Wykaz publikacji wybranego autora

Mariusz Frukacz, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgzik, Katedra Geodezji Zintegrowanej i Kartografii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-3255-7028

ResearcherID: B-7928-2017

Scopus: brak

PBN: 900556

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Application of precise distancers and GPS receivers for lenght determination and Krakow-located „Wisła” calibration baseline stability control / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 477–484. — Bibliogr. s. 484, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania laboratoryjne niwelatorów i precyzyjnych łat niwelacyjnychLaboratory testing of levels and precise levelling staffs / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ, Józef MRÓZ, Andrzej POKRZYWA, Tadeusz SZCZUTKO. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 110, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0287). — Bibliogr. s. 109–[111]., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-165-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • {\em Cage} Aidy Krukiewicz, czyli nowe wyzwanie dla widzówAida Krukiewicz's {\em Cage} - a new challenge for the audience / Mariusz FRUKACZ // Ha!art ; ISSN 1641-7453. — 2012 nr 38 spec. iss., s. 74–77. — Tekst pol.-ang.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Classification of precise levelling instruments referring to the measurements of historic city centres / Małgorzata BUŚKO, Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6, Abstr.

 • keywords: classification, checking, levelling instruments, levelling rods, periodic monitoring

5
 • Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow–Poland with use of computer-aided image analysis / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2011 no. 1 Research contributions in the field of engineering surveying within the period 2009–2011, s. 469–476. — Bibliogr. s. 476, Summ.. — ISBN: 978-83-85287-89-6. — ISBN 978-83-85287-89-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Jak Feniks z popiołów : narodziny młodej polskiej animacjiLike a phoenix from the ashes : the birth of young Polish animation / Mariusz FRUKACZ // Este ; ISSN 2083-1463. — 2010 T. 1: Spektrum animacji, s. 73–92. — Summ.. — ISBN: 978-83-928725-4-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kalibracja łat inwarowych na komparatorze pionowym w geodezyjnym laboratorium metrologicznym AGH z wykorzystaniem komputerowej analizy obrazu[Invar rod calibration on vertical comparator executed in the geodesy metrology laboratory of AGH University of Science and Technology in Krakow-Poland with use of computer-aided image analysis] / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 86

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Kalibracja łat kodowych inżynierskich oraz analiza możliwości ich wykorzystania do pomiaru wysokościowej osnowy szczegółowejAnalysis of using calibration engineering barcode levelling rods for measuring a detailed levelling network / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ // Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum = Geodezja i Kartografia ; ISSN 1644-0668. — 2013 vol. 12 no. 4, s. 55–66. — Bibliogr. s. 66, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kalibracja, niwelacja, łaty kodowe, łaty inżynierskie, osnowa wysokościowa

  keywords: calibration, levelling, barcode rods, engineering rods, levelling network

9
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measurement standards for a DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2013 vol. 59 nr 6, s. 511–513. — Bibliogr. s. 513, Streszcz., Abstr.. — VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce, Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

10
 • Kalibracja wzorców liniowych do systemu fotogrametrycznego DPA Pro firmy AICON 3D SystemsCalibration of measure standards of DPA Pro photogrammetric system produced by AICON 3D Systems / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // W: VI Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia królową badań stosowanych : Kielce–Sandomierz, 19–22 czerwca 2013 r. : materiały konferencyjne / red. Stanisław Adamczak, Włodzimierz Makieła. — Kielce : Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2013. — ISBN: 978-83-63792-40-4. — S. 355–356. — Bibliogr. s. 356, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: kalibracja, współczynnik rozszerzalności termicznej, interferometr laserowy, wzorzec pomiarowy

  keywords: calibration, coefficient of thermal expansion, laser interferometer, measure standard

11
 • Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danychReal estate price adjustment due to time in the case of large databases / Mariusz FRUKACZ, Mirosław Popieluch, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 213–226. — Bibliogr. s. 225–226, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Możliwości wykonywania kalibracji sprzętu geodezyjnego w Geodezyjnym Laboratorium Metrologicznym AGH w KrakowieCalibration of surveying instruments in the Geodesy Metrology Laboratory of the AGH University of Science and Technology in Krakow / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 207–218. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Obliczenia w poziomych osnowach szczegółowych[Calculation in the horizontal geodetic networks] / Józef BELUCH, Mariusz FRUKACZ // W: Ćwiczenia z geodezji II : praca zbiorowa / pod red. Józefa Belucha. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0249). — Do publ. dołączono pięć map. — ISBN: 978-83-7464-115-9. — S. 253–405, 1 k. złoż.. — Bibliogr. dla całości s. 587–590

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Ocena przydatności mobilnej rozety pomiarowej do badań odkształceń poziomych[Estimation of the mobile measurement rosette usefulness for testing horizontal distortions] / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // W: X Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Kraków 28–29.05.2009. — [Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne], [2009]. — ISBN: 978-83-7464-243-9. — S. 59–65. — Bibliogr. s. 65, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Optymalne procedury wyznaczania współczynnika liniowej rozszerzalności termicznej i wzorcowania precyzyjnych łat niwelacyjnych[The optimum procedures of determining the coefficient of linear thermal expansion and calibration of precise levelling rods] / Mariusz FRUKACZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 164, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0448) ; (Rozprawy Doktorskie. Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza). — Bibliogr. s. 160–[165]. — ISBN: 978-83-7464-483-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Polski film animowany[Polish animated film] / pod red. Marcina Giżyckiego, Bogusława ZMUDZIŃSKIEGO ; [aut.] Jerzy Armata, Mariusz FRUKACZ, Marcin Giżycki, Ryszard Haja, Adriana Prodeus, Mateusz Solarz, Bogusław ZMUDZIŃSKI. — Warszawa : Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2008. — 251 s.. — ISBN: 978-83-928205-0-5. — 60 lat polskiej animacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Preliminary study of the possibility to use a mobile measurement rosette for testing horizontal distortionsWstępna ocena możliwości zastosowania mobilnej rozety pomiarowej jako systemu do badań odkształceń poziomych / Paweł ĆWIĄKAŁA, Mikołaj SKULICH, Mariusz FRUKACZ // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 4, s. 33–41. — Bibliogr. s. 41, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Rozmowy o animacji : 24 klatki na sekundę[Discourses on animation : 24 frames per second] / Mariusz FRUKACZ. — Kraków : LOKATOR, 2008. — 237, [47] s.. — ISBN: 978-83-925217-6-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Segmentacja rynku nieruchomości gruntowych dla wybranych gmin miejsko-wiejskich powiatu krakowskiegoReal estate market segmentation for chosen ground immobility of urban-rural municipalities district of Krakow / Mariusz FRUKACZ, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • The optimum procedures of determining the coefficient of linear thermal expansion and calibration of precise leveling rods / Mariusz FRUKACZ // W: FIG Working Week 2012 [Dokument elektroniczny] : knowing to manage the territory, protect the environment, evaluate the cultural heritage : Rome, Italy, 6–10 May 2012 : technical program and proceedings. — Dane tekstowe / International Federation of Surveyors (FIG). — [Italy : FIG], [2012]. — e-ISBN: 97887-90907-98-3. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tryb dostępu: http://www.fig.net/pub/fig2012/papers/ts09i/TS09I_frukacz_5854.pdf [2012-11-23]. — Bibliogr. s. 13, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Wpływ wzorcowania łat na dokładność niwelacji precyzyjnejEffect of rod's calibration on accuracy of precise leveling / Mariusz FRUKACZ, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 173–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Wykorzystanie dalmierzy precyzyjnych oraz odbiorników GPS do wyznaczenia długości oraz kontroli stabilności bazy testowej „Wisła” w Krakowie[Application of precise distancers and GPS receivers for lenght calculation and Krakow located “Wisła” calibration baseline stability control] / Tadeusz SZCZUTKO, Mariusz FRUKACZ, Małgorzata BUŚKO // W: Aktualne problemy w geodezji inżynieryjnej : X konferencja naukowo-techniczna dedykowana pamięci prof. dr hab. Stanisława Pachuty : 24–25.03.2011, Warszawa–Białobrzegi : zeszyt streszczeń / red. z. streszcz. Janina Zaczek-Peplinska ; Komitet Geodezji PAN, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Geodetów Polskich. — Warszawa : PW WGiK, 2011. — 90 lat Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. — ISBN: 978-83-61576-14-3. — S. 87

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Wykorzystanie niwelatora Leica Sprinter z łatami fiberglasowymi GSS113 do niwelacji osnowy szczegółowej III klasyUse of Leica Sprinter level with fiberglass GSS113 rods for measuring the 3rd class of leveling network / Mariusz FRUKACZ, Tadeusz SZCZUTKO // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 197–206. — Bibliogr. s. 206, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych