Wykaz publikacji wybranego autora

Filip Ciepiela, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kca, Katedra Chemii Analitycznej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7640-9169

ResearcherID: brak

Scopus: 35222944200

PBN: 3928480

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 56, z ogólnej liczby 56 publikacji Autora


1
 • Analizator 8KCA z systemem EALab – nowoczesne narzędzie dla elektroanalityków[The 8KCA analyzer with EALab system – a modern tool for electroanalysts] / Filip CIEPIELA, Bogusław BAŚ, Małgorzata JAKUBOWSKA, Władysław W. KUBIAK // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : X konferencja : Kraków, 26–27 maja 2011 / red. Janusz Gołaś, Elżbieta Baś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, Katedra Chemii Węgla i Nauk o Środowisku Wydziału Energetyki i Paliw AGH, Towarzystwo Badania Przemian Środowiska „Geosfera”. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — ISBN: 978-83-7464-402-0. — S. 38–39. — Bibliogr. s. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza sygnałów rejestrowanych podczas woltamperometrycznego oznaczania antyoksydantów[Analysis of the signals of voltammetric antioxidants determination] / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — S. 55. — Bibliogr. s. 55. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza woltamperometryczna bez konieczności korekty linii bazowej[Voltammetric analysis with no background correction] / Filip CIEPIELA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 77. — Bibliogr. s. 77. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Application of the self-referencing background correction method in the automatic analysis of voltammetric signal of metal ions recorded in mineral water samples / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA, Bogusław BAŚ, Agata SMALEC // W: XVII euroANALYSIS [Dokument elektroniczny] : analytical chemistry for human well-being and sustainable development : Warsaw, 25–29 August 2013 : book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Warsaw : Polish Chemical Society, cop. 2013. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-83-7798-089-7. — S. 536. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 536

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
6
7
 • Badanie zmienności parametrów odnawialnej elektrody srebrnej w funkcji temperatury elektrolitu : [poster][Investigation of the renewable silver electrode parameters variability in relation to temperature] / B. BAŚ, M. JAKUBOWSKA, M. JEŻ, F. CIEPIELA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : IX konferencja : Kraków, 04–05 czerwca 2009 / red. Janusz Gołaś, Jerzy Górecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Komisja Elektroanalizy, [etc.]. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — ISBN: 978-83-7464-238-5. — S. 47. — Bibliogr. s. 47

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Biomimetyczne membrany otrzymane techniką molekularnego wdrukowania : [abstrakt][Biomimetic membranes obtained by molecularly imprinted technique : abstract] / Justyna KUPIS, Filip CIEPIELA, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XII konferencja : Kraków, 6–7 czerwca 2013 / red. Małgorzata Jakubowska, Bogusław Baś ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2013. — ISBN: 978-83-63663-22-3. — S. 30. — Bibliogr. s. 30. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Carbon nanomaterials hybride coatings as a support for nerve cells stimulation and regeneration / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Alicja WEDEL-GRZENDA, Filip CIEPIELA, Danuta Jantas, Sławomir ZIMOWSKI, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Carbon2016 [Dokument elektroniczny] : common fundamentals, remarkably versatile applications : State College, USA, July 10–15 [2016]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [USA : s. n.], [2016]. — Dysk Flash. — S. 1–3. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Carbon nanotubes and graphene hybrid coatings for medical application / Aneta FRĄCZEK-SZCZYPTA, Alicja WEDEL, Justyna Grzonka, Filip CIEPIELA, Sławomir ZIMOWSKI // W: CESEP'15 : 6th international conference on Carbons for Energy Storage/Conversion and Environment Protection : Poznań, Poland, October 18\textsuperscript{th} to 22\textsuperscript{nd}, 2015 : program and abstracts book. — Poznan : Poznan University of Technology, cop. 2015. — S. 143

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Characterization of carbon nanotubes and graphene oxide coatings on metal substrates for potential use in the regeneration of nerve cells / A. FRĄCZEK-SZCZYPTA, A. WEDEL-GRZENDA, F. CIEPIELA, D. Jantas // W: Fifth International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials Conference [Dokument elektroniczny] : 6–10 March 2017, Lisbon, Portugal. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Portugal?] : Elsevier, [2017]. — S. [53]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/hR6Wz6 [2017-05-12]

 • keywords: physicochemical properties, medical application, carbon nanomaterials coatings, electrophoretic deposition method

13
 • Czujnik pojemnościowy do oznaczania chromu (VI) : aspekty kalibracyjne[Capacitive sensor for the determination of chromium (VI) : calibration aspects] / Paweł Knihnicki, Jolanta Kochana, Marcin Wieczorek, Patryk Własiuk, Karolina Wapiennik, Anna Świeboda, Piotr Kuśtrowski, Małgorzata JAKUBOWSKA, Filip CIEPIELA // W: Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015 / red. Filip Ciepiela, Małgorzata Jakubowska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2015. — ISBN: 978-83-63663-60-5. — S. 53. — Bibliogr. s. 53. — M. Jakubowska, F. Ciepiela - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Dekompozycja trójwymiarowych sygnałów woltamperometrycznych[Decomposition of the three - dimensional voltammetric signals] / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Chemometria i metrologia w analityce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 01-03.03.2017 Poznań / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydział Chemii. Pracownia Analizy Spektroskopowej Pierwiastków, Zespół Chemometrii i Metrologii Komitetu Chemii Analitycznej PAN, Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poznań : s. n.], 2017. — Dysk Flash. — S. [19]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [19]. — F. Ciepiela, M. Jakubowska - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Determination of lead(II) in groundwater using solid-state lead(II) selective electrodes by tuned galvanostatic polarization / Grzegorz Lisak, Filip CIEPIELA, Johan Bobacka, Tomasz Sokalski, Leo Harju, Andrzej LEWENSTAM // Electroanalysis : an International Journal Devoted to Fundamental and Practical Aspects of Electroanalysis ; ISSN 1040-0397. — 2013 vol. 25 no. 1 spec. iss., s. 123–131. — Bibliogr. s. 130–131, Abstr.. — ESFAC 2012 : 14th International conference on Electroanalysis : Portorož, Slovenia, June 3–7, 2012. — tekst: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/elan.201200330/pdf

 • keywords: potentiometry, all-solid-state ion-selective electrode, low detection limit, environmental analysis, lead(II) analysis

16
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIII konferencja : Kraków, 5–6 czerwca 2014 / red. Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, cop. 2014. — 106 s.. — Bibliogr. przy abstraktach. — ISBN: 978-83-63663-44-5. — F. Ciepiela – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce : XIV konferencja : Kraków, 28–29 maja 2015[Electroanalysis in theory and practice] / red. Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA ; Polska Akademia Nauk, Komitet Chemii Analitycznej, Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — 100 s.. — Bibliogr. przy referatach

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Elektroanaliza w teorii i praktyce : XVI konferencja : Kraków, 1–2 czerwca 2017[Electroanalysis in theory and practice] / red. Filip CIEPIELA ; Polska Akademia Nauk. Komitet Chemii Analitycznej. Zespół Elektroanalizy, Katedra Chemii Analitycznej. Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — 124 s.. — Bibliogr. przy ref.. — ISBN: 978-83-63663-91-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
20
 • Faradaic and capacitive current estimation by means of Independent Components Analysis and 1 kHz sampling / Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // Talanta ; ISSN 0039-9140. — 2017 vol. 170, s. 158–164. — Bibliogr. s. 164, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-03-29. — tekst: http://goo.gl/8zDoP9

 • keywords: voltammetry, ICA, faradaic current, capacitive current

21
 • Implementation of solid-state lead (II) selective electrodes in the determination of ground water pollution by tuned galvanostatic polarization method / G. Lisak, F. CIEPIELA, L. Harju, A. LEWENSTAM // W: 14\textsuperscript{th} international conference on Electrochemistry : Portorož, Slovenia, June 3–7 2012 : book of abstracts. — Ljubljana : National Institute of Chemistry, 2012. — ISBN: 978-961-6104-20-3. — S. 127. — Bibliogr. s. 127. — F. Ciepiela, A. Lewenstam – afiliacja: University of Science and Technology, Faculty of Material Science and Ceramics ; A. Lewenstam – dod. afiliacja: Åbo Akademi University, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Kalibracja metodą PLS w woltamperometrycznym oznaczaniu kwasu kawowego, syryngowego oraz waniliowego[PLS calibration method in voltammetric determination of caffeic, syringic and vanilla acid] / Filip CIEPIELA, Wanda SORDOŃ, Łukasz GÓRSKI, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Elektrochemia stosowana : praca zbiorowa / pod red. Bogusława Basia, Małgorzaty Jakubowskiej, Władysława W. Kubiaka. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2015. — ISBN: 978-83-63663-58-2. — S. 141–154. — Bibliogr. s. 153–154

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • \emph {Macro and micro GC electrodes in} voltammetric determination of phenolic antioxidants / Wanda SORDOŃ, Filip CIEPIELA, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: Materials Weekend Warsaw : young scientists workshop : 19.–20. September 2015, Warsaw, Poland / Warsaw University of Technology. — [Warsaw : Warsaw University of Technology], [2015]. — S. [67]. — Bibliogr. s. [67]

 • keywords: voltammetry, antioxidants, oxygen stress, multivariate calibration

24
 • Metody wielowymiarowej kalibracji w woltamperometrycznym oznaczaniu antyoksydantów[Multivariate calibration methods in voltammetric determination of antioxidants] / Bogusław BAŚ, Filip CIEPIELA, Wanda SORDOŃ, Małgorzata JAKUBOWSKA // W: IX Polska konferencja chemii analitycznej [Dokument elektroniczny] : „Chemia analityczna to ciągłe wyzwania” : Poznań, 6–10 lipca 2015 : abstrakty. — [Poznań : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 48. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 48. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: kwas kawowy, kwas syringowy, kwas waniliowy, PLS

  keywords: PCR

25
 • New biomimetic platform base on molecularly imprinted conducting polymers / Justyna KUPIS, Michał Wagner, Filip CIEPIELA, Johan Bobacka, Andrzej LEWENSTAM, Jan MIGDALSKI // W: The 64\textsuperscript{th} annual meeting of the International Society of Electrochemistry [Dokument elektroniczny] : electrochemistry for a new era : 8–13 September 2013, Santiago de Querétaro, Mexico / [International Society of Electrochemistry]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Mexico : s. n.], cop. 2013. — 1 dysk optyczny. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Andrzej Lewenstam - dod. afiliacja: Laboratory of Analytical Chemistry, {\AA}bo Akademi University, Turku-{\AA}bo, Finland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych