Wykaz publikacji wybranego autora

Janusz Chmura, mgr inż.

specjalista

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 31, z ogólnej liczby 32 publikacji Autora


1
 • Adaptacja dąbrowskiej „Sztygarki” na podziemną trasę turystycznąThe adaptation of the Sztygarka training mine into an underground tourist route / Janusz CHMURA, Andrzej Wójcik // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 75–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_05.pdf

 • słowa kluczowe: historia górnictwa, muzeum miejskie „Sztygarka”, podziemna trasa turystyczna

  keywords: history of mining, the Sztygarka town museum, underground tourist rout

2
 • Adaptacja podziemnych obiektów zabytkowych jako element aktywizacji rozwoju turystycznegoAdaptation of underground historical facilities as an element of activating tourist development / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: II Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / red. nacz. Antoni Jodłowski ; Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, cop. 2012. — ISBN: 978-83-63348-08-3. — S. 21–33. — Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Adaptacja sztolni będzińskich na podziemną trasę turystyczną[The adaptation of Będzin mine tunnels on underground the rout tourist] / Janusz CHMURA // W: Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego : Tarnowskie Góry, 24–26.10.2008 r. / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : SSPTP : Instytut Ochrony Przyrody PAN. Oddział, 2008. — ISBN: 978-83-61191-08-7. — S. 19–24. — Bibliogr. s. 24. — Publikacja zamieszczona w części: Przewodnik sesji terenowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Detal architektoniczny i budowlany w projektowaniu podziemnych tras turystycznychArchitectural detail in the design and construction of underground tourist routes / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2013 R. 19 nr 2, s. 39–48. — Bibliogr. s. 48

 • słowa kluczowe: projektowanie, podziemne trasy turystyczne, detal architektoniczny , detal budowlany

5
 • Doświadczenia Akademii Górniczo-Hutniczej w badaniu i zabezpieczaniu podziemi KrakowaExperiences of the AGH University of Science and Technology (AGH-UST) in examining and safeguarding the Kraków underground complexes / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Nawarstwienia historyczne Krakowa : forum naukowe 2007 / pod red. Marty Wardas, Macieja Pawlikowskiego. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0314). — ISBN: 978-83-7464-200-2. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 83–84, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Doświadczenia naukowo-badawcze pracowników Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH w zakresie rewitalizacji najcenniejszych obiektów podziemnych[Scientific and research experience of the workers at the Department of Mining and Geoengineering of University of Science and Technology in the area of rennovation of the most precious underground sites] / Antoni TAJDUŚ, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: I Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ; red. nacz. Antoni Jodłowski. — Wieliczka : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-923123-9-0. — S. 49–60. — Bibliogr. s. 59–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Górnicze metody ratowania zabytkowych dzielnic staromiejskich : 75 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie[Mining methods of saving old town districts of historical value : 75 years of experiences of AGH University of Science and Technology] / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 397, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0536). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr., Zsfassung. — ISBN: 978-83-7464-674-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Górnicze metody zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowychMining methods for protecting and revitalization of historic underground buildings / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Ochrona Zabytków ; ISSN 0029-8247. — 2010 R. 63 nr 1–4, s. 245–254. — Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Górniczo-geotechniczne metody adaptacji i rekonstrukcji zabytkowych podziemi : 80 lat doświadczeń Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w dziele ratowania najcenniejszych wyrobisk[Mining and geotechnical methods of adaptation and reconstruction of historic underground constructions] / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Antoni TAJDUŚ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 560, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0536). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr., Zsfassung. — ISBN: 978-83-7464-000-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Historia prac badawczych i zabezpieczających Smoczą Jamę w KrakowieThe history of exploration works and works protecting Dragon's Lair in Krakow / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Karolina PIEPRZYK-KLIMASZEWSKA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2012 R. 18 nr 3, s. 15–21. — Bibliogr. s. 21

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing underground tourist routes / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // W: GEOTOUR'13 & IRSE'13 : international twin conference : strategies of bundling geotourist and geoheritage attractions : IRSE: mining heritage of Central Europe and its protection : 25–27 September 2013, Wrocław, Złoty Stok : book of abstracts / ed. Malwina Kobylańska. — [Polska : s. n.], [2013]. — S. 31–33

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Influence of protection of geological and geodiversity heritage on designing Underground Tourist RoutesWpływ ochrony dziedzictwa geologicznego i georóżnorodności na projektowanie podziemnych tras turystycznych / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2013 nr 3, s. 53–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: ochrona georóżnorodności, Podziemne Trasy Turystyczne (PTT), ochrona dziedzictwa geologicznego

  keywords: protection of geological heritage, protection of geodiversity heritage, Underground Tourist Routes (UTR)

13
 • Konstrukcje górnicze jako element projektowanej podziemnej trasy turystycznej „Groty Nagórzyckie”Mining structures as element of projected underground tourist route ”Nagórzyckie caves” / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Budownictwo Górnicze i Tunelowe ; ISSN 1234-5342. — 2011 R. 17 nr 2, s. 37–44. — Bibliogr. s. 44

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kopalnia ćwiczebna w Dąbrowie Górniczej[Training mine in Dąbrowa Górnicza] / Andrzej J. Wójcik, Janusz CHMURA // W: Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego : Tarnowskie Góry, 24–26.10.2008 r. / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : SSPTP : Instytut Ochrony Przyrody PAN. Oddział, 2008. — ISBN: 978-83-61191-08-7. — S. 25–30. — Bibliogr. s. 28–29. — Publikacja zamieszczona w części: Przewodnik sesji terenowych

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Krakowski szlak techniki – pierwsza postindustrialna miejska trasa turystyczna w PolsceThe Cracow industrial heritage route – the first postindustrial city tourist route in Poland / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Analecta : studia i materiały z dziejów nauki ; ISSN 1509-0957 ; ISSN: 1230-1159. — 2011 R. 20 z. 2, s. 173–189. — Bibliogr. s. 180, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Metodologia prac projektowych i organizacyjnych przy adaptacji zabytkowych wyrobisk na podziemne trasy turystyczneThe methodology of project works and organizational near adaptation of antique excavations on underground touristic routs / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 445–454. — Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_35.pdf

 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, dokumentacja projektowa

  keywords: project records, underground touristic routs

17
 • Mining construction in the work of saving the most precious undergrounds / Piotr CZAJA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA // W: Problems of protecting the heritage of material culture of historical mines in European Union countries : Wieliczka, 4–6 November 2010 / eds.: Kajetan d'Obyrn, Marian Leśny, Daniela Barchańska-Borek. — Wieliczka : Salt Mine Tourist Route, 2011. — ISBN10: 83-909835-1-7. — S. 9–17

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Organizational, design and technology issues in the process of protection of underground historic monumentsProblemy organizacyjne, projektowe i technologiczne w procesie zabezpieczania zabytkowych podziemi / Maciej BARTOS, Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Civil and Environmental Engineering Reports = Prace z Inżynierii Lądowej i Środowiska ; ISSN 2080-5187. — 2015 no. 17, s. 5–24. — Bibliogr. s. 13–14, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: technologia, zrównoważony rozwój, podziemne obiekty zabytkowe, dziedzictwo kulturowe, strategia ochrony

  keywords: sustainable development, renovation, cultural heritage, technologies, underground historic monuments, protection policy

19
 • Problemy techniczne i legislacyjne w procesie zabezpieczania i adaptacji wyrobisk na podziemne trasy turystyczne[Technical and legislative difficulties in the process of securing and adapting excavations for underground tourist routes] / Janusz CHMURA, Piotr CZAJA // W: I Konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka ; red. nacz. Antoni Jodłowski. — Wieliczka : [s. n.], 2010. — ISBN: 978-83-923123-9-0. — S. 61–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Problemy zabezpieczania i rewitalizacji podziemnych obiektów zabytkowych[The problems of protecting and the revitalization of underground antique objects] / Janusz CHMURA // W: Materiały 42. Sympozjum Speleologicznego : Tarnowskie Góry, 24–26.10.2008 r. / Sekcja Speleologiczna Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. — Kraków : SSPTP : Instytut Ochrony Przyrody PAN. Oddział, 2008. — ISBN: 978-83-61191-08-7. — S. 49–54. — Bibliogr. s. 54. — Publikacja zamieszczona w części: Streszczenia referatów

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Profilaktyka i zapobieganie zagrożeniom w procesie adaptacji i użytkowania podziemnych tras turystycznychProphylaxis of risks in the process of adaptation and use of the underground tourist routes / Janusz CHMURA, Tomasz WIEJA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 4, s. 83–89. — Bibliogr. s. 89, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, zabezpieczanie zabytkowych wyrobisk, technologie prac zabezpieczających, zagrożenie w procesie renowacji zabytkowych wyrobisk

  keywords: underground Tourist Routes, protection of historic excavations, technology of safety works, risk in the process of renovation of the historic excavations

22
23
 • Starovinnì gìrničì viroblennâ âk proctìr dlâ pìdzemnogo muzeû ta skansenu v pol'ŝì[Historic mining headings as an area for museums and underground heritage parks in Poland] / Tadeusz MIKOŚ, Janusz CHMURA, Roman KINASZ // W: „Tehničeskie muzei kak instrument sohraneniâ istoričeskogo naslediâ i važnyj èlement razvitiâ mirovoj civilizacii” : sbornik naučnyh trudov meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii : 2–3 iûnâ 2010 g., Doneck, Enakievo / Meždynarodnaâ associaciâ akademij nauk (MAAN), [etc.]. — [Ukraina : s. n.], [2010]. — S. 104–106

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Synergia funkcji muzealnej i komercyjnej w projektowaniu podziemnych tras turystycznych[Synergy museum and commercial functions in the design of underground routes tourist] / Tomasz WIEJA, Janusz CHMURA // W: III konferencja muzeów górniczych i skansenów podziemnych w Polsce / Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka. — Wieliczka : Muzeum Żup Krakowskich, 2015. — ISBN: 978-83-63348-14-4. — S. 103–112. — Bibliogr. s. 112. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Średniowieczny kolektor sanitarny w Przemyślu jako element podziemnej trasy turystycznejThe medieval intercepting sewer in Przemyśl as an element of the underground tourist route / Janusz CHMURA, Tadeusz MIKOŚ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2009 R. 33 z. 3/1, s. 65–74. — Bibliogr. s. 74, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2009-03-1/GG_2009_3-1_04.pdf

 • słowa kluczowe: podziemne trasy turystyczne, inżynieria miejska

  keywords: urban engineering, underground tourist route