Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Cichoń, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzp, Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913516

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 31 publikacji Autora


1
 • Environmental aspects of residential property management in PolandŚrodowiskowe aspekty gospodarowania nieruchomościami mieszkaniowymi w Polsce / Dariusz CICHOŃ // W: Local economy in theory and practice : local development governance aspects / eds. Ryszard Brol, Andrzej Sztando. — Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, 2013. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 283). — ISBN: 978-83-7695-333-5. — S. 24–31. — Bibliogr. s. 31, Summ., Streszcz.

 • słowa kluczowe: środowisko, nieruchomości mieszkaniowe, nieruchomości

  keywords: environment, property, residential real estate

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Formy realizacji i finansowania w sektorze budownictwa mieszkaniowego[Realization and financing forms in housing construction sector] / Dariusz CICHOŃ // W: Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem : materiały konferencyjne : międzynarodowa konferencja naukowa : Szczyrk, 20–21.06.2008 / oprac. i red. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz ; Katedra Zarządzania WZiI ATH w Bielsku-Białej ; Katedra Marketingu i Zarządzania Produkcją WZ AGH w Krakowie ; Katedra Zarządzania i Psychologii Stosowanej WZ WSZOP w Katowicach. — [Polska] ; [s. n.], 2008. — ISBN: 978-83-7464-187-6. — S. 137–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.. — Na stronie tyt. podano błędny rok: 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Funkcja wartości nieruchomości w restrukturyzacji polskich przedsiębiorstwFunction of value of estate in restructuring of Polish enterprises / Dariusz CICHOŃ // W: Zarządzanie w warunkach kryzysu społeczno-gospodarczego – wybrane zagadnienia rozwoju procesów gospodarowania w skali świata, kraju, branży i przedsiębiorstwa : monografia = [monograph] = Management under conditions of social-economic crisis – selected problems of development of management process in the world, country, industry and enterprise / red. nauk. Honorata Howaniec, [et al.]. — Bielsko Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2012. — ISBN: 978-83-62292-83-7. — S. 231–252. — Bibliogr. s. 252, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Globalizacja jako przyczyna zmian w systemach zarządzania przepływem pracy[Globalisation as a reason for changes in workflow systems] / Dariusz SALA, Dariusz CICHOŃ, Wiesław WASZKIELEWICZ // W: Organizacje przedsiębiorstwa i rynki kapitałowe w otoczeniu globalnym / red. Marek Lisiecki. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2006. — (Studia i Materiały Instytutu Zarządzania i Marketingu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; t. 7). — ISBN10: 83-7363-377-4. — S. 275–281. — Bibliogr. s. 281

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Gospodarka przestrzenna[Spatial development] / Dariusz CICHOŃ, Ewa Potrawka // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 169–180

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Koncepcja gospodarowania nieruchomościami w PolsceProperty management issues in Poland / Dariusz CICHOŃ // W: Koncepcje, metody i uwarunkowania rozwoju organizacji = The concepts, methods and conditions of the development organization / red. nauk. Piotr Dziwiński, Honorata Howaniec, Zbigniew Malara, Wiesław WASZKIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Monografia Wydawnictw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0559). — ISBN: 978-83-7464-706-9. — S. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — 856, [2] s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. [857–858]. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednistwo i zarządzanie : kompendium[Property in Poland] / pod red. Władysława J. Brzeskiego, Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.].. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — 952 s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. 949–952. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium : monografia[Real estates in Poland : brokerage and management : compendium] / pod red. Dariusza CICHONIA, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3 uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — 935 s.. — (Biblioteka EIN). — Bibliogr. s. 921–935. — ISBN: 978-83-924959-5-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Nieruchomości w procesach restrukturyzacyjnychReal estates in the restructuring process / Dariusz CICHOŃ // W: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki = Restructuring potential under globalization and new economy conditions / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : KEiOP UE, 2007. — ISBN: 978-83-924656-3-8. — S. 1025–1037. — Bibliogr. s. 1037, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Ogólna charakterystyka marketingu[General characteristics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — S. 844–874. — Bibliogr. dla całości publ. s. 949–952

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Podatki i opłaty na rynku nieruchomości[Tax and fees on real estate market] / Dariusz CICHOŃ, Agnieszka Cichoń // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — S. 370–392. — Bibliogr. dla całości publ. s. [857–858]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Podatki i opłaty na rynku nieruchomości[Tax and fees on real estate market] / Agnieszka Cichoń, Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Wyd. 2 [uzup., poszerz. i popr.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2008. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-2-5. — S. 408–430. — Bibliogr. dla całości publ. s. 949–952

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Podatki i opłaty na rynku nieruchomości[Tax and fees on real estate market] / Agnieszka Cichoń, Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 654–689

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Podatkowe instrumenty zarządzania nieruchomościamiFisical tools of real estate management / Dariusz CICHOŃ // W: Doskonalenie systemów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym : konferencja naukowa zorganizowana przez Katedrę Procesu Zarządzania i Katedrę Metod Organizacji i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie : (Zakopane Kościelisko, 14–17 IX 2006 r.), T. 1 / pod red. Adama Stabryły. — Kraków : Wydawnictwo AE, 2006. — ISBN10: 83-7252-317-7. — S. 133–146. — Bibliogr. s. 146

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Podstawy budownictwa[The basics of building] / Ewa Potrawka, Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — S. 717–741. — Bibliogr. dla całości publ. s. [857–858]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Podstawy ekonomii[The basics of economy] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 556–576. — Bibliogr. s. 575–576

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Podstawy marketingu[The basics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Władysława J. Brzeskiego [et al.]. — Warszawa–Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2007. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-924959-0-1. — S. 773–809. — Bibliogr. dla całości publ. s. [857–858]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Podstawy marketingu[The basics of marketing] / Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 877–904

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – regulacje prawne w USA[Agency in real estate turnover – legal regulations in the USA] / Dariusz CICHOŃ, Henryk Rand // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : IX międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 23–24 listopada 2006 = Enterprise management : theory and practice : IX international scientific conference / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2006. — ISBN10: 83-7464-098-7. — S. 47–50. — Bibliogr. s. 50, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Proces inwestycyjny w budownictwie[Inwestment process in construction] / Ewa Potrawka, Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 305–325

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Przeglądy techniczne i remonty[Technical inspections and repairs] / Ewa Potrawka, Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 359–366

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Przegląd technologii w budownictwie[Review of technologies in construction] / Ewa Potrawka, Dariusz CICHOŃ // W: Nieruchomości w Polsce : pośrednictwo i zarządzanie : kompendium / pod red. Dariusza Cichonia, Kazimierza Jurka, Bogdana Rogatko. — Wyd. 3, uzup., poszerz. i popr.. — Warszawa ; Kraków : Europejski Instytut Nieruchomości, 2012. — (Biblioteka EIN = EPI Library). — ISBN: 978-83-924959-5-6. — S. 284–304

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Real estate in the restructuring processes of the selected company from the foundry industry in Poland / Dariusz CICHOŃ, Dariusz SALA // W: IX Krakow conference of young scientists 2014 [Dokument elektroniczny] : Krakow, October 2–4, 2014 : conference proceedings / AGH University of Science and Technology in Krakow, Grupa Naukowa Pro Futuro. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Krakow : Agencja Reklamowo-Wydawnicza ”OSTOJA”], 2014. — 1 dysk optyczny. — (KKMU Symposia and Conferences ; no. 9). — e-ISBN: 978-83-62218-17-2. — S. 17–20. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 20, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Rola wiedzy na rynku nieruchomości w warunkach kryzysu na przykładzie miasta KrakowaThe role of knowledge on real estate market under crisis conditions in a case of city of Cracow / Agnieszka Cichoń, Dariusz CICHOŃ // W: Wyzwania dla współczesnych organizacji w warunkach konkurencyjnej gospodarki / red. nauk. Dagmara Lewicka, Lidia Zbiegień-Maciąg. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-278-1. — S. 587–608. — Bibliogr. s. 608

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: