Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Borkowski, dr

adiunkt

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
WEAIiIB-kmie, Katedra Metrologii i Elektroniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6254-5047

ResearcherID: A-1437-2013

Scopus: 57199358562

PBN: 909579

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 26, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • A new method for noninvasive measurement of grid harmonic impedance with data selection / Dariusz BORKOWSKI // International Transactions on Electrical Energy Systems [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2050-7038. — 2015 vol. 25 iss. 12, s. 3772–3791. — Bibliogr. s. 3789–3791, Summ.. — Publikacja dostępna online od: 2015-03-05. — tekst: http://wbg2.bg.agh.edu.pl/han/atoz/onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/etep.2068/epdf

 • keywords: harmonic impedance, robust estimation, noninvasive measurement, simulation study, field test, data selection

2
 • Błędy pomiaru mocy i energii w układach z przekładnikami napięciowymi i prądowymi[Errors of power and energy measurement employing voltage and current instrument transformers] / Andrzej WETULA, Dariusz BORKOWSKI // Elektro Info ; ISSN 1642-8722. — 2011 nr 7–8, s. 86–90. — Bibliogr. s. 90

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Compliance verification of the phasor estimation based on Bertocco-Yoshida Interpolated DFT with leakage correction / Szymon BARCZENTEWICZ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA // W: SPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28\textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — ISBN: 978-83-62065-15-8 ; e-ISBN: 978-83-62065-17-2. — S. 61–64. — Bibliogr. s. 64, Abstr.

 • keywords: signal processing, Interpolated Discrete Fourier Transform, IpDFT, phasor estimation, power system measurements, total vector error, TVE

4
 • Computation of the network harmonic impedance with Chirp-Z transform / Krzysztof DUDA, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej BIEŃ // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2009 vol. 16 no. 2, s. 299–311. — Bibliogr. s. 309–311, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
7
 • Experimental verification of the voltage divider with auto-calibration / D. BORKOWSKI, J. NABIELEC, A. WETULA // W: ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4799-8416-9. — e-ISBN: 978-1-4799-8415-2. — S. [1–5]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [5], Abstr.

 • keywords: voltage divider, harmonics, auto-calibration

8
9
 • Lokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznegoMeasurement location problem in noninvasive determination of Thevenin model of the power system / Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ // W: KM 2010 : V Kongres Metrologii : Łódź, 6–8 września 2010 : materiały / oprac. red. Krzysztof Gniotek, Zygmunt Kuśmierek. — Łódź : Politechnika Łódzka, 2010. — S. 138–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.. — Pełny tekst W: V Kongres Metrologii [Dokument elektroniczny] : Łódź, 6–8 września 2010 r. : materiały. — Wersja do Windows. — Dane Tekstowe / Politechnika Łódzka. — [Łódź : PŁ, 2010]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Lokalizacja pomiaru a problem nieinwazyjnego wyznaczania parametrów modelu Thevenina systemu elektroenergetycznegoMeasurement location problem in noninvasive determination of Thevenin model of the power system / Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2010 R. 86 nr 9, s. 13–18. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.sigma-not.pl/download.do?mode=sps&id=55482

 • słowa kluczowe: system elektroenergetyczny, impedancja harmoniczna, eksperyment nieinwazyjny

  keywords: power system, harmonic impedance, noninvasive experiment

11
 • Long signals handling within Simulink models using Level-2 M-File S-Functions / Dariusz BORKOWSKI // Journal of Applied Computer Science ; ISSN 1507-0360. — 2009 vol. 17 no. 1, s. 35–41. — Bibliogr. s. 41, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • New method for noninvasive measurement of utility harmonic impedance / Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA, Andrzej BIEŃ // W: Power and Energy Society General Meeting [Dokument elektroniczny] : 22–26, July, 2012, San Diego, CA, USA : proceedings / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — (IEEE Power & Energy Society General Meeting / Institute of Electrical and Electronics Engineers ; ISSN 1944-9925). — e-ISBN: 978-1-4673-2728-2. — Ekran 2–9. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=6345080 [2012-01-11]. — Bibliogr. ekran 8–9, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Nowoczesne metody pomiarów w systemach elektroenergetycznychModern methods of measurements in power systems / Andrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Krzysztof DUDA, Andrzej WETULA, Artur BOROŃ // W: Kierunki działalności i współpraca naukowa Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki : materiały konferencji zorganizowanej z okazji Jubileuszu 90-lecia AGH : Kraków, 28–29 maja 2009 / komitet red. Wojciech Mitkowski, Adam Piłat. — Kraków : AGH WEAIiE, cop. 2009 + CD. — ISBN: 978-83-88309-87. — S. 207–210. — Bibliogr. s. 210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pomiarowy dzielnik wysokiego napięcia z autokalibracją - badania eksperymentalne wersji pasywnej[Voltage divider with autocalibration - laboratory studies of a passive version] / Dariusz BORKOWSKI, Jerzy NABIELEC, Andrzej WETULA // W: VII Kongres Metrologii pod hasłem Metrologia fundamentem postępu w naukach stosowanych : Lublin-Nałęczów, 28.06–01.07.2016 r. : materiały konferencyjne / oprac. red. Waldemar Wójcik. — Lublin : Politechnika Lubelska, 2016. — ISBN: 978-83-79471-96-6. — S. 121–122. — Bibliogr. s. 122. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • słowa kluczowe: wysokie napięcie, autokalibracja, dzielnik

15
 • Power grid impedance tracking with uncertainty estimation using two stage weighted least squares / Dariusz BORKOWSKI, Szymon BARCZENTEWICZ // Metrology and Measurement Systems : quarterly of Polish Academy of Sciences ; ISSN 2080-9050. — Tytuł poprz.: Metrologia i Systemy Pomiarowe ; ISSN: 0860-8229. — 2014 vol. 21 no. 1, s. 99–110. — Bibliogr. s. 109–110, Abstr.

 • keywords: power system, utility impedance tracking, uncertainty estimation

16
 • Power system impedance tracking using sliding, finite memory complex recursive least squares / Dariusz BORKOWSKI // W: SPA 2013 : Signal Processing : Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications : Poznań, 26–28\textsuperscript{th} September 2013 : conference proceedings / IEEE The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc. Region 8 – Europe, Middle East and Africa. Poland Section. Chapters Signal Processing, Circuits and Systems, Poznań University of Technology. Faculty of Computing. Chair of Control and System Engineering. Division of Signal Processing and Electronic Systems. — Poznań : PUT, [2013]. — ISBN: 978-83-62065-15-8 ; e-ISBN: 978-83-62065-17-2. — S. 78–81. — Bibliogr. s. 81, Abstr.

 • keywords: power system, utility impedance tracking, noninvasive identification, sliding estimation, recursive least squares

17
 • Sposób bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej, sposób kalibracji układu przetwarzania sygnałów w układzie do bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej, układ do bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej oraz układ do kalibracji układu przetwarzania sygnałów w układzie do bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej[Method for non-contact measurement bus voltage phase, method for calibrating the signal processing circuit in a system for non-contact measurement phase bus voltage, the circuit for non-contact measurement of phase voltage and a system bus for calibrating the signal processing circuit in a system for non-contact measurement of phase bus voltage] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA. — Int.Cl.: G01R 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402134 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402134 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 13, s. 50. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402134A1.pdf

 • słowa kluczowe: czujnik pojemnościowy, pomiar bezdotykowy napięcia

  keywords: capacitive sensor, non-contact voltagemeasurement

18
 • Sposób kalibracji oraz układ kalibracji układu przetwarzania sygnałów w układzie do bezdotykowego pomiaru napięcia szyny fazowej[Method of calibration and the system for calibration of the circuit for transformation of signals, in the arrangement of the phase busbar voltage measurement] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIEŃ Andrzej, BORKOWSKI Dariusz, WETULA Andrzej. — Int.Cl.: G01R 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 420374 A1 ; Opubl. 2017-06-05. — Zgłosz. nr P.420374 z dn. 2012-12-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2017  nr 12, s. 78. — Numer zgłoszenia macierzystego P.402134. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL420374A1.pdf

 • słowa kluczowe: czujnik pojemnościowy, pomiar bezdotykowy napięcia

  keywords: capacitive sensor, non-contact voltagemeasurement

19
 • Sposób obserwowania urządzenia elektrycznego i strażnik urządzenia elektrycznego[Method for monitoring the electric device and the supervisor of the electric device] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Efekt Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Rytwiany ; wynalazca: BIEŃ Andrzej, BORKOWSKI Dariusz, KOWALSKI Jakub, WETULA Andrzej, Czupryna Marcin. — Int.Cl.: G01R 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410735 A1 ; Opubl. 2016-07-04. — Zgłosz. nr P.410735 z dn. 2014-12-22 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2016  nr 14, s. 40. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410735A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Sposób pomiaru masy pojazdu[Method for measuring the weight of the vehicle] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIEŃ Andrzej, BORKOWSKI Dariusz, WETULA Andrzej, NABIELEC Jerzy. — Int.Cl.: G01G 19/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402104 A1 ; Opubl. 2014-06-23. — Zgłosz. nr P.402104 z dn. 2012-12-17 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2014  nr 13, s. 45. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402104A1.pdf

 • słowa kluczowe: masa, ciężar, pomiar w ruchu

  keywords: mass, weight, measurement in motion

21
 • Stanowisko do badania właściwości częstotliwościowych przekładników średniego napięcia[Laboratory setup for testing of frequency properties of medium voltage measurement transformers] / Andrzej BIEŃ, Dariusz BORKOWSKI, Andrzej WETULA // W: Jakość energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych w Polsce oraz efektywność energetyczna : V konferencja : Lidzbark Warmiński, 25–26 kwietnia 2012 / Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. — [Polska : PTPiREE], [2012] + Uzupełnienie mater. konf.. — S. 12-1–12-4. — Bibliogr. s. 12-4, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Symulacyjna analiza propagacji zakłóceń w pomiarze impedancji harmonicznejSimulation study on interference propagation in harmonic impedance measurement / Dariusz BORKOWSKI // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII sympozjum : Krynica, 20-24 września 2009 = Measuring systems – modelling and simulation / pod red. Janusza Gajdy ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Eletrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki. Katedra Metrologii. — Kraków : Wydawnictwo KM AGH, 2009. — Na s. tytułowej dodatkowo: Sympozjum organizowane w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — ISBN: 978-83-61528-12-8. — S. 53–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Synchrophasor based islanding detection method / S. BARCZENTEWICZ, D. BORKOWSKI // W: ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4799-8416-9. — e-ISBN: 978-1-4799-8415-2. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: islanding detection, passive methods, synchrophasor measurement

24
 • Synchrophasor based islanding detection methodMetoda detekcji pracy wyspowej oparta na pomiarze synchrofazora / Szymon BARCZENTEWICZ, Dariusz BORKOWSKI // Przegląd Elektrotechniczny = Electrical Review / Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0033-2097. — 2015 R. 91 nr 11, s. 98–101. — Bibliogr. s. 101, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: detekcja pracy wyspowej, metody pasywne, pomiar synchrofazora

  keywords: islanding detection, passive methods, synchrophasor measurement

25
 • Uncertainty estimation in noninvasive measurement of harmonic impedance – laboratory studies / D. BORKOWSKI, A. WETULA, J. KOWALSKI // W: ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12\textsuperscript{th} conference-seminar International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation : 15–18 June 2015, Łagów, Poland : conference proceedings / University of Zielona Góra, PKP Energetyka, IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Piscataway : IEEE, cop. 2015. — 1 dysk optyczny. — W bazie Web of Science ISBN: 978-1-4799-8416-9. — e-ISBN: 978-1-4799-8415-2. — S. [1–4]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [4], Abstr.

 • keywords: uncertainty estimation, grid harmonic impedance, noninvasive measurement