Wykaz publikacji wybranego autora

Tadeusz Chrobak, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 12, z ogólnej liczby 12 publikacji Autora


1
2
 • Automatyzacja procesu generalizacji wielorozdzielczej bazy danych [Dokument elektroniczny][Multiresolution spatial database (MRDB) – notes on automatic contents generalization] / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA, Stanisław SZOMBARA. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 1 dysk optyczny. — 178 s.. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; 0534). — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 164–173. — ISBN: 978-83-7464-672-7. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • A method for assessing generalized data accuracy with linear object resolution verification / Tadeusz CHROBAK, Stanisław SZOMBARA, Krystian KOZIOŁ, Michał LUPA // Geocarto International ; ISSN 1010-6049. — 2017 vol. 32 no. 3, s. 238–256. — Bibliogr. s. 255-256, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-02-05. — tekst: https://goo.gl/cAO0td

 • keywords: cartography, generalization, graphic conflicts, minimum object dimensions, generalization assessment

4
 • Cyfrowa generalizacja kartograficzna warstw budynków w tworzeniu danych topograficznej bazy danychDigital cartographic generalization of buldings layer in creating data of the topographical database / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 59–69. — Bibliogr. s. 68, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Generalizacja sieci drógGeneralization of the road – network / Tadeusz CHROBAK // Geodezja : półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1234-6608. — 1998 t. 4 z. 1, s. 25–39. — Bibliogr. s. 38–39, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Koncepcja architektury systemu generalizacji obiektów przestrzennych na przykładzie zabudowyA concept of system architecture for generalization of spatial objects on the example of buildings / Tadeusz CHROBAK, Krystian KOZIOŁ, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 7, s. 7–14. — Bibliogr. s. 13, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Przydatność osnowy kartograficznej i metody obiektywnego upraszczania obiektów do aktualizacji danych w BDTThe usefulness cartography warp and objective method of simplifying objects to update data in the BDT / Tadeusz CHROBAK // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2009 vol. 3 no. 1/1, s. 81–90. — Bibliogr. s. 90, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • System do weryfikacji rozpoznawalności linii rysunku o szerokości - s na mapie cyfrowej[System for verification of the recognizability of the line of the picture for widths - sec. on the digital map] / T. CHROBAK // W: Streszczenia na Seminarium naukowe nt „Problemy generalizacji kartograficznej współczesnych zasobów danych topograficznych” [Dokument elektroniczny] : 10 kwietnia 2013. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. [6–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://geoforum.pl/upload/files/pliki/krakow_seminarium_streszczenia.pdf [2013-09-20]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • The map and geoinformaticsMapa a geoinformatyka / Tadeusz CHROBAK // Geoinformatica Polonica ; ISSN 1642-2511. — 2012 [nr] 11, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • The role of least image dimensions in generalized of object in spatial databasesRola minimalnych wymiarów rysunku w generalizacji obiektów georeferencyjnych baz danych przestrzennych / Tadeusz CHROBAK // Geodesy and Cartography ; ISSN 2080-6736. — Tytuł poprz.: Geodezja i Kartografia ; ISSN: 0016-7134. — 2010 vol. 59 no. 2, s. 99–120. — Bibliogr. s. 119–120, Abstr., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Wielorozdzielcze/wieloreprezentacyjne bazy danych w kartografiiMultiresolution/multirepresentation databases in cartography / Tadeusz CHROBAK // W: Bazy danych w kartografii : główne problemy współczesnej kartografii 2009 = Databases in cartography : main problems of contemporary cartography 2009 / pod red. Wiesławy Żyszkowskiej i Waldemara Spallka. — Wrocław : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-928193-5-6. — S. 7–19. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych