Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Dybiec, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-knmimn, Katedra Nauki o Materiałach i Inżynierii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 903325

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 32, z ogólnej liczby 34 publikacji Autora


1
 • Alternatywny proces recyklingu trudno przerabianych złomów z metali lekkich[An alternative process of recycling of hardly processed scrap of light metals] / Henryk DYBIEC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 505–513. — Bibliogr. s. 513, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania mikrostruktury i plastyczności odkształcanego na gorąco szybko-krystalizowanego i wyciskanego stopu 5083Microstructure and plasticity of rapidly solidified and extruded 5083 aluminum alloy / Tomasz TOKARSKI, Łukasz WZOREK, Henryk DYBIEC // W: PLASTMET'2012 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : VIII seminarium naukowe : 20–23 listopada 2012, Łańcut : streszczenia = PLASTMET'2012 : integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : s. n.], [2012]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • High cycle fatigue bending strength of rapid solidified and plastic consolidated RS442 aluminium alloy / Maciej Motyka, Tomasz TOKARSKI, Waldemar Ziaja, Henryk DYBIEC, Jan Sieniawski // W: E-MRS 2012 Fall Meeting [Dokument elektroniczny] : September 17–21, 2012, Warsaw. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], [2012]. — Dysk Flash. — S. [18]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tytuł przejęto ze s. tyt. (po wybraniu opcji: Symposium O)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Influence of grain refining on abrasive wear of submicrocrystalline ${Al-Si}$ alloys / DYBIEC Henryk, Motyka Maciej // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vol. 674, s. 97–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr.. — Novel materials, coats and nanoengineering : [E-MRS 2010 Fall Meeting, Warsaw, September 13–17, 2010]. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.674.97.pdf

 • keywords: grain refining, rapid solidification, plastic consolidation, submicrocrystalline materials

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Jakościowe aspekty kształcenia inżynierów materiałowców[Quantitative aspects of materials engineers education] / Henryk DYBIEC // Inżynieria Materiałowa ; ISSN 0208-6247. — 2009 R. 30 nr 2, s. 81–84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kalorymetryczne badania skonsolidowanych plastycznie proszków aluminium przewodowego[Calorimetric study of plastic consolidated aluminium powders for power lines] / Grzegorz WŁOCH, Henryk DYBIEC // W: Polska metalurgia w latach 2006–2010 / red. wyd. K. Świątkowski ; red. działów: J. Dańko, [et al.] ; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT”, cop. 2010. — [Metalurgia'2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN : Krynica-Zdrój, 20–23 października 2010]. — ISBN: 978-83-60958-64-3. — S. 736–743. — Bibliogr. s. 743, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Konfrontacje poglądów i doświadczeń na temat zjawiska Portevina-LechatelieraConfrontation of different views and empirical arguments on Portevin-Lechatelier effect / Henryk DYBIEC // W: Prace Komisji Nauk Technicznych, T. 5 / pod red. Leszka Stocha ; Polska Akademia Umiejętności. — Kraków : PAU, 2012. — ISBN: 978-83-7676-125-1. — S. 51–60. — Bibliogr. s. 59–60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Konsolidacja plastyczna metalicznych materiałów proszkowych : [abstrakt][Plastic consolidation of metallic powders] / Henryk DYBIEC // W: PLASTMET'2006 : zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali : V seminarium naukowe : 28 listopada–1 grudnia 2006, Łańcut – Zamek / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [Polska : PAN], [2006]. — S. 16–18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Microstructure and plasticity of hot deformed 5083 aluminium alloy produced by rapid solidification and hot extrusionBadania mikrostruktury i plastyczności odkształcanego na gorąco szybko-krystalizowanego i wyciskanego stopu aluminium 5083 / T. TOKARSKI, Ł. WZOREK, H. DYBIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2012 vol. 57 iss. 4, s. 1253–1259. — Bibliogr. s. 1259

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/v10172-012-0140-2

11
 • Mobilność transgraniczna studentów wyzwaniem dla polskich szkół wyższych[Transborder mobility of students - challenge for Polish universities] / Henryk DYBIEC // W: Historia wychowania : misja i edukacja : Profesorowi Andrzejowi Meissnerowi w 70. rocznicę urodzin i 45-lecia pracy naukowej i nauczycielskiej / red. Kazimierz Szmyd, Julian Dybiec. — Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2008. — (Galicja i Jej Dziedzictwo ; ISSN 1895-0361 ; t. 20). — ISBN: 978-83-7338-359-3. — S. 557–562

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nano-refinement, nano-consolidation: different fabrication routes of nano-crystalline aluminium alloys / Małgorzata Lewandowska, Henryk DYBIEC, Mariusz Kulczyk, Jerzy Latuch, Krzysztof J. Kurzydłowski // Materials Science Forum ; ISSN 0255-5476. — Tytuł poprz.: Diffusion and Defect Monograph Series. — 2011 vols. 667–669,, s. 87–90. — Bibliogr. s. 90, Abstr.. — Nanomaterials by Severe Plastic Deformation : NanoSPD5 : selected peer-reviewed papers from 5th international conference : Nanjing, China, March 21–25, 2011, Part 1 / eds. Jing Tao Wang, Roberto B. Figueiredo, Terence G. Langdon. — tekst: http://www.scientific.net/MSF.667-669.87.pdf

 • keywords: aluminium alloys, mechanical properties, microstructure, nano-refinement, nano-consolidation

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.4028/www.scientific.net/MSF.667-669.87

13
 • Ocena możliwości odzysku chłodziw z wiórów po obróbce skrawaniem stopów aluminiowych na drodze obróbki termicznejAssesment of recovery potential of cooling emulsion from chips after aluminium alloys machining / Henryk DYBIEC, Anna Kabalak // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2009 R. 43 nr 4, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Odlewnicze siluminy cynkowe[Foundry zinc silumins] / E. Czekaj, H. DYBIEC, A. Fajkiel, P. Sadowski // W: Nauka i technologia : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane, 2–4 czerwca 2011 r. / przygot. do druku Eugeniusz Ziółkowski ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2011]. — ISBN: 978-83-60958-80-3. — S. 17–27. — Bibliogr. s. 26–27, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Optymalne parametry wytrzymałościowe nanometali[The optimal parameters of strength of nanometals] / Henryk DYBIEC // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Parametry prasowania wstępnego wiórów po skrawaniu stopów aluminiowych oraz odzysk chłodziwa w procesie recyklinguParameters of preliminary pressing of chips from machining aluminium alloys and recovery of a coolant in the recycling process / Henryk DYBIEC // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 7, s. 416–421. — Bibliogr. s. 421

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Plastic consolidation of metallic powdersPlastyczna konsolidacja proszków metalicznych / H. DYBIEC // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2007 vol. 52 iss. 2, s. 161–170. — Bibliogr. s. 170. — PLASTMET 2006 : scientific seminar on integrated study on the foundations of plastic deformation of metals : Łańcut, Poland, 28 November – 1 December 2006

 • keywords: aluminium alloys, composites, magnesium alloys, plastic deformation, powder consolidation, mechanical properties, metal powder, metal recycling

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Plastic forming of aluminium alloys powders / Juliusz Senderski, [et al.], Henryk DYBIEC, [et al.] // W: Foundation of materials design 2006 / eds.: Krzysztof J. Kurzydłowski, Bogusław Major, Paweł Zięba ; Research Signpost. — Trivandrum, Kerala, India : RS, 2006. — S. 321–354. — Bibliogr. s. 352–354, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Procesy lepkościowe w deformacji plastycznejViscous processes at plastic deformation / A. KORBEL, H. DYBIEC // W: PLASTMET'2010 : Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali = Integrated studies of foundations of plastic deformation of metals : VII seminarium naukowe : 30 listopada – 3 grudnia 2010, Łańcut : streszczenia = book of abstracts / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii PAN, Sekcja Mechaniki Materiałów Komitetu Mechaniki PAN. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. [1–2]. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Recykling wiórów AlCu3,8 metodą konsolidacji plastycznejRecycling of AlCu3.8 chips by plastic consolidation method / Henryk DYBIEC, Krzysztof PIEŁA, Justyna Piotrowska // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2009 R. 54 nr 11, s. 676–684. — Bibliogr. s. 683–684. — Odkształcalność metali i stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009 / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — Warszawa : Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Recykling wiórów AlCu3,8 metodą konsolidacji plastycznej[Recycling of AlCu3.8 chips by plastic consolidation method] / Henryk DYBIEC, Krzysztof PIEŁA, Justyna Piotrowska // W: OMIS'2009 : Odkształcalność Metali i Stopów : VIII konferencja naukowa : 24–27 listopada 2009, Łańcut : materiały konferencyjne ; program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Rzeszów : s. n.], [2009]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób kątowego wyciskania linowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu[Method for angular extrusion of linear products from a plastic material, especially metal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, DYBIEC Henryk, OSTACHOWSKI Paweł. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 394839 A1 ; Opubl. 2012-11-19. — Zgłosz. nr P.394839 z dn. 2011-05-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 24, s. 12-13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL394839A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Sposób kątowego wyciskania linowych wyrobów z materiału plastycznego, zwłaszcza metalu[Method for angular extrusion of linear products from a plastic material, especially metal] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Henryk DYBIEC, Paweł OSTACHOWSKI. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218911 B1 ; Udziel. 2014-06-12 ; Opubl. 2015-02-27. — Zgłosz. nr P.394839 z dn. 2011-05-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218911B1.pdf

 • słowa kluczowe: wyciskanie, metale, materiały plastyczne, wyroby liniowe

  keywords: extrusion, metals, plastic materials, linear products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób kątowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych[The method of angular extrusion of products, especially metal products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: KORBEL Andrzej, BOCHNIAK Włodzimierz, DYBIEC Henryk, Kurzydłowski Krzysztof. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388159 A1 ; Opubl. 2010-12-06. — Zgłosz. nr P.388159 z dn. 2009-06-01 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 25, s. 5. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388159A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Sposób kątowego wyciskania wyrobów, zwłaszcza metalowych[The method of angular extrusion of products, especially metal products] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej KORBEL, Włodzimierz BOCHNIAK, Henryk DYBIEC, Krzysztof Kurzydłowski. — Int.Cl.: B21C 23/02\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 218673 B1 ; Udziel. 2014-05-22 ; Opubl. 2015-01-30. — Zgłosz. nr P.388159 z dn. 2009-06-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL218673B1.pdf

 • słowa kluczowe: materiały metaliczne, wyciskanie kątowe, jednorodność struktury, wysoka jakość produktów

  keywords: metalic materials, angular extrusion, structure homogenity, high product quality

  cyfrowy identyfikator dokumentu: