Wykaz publikacji wybranego autora

Edward Preweda, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-7586-8985

ResearcherID: O-3374-2015

Scopus: 56006766100

PBN: 900611

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 39 publikacji Autora


1
 • Accuracy of determination of real estate area / Agnieszka BIEDA, Paweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: real estate, property area, parcel, house, flat, accurancy

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.191

2
 • Analysis of the accuracy of determining the coordinates property borders / Paweł HANUS, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Abstr.

 • keywords: real estate, cadastre, border point, the accuracy of the points

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.209

3
 • Analysis of the impact of quantitative and qualitative price-setting attributes on a market of real estate intended for the purpose of the transformer stations on the example of Krakow / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: statistical analysis, real estate appraisal, transformer stations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Aproksymacja powierzchni stopnia drugiegoApproximation of the quadratic surface parameters / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2012 nr 1/III, s. 129–137. — Bibliogr. s. 137, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania nad ustaleniem metod i kryteriów zakładania geodezyjnych poziomych osnów pomiarowychInvestigations on determinating methods and criterions of establishing horizontal control networks / Stanisław LATOŚ, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 41–51, [2] k. złoż.. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Current problems of valuation and real estate management by value : [monograph] / sci. ed: Radosław Cellmer ; aut.: Sabina Źróbek, Ewa Kucharska-Stasiak, Maria Trojanek, Jerzy Adamiczka, Tomasz Budzyński, Radosław Cellmer, Janusz DĄBROWSKI, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Natalia Sajnóg. — Croatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 97 s.. — Bibliogr. s. 92–95. — ISBN: 978-953-6129-38-6. — Toż W: GIS ODYSSEY 2014 [Dokument elektroniczny] : scientific conference : Croatia 1st–5th of September 2014, Crikvenica & Krk : monographs 1–6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n., 2014]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis część. wg CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determining the cadastral-tax areas for the real estate premises based on the model of qualitative and quantitative / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: real estate valuation, land use, regression, local fees, cadastral tax, regression tree

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Directions for land management in rural areas : [monograph] / sci. ed.: Katarzyna Sobolewska-Mikulska ; aut.: Dudzińska Małgorzata, JASIŃSKA Elżbieta, Kocur-Bera Katarzyna, Leń Przemysław, PREWEDA Edward, Sajnóg Natalia, Sobolewska-Mikulska Katarzyna, Steinsholt Håvard, Walacik Marek, Wójcik Justyna. — Croatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 75 s.. — Bibliogr. s. 64–68. — ISBN: 978-953-6129-40-9. — Toż W: GIS ODYSSEY 2014 [Dokument elektroniczny] : scientific conference : Croatia 1st–5th of September 2014, Crikvenica & Krk : monographs 1–6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n., 2014]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis część. wg CD. — tekst: http://www.gis.us.edu.pl/index.php?option=com_mtree&task=att_download&link_id=333&cf_id=24

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Effect the accuracy of benchmarks to establish of the determination of geodetic network / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: 9th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 9th International Conference Environmental Engineering : May 22–23, 2014, Vilnius, Lithuania : selected papers / ed. by Donatas Cygas, Tomaz Tollazzi. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University Press Technika, cop. 2014. — 1 dysk optyczny. — (International Conference on Environmental Engineering : selected papers ; ISSN 2029-7092). — ISBN: 978-609-457-640-9 ; e-ISBN: 978-609-457-690-4. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: benchmarks, geodetic network, freely alignment

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3846/enviro.2014.212

11
 • Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbeckens mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen[Completing project of geodesic monitoring of post-flotation waste reservoirs by the horizontal deformations determining] / Władysław BOROWIEC, Jan PIELOK, Edward PREWEDA, Anna SZAFARCZYK, Małgorzata ULMANIEC // W: 8. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 10. und 11. Mai 2007, Freiberg / Hrsg. I. Niemeyer, A. Sroka ; Technische Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag GmbH, cop. 2007. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2007-2). — Dodatkowo na okł.: Abstandsbild zur photogrammetrischen Haufwerksanalyse. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-3-7739-1512-2. — S. 140–156. — Bibliogr. s. 156, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Estimation linear model using block generalized inverse of a matrix / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // W: SGEM2013 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Geodesy and mine surveying ; Photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-01-8. — S. 167–174. — Bibliogr. s. 174, Abstr.

 • keywords: deformation, generalized linear model, point estimate, block matrixes, displacement

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Geodezyjne modele kinematyczneGeodetic model kinematic / Edward PREWEDA // W: IV Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” : Polańczyk, 22–24 maja 2013 r. : streszczenia referatów. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2013]. — ISBN: 978-83-60507-11-7. — S. 68–69. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: model kinematyczny, przemieszczenia, odkształcenia

  keywords: kinematic model, displacements, strains

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Geodezyjne modele kinematyczneGeodetic kinematic models / Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2014 nr II/2, s. 437–452. — Bibliogr. s. 451–452, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: model kinematyczny, przemieszczenia, odkształcenia

  keywords: kinematic model, displacements, strains

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.14597/infraeco.2014.2.2.032

15
 • Klasyczne i zautomatyzowane systemy do przestrzennych pomiarów inwentaryzacyjnych urządzeń techniczno-eksploatacyjnych i torów kolejowychClassical and automatic systems in 3D inventory measurements of technical and exploitation instruments and rail track / Arkadiusz Kampczyk, Edward PREWEDA, Marian SOŁTYS // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2007 vol. 1 no. 4, s. 165–180. — Bibliogr. s. 179–180, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2007-04/Geomatics_2007_4_13.pdf

 • słowa kluczowe: tor kolejowy, urządzenie techniczno-eksploatacyjne, rozjazd, toromierz, pomiary parametrów geometrycznych

  keywords: technical and exploitation instrument, junction, rail track, rail measurement device, measurements of geometric parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Korekta cen nieruchomości ze względu na upływ czasu w przypadku dużych baz danychReal estate price adjustment due to time in the case of large databases / Mariusz FRUKACZ, Mirosław Popieluch, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 213–226. — Bibliogr. s. 225–226, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Lokalizacja nieruchomości lokalowych względem szlaków komunikacyjnych a zmienność cen transakcyjnych na terenie dzielnicy Stare Miasto w KrakowieLocation of properties housing in respect of transportation routes against the volatility of transaction prices in the district of Old Town in Cracow / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 2, s. 29–38. — Bibliogr. s. 37, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Methods of selecting factors in the analysis of the real estates marketMetody wyodrębniania czynników w analizie rynku nieruchomości / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 2006 t. 12 z. 2, s. 117–129. — Bibliogr. s. 129, Streszcz., Summ.. — tekst: https://goo.gl/8Ymisw

 • słowa kluczowe: analiza czynnikowa, analiza rynku nieruchomości

  keywords: factorial analysis, analysis of real estates market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Modeling transaction prices of properties based on qualitative and quantitative featuresModelowanie cen transakcyjnych nieruchomości na podstawie cech jakościowych i ilościowych / Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA, Jan RUCHEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 3, s. 51–59. — Bibliogr. s. 59, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-03/Geomatics_2010_3_05.pdf

 • słowa kluczowe: rynek nieruchomości, cena transakcyjna, drzewa klasyfikacyjne, lokale mieszkalne

  keywords: real estate market, transaction value, classification trees, dwelling properties

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Outlier detection in surveying networks / Edward PREWEDA // W: SGEM2014 : GeoConference on Informatics, geoinformatics and remote sensing: 14\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 17–26 June, 2014, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Geodesy and mine surveying. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2014. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-11-7. — S. 365–372. — Bibliogr. s. 372, Abstr.

 • keywords: outliner, surveying network, robust estimation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Problematyka refrakcji horyzontalnej w realizacyjnych sieciach podziemnych : tunel kolejowy Polska-Słowacja "WYSOKIE TATRY" - studium geodezyjneThe problematic of horizontal refraction on implementation of underground networks : railway tunel Poland-Slovakia „HIGH TATRAS” – surveying study / Henryk Bryś, Edward PREWEDA // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2018 R. 90 nr 2, s. 10–16. — Bibliogr. s. 16. — E. Preweda - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: drążenie tunelu, eliminacja/minimalizacja efektów refrakcyjnych, przenoszenie azymutów astronomicznych, wyrównanie etapowe, modularna sieć pozioma

  keywords: elimination/minimalisation of refractions effects, direction angle propagation, phase adjustment, traverse horizontal network, tunneling

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/50.2018.2.1

22
 • Rachunek wyrównawczy $\Rightarrow$ modele statystyczne[Adjustment computations $\Rightarrow$ statistical models] / Edward PREWEDA. — Kraków : PROGRES, 2013. — 387 s.. — Bibliogr. s 385–387. — ISBN: 978-83-938093-0-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
24
 • Segmentacja rynku nieruchomości gruntowych dla wybranych gmin miejsko-wiejskich powiatu krakowskiegoReal estate market segmentation for chosen ground immobility of urban-rural municipalities district of Krakow / Mariusz FRUKACZ, Elżbieta JASIŃSKA, Edward PREWEDA // Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich = Infrastructure and Ecology of Rural Areas / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi ; ISSN 1732-5587. — 2011 nr 4, s. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Selected issues of establishing and functioning of the transmission easementWybrane problemy z zakresu ustanawiania i funkcjonowania służebności przesyłu / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: https://goo.gl/3xEFsE

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa

  keywords: transmission easement, perpetual usufruct, easement

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geom.2016.10.1.33