Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Wojciech Feliks, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmgpt, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900848

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 52, z ogólnej liczby 52 publikacji Autora


1
 • Analysis of possibilities of application of vibratory cluster-producing device to alternative fuel production / Jacek FELIKS, Andrzej MITURA, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2013 vol. 22 no. 6A, s. 12–17. — Bibliogr. s. 16–17, Abstr.

 • keywords: granulation, fuel mixtures, devices to granulation

2
 • Badania dynamiczne mieszalnika mułu węglowegoThe dynamic research of the coal sludge mixer / Krzysztof MICHALCZYK, Jacek FELIKS // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 458–469. — Bibliogr. s. 469, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania grudkowania odpadowych mułów węglowych[Waste coal slurry pelletization studies] / Jacek FELIKS, Antoni KALUKIEWICZ // Napędy i Sterowanie ; ISSN 1507-7764. — 2014 R. 16 nr 7/8, s. 114–117. — Bibliogr. s. 117, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania i modelowanie wibracyjnych grudkowników rynnowychResearch and modeling of vibratory chute clump-producing device / Jacek FELIKS. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — 186, [1] s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 326). — Bibliogr. s. 159–164, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-920-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania laboratoryjne granulowania mułów węglowychLaboratory testing of coal sludge granulation / Jacek FELIKS // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 388–395. — Bibliogr. s. 391, 395. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania laboratoryjne granulowania mułów węglowychLaboratory testing of coal sludge granulation / Jacek FELIKS // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–9 numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła. — Bibliogr. s. 9, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Badania możliwości wykorzystania odpadowego pyłu bazaltowegoResearch on possible application of waste basaltic dust / Ferdynard Gacki, Jacek FELIKS, Piotr WYSZOMIRSKI // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 174–175. — Bibliogr. s. 175, Streszcz., Summ.. — Piotr Wyszomirski – dodatkowa afiliacja: Instytut Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Tarnów

 • słowa kluczowe: granulacja, grudkownik wibracyjny, klinkier ceramiczny, pył bazaltowy

  keywords: granulation, vibration balling chute, ceramic clinker, basaltic dust

8
 • Badania procesu granulowania dolomitów i wapieni w granulatorze wibracyjnym[Results of dolomite and limestone granulation in the vibratory granulator] / Jacek FELIKS // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/4–4/4. — Bibliogr. s. 4/4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Badania rozdrabniania wibracyjnego surowców mineralnych i materiałów ceramicznychExamination of mineral and ceramic materials vibratory crushing / Jan SIDOR, Marcin MAZUR, Jacek FELIKS // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : III międzynarodowa konferencja : Wisła, 15–17 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — [Polska : s. n.], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 152. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Badania rozdrabniania wibracyjnego surowców mineralnych i materiałów ceramicznychExamination of mineral and ceramic materials vibratory crushing / Jan SIDOR, Marcin MAZUR, Jacek FELIKS // W: Mechanizacja, automatyzacja i robotyzacja w górnictwie : monografia : praca zbiorowa. T. 2, Problemy bezpieczeństwa, transportu i przeróbki w górnictwie / red. nauk. Krzysztof Krauze ; Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o. w Lędzinach, Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych AGH w Krakowie. — Lędziny ; Kraków : Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego, 2016. — Artykuły opublikowane w monografii zostały wygłoszone na III Międzynarodowej Konferencji „Mechanizacja, Automatyzacja i Robotyzacja w Górnictwie”, która odbyła się 15-17 czerwca 2016 r. w Wiśle. — ISBN: 978-83-944406-3-3. — S. 134–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Badania symulacyjne ruchu grudek w rynnowym grudkowniku wibracyjnymThe simulation of pellets motion in the novel vale vibratory pelleter / Jacek FELIKS // Symulacja w Badaniach i Rozwoju ; ISSN 2081-6154. — 2010 vol. 1 no. 4, s. 325–334. — Bibliogr. s. 334, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Badania symulacyjne ruchu grudek w rynnowym grudkowniku wibracyjnym dla różnych średnic rynnySimulation studies of lumps' movement in a balling vibration chute for different diameters of chutes / Jacek FELIKS // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2009 R. 48 nr 4, s. 38–39. — Bibliogr. s. 39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Badania wibracyjnego kruszenia i granulowania kamienia wapiennego[Study on vibratory crushing and granulation of limestone] / Jan SIDOR, Marcin MAZUR, Jacek FELIKS // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/5–5/5. — Bibliogr. s. 5/5

 • słowa kluczowe: kruszenie wibracyjne, kruszarka wibracyjna, granulacja nawozu

14
 • Badanie granulowania pyłów z kotłów fluidalnych w nowym typie granulatora wibracyjnegoResearches on fly-ash granulation from a new type of vibratory pipe device / FELIKS J. // W: Polska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — Tyt. dodatkowy: Streszczenia referatów i posterów : Polska Ceramika 2012 : Workshop Ceramika Transparentna = Oral presentations and posters abstracts : Polish Ceramics 2012 : Workshop Transparent Ceramics. — S. 78. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Badanie granulowania pyłów z kotłów fluidalnych w nowym typie granulatora wibracyjnegoThe study on fly-ash granulation in a new type vibratory pipe device / Jacek FELIKS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2013 t. 65 nr 1, s. 105–109. — Bibliogr. s. 109, Streszcz.

 • słowa kluczowe: granulacja, grudkowanie, grudkownik, popiół lotny, wytrzymałość na ściskanie, zrzut

  keywords: granulation, granulator, fly-ash, compressive strength, discharge

16
 • Granulatory wibracyjneVibratory granulators / Jan SIDOR, Jacek FELIKS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 5, s. 767–770. — Bibliogr. s. 770

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Granulatory wibracyjne[Vibratory granulators] / Jan SIDOR, Jacek FELIKS // W: Granulacja 2015 : X ogólnopolskie sympozjum : Stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : Nałęczów 6–8 maja 2015. — [Puławy : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego], [2015]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1], 1/6–6/6. — Bibliogr. s. 5/6–6/6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Granulator mułów węglowych - spostrzeżenia z eksploatacji prototypowego urządzeniaGranulator coal slurry - findings of operation prototype device / FELIKS Jacek, Godziek Jacek // W: Problemy transportu i przeróbki w górnictwie : modelowanie procesów : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2015. — ISBN: 978-83-930353-9-7. — S. 83–88. — Bibliogr. s. 88, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Granulowanie dolomitów i wapieni w granulatorze wibracyjnymGranulation of dolomite and limestone in the vibratory granulator / Jacek FELIKS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2015 t. 94 nr 5, s. 771–773. — Bibliogr. s. 773

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Granulowanie drobnoziarnistych odpadów z kopalń kruszyw skalnych dla potrzeb remineralizacji podłoża glebowegoGranulation of small-size wastes from stone quarries for subsoil remineralization / Jacek FELIKS // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1860–1863. — Bibliogr. s. 1863

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Kruszarki do rozdrabniania węgla w warunkach kopalń podziemnychCrushers for coal disintegration in conditions of underground mines / Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR // W: Nowoczesne metody eksploatacji węgla i skał zwięzłych : monografia / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : University of Science and Technology AGH. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Mining, Dressing and Transporting Machines, 2013. — ISBN: 978-83-930353-1-1. — S. 438–445. — Bibliogr. s. 445, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Kruszarki do rozdrabniania węgla w warunkach kopalń podziemnychCrushers for coal disintegration in conditions of underground mines / Jan SIDOR, Jacek FELIKS, Marcin MAZUR // Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze : przenośniki, dźwignice, pojazdy, maszyny robocze, napędy i sterowanie, urządzenia pomocnicze ; ISSN 1899-5489. — Tytuł poprz.: Transport Przemysłowy. — 2013 nr 3, s. 71–74. — Bibliogr. s.74, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Mechanizm zamykania dolnej pokrywy zbiornika obrotowego, zwłaszcza mieszarki materiałów sypkich[Mechanism of sealing the bottom of the tank cover rotary mixer, especially bulk materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: FELIKS Jacek. — Int.Cl.: B65G 53/36\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403663 A1 ; Opubl. 2014-10-27. — Zgłosz. nr P.403663 z dn. 2013-04-25 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 22, s. 16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403663A1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały sypkie, mechanizm zamykania zbiornika, mieszarki

  keywords: mechanism of sealing of the tank, mixer, bulk materials

24
 • Mechanizm zamykania dolnej pokrywy zbiornika obrotowego, zwłaszcza mieszarki materiałów sypkich[Mechanism of sealing the bottom of the tank cover rotary mixer, especially bulk materials] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jacek FELIKS. — Int.Cl.: B65G 53/36\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 224714 B1 ; Udziel. 2016-06-23 ; Opubl. 2017-01-31. — Zgłosz. nr P.403663 z dn. 2013-04-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL224714B1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały sypkie, mechanizm zamykania zbiornika, mieszarki

  keywords: mechanism of sealing of the tank, mixer, bulk materials

25
 • Mobilne zestawy do przeróbki surowców skalnychMobile kits for the processing of rock raw materials / Jacek FELIKS, Marcin MAZUR // W: Problemy eksploatacji i zarządzania w górnictwie : monografia / red. nauk. Krzysztof Kotwica ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : Department of Mining, Dressing and Transporting Machines. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. University of Science and Technology AGH, 2017. — ISBN: 978-83-930353-7-3. — S. 115–123. — Bibliogr. s. 123, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych