Wykaz publikacji wybranego autora

Józef Czaja, prof. dr hab. inż.

profesor zwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 900546

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Geomatyka w gospodarce nieruchomościamiThe role of geomatics in real estate economy / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2012 nr 2, s. 56–59. — Streszcz., Summ.. — Dod. afiliacja: Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

 • słowa kluczowe: nieruchomość, wycena, geodezja

  keywords: real estate, evaluation, geodesy

2
3
 • Special algorithms for assessing market value of real estatesSpecjalne algorytmy do szacowania rynkowej wartości nieruchomości / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2008 vol. 2 no. 2, s. 21–31. — Bibliogr. s. 29–31, Streszcz., Summ.. — Afiliacja J. Dąbrowski : Stanisław Staszic Academic Association, Kraków

 • słowa kluczowe: bazy nieruchomości, analiza rynku, wycena nieruchomości

  keywords: real estate bases, market analysis, real estate valuation

4
 • Statistical algorithms for modelling the results of geodetic observationsStatystyczne algorytmy modelowania wyników obserwacji geofizycznych / Józef CZAJA, Janusz Dąbrowski // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 4, s. 37–46. — Bibliogr. s. 46, Summ., Streszcz.. — Afiliacja J. Dąbrowski : PWSZ, Institute of Technical Engineering, Jarosław

 • słowa kluczowe: estymacja parametrów, układy równań nadliczbowe, uogólniona odwrotność macierzy

  keywords: parameter estimation, overdetermined systems of equations, generalized matrix inverse

5
 • Szacowanie rynkowej wartości nieruchomości[Estimation of real estates market value] / Piotr PARZYCH, Józef CZAJA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — 290,[1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0539). — Bibliogr. s. 289–[291]. — ISBN: 978-83-7464-677-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Szacowanie stopy dyskonta i ryzyka inwestcyjnego z rynku nieruchomości[Estimation of the discount rate and investment risk from the property market] / Józef CZAJA // Finansowanie Nieruchomości ; ISSN 1733-4217. — 2010 nr 2, s. 24–28. — Bibliogr. s. 28

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczychModern methods of gathering and processing the geodetic and economic data / Józef CZAJA, Janusz DĄBROWSKI, Jerzy Wawro // W: Współczesne metody gromadzenia i przetwarzania danych geodezyjnych i gospodarczych [Dokument elektroniczny] : konferencja naukowa : 17.03.2015, Jarosław. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Jarosław : PWSTE], [2015]. — Slajdy [1–35]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.pwste.edu.pl/images/17iii2015/CzajaJD_JW17III2015.pdf [2015-03-23]. — Streszcz.. — J. Czaja, J. Dąbrowski – dod. afiliacja: PWSTE

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Zaawansowane metody analizy statystycznej rynku nieruchomościAdvanced statistical analysis for real estate market research / Józef CZAJA, Marcin LIGAS // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2010 vol. 18 no. 1, s. 7–19. — Bibliogr. s. 17–18, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-24-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Zaawansowane modele statystyczne wyceny nieruchomości zurbanizowanychThe urbanized estates valuation advanced statistical models for mortgage securing / Józef CZAJA, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2008 vol. 16 no. 3: Wycena nieruchomości = Real estate valuation, s. 7–18. — Bibliogr. s. 16, Streszcz., Abstr.. — ISBN 978-83-920837-8-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Zastosowanie parametrycznych modeli statystycznych w obliczeniach geodezyjnychThe use of parametric statistical models in geodetic calculating / Józef CZAJA // Geomatyka i Inżynieria : kwartalnik naukowy Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu ; ISSN 2082-2952. — 2010 nr 1, s. 5–27. — Bibliogr. s. 26, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych