Wykaz publikacji wybranego autora

Dariusz Chlebowski, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 909426

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 38, z ogólnej liczby 38 publikacji Autora


1
 • Analityczna metoda określania wpływu zaszłości eksploatacyjnych na stan zagrożenia tąpaniami[Analytical method of estimating the influence of previous mining areas on rock burst hazard state] / Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI // Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643. Seria: Konferencje. — 1998 no. 26, s. 133–148. — Bibliogr. s. 148. — Tąpania'98 : V Konferencja naukowo-techniczna na temat: Bezpieczne prowadzenie robót górniczych : Ustroń, 18–20 listopada 1998

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analityczne modelowanie eksploatacji skrępowanej w aspekcie identyfikacji stref zagrożonych tąpaniamiAnalytical modeling of constrained exploitation in the aspect of rock burst hazard areas identification / Dariusz CHLEBOWSKI. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 173 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 290). — Bibliogr. s. 156–173, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-623-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Analiza geomechaniczna lokalizacji i warunków występowania wstrząsów nisko- i wysokoenergetycznych, towarzyszących eksploatacji w LGOM : [abstrakt][A geomechanical analysis of high and low-energy tremors, their location and conditions for their occurence during exploitation processes in the LGOM region : abstract] / Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI // W: GZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 50

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analiza parametrów sejsmiczności indukowanej górotworu w rejonach eksploatacyjnych O/ZG RudnaThe analysis of induced seismicity of the rock strata in the stope regions in the Rudna mine / Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 97, s. 145–[162]. — Bibliogr. s. [162], Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: górnictwo podziemne, eksploatacja rud miedzi, zagrożenie sejsmiczne

  keywords: copper mining, underground mining, seismic hazard

5
 • Analiza porównawcza geometrii filarów ochronnych wyznaczanych w złożu węgla kamiennegoComparative analysis of the geometry of the protective pillars designated in the coal mining / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2010 : Kraków, 22–26 lutego 2010 / red. nauk. Jerzy Kicki, [et al.] ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2010. — Na okł.: XIX Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2010. — ISBN: 978-83-60195-33-8. — S. 440–451. — Bibliogr. s. 451, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Analiza sejsmiczności indukowanej w O/ZG "Rudna" w aspekcie rozmieszczenia ognisk wstrząsów względem frontu eksploatacyjnego : [abstrakt][An analysis of seismic activity in the "Rudna" mine in the context of focus tremors' distribution relative to front exploitation : abstract] / Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA // W: GZN2016 : górnicze zagrożenia naturalne w XXI wieku : XXIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna z cyklu Górnicze zagrożenia naturalne 2016 : Szczyrk, 8–10 listopada 2016 r. / Główny Instytut Górnictwa. — [Katowice : GIG], [2016]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 9–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Analiza stanu zagrożenia sejsmicznego w polu XVII/1 O/ZG „Rudna” w aspekcie możliwości uaktywnienia się stref uskokowychAnalysis of seismic hazard state in panel XVII/1 O/ZG Rudna in aspect of fault zone activation possibility / Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 3–4, s. 75–81. — Bibliogr. s. 81

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Analytical method for determination of displacement and stress in fault zone for evaluation of rock and gas outburst hazardAnalityczna metoda określania przemieszczeń i naprężęń w sąsiedztwie uskoku w aspekcie oceny stanu zagrożenia wyrzutami gazów i skał / Dariusz CHLEBOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2009 vol. 54 iss. 3, s. 543–562. — Bibliogr. s. 555

 • słowa kluczowe: geomechanics, rock and gas outbursts, mining exploitation in natural hazard conditions

9
 • Energetyczna ocena możliwości wystąpienia procesów pękania w utworach anhydrytowych na przykładzie oddziału G-22 O/ZG RudnaEnergy-related evaluation of cracking processes occurrence possibility in anhydrite formations on the example of the section G-22 of O/ZG Rudna mine / Dariusz CHLEBOWSKI // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2011 nr 4/2, s. 43–51. — Bibliogr. s. 51, Streszcz., Abstr.. — GZN 2011 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2011 : człowiek – zagrożenie i bezpieczeństwo : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : pod patronatem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego : Targanice k/Żywca, 7–10 listopada 2011 r. / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu, Komisja Górnicza PAN. Oddział w Katowicach, Wyższy Urząd Górniczy

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Geomechanical analysis of location and conditions for mining-induced tremors in LGOM copper mines / Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA // Journal of Sustainable Mining ; ISSN 2300-3960. — Tytuł poprz.: Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment ; ISSN: 1643-7608. — 2017 vol. 16 iss. 3, s. 94–103. — Bibliogr. s. 103, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-10-15. — tekst: https://goo.gl/4vLKPw

 • keywords: seismic hazard, FEM calculations, mining geomechanics

11
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożeniaGeomechanical aspects of the exploitation front orientation relative to the fault in the context of rock burst hazard assessment / Dariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 44. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Geomechaniczne aspekty prowadzenia frontu w kierunku do i od uskoku z perspektywy ocen zagrożenia tąpaniamiGeomechanical aspects of the exploitation front orientation relative to the fault in the context of rockburst hazard assessment / Dariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 37–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: uskoki, eksploatacja podziemna, warunki skrępowane, zagrożenia tąpaniami

  keywords: faults, rockburst hazard, underground exploitation, constrained conditions

13
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOMGeomechanical conditions for torpeda blasting efficiency improvement in LGOM mines / Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI // W: Materiały III międzynarodowego kongresu górnictwa rud miedzi : szanse i wyzwania : materiały konferencyjne : Lubin, 16–18 września 2015 = International copper ore mining congress : chances and challenges : conference papers (abstracts) / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa Oddział Lubin, Związek Pracodawców Polska Miedź. — Wrocław : KGHM CUPRUM Sp. z o. o. CBR, 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-941744-0-8. — S. 51-52. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Geomechaniczne warunki poprawy efektywności strzelań torpedujących w kopalniach LGOMGeomechanical conditions for torpedo blasting efficiency improvement in LGOM mines / Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI // Cuprum ; ISSN 0137-2815. — 2015 nr 3, s. 83–93. — Bibliogr. s. 93, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: obliczenia numeryczne, zagrożenia tąpaniami, strzelania torpedujące

  keywords: numerical calculations, rockburst hazard, torpedo blasting

15
 • Influence of mining operating conditions on fault behaviorWpływ górniczych warunków eksploatacji na zachowanie się uskoku / Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA, Jerzy CIEŚLIK, Dariusz CHLEBOWSKI // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2014 vol. 59 no. 3, s. 691–704. — Bibliogr. s. 704

 • słowa kluczowe: geomechanika, wstrząsy górnicze, uskoki, eksploatacja podziemna

  keywords: geomechanics, faults, underground mining, mining tremors

16
 • Injectory firming of a rock mass in the area of rebuilding an excavation as a way to prevent rocks from falling and from the results of these fallings / Tadeusz REMBIELAK, Dariusz CHLEBOWSKI // W: International Mining Forum 2010 : mine safety and efficient exploitation facing challenges of the 21\textsuperscript{st} century : 19–21 September 2010, Huainan, China / eds. Liu Zegong [et al.]. — London : CRC Press Tylor & Francis Group, cop. 2010. — ISBN: 978-0-415-59896-5. — S. 335–341. — Bibliogr. s. 341, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Location of opening-out cross-cuts in relation to rockburst hazard conditions along the face in the light of model testingLokalizacja przecinek ścianowych a ryzyko tąpnięcia na wybiegu frontu w świetle badań modelowych / Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Marek CAŁA // Archives of Mining Sciences = Archiwum Górnictwa ; ISSN 0860-7001. — 2017 vol. 61 no. 1, s. 121–130. — Bibliogr. s. 130. — tekst: http://archiwum.img-pan.krakow.pl/index.php/AMS/article/download/949/735

 • słowa kluczowe: zagrożenia naturalne, tąpania, eksploatacja podziemna, warunki skrępowane

  keywords: natural hazards, underground mining, confined conditions, rockbursts

18
 • Ocena możliwości wybierania resztkowych partii pokładów w polskich kopalniach węgla kamiennegoPotentials of mining in remnants in Polish coal mines / Andrzej ZORYCHTA, Jan Chojnacki, Adam Krzyżowski, Dariusz CHLEBOWSKI // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 1/2, s. 169–184. — Bibliogr. s. 183, Streszcz., Abstr.. — Scenariusze rozwoju technologicznego przemysłu wydobywczego węgla kamiennego : szkoła eksploatacji podziemnej / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://goo.gl/csiVWA

 • słowa kluczowe: górnictwo, technologia podziemnej eksploatacji złóż, systemy eksploatacji

  keywords: coal mining, technology of underground deposits exploitation, systems of exploitation

19
 • Ocena możliwości wystąpienia tąpnięcia w obszarze odprężonym wcześniejszą eksploatacją górniczą[Evaluation of rockburst hazard in the mining exploitation destressed area] / Dariusz CHLEBOWSKI, Zbigniew BURTAN, Andrzej ZORYCHTA // W: IV PKG [Dokument elektroniczny] : IV Polski Kongres Górniczy 2017 : 20–22.11.2017, Kraków : materiały konferencyjne : sesje satelitarne: KW „Czatkowice”, KWK „Piast-Ziemowit”, KS „Bochnia”. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2017]. — 1 dysk optyczny. — Na okł.: Sesja plenarna: surowce mineralne w strategii gospodarczej Polski - jak wydobywać, jak pozyskiwać, jak oszczędzać w dobie zrównoważonego rozwoju?. — S. [1–15]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Streszczenie w pliku PKG2017 Wszystkie referaty s. 148

 • słowa kluczowe: zagrożenie tąpaniami, warunki skrępowane, zaszłości eksploatacyjne, eksploatacja odprężająca

  keywords: rockburst hazard, confined conditions, mining remnants, rock mass de-stressing

20
 • Ocena stopnia deformacji warstw stropu zasadniczego w aspekcie sejsmiczności wysokoenergetycznej indukowanej wybieraniem pól zamykających w warunkach LGOM[Evaluation of deformation in the basic melt in the aspect of highly energetic seismic activity induced by mining works in closing fields of LGOM area] / Dariusz CHLEBOWSKI // W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Na obwol.: GzN2012 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2012. — ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 77–84. — Bibliogr. s. 84. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Ocena wpływu lokalnego ścienienia pokładu na stan naprężenia w ośrodku skalnym[Evaluation of the influence of local stratum on the stress state in the core of rock] / Dariusz CHLEBOWSKI, Witold KOWOL // W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Na obwol.: GzN2012 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2012. — ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 85–92. — Bibliogr. s. 92. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Ocena wpływu uskoku na wielkość zagrożenia tąpaniamiAppraisal of fault influence on the magnitude of rockburst hazard / Andrzej ZORYCHTA, Dariusz CHLEBOWSKI // W: Tąpania 2003 : X międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : problemy koncentracji eksploatacji w warunkach zagrożenia tąpaniami i metanem : 12–14.11.2003, Ustroń, Polska = Rockbursts 2003 : ten\textsuperscript{th} international scientific-technical conference : problems of mining concentration in rockburst and methane hazard conditions / Główny Instytut Górnictwa. Zakład Tąpań i Mechaniki Górotworu. Zakład Zwalczania Zagrożeń Gazowych ; Sekcja Mechaniki Górotworu Komitetu Górnictwa PAN [Polskiej Akademii Nauk] ; Sekcja ds. Tąpań Komisji Górniczej PAN. Oddział Katowice. — Katowice : GIG, 2003. — ISBN: 83-87610-57-7. — S. 313–324. — Bibliogr. s. 324, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Ocena zachowania się uskoku w sąsiedztwie eksploatacji w aspekcie zagrożenia sejsmicznegoAn analysis of fault behavior in the proximity of mining operation in the context of seismic hazard / Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Jerzy CIEŚLIK, Andrzej ZORYCHTA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 99, s. 185–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://goo.gl/qNzSCg

 • słowa kluczowe: geomechanika, wstrząsy górnicze, uskoki, eksploatacja podziemna

  keywords: geomechanics, faults, mining tremors, exploitation of undergroun

24
 • Potencjalne trendy zmian poziomu zagrożeń naturalnych w kopalniach węgla kamiennego[Potential trends of level change of natural hazards in hard coal mines] / Andrzej ZORYCHTA, Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI // W: ROP'2008 : zagrożenia skojarzone – teoria i praktyka : XXV seminarium : XXXIV Dni Techniki : Rybnik, 23 października 2008 r. / Naczelna Organizacja Techniczna, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. — Gliwice : Insytut Eksploatacji Złóż. Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej, [2008]. — ISBN: 978-83-926255-1-3. — S. 155–164. — Bibliogr. s. 163–164, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Prowadzenie eksploatacji w sąsiedztwie uskoków o dużych zrzutach w aspekcie ograniczenia zagrożenia tąpaniami[Mining operations in the vicinity of dislocations of considerable thrusts in the context of reducing the rock burst hazard] / Zbigniew BURTAN, Dariusz CHLEBOWSKI, Andrzej ZORYCHTA // W: XXVI Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2017 [Dokument elektroniczny] : 22–24.02.2017, Kraków : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : Szkoła Eksploatacji Podziemnej], [2017]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–25]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Z. Burtan, D. Chlebowski, A. Zorychta - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych