Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Dudek, dr

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kmpig, Katedra Mineralogii, Petrografii i Geochemii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0347-2228

ResearcherID: brak

Scopus: 54790694700

PBN: 900382

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 16, z ogólnej liczby 16 publikacji Autora


1
 • Geoochrona konserwatorska profilu wzorcowego warstw chodenickich (miocen zapadliska przedkarpackiego)Geoconservation of the Chodenice Beds stratotype (Miocene of the Carpathian Foredeep) / M. Gonera, J. Wiewiórka, J. Charkot, K. BUKOWSKI, D. Mikulski, K. DUDEK // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2011 t. 59 nr 10, s. 671–677. — Bibliogr. s. 677, Abstr.. — K. Bukowski, K. Dudek – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Historic salt mines in Wieliczka and BochniaZabytkowe kopalnie soli w Wieliczce i Bochni / Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof DUDEK, Małgorzata Gonera // Geoturystyka = Geotourism ; ISSN 1731-0830. — 2009 nr 3, s. 61–70. — Bibliogr. s. 70, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Mineralogy of pyroclastic sediments from the Wieliczka and Bochnia salt mines (S Poland) / Krzysztof DUDEK, Krzysztof BUKOWSKI, Janusz Wiewiórka // Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN 1896-2203. — Tytuł poprz.: Prace Specjalne / Polskie Towarzystwo Mineralogiczne. — 2006 vol. 28, s. 63–65. — Bibliogr. s. 65. — 1st Central European mineralogical conference : Vyšná Boca, Slovak Republic, 12–14 September 2006 : extended abstracts / Polskie Towarszystwo Mineralogiczne. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Natural and historic heritage of the Bochnia salt mine (South Poland) / Janusz Wiewiórka, Krzysztof DUDEK, Józef Charkot, Małgorzata Gonera // Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Geologia ; ISSN 1221-0803. — 2009 vol. 54 iss. 1, s. 43–47. — Bibliogr. s. 46–47, Abstr.. — Geology for society: education and cultural heritage : 16th meeting of the Association of European Geological Societies : Cluj, July 9–13, 2009 / eds. Corina Ionescu, Volker Hoeck. — Cluj-Napoca : Cluj University Press, 2009. — tekst: http://scholarcommons.usf.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1044&context=geologia

 • keywords: Miocene, Bochnia Salt Mine, protection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Nowe dane do budowy geologicznej złoża i historii górnictwa w Kopalni Soli BochniaNew data on the salt-deposit geology and the mining history in the Bochnia Salt Mine / Janusz Wiewiórka, Józef Charkot, Krzysztof DUDEK, Małgorzata Gonera // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. Przegląd Solny / Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskie Stowarzyszenie Górnictwa Solnego. — 2007 t. 23 z. spec. 1, s. 157–162, [1] k.. — Bibliogr. s. 161, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Petrographic analysis of historic pavement stones from Vilnius, Lithuania / Kamila Musiał, Krzysztof DUDEK // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2011 vol. 38, s. 143–144. — VIII Meeting of the Mineralogical Society of Poland : Mineralogical sciences in XXI century: where do we go? ; XVIII Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : Migmatites: contemporary views and examples : Bukowina Tatrzańska, Poland, 21–23 October 2011 : abstracts and field trip guide. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2011]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Phase equlibrium modelling of blueschists from the Lasocki Ridge, Bohemian Massif / Jarosław Majka, Karolina KOŚMIŃSKA, Krzysztof DUDEK, Stanisław Mazur // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2014 vol. 42, s. 77. — J. Majka – afiliacja: Uppsala University. — XXI\textsuperscript{st} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : from magma genesis to ore formation; evidence from macro- to nano-scales : Boguszyn, Poland, 16–19 October 2014 : abstracts and field trip guide

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Pressure-temperature estimates of the blueschists from the Kopina Mt., northern Bohemian Massif, Poland – constraints on subduction of the Saxothuringian continental margin / Jarosław MAJKA, Stanisław Mazur, Karolina KOŚMIŃSKA, Krzysztof DUDEK, Iwona Klonowska // European Journal of Mineralogy ; ISSN 0935-1221. — 2016 vol. 28 no. 6, s. 1047–1057. — Bibliogr. s. 1056–1057, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-11-23. — J. Majka - pierwsza afiliacja: Uppsala University, Sweden. — XI Eclogite conference : Dominican Republic, 2–5 February 2015. — tekst: https://goo.gl/PQxRke

 • keywords: Karkonosze-Izera Massif, Sudetes, HP-LT metamorphism, thermobarometry, tectonics, nappes

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1127/ejm/2016/0028-2601

9
10
 • Secondary evaporite minerals from the historic Bochnia Salt Mine / Krzysztof DUDEK, Alicja Kalicińska, Paweł Rybowicz, Janusz Wiewiórka // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2014 vol. 42, s. 49. — XXI\textsuperscript{st} Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland : from magma genesis to ore formation; evidence from macro- to nano-scales : Boguszyn, Poland, 16–19 October 2014 : abstracts and field trip guide

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Skały piroklastyczne z warstw chodenickich okolic Wieliczki i BochniPyroclastic rocks from the Chodenice Beds in the Wieliczka–Bochnia area / Krzysztof DUDEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2006 t. 22 z. spec. 3, s. 371–378. — Bibliogr. s. 377, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Mineralogia Polska 2006. W setną rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Bolewskiego” : Kraków, 18–20 września 2006 roku / red. z. spec. Andrzej Skowroński, Tadeusz Szydłak ; Polska Akademia Nauk. Komitet Gospodarki Surowcami Mineralnymi. Instytut Gospodarki Surowacmi Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Słownik z zakresu geologii podstawowej, geologii naftowej, inżynierii środowiska, geofizyki[Dictionary in the field of fundamental geology, oil and gas geology, environmental engineering, geophysics] / pod red. Lucyny NATKANIEC-NOWAK ; Krzysztof DUDEK, Paweł KOSAKOWSKI, Monika ŁÓJ, Lucyna NATKANIEC-NOWAK, Monika SZCZYGIEŁ ; tł. na jęz. ukr. Oleg Mandryk, Walery Omielczenko, tł. na jęz. ang. Olena IVASHKO. — Ivano-Frankivsk : Iwano-Frankiwsky Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, 2015. — 364 s.. — Bibliogr. s. 361–363. — ISBN: 978-966-694-252-7. — Terminy w jęz. pol.-ukr.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • The blueschits from the Kopina Mt., West Sudetes, Poland – what do they tell us about accretion of the Variscides? / Jarosław Majka, Stanisław Mazur, Karolina KOŚMIŃSKA, Krzysztof DUDEK // W: EGU European Geosciences Union [Dokument elektroniczny] : general assembly 2015 : Vienna, Austria, 12–17 April 2015 : abstracts & programme. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vienna : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — (Geophysical Research Abstracts ; ISSN 1607-7962 ; vol. 17). — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Dostęp również online: {http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2015/EGU2015-6553.pdf} [2015-09-19]. — J. Majka – afiliacja: Uppsala University

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • The possibility of using pyroclastic levels for correlation of continental and marine Miocene deposits in Poland / Krzysztof BUKOWSKI, Marian WAGNER, Jacek Kasiński, Krzysztof DUDEK, Michał STEFANIUK // W: RCMNS 2013 : 14th congress of the Regional Committee on Mediterranean Neogene Stratigraphy : neogene to quaternary geological evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea : Istanbul, Turkey, 8th–12th September, 2013 : book of abstracts / eds. Namik Çagatay, Cengiz Zabci. — [Istanbul] : Istanbul Technical University, [2013]. — ISBN: 978-975-561-438-0. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Tufit WT3 w zabytkowej części Kopalni Soli WieliczkaTuff WT3 in historic part of the Wieliczka Salt Mine / Janusz Wiewiórka, Jerzy Przybyło, Krzysztof Brudnik, Józef Charkot, Krzysztof DUDEK // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 3/2: Przegląd solny = Salt review, s. 211–[224], [4]. — Bibliogr. s. 220, Streszcz., Abstr.

 • keywords: Wieliczka, salt deposit, tuff, historic mine

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16