Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Dębicki, prof. zw. dr hab.

profesor zwyczajny

Wydział Humanistyczny
WH-kkf, Katedra Kulturoznawstwa i Filozofii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901219

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
 • Antropologia filozoficzna Gilberta de la Porrée a powstanie scholastycznej rzeźby wczesnogotyckiejPhilosophical antropology of Gilbert de la Porrée and the emergence of the early-gothic medieval sculpture / Jacek DĘBICKI // Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria ; ISSN 1230-1493. — 2013 R. 22 nr 1, s. 103–125. — Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: antropologia filozoficzna, antropologia teologiczna, filozofia człowieka, indywidualizacja człowieka, spór o uniwersalia, sztuka a filozofia, rzeźba średniowieczna, rzeźba romańska, rzeźba wczesnogotycka, rzeźba scholastyczna, zasada jednostkowienia

  keywords: philosophical anthropology, theological anthropology, principle of individuation, dispute over the universals, art and philosophy, medieval sculpture, Romanesque sculpture, early-gothic sculpture, scholastic sculpture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.2478/pfns-2013-0015

2
 • Antropologia teologiczna Anzelma z Canterbury a sakralna rzeźba romańska o cechach antropomorficznychTheological anthropology Anselm from Canterbury and the sacred Roman sculpture with features anthropomorphic / Jacek DĘBICKI // W: Duchowość: człowiek i wartości = Spirituality: the man and the values / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : [s. n.], 2012. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 14) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-60741-45-0. — S. 75–95

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Chrystus – \emph {Sol Iustitiae} w scenie Wniebowzięcia Marii w krakowskim retabulum Wita Stwosza w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie[Christ – \emph {Sol Iustitiae} in the image of the Assumption of Mary in Veit Stoss's retable in the Krakow Church of Our Lady Assumed into Heaven] / Jacek DĘBICKI // W: Poza kulturą nie ma zbawienia / pod red. Jacka Dębickiego, Zbigniewa Paska, Katarzyny Skowronek. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — ISBN: 978-83-64275-87-6. — S. 143–172. — Bibliogr. s. 170–172

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Idealizm i naturalizm w późnośredniowiecznym Krakowie : studium kulturoznawczo-filozoficzne o ideach odciśniętych w materiiIdealism and naturalism in late-medieval Krakow : a cultural-philosophical study of the idea engraved in the material / Jacek DĘBICKI // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 127–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Kognitywne funkcje sztuki : Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz i Leonardo da Vinci[Cognitive functions of art : Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz and Leonardo da Vinci] / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Aureus, cop. 2014. — 201 s.. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 197–201. — ISBN: 978-83-60741-71-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Kognitywne funkcje sztuki: Gilbert de La Porrée, Jan Wielki, Wit Stwosz i Leonardo da VinciCognitive functions of art: Gilbert de la Poréé, Jan Wielki, Wit Stwosz and Leonardo da Vinci / Jacek DĘBICKI. — Wyd. 2. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2016. — 393, [1] s., 36 s. fot. kolor.. — Bibliogr. s. 369–385. — ISBN: 978-83-60741-94-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Krakowska sztuka Wita Stwosza : filozoficzne źródła formy i treści ideowychThe Cracow art of Viet Stoss : philosophical sources of form and ideological / Jacek DĘBICKI. — Kraków : Wydawnictwo Aureus, 2013. — 223, [24]. — (Idee i Myśliciele). — Bibliogr. s. 199-209, Summ., Zsfassung. — ISBN: 978-83-60741-59-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Myśl naturalistyczna w kulturze piętnastowiecznego Krakowa : studium kulturoznawczo-filozoficzneNaturalist thought in the culture of Krakow in fifteenth century : a cultural-philosophical study / Jacek DĘBICKI // W: Komunikowanie – poznanie – kultura = Communication – cognition – cultura / pod red. Ignacego Stanisława Fiuta. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — (Prace Katedry Kulturoznawstwa i Filozofii Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej ; t. 13) ; (Idee i Myśliciele = Ideas and Thinkers). — ISBN: 978-83-7464-458-7. — S. 99–125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Poza kulturą nie ma zbawienia[There is no 'salvation' outside the culture] / pod red. Jacka DĘBICKIEGO, Zbigniewa PASKA, Katarzyny SKOWRONEK. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON – Filip Lohner, 2014. — 311 s.. — Bibliogr. przy rozdz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Szczęsny Dettloff (1878–1961) / Jacek DĘBICKI // Rocznik Historii Sztuki ; ISSN 0080-3472. — 2011 t. 36, s. 29–37. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: