Wykaz publikacji wybranego autora

Henryk Duda, dr hab.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-kgo, Katedra Geologii Ogólnej i Geoturystyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900380

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • Animation as a process of rational management leisure time of recreation in the humanAnimacja jako proces racjonalnego zarządzania czasem wolnym w rekreacji człowieka / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec // W: Wellness and society / scient. eds. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-75-8. — S. 51–63. — Bibliogr. s. 61, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: animacja czasu wolnego, racjonalne zarządzanie, zdrowie

  keywords: health, animation free time, rational management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Assessment of indicators of leisure of young athletes in the aspect pro-healthOcena wskaźników czasu wolnego młodych sportowców w aspekcie prozdrowotnym / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek // W: Wellness, mind and beauty / scient. ed. Grażyna Nowak-Starz, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2013). — ISBN: 978-83-61495-90-1. — S. 45–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Effect of changes in time zones on the human body – jet lag syndromeWpływ zmiany stref czasowych na organizm człowieka – jet lag syndrome / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol // W: Wellness and health / scient. ed. Wiesław Kurlej. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2014). — ISBN: 978-83-61495-98-7. — S. 21–33. — Bibliogr. s. 31–32, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: jet lag syndrome, strefa czasowa, reakcja fizjologiczna

  keywords: time zone, jet lag syndrome, physiological reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Evaluation components attitudes towards physical education as an important link in the promotion of human healthOcena komponentów postawy wobec kultury fizycznej jako ważne ogniwo w promocji zdrowia człowieka / Henryk DUDA, Tadeusz Ambroży // W: Societal and cultural behaviors conditioning wellness / red. nauk. Józef Bergier. — Lublin : NeuroCentrum, 2011. — ISBN: 978-83-61495-77-2. — S. 71–84. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr., Streszcz.. — Henryk Duda – dod. afiliacja: Chair of Theory and Methodology of Team and Recreational Games, Academy Physical of Education

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Fitness as a form of active recreation and healthy lifestyle factor Krakow womenFitness jako forma aktywnego wypoczynku i czynnik prozdrowotnego stylu życia krakowskich kobiet / Henryk DUDA, Lucyna Stanek, Grzegorz Jakubiszyn // W: Wellness and Society / scient. ed. Teresa Bernadetta Kulik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 4/2013). — ISBN: 978-83-61495-94-9. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 33–34, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Foreword / Henryk DUDA, Tomasz Wójcik // W: Wellness and education / scient. eds. Henryk Duda, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Foreword / Henryk DUDA, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik // W: Prevention and health education / scientific editor Henryk Duda, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-55-0. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Influence of different forms of tourism on health – a theoretical studyWpływ różnych form turystyki na zdrowie – studium teoretyczne / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Tadeusz Ambroży // W: Wellness and environment / scient. eds. Henryk Duda, Ewa Dybińska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2013). — ISBN: 978-83-61495-54-3. — S. 41–58. — Bibliogr. s. 57, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy Physical of Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Influence recreational training – spinning at improving physical fitness of womenWpływ treningu rekreacyjnego – spinning na poprawę wydolności fizycznej kobiet / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Katarzyna Kąkol, Paweł Kubieniec // W: Wellness and family / scient. ed. Bożena Zboina, Marta Tynecka-Turowska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 3/2014). — ISBN: 978-83-61495-39-0. — S. 9–19. — Bibliogr. s. 17–18, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: spinning, treningi rekreacyjne, sprawności fizyczne

  keywords: spinning, recreational training, physical performance

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Interests active forms of recreation in urban students Tarnow and Krakow as a determinant of a healthy lifestyleZainteresowania czynnymi formami aktywności rekreacyjnej studentów aglomeracji tarnowskiej i krakowskiej jako wyznacznik zdrowego trybu życia / Henryk DUDA // W: Lifestyle and wellness / red. nauk. Leszek Bidzan. — Lublin : NeuroCentrum, 2011. — ISBN: 978-83-61495-61-1. — S. 35–54. — Bibliogr. s. 53, Abstr., Streszcz.. — Dod. afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Katedra Teorii i Metodyki Gier Sportowych i Rekreacyjnych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Lifestyle and health behavior of children aged 12–13 years from rural areasStyl życia i zachowania zdrowotne dzieci w wieku 12–13 lat z terenów wiejskich / Henryk DUDA, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 39–51. — Bibliogr. s. 49–51, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: styl życia, zachowania zdrowotne, aktywność fizyczna, zdrowe odżywianie

  keywords: lifestyle, physical activity, health behaviors, healthy eating

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Management by leisure time off the elderly, with special emphasis on tourism and recreationZagospodarowanie czasem wolnym osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki i rekreacji / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Magdalena Jastrzębska, Paweł Kubieniec // W: Wellness and education / scient. eds. Henryk Duda, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-99-4. — S. 25–35. — Bibliogr. s. 34, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: turystyka, rekreacja, czas wolny, osoby starsze

  keywords: tourism, recreation, leisure, elderly people

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Motives of tourist activity and recreation students of Tourism and Recreation AWF in Krakow and AGH in Krakow - a comparative studyMotywy aktywności turystycznej i rekreacyjnej studentów kierunku Turystyka i Rekreacja AWF w Krakowie i AGH w Krakowie - studium porównawcze / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Lucyna Stanek, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 65–76. — Bibliogr. s. 75, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: aktywność rekreacyjna, motywy aktywności turystycznej, rozwój turystyki

  keywords: motives tourist activity, recreational activity, the development of tourism

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ocena sprawności działania taktycznego z uwzględnieniem aktywności w grze i wiedzy specjalistycznej w procesie intelektualnego szkolenia piłkarzy nożnych[Performance of the tactical assessment taking into account the in-game activity expertise in the intellectual training of football players] / Henryk DUDA // W: Proces doskonalenia treningu i walki sportowej, T. 8 / red. Anna Kuder, Krzysztof Perkowski, Dariusz Śledziewski ; Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej. — Warszawa : PTNKF, 2011. — ISBN10: 83-85740-28-7. — S. 79–89. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Dod. afiliacja: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Od redaktora[Editor's note] / Henryk DUDA // W: Styl życia i dobrostan / red. nauk. Henryk Duda. — Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2011. — ISBN: 978-83-61495-65-9. — S. [7–8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Physical activity during leisure time womenAktywność ruchowa kobiet w czasie wolnym / Henryk DUDA, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and age / scient. eds. Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-91-8. — S. 45–55. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: rekreacja, aktywność ruchowa, czas wolny, trening zdrowotny

  keywords: recreation, physical activity, leisure, health training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Prevention and health education / scientific editor Henryk DUDA, Małgorzata Biskup, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — 226 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61495-55-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Rational training of sportsman – the reason for achievement his wellnessRacjonalny trening sportowca – warunkiem jago dobrostanu / Henryk DUDA, Paweł Kubieniec, Paweł Różycki, Alicja Stachura // W: Wellness and society / scient. ed. Monika Szpringer, Roman Starz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 4/2014). — ISBN: 978-83-61495-43-7. — S. 77–95. — Bibliogr. s. 93–94, Abstr., Streszcz.. — H. Duda – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • słowa kluczowe: dobrostan, szczęście, przygotowanie motoryczne, przygotowanie intelektualne, racjonalny trening

  keywords: welfare of, happiness, motor preparation, preparation of intellectual, rational training

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Recreational physical activity in the aquatic environment in the swimming teachingRekreacyjne formy aktywności fizycznej w środowisku wodnym w programie nauczania pływania / Henryk DUDA, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Health and its determinants / scientific editor Wiesław Kurlej, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2017. — ISBN: 978-83-61495-67-3. — S. 27–38. — Bibliogr. s. 36–37, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: pływanie, rekreacyjna aktywność, lekcja wychowania fizycznego

  keywords: swimming, physical recreation, physical education lesson

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Students of the Academy of Physical Education in Krakow to selected elements of a healthy lifestyleStudenci Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie wobec wybranych elementów prozdrowotnego stylu życia / Henryk DUDA, Lucyna Stanek, Paweł RÓŻYCKI, Katarzyna Kąkol // W: Wellness and team / scient. ed. Józef Tatarczuk, Ryszard Asienkiewicz. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2014. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 1/2014). — ISBN: 978-83-61495-35-2. — S. 9–20. — Bibliogr. s. 19, Abstr., Streszcz.. — H. Duda, P. Różycki – dod. afiliacja: Academy of Physical Education in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Styl życia i dobrostan[Lifestyle and wellness] / red. nauk. Henryk DUDA. — Lublin : Wydawnictwo NeuroCentrum, 2011. — 156 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61495-65-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • The influence of fitness on the health of women aged 20–50 yearsWpływ zajęć fitness na zdrowie kobiet w wieku 20–50 lat / Henryk DUDA, Alicja Stachura, Łucja Płatek, Paweł RÓŻYCKI, Paweł Kubieniec, Magdalena Jastrzębska // W: Wellness and age / scient. eds. Ryszard Asienkiewicz, Małgorzata Biskup. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — ISBN: 978-83-61495-91-8. — S. 35–44. — Bibliogr. s. 42–43, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: czas wolny, zdrowie, fitness, trening rekreacyjny, odżywianie

  keywords: recreational training, health, nutrition, leisure time, fitness

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Tourist activity and reaction secondary school students city of KrakowAktywność turystyczna i rekreacyjna młodzieży licealnej Krakowa / Henryk DUDA, Paweł RÓŻYCKI, Lucyna Stanek, Łucja Płatek, Alicja Stachura, Paweł Kubieniec // W: Wellness and society / scient. eds. Roman Starz, Henryk Duda, Halina Król. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2015. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2015). — Na obwolucie dod.: Wellness and self-image = Dobrostan i obraz siebie. — ISBN: 978-83-61495-75-8. — S. 39–50. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, turystyka, rekreacja, czas wolny

  keywords: management, tourism, recreation, leisure

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wellness and education / scient. eds. Henryk DUDA, Tomasz Wójcik. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2016. — 183 s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61495-99-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Wellness and environment / scient. ed. Henryk DUDA, Ewa Dybińska. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe NeuroCentrum, 2013. — 238 s.. — (Health and Wellness ; ISSN 2300-0740 ; 2/2013). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-61495-54-3. — H. Duda – afiliacja: University of Science and Technology in Krakow

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: