Wykaz publikacji wybranego autora

Mateusz Codogni, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913517

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Crowdfunding jako sposób finansowania rozwoju startupów : streszczenieCrowdsourcing as a means of financing startups : abstract / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XVII międzynarodowa konferencja naukowa : 26–27 listopada 2015, Kraków. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], 2015. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, startup, crowdfunding, finansowanie społecznościowe

  keywords: entrepreneurship, crowdfunding, startup

2
 • \emph {Crowdfunding} jako sposób finansowania rozwoju startupów\emph {Crowdfunding} as a means of financing startups / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie w procesie rozwoju gospodarczego – kwestie ekonomiczne, finansowe i środowiskowe = Management in the process of economic development – economic, financial and environmental aspects / pod red. Marty Czyż i Justyny Dyduch. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2015. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-849-3. — S. 123–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorczość, startup, crowdfunding, finansowanie społecznościowe

  keywords: entrepreneurship, crowdfunding, startup

3
 • Czy zaufanie jest jedną z cech przedsiębiorczych?[Is trust one of enterpreneurial traits?] / Mateusz CODOGNI // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-24]. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Ćwiczenia z zarządzania organizacjami[Exercises of organizations management] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 100, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0428). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-426-6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Entrepreneurial orientation in high-tech and low-tech SMEs in Malopolska region / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2017 vol. 18 no. 1, s. 7–21. — Bibliogr. s. 18–21, Summ.

 • keywords: SME, innovativeness, entrepreneurial orientation (EO), high-tech enterprises, low-tech enterprises

6
 • Metody pomiaru zaufania w organizacjach i między organizacjamiMeasurement methods of intra – and interorganizational trust / Mateusz CODOGNI // W: Modele, metody i narzędzia zarządzania organizacjami : nowoczesność przemysłu i usług : praca zbiorowa = Organizations management models, methods and toolbox / pod red. Jana Pyki ; Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, TNOiK, Politechnika Śląska. Wydział Organizacji i Zarządzania. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, 2010. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-85587-26-2. — S. 15–22. — Bibliogr. s. 21–22, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Poziom uogólnionego zaufania społecznego a produkt krajowy bruttoImpact of social capital on gross domestic product / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–29 listopada 2008 : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. [1–8]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [7], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Poziom uogólnionego zaufania społecznego a produkt krajowy bruttoImpact of social capital on gross domestic product / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem : teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa : Kraków, 27–28 listopada 2008 r. = Enterprise management : theory and practice : XI international scientific conference / Wydział Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej im. St . Staszica w Krakowie. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-242-2. — S. 34–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz. Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Proces zarządzania w praktyce[Management process in practice] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Rafał KUSA, Michał TECZKE, Jerzy WĄCHOL. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 138, [1] s.. — (Wydawnictwa Dydaktyczne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0581). — Bibliogr. s. 137–[139]. — ISBN: 978-83-7464-730-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej – wybrane aspekty[Entrepreneurship in context of global economy – selected aspects] / Mateusz CODOGNI, Joanna DUDA, Mariusz KUDEŁKO, Rafał KUSA, Agnieszka PESZKO, Michał TECZKE, Łukasz WACŁAWIK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 109, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0605). — Bibliogr. s. 104–[110]. — ISBN: 978-83-7464-762-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Rola zaufania w gospodarceThe role of trust in economy / Mateusz CODOGNI // W: Uwarunkowania rozwoju systemów zarządzania : monografia = Conditions of development of management systems / red. nauk. Honorata Howaniec, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2009. — ISBN: 978-83-60714-81-2. — S. 196–202. — Bibliogr. s. 201–202, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Rola zaufania w procesie zarządzania innowacjami[The role of trust in the process of innovation management] / Mateusz CODOGNI // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XIV międzynarodowa konferencja naukowa : 22–23 listopada 2012, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, cop. 2012. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1–13]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [11–13], Streszcz., Summ. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Rola zaufania w zarządzaniu przedsiębiorstwemRole of trust in management / Mateusz CODOGNI // W: Konkurencja i kooperacja w strategiach zarządzania organizacjami : praca zbiorowa = Competition and cooperation in organization's strategies / pod red. Jana Pyki. — Katowice : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział, 2009. — (Nowoczesność Przemysłu i Usług). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-85587-25-5. — S. 344–351. — Bibliogr. s. 350–351, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
16
 • Zaufanie jako czynnik kształtujący Produkt Krajowy BruttoThe trust as a factor shaping Gross Domestic Product / Mateusz CODOGNI // W: Systemowe uwarunkowania sukcesu organizacji / red. nauk. Bogdan Nogalski, Jacek Rybicki. — Sopot : Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2009. — (Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego ; ISSN 1732-1565 ; 2/2). — S. 399–406. — Bibliogr. s. 404–405, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Znaczenie zaufania uogólnionego dla rozwoju regionalnego[Significance of generalized trust for regional growth] / Mateusz CODOGNI // W: Lekcje z kryzysu [Dokument elektroniczny] : VIII edycja konferencji Raport o zarządzaniu poświęconej prezentacji aktualnych badań naukowych i rekomendacji menedżerskich na temat konsekwencji doświadczanego kryzysu ekonomicznego : 24–25 listopada 2010. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — S. 1–13. — Wymagania systemowe: Microsoft Word. — Tryb dostępu: http://www.kozminski.edu.pl/index.php/pl/referaty_konferencyjne/ [2011-01-24]. — Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Źródła i dynamika zaufania przedsiębiorcówSources and dynamics of enterpreneurs' trust / Mateusz CODOGNI // W: Ludzie w rozwoju organizacji = People in the development of organization : monografia / red. nauk. Honorata Howaniec, Irena Szewczyk, Wiesław Waszkielewicz. — Bielsko-Biała : Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2011. — ISBN: 978-83-62292-69-1. — S. 70–88. — Bibliogr. s. 86–88, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych