Wykaz publikacji wybranego autora

Cezary Czosnek, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Energetyki i Paliw
WEiP-ktp, Katedra Technologii Paliw


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4294-0933

ResearcherID: brak

Scopus: 6506529701

PBN: 909933

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 44, z ogólnej liczby 44 publikacji Autora


1
2
 • Badania porównawcze materiałów proszkowych na osnowie ${SiC}$ otrzymywanych różnymi metodami z konwersji polimeru siloksanowego[Comparative studies of ${SiC}$-based nanopowder materials prepared with various synthesis methods from the conversion of polysiloxane] / Cezary CZOSNEK, Wacław W. Płotczyk, Andrzej Huczko, Jerzy F. JANIK // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania TGA/DTA nanoproszkowych materiałów kompozytowych ${C/SiC}$ otrzymanych metodą aerozolową[TGA/DTA investigation of composite nanopowders ${C/SiC}$ prepared with the aerosol-assisted method] / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Binding of biologically active substances onto ${SiC}$ nanoparticles / I. Guevara-Lora, C. CZOSNEK, A. Smycz, J. F. JANIK, A. Kozik // W: Struktura a funkcja białek i kwasów nukleinowych : XXXV Szkoła Zimowa Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego : Zakopane, 23–27 lutego 2008. — Kraków : Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, cop. 2008. — ISBN: 978-83-88519-89-5. — S. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
 • Carbon arc plasma synthesis of nano-SiC / Andrzej Huczko, Olga Łabędź, Jakub Gawraczyński, Hubert Lange, Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: ICPP-LAWPP 2010 : international congress on Plasma physics ; Latin American workshop on Plasma physics : 8–13 August, Santiago, Chile, 2010 : book of abstracts. — S. l. : s. n., [2010]. — S. 45. — Bibliogr. s. 45

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Char from rubber waste pyrolysis for rubber production / Stanisław BUDZYŃ, Cezary CZOSNEK, Gabriela KOZUB-BUDZYŃ, Barbara TORA // W: 19\textsuperscript{th} Conference on Environment and Mineral Processing : 4.–6.6.2015, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Čablík Vladimír ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institute of Environmental Engineering. — Ostrava : VŠB – Technical University of Ostrava, 2015. — ISBN: 978-80-248-3754-3. — S. 211–216. — Bibliogr. s. 215–216, Abstr.

 • keywords: carbon black, char, sorbent, waste tyres recycling

8
 • $C/SiC$ carbon/silicon carbide foams obtained from polycarbosilane by a direct self-blowing process / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Bartłomiej Szmyd, Jerzy F. JANIK // W: Nano 2013 [Dokument elektroniczny] : VI krajowa konferencja nanotechnologii = VI Polish conference on Nanotechnology : Szczecin, 9–12 lipca 2013 / oprac. edytorskie Krzysztof Lubkowski ; Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk, Sp. J., [2013]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7518-571-3. — S. 99. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tyt. przejęto ze s. tytułowej

 • keywords: pyrolysis, foams, silicon carbide, SiC, polycarbosilane

9
 • C/SiC nanocomposites obtained by two-stage spray pyrolysis from the system methyl silicone oil/ethanol : resume / Cezary CZOSNEK, Mirosław M. BUĆKO, Zbigniew Olejniczak, Klaudyna Pieczara, Jerzy F. JANIK // W: E-MRS [Dokument elektroniczny] : 2013 fall meeting : 16\textsubscript{th}–20\textsubscript{th} September – Warsaw, Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warsaw : s. n.], 2013. — Dysk Flash. — S. 28/48–29/48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Generation of carbon nanostructures with diverse morphology by the catalytic aerosol-assisted vapor phase synthesis method / Cezary CZOSNEK, Paulina Baran, Przemysław GRZYWACZ, Paweł BARAN, Agnieszka RÓŻYCKA, Jerzy F. JANIK // W: AWPAC : international symposium on Air & water pollution abatement catalysis : 1–5. 09. 2014 Kraków / Polish Academy of Sciences, [et al.]. — [Kraków : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-83-60514-20-7. — S. 123

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
12
 • Kontrolowanie składu nanokompozytów $C/SiC$ otrzymywanych metodą aerozolową[Controlling the composition of the $C/SiC$ nanocomposites prepared with the aerosol-assisted method] / Cezary CZOSNEK, Bartosz HANDKE, Jerzy F. JANIK // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 282, S10_P4. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Krzemoorganiczne związki zawierające konstytucyjny tlen jako prekursory do otrzymywania nanoproszkowych kompozytów C/SiC w metodzie aerozolowej[Organosilicon oxygen-bearing compounds as precursors the preparation of C/SiC composite nanopowders with the aerosol method] / Cezary CZOSNEK, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy F. JANIK // W: „Chemia dla środowiska i cywilizacji” : 55. Zjazd Polskiego Towarzystwa Chemicznego i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego : Białystok, 16–20 września 2012 : materiały zjazdowe. — Warszawa : Polskie Towarzystwo Chemiczne, [2012]. — ISBN: 978-83-60988-12-1. — S. 168–169

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Modyfikacje rozwinięcia powierzchni spieków azotku galu ${GaN}$[Surface modifications sintered nanoceramics of gallium nitride ${GaN}$] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Stanisław Gierlotka, Jerzy F. JANIK // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2010 [nr] 9 Suppl., s. 282, S10_P5. — „Życie to chemia” : 53. zjazd PTChem SITPChem : Gliwice, 14–18. IX. 2010 : materiały zjazdowe. — Gliwice : Zakład Wydawniczy CHEMPRESS-SITPChem, 2010. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Montmorillonite modified with polycrylamide and copper deposition as a catalyst in catalytic reduction of NO with ammonia / K. ŚWIRK, M. MOTAK, B. SAMOJEDEN, C. CZOSNEK, K. Kucharczyk, P. Kniaź // W: 13\textsuperscript{th} Pannonian international symposium on catalysis : 19–23 September 2016 Siófok, Hungary : program & book of abstracts. — Hungary : Hungarian Chemical Society, [2016]. — ISBN: 978-963-9970-56-4. — S. 131. — Bibliogr. s. 131

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Nanocząstki ${SiC}$ jako potencjalne nośniki dla wiązania substancji biologicznie aktywnych[${SiC}$ nanoparticles as potential carriers for biologically active substances] / Ibeth Guevara-Lora, Cezary CZOSNEK, Aleksandra Smycz, Jerzy F. JANIK, Andrzej Kozik // W: II Krajowa konferencja nanotechnologii : Kraków, 25–28 czerwca 2008 : książka streszczeń. — [Kraków : Centrum Badań Układów Nanoskopowych i Zaawansowanych Materiałów, NANOSAM, Uniwersytetu Jagiellońskiego], [2008]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Nanokompozyty C/SiC otrzymywane metodą aerozolową z dostępnych prekursorów krzemoorganicznych[C/SiC nanocomposites prepared with the aerosol-assisted method from available organosilicon precursors] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Jerzy F. JANIK // W: NANO 2009 : III krajowa konferencja nanotechnologii : Warszawa, 22–26 czerwca 2009 r. : streszczenia / red. Janusz Kaniewski. — [Warszawa : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-914179-7-3. — S. 115

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Nanoproszkowe kompozyty ${C/SiC}$ otrzymywane metodą syntezy aerozolowej z mieszaniny prekursorów krzemoorganicznych[Nanopowder composites ${C/SiC}$ prepared by the aerosol-assisted synthesis method from mixtures of selected organosilicon precursors] / C. CZOSNEK, M. DRYGAŚ, M. Mackoś, K. Siemek, J. F. JANIK // W: NANO 2011 : V krajowa konferencja nanotechnologii : 3–7 lipca 2011, Gdańsk : streszczenia wystąpień / pod red. Jarosława Rybickiego i Wojciecha Sadowskiego. — Gdańsk : Task Publishing, 2011. — ISBN: 978-83-930549-3-0. — S. 115. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Energetyki i Paliw

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Nanoproszkowe kompozyty węgiel/węglik krzemu C/SiC otrzymywane na drodze syntezy aerozolowej[Nanopowder composites ${C/SiC}$ prepared by the aerosol-assisted synthesis method] / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // W: Paliwa i Energia XXI wieku : książka abstraktów konferencji naukowej z okazji Jubileuszu 40-lecia Wydziału Energetyki i Paliw : Kraków, 25–26 września 2014 r. / Wydział Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Nanoproszkowy węglik krzemu oraz nanokompozyty węgiel/węglik krzemu otrzymywane metodą syntezy aerozolowejNanopowder silicon carbide and carbon/silicon carbide composites prepared by the aerosol-assisted synthesis / Cezary CZOSNEK, Jerzy F. JANIK // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2014 t. 93 nr 12, s. 2020–2024. — Bibliogr. s. 2024

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Nanosized silicon carbide SiC produced from silicon containing plants / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Mirosław M. BUĆKO, Jerzy F. JANIK // W: E-MRS [Dokument elektroniczny] : 2014 Fall meeting : 15\textsuperscript{th}–19\textsuperscript{th} September, Warsaw – Poland. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], [2014]. — Dysk Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Otrzymywanie materiałów kompozytowych węgiel-${SiC}$ o sferycznej morfologii cząstek z wykorzystaniem monodyspersyjnego generatora aerozolu[Carbon-${SiC}$ composite materials of spherical particle morphology prepared with a monodisperse aerosol generator] / Cezary CZOSNEK, Jerzy JANIK // W: Materiały węglowe i kompozyty : IV konferencja naukowa : Ustroń–Jaszowiec, 10–12 grudzień 2008 / IMPB, Polish Carbon Society, SITP Chem. — [Polska : s. n.], [2008]. — S. 31

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Otrzymywanie nanoproszkowych kompozytów $C/SiC$ z trietoksymetylosilanu i metylotrimetoksysilanu jako prekursorów materiałowych w syntezie aerozolowej[Preparation of nanopowders of composites $C/SiC$ from triethoxymethylsilane and trimethoxymethylsilane as precursors in the aerosol synthesis method] / Cezary CZOSNEK, Mariusz DRYGAŚ, Krzysztof Siemek, Jerzy F. JANIK // W: NANO 2010 : IV krajowa konferencja nanotechnologii : Poznań, 28.06–02.07 2010 : program i streszczenia / Politechnika Poznańska. — [Poznań : PP], [2010]. — S. 247

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Particle morphology of various ${SiC}$-based nanocomposite powders made by the aerosol-assited synthesis method / CZOSNEK Cezary, JANIK Jerzy F. // Journal of Nanoscience and Nanotechnology ; ISSN 1533-4880. — 2008 vol. 8 no. 2 spec. iss., s. 907–913. — Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review. — NANOMAT 2006 : international workshop on Nanostructured materials : June 21–23, 2006, Antalya, Turkey. — Stevenson Ranch, Calif. : American Scientific Publishers, 2008

 • keywords: composites, aerosol synthesis, silicon carbide, carbon, morphology

25