Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Feliks, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: D-7392-2014

Scopus: brak

PBN: 913531

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 75, z ogólnej liczby 75 publikacji Autora


1
 • Agent-based modeling of steel production processes under uncertainty / FELIKS Jerzy, MAJEWSKA Katarzyna // W: Metal 2015 : 24\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : June 3\textsuperscript{rd}–5\textsuperscript{th} 2015, Brno, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-58-1. — S. 90. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–6] poz. 3689. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [5–6], Abstr.. — W bazie Web of Science ISBN: 978-80-87294-62-8 oraz zakres stron: 1739–1744

 • keywords: transport, multi-agent system, logistics system

2
 • Analiza założeń i identyfikacja parametrów modeli symulacyjnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnegoAnalysis of assumptions and parameters identification of simulation models of gas drilling exploration / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Rafał WIŚNIOWSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2016 t. 17 z. 12 cz. 2 Systemy logistyczne w gospodarowaniu, s. 49–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-2.pdf

 • keywords: modeling, shale gas, simulation, logistic

3
 • Analysis of the impact of risk and uncertainty factors in design of resilient supply chains / FELIKS Jerzy, KARKULA Marek, MAJEWSKA Katarzyna // W: CLC'2015 : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th} – 6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic : proceedings of abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2015. — ISBN: 978-80-87294-61-1. — S. 17. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Autorka Katarzyna Majewska podana tylko w wersji elektronicznej

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

4
 • Analysis of the impact of risk and uncertainty factors in design of resilient supply chains / FELIKS Jerzy, KARKULA Marek, MAJEWSKA Katarzyna // W: CLC'2015 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 4\textsuperscript{th}–6\textsuperscript{th} 2015, Jesenik, Czech Republic (reviewed version) : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-64-2. — S. 57–63. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 63, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

5
 • Assessment of a supply chain disruption risk with the modified FMEA method / Lech A. BUKOWSKI, Jerzy FELIKS // W: TLM 2012 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVI konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 6 do 8 grudnia 2012 : materiały konferencyjne / red. nauk. Adam Lichota ; Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Tytuł przejęto z ekranu tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Assessment of supplier’s risk in logistics networks / Bukowski Lech, FELIKS Jerzy // W: CLC'2016 [Dokument elektroniczny] : Carpathian Logistics Congress : November 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2016, Zakopane, Poland, EU : conference proceedings / TANGER Ltd., [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-80-87294-76-5. — S. 12–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 18–19, Abstr.

 • keywords: risk, FMEA, fuzzy, logistics networks

7
8
 • A hybrid decision support system for iron ore supply / A. Samolejová, R. Lenort, P. Besta, J. FELIKS // Metalurgija = Metallurgy ; ISSN 0543-5846. — 2012 vol. 51 no. 3, s. 407, poz. 8. — SHMD'2012 : 10th international symposium of Croatian Metallurgical Society = 10. medunarodni Simpozij Hrvatskog Metalurškog Društva : materials and metallurgy = materijali i metalurgija : Šibenik, Croatia, June 17–21, 2012 : summaries of lecture = sažeci predavanja / Croatian Metallurgical Society. — Zagreb : CMS, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • A modeling framework for the resilience analysis of steel mill logistic supplying systems / FELIKS Jerzy, BUKOWSKI Lech, MAJEWSKA Katarzyna // W: Metal 2016 : 25\textsuperscript{th} anniversary international conference on Metallurgy and materials : May 25\textsuperscript{th}–27\textsuperscript{th} 2016, Brno, Czech Republic, Eu : list of abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2016. — ISBN: 978-80-87294-66-6. — S. 75. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 1613–1619. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1618–1619, Abstr. — ISBN 978-80-87294-67-3. — Kolejność autorów w wersji elektronicznej: Bukowski Lech, Feliks Jerzy, Majewska Katarzyna

 • keywords: simulation, resilience, multi agent

10
 • A unified model of systems dependability and process continuity for complex supply chains / L. A. Bukowski, J. FELIKS // W: Safety and reliability: methodology and applications : proceedings of the European Safety and Reliability Conference, ESREL 2014 : Wrocław, Poland, 14–18 September 2014 / eds. Tomasz Nowakowski, [et al.]. — Netherlands : CRC Press/Balkema, cop. 2015. — ISBN: 978-1-138-02681-0 ; e-ISBN: 978-1-315-73697-6. — S. 360. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. 2395–2403. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2402–2403, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Checking the quality of material, semi-finished and final products in beverage can production process / KUREK Magdalena, FELIKS Jerzy // W: Metal 2017 : 26\textsuperscript{th} international conference on Metallurgy and materials : May 24\textsuperscript{th}–26\textsuperscript{th} 2017, Brno, Czech Republic, EU : abstracts. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-80-87294-73-4. — S. 165–166. — Pełny tekst na CD-ROMie. — S. 1853–1859. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 1858–1859, Abstr. — ISBN 978-80-87294-79-6. — W pełnym tekście dod. autor - Tomasz Latos

 • keywords: quality control, aluminum beverage can, formability of aluminum stripes

12
 • Computer-aided measurement system analysis / Jerzy FELIKS, Adam LICHOTA // W: Quality engineering : monography / eds. Stanisław Borkowski, Piotr Czaja. — Novosibirsk : Novosibirsk State Technical University, 2009. — ISBN: 978-5-7782-1167-4. — S. 101–110. — Bibliogr. s. 110, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Dependability based concept of supply chain resilience with the example of supply of iron ore for the steel industry / FELIKS Jerzy, BUKOWSKI Lech // W: METAL 2012 : 21\textsuperscript{st} international conference on Metallurgy and materials : May 23\textsuperscript{rd}–25\textsuperscript{th} 2012, Brno : conference proceedings / TANGER, spol. s r. o., [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., cop. 2012. — ISBN: 978-80-87294-29-1. — S. 89. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD. — Bibliogr. s. [7]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Effect of parameter estimation uncertainty on the estimated level of risk in the FMEA method / Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS // W: Advances in analysis and decision-making for complex and uncertain systems : August 1st, 2012 as a part of the 24th International conference on Systems research, informatics and cybernetics : July 30–August 3, 2012, Baden-Baden, Germany. Vol. 2, Papers from the Special focus symposium on Analysis and decision making in complex and uncertain systems / eds. Jerzy Józefczyk, George E. Lasker. — Tecumseh : The International Institute for Advanced Studies in Systems Research and Cybernetics, cop. 2012. — ISBN: 978-1-897546-19-2. — S. 6–10. — Bibliogr. s. 10, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Evaluation of disruption risk in large scale complex systems with expert's knowledge / FELIKS Jerzy, Bukowski Lech // W: CLC 2017 : Carpathian Logistics Congress : June 28\textsuperscript{th}–30\textsuperscript{th} 2017, Liptovsky Jan, Slovakia : abstracts / TANGER Ltd., [et al.]. — Czech Republic : TANGER Ltd., cop. 2017. — ISBN: 978-80-87294-74-1. — S. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Evaluation of technical systems dependability with the use of fuzzy logic and experts' knowledge / Lech BUKOWSKI, Jerzy FELIKS // W: IMSCI'11 ; WMSCI 2011 ; IMETI 2011 [Dokument elektroniczny] : the 5\textsuperscript{th} International Multi-conference on Society, Cybernetics and Informatics ; the 15\textsuperscript{th} World Multi-conference on Systemics, Cybernetics and Informatics ; the 4\textsuperscript{th} International Multi-conference on Engineering and Technological Innovation : July 19\textsuperscript{th} – July 22\textsuperscript{th}, 2011 – Orlando, Florida, USA : proceedings / International Institute of Informatics and Systemics. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA] : IIIS, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-936338-42-9. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — Tytuł przejęto z ekranu tyt. (po wybraniu opcji: WMSCI 2011, RMCI 2011, Risk Management)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Forecasting method in logistics / LICHOTA Adam, FELIKS Jerzy // W: CLC 2012 : Carpathian logistics congress : November 7\textsuperscript{th} – 9\textsuperscript{th} 2012, Jesenik, Czech Repubkic, EU : congress proceedings / TANGER Ltd., VSB – Technical University Ostrava, Technical University in Kosice, AGH University of Science & Technology, Krakow. — Ostrava : TANGER Ltd., 2012 + CD. — ISBN: 978-80-87294-33-8. — S. 46

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Forecasting the consumption of plates in plants producing heavy plate cut shapes / Radim Lenort, Jerzy FELIKS, David Staš // W: METAL 2010 : 19\textsuperscript{th} International Metallurgical and Materials Conference : May 18\textsuperscript{th}-20\textsuperscript{th} 2010, Roznov pod Radhostem, Czech Republic : conference proceedings / TANGER Ltd. [etc.]. — Ostrava : TANGER Ltd., 2010. — ISBN: 978-80-87294-17-8. — S. 214–218. — Bibliogr. s. 218, Abstr.

 • keywords: prediction models, heavy plates, cut shapes production

19
 • Fuzzy logic expert system for supply chain resilience modelling and simulation / Lech A. Bukowski, Jerzy FELIKS // W: Critical infrastructures preparedness: status of data for resilience modelling, simulation and analysis [Dokument elektroniczny] : 48th ESReDA seminar : May 28–29, 2015, Wroclaw, Poland / European Safety, Reliability & Data Association (ESReDA). — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

20
 • Fuzzy logic expert system for supply chain resilience modelling and simulation / Lech A. Bukowski, Jerzy FELIKS // Journal of Polish Safety and Reliability Association : Summer Safety and Reliability Seminars ; ISSN 2084-5316. — 2015 vol. 6 no. 3 spec. iss., s. 31–37. — Bibliogr. s. 37, Abstr.. — 48\textsuperscript{th} ESReDA seminar Critical infrastructures preparedness: status of data for resilience modelling, simulation and analysis : Wroclaw, Poland, May 28–29, 2015

 • keywords: modelling, simulation, fuzzy logic, supply chain, uncertainty, resilience

21
 • Generalized concept of artificial neural network models for demand forecasting of metallurgical commoditiesOgólna koncepcja modeli sztucznych sieci neuronowych do prognozowania popytu wyrobów hutniczych / Radim LENORT, Jerzy FELIKS // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2011 R. 78 nr 9, s. 745–747. — Bibliogr. s. 747. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=62512

 • słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, prognozowanie popytu, wyroby hutnicze, ruda żelaza, elementy cięte z blach grubych

  keywords: artificial neural network, demand forecasting, metallurgical commodities, iron ore, heavy plate cut shapes

22
 • Imperfect knowledge based prediction of disruption risk in large scale complex systems / L. A. Bukowski, J. FELIKS // W: Safety and reliability – theory and applications : proceedings of the 27\textsuperscript{th} European Safety and Reliability conference (ESREL 2017) : Portorož, Slovenia, 18–22 June 2017 / eds. Marko Čepin, Radim Briš. — Netherlands : CRC Press ; Balkema, cop. 2017. — ISBN: 978-1-138-62937-0 ; e-ISBN: 978-1-315-21046-9. — S. 34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Pełny tekst na dołączonym Dysku Flash. — S. 191–198. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Implementacja strategii wyższej uczelni w oparciu o koncepcję strategicznej karty wynikówThe university strategy implementation using the Balanced Scorecard / Jerzy FELIKS, Barbara KOWAL, Dominik KOWAL // W: Zarządzanie zasobami organizacji – wybrane problemy : monografia = Management of resources of organisations – selected problems / red. nauk. Ryszard Barcik, Honorata Howaniec. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2010. — ISBN: 978-83-62292-72-1. — S. 135–157. — Bibliogr. s. 156–157, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Koncepcja systemu oceny wartości użytkowej informacji logistycznychThe concept of evaluation system of the value of logistics information / Lech Bukowski, Jerzy FELIKS // W: TLM 2014 [Dokument elektroniczny] : ”Total Logistic Management” : XVIII konferencja logistyki stosowanej : Zakopane, 10–13 grudnia 2014 / Polska Akademia Nauk. Komitet Transportu. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: logistyka, niepewność, zbiory rozmyte, jakość użytkowa informacji

  keywords: fuzzy sets, logistic, uncertainty, information utility

25
 • Koncepcja systemu oceny wartości użytkowej informacji logistycznychThe concept of the evaluation of the logistics information use value / Lech A. Bukowski, Jerzy FELIKS // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 2 dod.: CD nr 1 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 52–59. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, niepewność, zbiory rozmyte, jakość informacji

  keywords: fuzzy sets, logistics, uncertainty, quality of information