Wykaz publikacji wybranego autora

Dorota Czopek, dr inż.

poprzednio: Młynarczyk

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kmw, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: H-4417-2017

Scopus: 55735727000

PBN: 3956674

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 33 publikacji Autora


1
 • Analysis of ambisonic recordings of the soundscape of five valleys in Spitsbergen : [abstract] / Dorota CZOPEK, Jerzy WICIAK // W: DAGA 2017 : 43. Deutsche Jahrestagung für Akustik : 6–9. März 2017, Kiel : programm / Deutsche Gesselschaft für Akustik e. V. (DEGA), Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. — [Niemcy : s. n.], [2017]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 286

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
3
 • A system for identification of dangerous spots and POIs for the blind and visually impaired / J. WICIAK, B. BORKOWSKI, D. CZOPEK // W: HSI 2013 [Dokument elektroniczny] : 6\textsuperscript{th} international conference on Human System Interaction : June 06–08, 2013, Sopot, Poland : conference proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-1-4673-5636-7. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Abstr.. — W bazie Web of Science wersja drukowana. — ISBN 978-1-4673-5637-4; 978-1-4673-5635-0. — S. 489-494. — (Conference on Human System Interaction ; ISSN 2158-2246). — Jako miejsce odbycia konferencji podano Gdańsk

 • keywords: identification, agglomeration, blind, dangerous, markers, prototype

4
 • Comparative analysis of soundscape of chosen valleys in Spitsbergen during summer and winter / Dorota CZOPEK, Paweł MAŁECKI, Janusz PIECHOWICZ, Jerzy WICIAK // W: Svalbard science conference 2017 [Dokument elektroniczny] : cooperation for the future : Oslo, 6–8 November 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n], [2017]. — S. 54. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/kSdN5b [2018-01-24]. — Na stronie dostępny również poster: {https://goo.gl/cSa2x2}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Factors impacting the spatial orientation of the visually impaired people / Dorota MŁYNARCZYK // W: ICSV 18 : 18\textsuperscript{th} International Congress on Sound & Vibration : 10–14 July 2011, Rio de Janeiro – Brazil : book of abstracts. — [Rio de Janeiro : s n.], [2011]. — S. 72. — Pełny tekst W: ICSV 18 [Dokument elektroniczny] : 18th International Congress on Sound & Vibration : Rio de Janeiro, Brazil, 10–14 July 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : International Institute of Acoustics and Vibration, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 6. — ISBN 978-85-63243-01-0. — Autorzy: Dorota MŁYNARCZYK, Jerzy W. WICIAK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Identification and classification of dangerous and particularly important places (with the exception of pedestrian crossings) for visually impaired people in urban agglomerations / MŁYNARCZYK Dorota, TROJANOWSKI Roman, WICIAK Jerzy // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2010 vol. 35 no. 3, s. 468. — OSA'2010 : 57th Open Seminar on Acoustics : Gliwice, Poland, November 20–24, 2010 : abstracts

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Identification of soundscape components in the Arctic settlements: Longyearbyen and Pyramiden / Janusz PIECHOWICZ, Dorota CZOPEK, Paweł MAŁECKI, Jerzy WICIAK // W: Svalbard science conference 2017 [Dokument elektroniczny] : cooperation for the future : Oslo, 6–8 November 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n], [2017]. — S. 183–184. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/kSdN5b [2018-01-24]. — Na stronie dostępny również poster: {https://goo.gl/ZPrAB8}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Identyfikacja i klasyfikacja miejsc niebezpiecznych i szczególnie istotnych (z wyłączeniem przejść dla pieszych) dla osób niewidomych w dużych aglomeracjach miejskich[Identification and classification of dangerous and particularly important places (with the exception of pedestrian crossings) for visually impaired people in urban agglomerations] / Dorota MŁYNARCZYK, Roman TROJANOWSKI, Jerzy WICIAK, Aleksandra Okarmus, Lucyna Zaleska // W: OSA'10 : 57. Otwarte Seminarium z Akustyki : Gliwice, 20–24.09.2010 : materiały konferencyjne. — Gliwice : Oddział Górnośląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego, 2010 + CD. — Opis częśc. wg. okł.. — ISBN: 978-83-931744-0-9. — S. 133–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Niewidomi w dużym mieście : system oznaczania miejsc niebezpiecznych i szczególnie istotnych dla osób niewidomych i słabowidzących z wykorzystaniem markerów falowo-wibracyjnych[Blind in a big city : system for determination of hazardous and important areas for blind and visually impaired people using wave-vibration markers] / pod red. nauk. Jerzego WICIAKA ; aut.: Jerzy WICIAK, Bartłomiej BORKOWSKI, Dorota CZOPEK, Roman TROJANOWSKI, Aleksandra Okarmus, Lucyna Zaleska, Edyta Bogusz, Anna Furman, Ewa Skrodzka. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 170, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0478). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-541-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
11
 • Orientacja przestrzenna osób z dysfunkcją wzroku oparta o sygnał falowo-wibracyjny[Spatial orientation of blind and visually impaired persons based on the wave-vibration signal] / J. Jarczyk, D. MŁYNARCZYK, J. WICIAK, R. TROJANOWSKI // W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 = XVII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-61402-08-4. — S. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Perception of vibration on the wrist of the blind and partially sighted people / Dorota CZOPEK, Jerzy WICIAK // W: 7th forum acusticum 2014 ; 61st open seminar on acoustics ; Polish Acoustical Society – Acoustical Society of Japan special session stream : Kraków, 7–12.09.2014 : book of abstracts and programme. — [Poland : s. n.], [2014] + CD. — ISBN: 978-836140228-2. — S. 309

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Pogłos w muzyce chóralnejReverberation in choral music / Paweł MAŁECKI, Dorota CZOPEK // W: ISSET'2015 : XVI Międzynarodowe sympozjum inżynierii i reżyserii dźwięku : Warszawa, 8–10 październik 2015 = 16th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering. — Warszawa : Fundacja Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik Multimedialnych, [2015]. — ISBN: 978-83-933558-8-4. — S. 174–181. — Bibliogr. s. 181, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Preliminary research into the acoustic soundscape of Spitsbergen / Jerzy WICIAK, Dorota CZOPEK, Paweł MAŁECKI, Agnieszka OZGA, Janusz PIECHOWICZ // W: ICA 2016 [Dokument elektroniczny] : 22nd International Congress on Acoustics : 5–9 September 2016 Buenos Aires : proceedings / eds. Federico Miyara [et al.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Gonnet : Associatión de Acústicos Argentinos, 2016. — Tryb dostępu: http://ica2016.org.ar/website/proceedings/. — Na s. tyt. dod.: Acoustics for the 21\textsuperscript{st} Century.... — e-ISBN: 978-987-24713-6-1. — ISSN 2415-1599. — S. [1–8] całość numeracji nieciągła. — Bibliogr. s. [7–8], Abstr.. — Publikacja zawarta w Pt. 1: Spatial sound recordings in preserved habitats: paper ICA2016-746

 • keywords: ambisonics, natural soundscape

15
 • Problemy w użytkowaniu sal koncertowych o akustyce regulowanejProblems using concert hall with an adjustable acoustics / D. MŁYNARCZYK, T. KAMISIŃSKI // W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 = XVII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-61402-08-4. — S. 24–25. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • “Pułapki dla niewidomych” w dużych aglomeracjach miejskich[“Traps for the blind” in large urban agglomerations] / D. MŁYNARCZYK, A. Okarmus, J. WICIAK // W: XVII Konferencja Inżynierii akustycznej i Biomedycznej : Kraków – Zakopane, 22–26 marca 2010 = XVII Conference on Acoustic and Biomedical Engineering / [red.] Zbigniew Damijan, Jerzy Wiciak, Cezary Kasprzak ; Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Mechaniki i Wibroakustyki. — [Kraków : s. n.], [2010]. — ISBN: 978-83-61402-08-4. — S. 127

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Rehabilitacja osób z dysfunkcjami zmysłu wzroku[Rehabilitation of visual dysfunction persons] / Jerzy WICIAK, Dorota MŁYNARCZYK // W: Rehabilitacja osób z dysfunkcjami zmysłu słuchu i wzroku / red. nauk. : Dorota Hojan-Jezierska, Feliks Jaroszyk, Leszek Kubisz. — Piła : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, cop. 2011. — ISBN: 978-83-62617-00-5. — S. 65–86. — Bibliogr. s. 85–86. — Afiliacja Autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Katedra Mechaniki i Wibroakustyki

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Soundscape of Spitsbergen – realized and future research / Jerzy WICIAK, Dorota CZOPEK, Paweł MAŁECKI, Janusz PIECHOWICZ // W: Svalbard science conference 2017 [Dokument elektroniczny] : cooperation for the future : Oslo, 6–8 November 2017. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n], [2017]. — S. 234–235. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/kSdN5b [2018-01-24]. — Na stronie dostępny również poster: {https://goo.gl/VeHxMf}

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Sounds of Spitsbergen ice caves / Janusz PIECHOWICZ, Dorota CZOPEK, Paweł MAŁECKI, Jerzy WICIAK // W: inter.noise 2017 [Dokument elektroniczny] : 46th international congress and exposition on Noise control engineering : taming noise and moving quiet : August 27–30, 2017, Hong Kong. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2017]. — Dysk Flash. — S. 6587–6593. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 6593, Abstr.

 • keywords: auralization, sound, ambisonic, ice cave

21
 • Sygnał drganiowy jako nośnik informacji[Vibrotactile interfaces] / D. CZOPEK, J. WICIAK // W: Nauka w technice, środowisku, medycynie i sporcie : I międzynarodowa konferencja naukowa ; Problemy naukowo-techniczne w wyczynowym sporcie żeglarskim : XI ogólnopolska konferencja : 6–16 maja 2015, Włochy, Palermo – Civitavecchia / red. nauk. Jerzy Wiciak. — [Polska : s. n.], 2015. — ISBN: 978-83-61402-36-7. — S. 21–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • System for determination of hazardous and particularly important areas in the big city for the blind people using wave-vibration markers / Jerzy WICIAK // W: ICSV 18 : 18\textsuperscript{th} International Congress on Sound & Vibration : 10–14 July 2011, Rio de Janeiro – Brazil : book of abstracts. — [Rio de Janeiro : s n.], [2011]. — S. 75. — Pełny tekst W: ICSV 18 [Dokument elektroniczny] : 18th International Congress on Sound & Vibration : Rio de Janeiro, Brazil, 10–14 July 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l.] : International Institute of Acoustic and Vibration, cop. 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5–6. — ISBN 978-85-63243-01-0. — Autorzy: Jerzy W. WICIAK, Dorota MŁYNARCZYK

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • System for determination of hazardous areas for blind people using wave-vibration markers – evaluation of vibration perception on the wirst / Jerzy WICIAK, Dorota CZOPEK // W: ICSV 20 : 20\textsuperscript{th} International Congress on Sound & Vibration : 7–11 July 2013, Bangkok, Thailand : book of abstracts. — [Bangkok : s. n.], cop. 2013 + CD. — Na CD-ROMie dod. ISSN 2329-3675. — ISBN: 978-616-335-398-6. — S. 172. — Pełny tekst na dołączonym CD-ROMie. — S. [1–5]. — Bibliogr. s. [5]. — W wersji drukowanej tylko jeden autor - J. Wiciak

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • System oznaczania miejsc niebezpiecznych i szczególnie istotnych w dużym mieście dla osób niewidomych – przekazanie informacji za pomocą drgającej bransoletkiThe system for marking and identification of the spots dangerous and of special importance for vision impaired persons in the big city – information given by vibrating bracelet / Edyta Bogusz, Dorota CZOPEK, Jerzy WICIAK // W: Postępy akustyki / red. Lucyna Leniowska, Adam Brański. — Rzeszów : Polskie Towarzystwo Akustyczne. Oddział, 2013. — Monografia powstała w związku z Seminarium OSA 2013. — ISBN10: 83-914391-1-9. — S. 423–428. — Bibliogr. s. 428, Streszcz.. — D. Czopek, J. Wiciak – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • The system for marking and identification of the spots dangerous and of special importance for vision impaired persons in the big city – information given by vibrating bracelet / Bogusz Edyta, CZOPEK Dorota, WICIAK Jerzy // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2013 vol. 38 no. 3, s. 436. — 60th Open Seminar on Acoustics : Rzeszów–Polańczyk, Poland, September 9–13, 2013

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych