Wykaz publikacji wybranego autora

Robert Duda, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-khgi, Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej

[dyscyplina 2018]: dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku

[poprzednia klasyfikacja]: obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-2298-2351

ResearcherID: A-9350-2015

Scopus: 25923259300

PBN: 900381

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 41 publikacji Autora


1
 • Analysis geofactors influencing foundation engineering / Petra Bednářová, Marian Marschalko, Dominik Niemiec, Karel Kubečka, Robert DUDA // W: SGEM 2015 : science and technologies in geology, exploration and mining : 15\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 18–24, June, 2015, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Hydrogeology, Engineering Geology and Geotechnics. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2015. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-32-2. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 39–40, Abstr.

 • keywords: geotechnical engineering, geofactors, engineering geology, geological subsoil

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of disposable groundwater resources for hydraulic fracturing of gas shales in the Lublin Basin (eastern Poland)Ocena dyspozycyjnych zasobów wód podziemnych do szczelinowania łupków gazonośnych w Basenie Lubelskim (wschodnia Polska) / Robert DUDA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2014 vol. 30 iss. 4, s. 79–96. — Bibliogr. s. 91–94, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: gaz łupkowy, Polska, wody podziemne, zasoby wód, poziomy wodonośne, szczelinowanie, Basen Lubelski

  keywords: shale gas, hydraulic fracturing, Poland, groundwater, water resources, aquifers, Lublin Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/gospo-2014-0032

3
 • A case study assessing thermal activity at a significant geotourism locality of Ema coal tailing dumps in the mining landscape of Ostrava, Czech Republic / Marian Marschalko, Petra Zástěrová, Işik Yilmaz, Petr Jelínek, Jan Růžička, Kateřina Růžičková, Robert DUDA // Quarterly Journal of Engineering Geology and Hydrogeology ; ISSN 1470-9236. — 2017 vol. 50 iss. 1, s. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-01-25

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1144/qjegh2016-007

4
 • Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych[Water-management balance of groundwater] / Robert DUDA, Jan MACUDA, Sylwester Tyszewski, Magdalena Kiejzik-Głowińska, Marek Nawalany // W: Technologiczno-środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. T. 1, Gospodarka wodą / red. nauk. Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. — Tyt. na okł.: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. — ISBN: 978-83-62984-48-0. — S. 28–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Bilans wodnogospodarczy wód powierzchniowych[Water-management balance of surface water] / Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski, Robert DUDA, Magdalena Kiejzik-Głowińska, Wiktor Treichel, Marek Nawalany // W: Technologiczno-środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. T. 1, Gospodarka wodą / red. nauk. Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. — Tyt. na okł.: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. — ISBN: 978-83-62984-48-0. — S. 45–77. — Bibliogr. s. 76–77, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Feasibility analysis of groundwater abstraction for gas shale fracturing in the Lublin basin (Eastern Poland)Ocena możliwości poboru wód podziemnych do szczelinowania łupków gazonośnych w Basenie Lubelskim (wschodnia Polska) / Robert DUDA, Jan MACUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2015 vol. 60 no. 1, s. 303–312. — Bibliogr. s. 311–312

 • słowa kluczowe: gaz łupkowy, wody podziemne, Basen Lubelski, zaopatrzenie w wodę, szczelinowanie skał, wodonośność, wydajność jednostkowa, kreda lubelska

  keywords: shale gas, hydraulic fracturing, groundwater, water supply, water-bearing capacity, specific capacity, Lublin Cretaceous, Lublin Basin

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/amsc-2015-0020

7
 • Groundwater vulnerability map of Poland as useful tool for risk assessment to groundwater resources / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Groundwater vulnerability map of Poland based on time scale / Stanisław WITCZAK, Anna J. ŻUREK, Robert DUDA, Kazimierz RÓŻAŃSKI, Danuta Kubacka // W: Groundwater vulnerability – from scientific concept to practical application : international conference : Ustroń, Poland 25–29 May 2015 : abstracts / ed. by Andrzej J. Witkowski, Sabina Jakóbczyk-Karpierz, Dorota Grabala. — Sosnowiec : Faculty of Earth Sciences Univeristy of Silesia, 2015. — ISBN: 978-83-61644-47-7. — S. 70–71. — Bibliogr. s. 71

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Identyfikacja i ocena oddziaływań antropogenicznych na zasoby wodne zlewni Raby wraz z oszacowaniem ryzyka nieosiągnięcia celów środowiskowych : praca zbiorowaThe identification and assessment of anthropogenic impacts on water resources of the Raba river catchment, together with assessment of risk of failing to meet the environmental objectives / pod red. Elżbiety Nachlik ; [zespół aut. Katarzyna Baran-Gurgul [et al.], Robert DUDA, Zofia Gręplowaska [et al.], Magdalena PASZKIEWICZ, Dorota Pusłowska-Tyszewska, Monika STACH-KALARUS, Jadwiga SZCZEPAŃSKA, Andrzej SZCZEPAŃSKI, Sylwester Tyszewski, Stanisław WITCZAK, Robert ZDECHLIK, Jarosław Żołnacz] ; Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. — Kraków : Wydawnictwo PK, 2006. — 225 s.. — (Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki ; ISSN 0860-097X ; 340. Seria Inżynieria Środowiska). — Bibliogr. s. 213–222, Streszcz., Summ., Zsfassung

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Implementation of the nitrate directive in Poland from hydrogeological point of view / Anna ŻUREK, Stanisław WITCZAK, Robert DUDA // UFZ-Bericht ; ISSN 0948-9452. — 2004 nr 18, s. 297–298. — 11th Magdeburg seminar on Waters in Central and Eastern Europe: assessment, protection, management : proceedings of the international conference : 18–22 October 2004 / eds. Walter Geller [et al] ; UFZ Centre for Environmental Research Leipzig-Halle. Department Inland Water Research. — [S. l. : s. n., 2004]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych[Manual of hydrogeological drilling operations] / Andrzej GONET, Jan MACUDA, Ludwik ZAWISZA, Robert DUDA, Jerzy Porwisz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 139 s.. — Bibliogr. s. 113–117. — ISBN: 978-83-7464-431-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Kilka uwag o modelowaniu matematycznym zlewni RabyA few ramarks about Raba River watershed mathematical modeling / Robert DUDA, Robert ZDECHLIK, Magdalena PASZKIEWICZ // Geologos [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2080-6574. — Dod. ISSN 1426-8981. — 2006 nr 10, s. 47–56. — Bibliogr. s. 55–56, Abstr.. — 2 MPWP 2006 : Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych : II konferencja naukowa : 15–17 listopada 2006, Poznań–Ciążeń / red. nauk.: Krzysztof Dragon [et al.] ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Instytut Geologii. — Poznań : Bogucki Wydawnictwo Naukowe, cop. IG of the Adam Mickiewicz University, 2006. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mapa wrażliwości wód podziemnych Polski na zanieczyszczenie 1 : 500 000Groundwater vulnerability to pollution in Poland / red. mapy Stanisław WITCZAK ; Robert DUDA, Stanisław WITCZAK, Anna ŻUREK. — Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, 2011. — 2 mapy na 8 ark. + Metodyka i objaśnienia tekstowe 138 s. + CD-ROM. — Bibliogr. s. 105–115. Summ.. — ISBN: 978-83-88927-25-6. — Zawiera dwie plansze: Plansza 1, Podatność wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego na zanieczyszczenia z powierzchni terenu = Groundwater vulnerability of shallow aquifers to pollution from land surface ; Plansza 2, Podatność na zanieczyszczenie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) = Groundwater vulnerability of major groundwater basins (MGWB). — Dod. ISBN 978-83-88927-24-9 (Metodyka i objaśnienia tekstowe)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Methods of determining rock mass freezing depth for shaft sinking in difficult hydrogeological and geotechnical conditionsOkreślenie głębokości zamrażania górotworu dla potrzeb głębienia szybów w trudnych warunkach hydrogeologicznych i geotechnicznych / Robert DUDA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 2, s. 517–528. — Bibliogr. s. 528

 • słowa kluczowe: LGOM, zamrażanie górotworu, głębokość zamrażania, głębienie szybów, poziom wodonośny

  keywords: LGOM, rock mass freezing, strata freezing, freezing depth, shaft sinking, water-bearing layer

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/amsc-2014-0038

15
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w KrakowieMethodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the Regional Water Management Board in Krakow / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.. — Bibliogr. s. 111–117, 146–148, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-29-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Monitoring wód podziemnych w rejonie składowiska Żelazny Most w okresie jego eksploatacji i po jej zakończeniu[The Żelazny Most waste landfill area groundwater quality monitoring in forming and post-forming times] / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA // W: Problemy hydrogeologiczne górnictwa rud miedzi : seminarium naukowo-techniczne : Lubin, 4–5 listopada 2004 / KGHM Polska Miedź S. A.. — [Lubin : KGHM Polska Miedź], [2004]. — Na okł. dodatkowo: XXVIII Dni Nauki i Techniki Zagłębia Miedziowego. — S. 161–178. — Bibliogr. s. 176–178, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwość wykorzystania mapy podatności do weryfikacji stref wrażliwych na zanieczyszczenia azotanamiThe possible using of the vulnerability map for NVZs delimitation / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Joanna KARLIKOWSKA, Anna ŻUREK // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 715–721. — Bibliogr. s. 721, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Obszary ochronne zbiorników wód podziemnych w kontekście RDW[Protection area of the main groundwater basin in FWD context] / Stanisław WITCZAK, Robert DUDA, Anna ŻUREK // W: Materiały na XVI sympozjum naukowo-techniczne pt. Problemy związane z wprowadzaniem ramowej dyrektywy wodnej : Częstochowa, 25 – 26 kwietnia 2006 r. / red. Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — Częstochowa : PZITS, 2006. — S. 72–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Ocena antropogenicznych oddziaływań na stan jakości wód podziemnych i ich skutków w kontekście RDW : przykład zlewni RabyAssessment of pressures on groundwater chemical status in accordance with WFD : example of Raba basin / Robert DUDA, Robert ZDECHLIK, Magdalena PASZKIEWICZ // W: Współczesne problemy hydrogeologii : 6–9 września 2005, Toruń, T. 12 / red. Andrzej Sadurski, Arkadiusz Krawiec ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. — Toruń : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2005. — S. 181–188. — Bibliogr. s. 188, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena rezerwy dostępnych zasobów wód podziemnych w zlewniach bilansowych na potrzeby szczelinowania hydraulicznegoAssessment of the reserve of available groundwater resources in balance catchments for hydraulic fracturing / Robert DUDA, Michał MARUTA, Jan MACUDA, Sylwester Tyszewski // Przegląd Geologiczny ; ISSN 0033-2151. — 2017 vol. 65 nr 11/2, s. 1197–1201. — Bibliogr. s. 1201, Abstr.. — WPH 2017 : XVIII sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii : 8-10.11.2017 Wojanów k. Jeleniej Góry

 • keywords: shale gas, hydraulic fracturing, Poland, groundwater, available resources, reserve

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena zasilania wód podziemnych w wybranych zlewniach metodą infiltracyjnąThe assessment of groundwater recharge by infiltration method in selected catchments / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2009 nr 436 z. 9/1, s. 103–108. — Bibliogr. s. 107–108, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Realizacja zaleceń dyrektywy „azotanowej” w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej[Realization of the nitrate directive in Poland on the background of other EU countries] / Anna ŻUREK, Robert DUDA, Stanisław WITCZAK // W: Problemy wykorzystania wód podziemnych w gospodarce komunalnej : materiały na XV sympozjum naukowo-techniczne pt. Gospodarowanie wodami podziemnymi w Unii Europejskiej : Częstochowa 22–23 kwietnia 2004 r. / red. prowadz. Elżbieta Kowalczyk ; Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział w Częstochowie, Koło Zakładowe PZITS przy „Wodociągach Częstochowskich” S. A.. — [Częstochowa : s. n.], [2004]. — ISBN10: 8390440849. — S. 104–113. — Bibliogr. s. 112–113

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Regionalne modelowanie migracji azotanów w zlewni rzeki karpackiejRegional modelling of nitrates transport in a Carpathian river watershed / Robert DUDA, Magdalena PASZKIEWICZ, Robert ZDECHLIK // Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego = Geological Bulletin of the Polish Geological Institute ; ISSN 0867-6143. Hydrogeologia ; ISSN 1644-0870. — Tytuł poprz.: Biuletyn Instytutu Geologicznego. — 2008 nr 431, s. 27–34. — Bibliogr. s. 34, Abstr.. — Na s. tyt. dod. tyt. nr.: Modelowanie przepływu wód podziemnych = Modelling of groundwater flow / pod red. nauk. Marka Nawalanego. — tekst: http://9070-1indexcopernicus-1com-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/fulltxt.php?ICID=1143873

 • słowa kluczowe: azotany, zlewnia Raby, rozkład przestrzenny, imisja, migracja zanieczyszczeń

  keywords: spatial distribution, nitrates, mass transport, Raba river watershed, injection

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Regional prediction of the transport of contaminants from the flotation tailings dam: a case study / Robert DUDA // W: Solid waste: assessment, monitoring and remediation / eds. Irena Twardowska [et al.]. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2004. — (Waste Management Series ; ISSN 1478-7482 ; vol. 4). — S. 693–715. — Bibliogr. s. 714–715

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • System zaopatrzenia w wodę prac wiertniczych i szczelinowania hydraulicznego[Water supply system for drilling and hydraulic fracturing] / Dorota Pusłowska-Tyszewska, Wiktor Treichel, Sylwester Tyszewski, Joanna Zaleska-Bartosz, Robert DUDA, Jan MACUDA, Magdalena Kiejzik-Głowińska // W: Technologiczno-środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. T. 1, Gospodarka wodą / red. nauk. Dorota Pusłowska-Tyszewska, Sylwester Tyszewski. — Gdańsk : Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2017. — Tyt. na okł.: Środowiskowe aspekty udostępniania gazu ze skał łupkowych. — ISBN: 978-83-62984-48-0. — S. 78–101. — Bibliogr. s. 101, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: