2 oraz inna numeracja stron

 • keywords: perovskites, solid oxide fuel cell electrolytes, composite materials, electrical conductivity

12
 • Fizykochemiczne właściwości materiałów w układzie Crofer 22APU/$La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}$ na interkonektory do zastosowania w SOFCPhysicochemical properties of the Crofer 22APU/$La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}$ materials for SOFC interconnects / Magdalena Miszczyk, Ewa DZIEKAN, Kazimierz PRZYBYLSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Richard A. GAWEŁ, Andrzej KRUK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 vol. 64 nr 1, s. 131–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Fizykochemiczne właściwości materiałów w układzie Crofer 22 APU/${La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}}$ na interkonektory do zastosowania w SOFCPhysicochemical properties of the Crofer 22 APU/${La_{0,6}Sr_{0,4}Co_{0,2}Fe_{0,8}O_{3}}$ materials for SOFC interconnects / Magdalena Miszczyk, Ewa DZIEKAN, Kazimierz PRZYBYLSKI, Tomasz BRYLEWSKI, Richard A. GAWEŁ // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Long-term chemical stability of ${BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-\delta}}$ + ${Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-\delta}}$ composite samples at room temperature and at 873 K for use in dual PCFC-SOFC fuel cells / Richard GAWEŁ, Viviani Massimo, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: 9\textsuperscript{th} Polish-Japanese joint seminar on Micro and nano analysis : 10–13 September 2012, Sieniawa, Poland : programme and abstracts. — [Poland : s. n.], [2012]. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Long-term chemical stability of $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-δ}+Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-δ}$ composite samples at room temperature and at 873 K for use in dual PCFC-SOFC fuel cellsDługoczasowa stabilność próbek kompozytowych $BaCe_{0,85}Y_{0,15}O_{3-δ}+Ce_{0,85}Y_{0,15}O_{2-δ}$ w temperaturze pokojowej oraz 873 K do zastosowania w ogniwach paliwowych typu PCFC-SOFC / R. GAWEŁ, M. Viviani, K. PRZYBYLSKI // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2013 vol. 58 iss. 2, s. 393–397. — Bibliogr. s. 397

 • keywords: perovskites, solid oxide fuel cell electrolytes, chemical stability, composite materials

16
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych ogniwach paliwowych PCFCMicrostructure and electrical properties of the composite materials in the interconnect/cathode/electrolyte system for Protonic Conductive Fuel Cell (PCFC) application / Ewa DZIEKAN, Richard A. GAWEŁ, Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // W: VIII Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 22–25 wrzesień 2011 r. : program, streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, cop. 2011. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-83-4. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Mikrostruktura i właściwości elektryczne materiałów kompozytowych w układzie interkonektor/katoda/elektrolit do zastosowania w protonowych stało-tlenkowych ogniwach paliwowych typu $SOFC-H^{+}$Microstructure and electrical properties of composite materials in the interconnect/cathode/electrolyte system for protonic solid oxide fuel cell ($SOFC-H^{+}$) applications / Ewa DURDA, Richard Andrzej GAWEŁ, Andrzej KRUK, Tomasz BRYLEWSKI, Kazimierz PRZYBYLSKI // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2012 t. 64 nr 3, s. 423–432. — Bibliogr. s. 431–432, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Oxidation properties of high entropy alloys / GAWEŁ Richard, Rogal Łukasz, PRZYBYLSKI Kazimierz // W: ICPMAT : 12\textsuperscript{th} International Conference on the Physical properties and application of advanced materials : Aug 6\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2017, Košice, Slovakia : abstracts / Technical University of Košice, TANGER Ltd.. — [Košice : University of Košice], 2017. — ISBN: 978-80-87294-75-8. — S. 33. — Bibliogr. s. 33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
21
 • Physicochemical properties of $BaCeO_{3}$-based composites for use as ion conducting materials / R. GAWEŁ, K. PRZYBYLSKI // W: Reaktywność ciał stałych = Reactivity of solids / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013 + CD. — (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 115). — ISBN: 978-83-63663-37-7. — S. 241–249. — Bibliogr. s. 248–249, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Properties of the electrolyte composites $BaCe_{0.85}Y_{0.15}O_{3-\delta}+Ce_{0.85}Y_{0.15}O_{2-\delta}$ for use in a dual PCFC-SOFC fuel cell / Richard GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Ryszard GAJERSKI, Tomasz BRYLEWSKI // W: ICPMAT-VI 2011 Shanghai : the 6th international conference on the Physical properties and applications of advanced materials : October 11–15, 2011, Shanghai, China. — [China : s. n.], [2011]. — S. 60–63. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Resistance of composite materials based on $BaCeO_{3}$ against the corrosive effects of carbon dioxide and water vapour at intermediate fuel cell operating temperatures / Richard GAWEŁ, Kazimierz PRZYBYLSKI, Massimo Viviani // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry ; ISSN 1388-6150. — Tytuł poprz.: Journal of Thermal Analysis ; ISSN: 0368-4466. — 2014 vol. 116 iss. 2, s. 895–903. — Bibliogr. s. 902–903, Abstr.. — tekst: http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10973-013-3562-9.pdf

 • keywords: corrosion resistance, perovskites, chemical stability, composite materials, fuel cell electrolytes

24
 • Wpływ powłok SiC na właściwości żaroodporne stali zaworowychInfluence of SiC coatings on scaling-resistant properties of valve steels / Richard GAWEŁ, Karol KYZIOŁ, Marcin ŚRODA, Zbigniew GRZESIK, Zbigniew Jurasz // Ochrona przed Korozją ; ISSN 0473-7733. — 2017 vol. 60 nr 5, s. 162–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: utlenianie, warunki izotermiczne, stale zaworowe, powłoka SiC

  keywords: oxidation, valve steels, isothermal conditions, SiC coating