Wykaz publikacji wybranego autora

Marta Czyż, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-kefz, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913520

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 27, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energiiAdjustment of energy policy in European Union to principles of single energy market / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: energy security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

2
 • Dostosowania polityki energetycznej Unii Europejskiej do zasad jednolitego rynku energiiAdjustment of energy policy in European Union to principles of single energy market / Marta CZYŻ // W: Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczej = Financial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty Czyż. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — ISBN: 978-83-7464-684-0. — S. 127–143. — Bibliogr. s. 142–143, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: bezpieczeństwo energetyczne, rynek energii, polityka energetyczna, ekologiczne uwarunkowania rynku energii

  keywords: security, energy market, energy policy, ecological conditions for the energy market

3
 • Finansowe i ekologiczne aspekty działalności gospodarczejFinancial and ecological aspects of economic activity / pod red. Marty CZYŻ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 248 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0546). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-684-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach globalizacjiCompanies operation in conditions of globalization / Marta CZYŻ // W: Globalne i regionalne wyzwania restrukturyzacji przedsiębiorstw i gospodarek = Global and regional challenges concerning restructuring of enterprises and economies / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Marek Dziura ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-86-0. — S. 13–26. — Bibliogr. s. 25, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Korporacje transnarodowe głównymi podmiotami współczesnego procesu globalizacjiTransnational corporations – main subjects of contemporary globalization process / Marta CZYŻ // W: Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków globalnych = Restructuring of enterprises and economies in the conditions of global market development / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2013. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62511-08-2. — S. 37–48. — Bibliogr. s. 47–48, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonegoThe matter of the quality of life in sustainable development process / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–10]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [9], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Kwestia jakości życia w procesie rozwoju zrównoważonegoThe matter of the quality of life in sustainable development process / Marta CZYŻ // W: Wybrane zagadnienia funkcjonowania podsystemów gospodarki polskiej = Selected issues of functioning of Polish economy subsystems / red. nauk. Marianna Księżyk. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — Na okł. dodatkowo: 35 lat Wydziału Zarządzania AGH. — ISBN: 978-83-7464-237-8. — S. 21–29. — Bibliogr. s. 29, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Problem ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwemProblem of risk in the management of an enterprise / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [12], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomii, Finansów i Zarządzania Środowiskiem

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem : streszczeniePro-ecological aspects of company management : abstract / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, innowacje, przedsiębiorstwo, proekologia, obszary działania jednofunkcyjne, obszary działania wielofunkcyjne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

10
 • Proekologiczne aspekty zarządzania przedsiębiorstwemPro-ecological aspects of company management / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 53–66. — Bibliogr. s. 65–66, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie, przedsiębiorstwo, obszary działania jednofunkcyjne, proekolgia, wielofunkcyjne, innowacje ekologiczne

  keywords: management, company, pro-ecology, monofunctional and multifunctional areas of operations, ecological innovations

11
 • Restrukturyzacja jako czynnik strategii rozwoju przemysłu w PolsceRestructuring as a factor of strategy for industrial development in Poland / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe aspekty restrukturyzacji przemysłu w Polsce w latach 1989–2006 / pod red. nauk. Tadeusza Pindóra. — Białystok : Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów Naturalnych, cop. 2008. — Na k. tyt. dod. Wydawnictwo Ekonomia i Środowiska. — ISBN: 978-83-88771-82-8. — S. 23–31. — Bibliogr. s. 30–31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczychEnvironmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty CZYŻ, Justyny DYDUCH. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 211, [1] s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-766-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Wpływ integracji z Unią Europejską na funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w PolsceThe impact of European Union integration on the functioning of small and medium-sized enterprises / Marta CZYŻ // W: Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce : integracja, kooperencja, klastering / red. nauk. Ryszard Borowiecki, Tomasz Rojek ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : FUE, 2011. — ISBN: 978-83-62511-90-7. — S. 19–30. — Bibliogr. s. 29–30, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ jakości kapitału intelektualnego na innowacyjność przedsiębiorstwaInfluence of quality of intellectual capital on company's innovativeness / Marta CZYŻ // W: Doskonalenie działania przedsiębiorstw i instytucji wobec przemian społeczno-gospodarczych : innowacje - finanse - otoczenie biznesu / oprac. i red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Paweł Krzemiński. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2017. — ISBN: 978-83-65907-04-2 ; e-ISBN: 978-83-65907-05-9. — S. 29–40. — Bibliogr. s. 39–40, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Współczesne uwarunkowania polityki zrównoważonego rozwoju energetyki Polski do 2050 rokuContemporary circumstances of sustainable development policy of energy of Poland until 2050 / Marta CZYŻ // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 25–37. — Bibliogr. s. 36, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable power engineering, OZE international agreements (renewable sources of energy)

16
 • Współczesne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju energetyki polskiej do 2050 rokuContemporary circumstances of sustainable development of Polish energy until 2050 / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVI międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 listopada 2014, Kraków : materiały konferencyjne : [streszczenia] / Wydział Zarządzanie. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2014]. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: energia elektryczna, energia, polityka energetyczna, Unia Europejska, energetyka odnawialna, międzynarodowe porozumienia OZE

  keywords: energy, energy policy, electric energy, European Union, renewable sources of energy, renewable power engineering, OZE international agreements

17
 • Wstęp[Introduction] / Marta CZYŻ, Justyna DYDUCH // W: Środowiskowe i finansowe uwarunkowania funkcjonowania podmiotów gospodarczych = Environmental and financial determinants of functioning of business entities / pod red. Marty Czyż, Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0608). — ISBN: 978-83-7464-766-3. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wstęp[Introduction] / Marta CZYŻ, Justyna DYDUCH // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 7–8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Wybrane zagadnienia globalnej strategii rozwoju zrównoważonegoSelected issues of global sustainability strategy / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 67–77. — Bibliogr. s. 77, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, organizacje pozarządowe, Unia Europejska, strategia globalna, konwencje międzynarodowe, umowy

  keywords: sustainable development, the European Union, global strategy, international conventions, international agreements and organizations, non-governmental organization

21
 • Wybrane zagadnienia globalnej strategii zrównoważonego rozwoju : streszczenie[Selected issues of global sustainable development strategy] : abstract / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: rozwój zrównoważony, organizacje pozarządowe, Unia Europejska, strategia globalna, konwencje międzynarodowe, umowy i organizacje międzynarodowe

  keywords: sustainable development, the European Union, global strategy, international conventions, international agreements and organizations, non-governmental organization

22
 • Wybrane zagadnienia gospodarowania nieruchomościami w procesie rozwoju zrównoważonegoSelected aspects of property management in sustainable development process / Marta CZYŻ, Dariusz CICHOŃ // W: Polityka ekonomiczna / pod red. Jerzego Sokołowskiego, Michała Sosnowskiego, Arkadiusza Żabińskiego. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2012. — (Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics ; ISSN 1899-3192 ; 246). — ISBN: 978-83-7695-209-3. — S. 53–64. — Bibliogr. s. 63, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie we współczesnych uwarunkowaniach globalnychIntellectual capital management in an enterprise in contemporary global circumstances / Marta CZYŻ // W: Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki globalnej / oprac. i red. nauk. Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki ; Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. — Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego, 2014. — ISBN: 978-83-62511-98-3. — S. 173–183. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w nowych uwarunkowaniach globalnych[Company management in the new global conditions] / Marta CZYŻ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIII międzynarodowa konferencja naukowa : 17–18 listopada 2011, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [14], Streszcz., Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w nowych uwarunkowaniach globalnychBusiness management in the new global conditions / Marta CZYŻ // W: Wybrane zagadnienia społeczno-gospodarcze w okresie transformacji rynkowej : [monografia] / pod red. Stanisława Szydły. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — ISBN: 978-83-7464-477-8. — S. 17–29. — Bibliogr. s. 28–29, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych