Wykaz publikacji wybranego autora

Jakub Chęciński, mgr inż.

doktorant

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kfc, Katedra Fizyki Ciała Stałego


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3106-298X

ResearcherID: brak

Scopus: 56479318700
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 42, z ogólnej liczby 42 publikacji Autora


1
 • Analysis of stability diagram of perpendicular magnetic tunnel junctions / Witold SKOWROŃSKI, Maciej CZAPKIEWICZ, Sławomir ZIĘTEK, Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI, Piotr Rzeszut, Jerzy Wrona // W: ISAMMA 2017 : International Symposium on Advanced Magnetic Materials and Applications : 10–13 December 2017, Phú Quóc : program and abstracts. — [Vietnam : s. n.], [2017]. — S. 82. — Bibliogr. s. 82

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Antiferromagnetic nano-oscillator in external magnetic fields / Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI, Tomasz STOBIECKI // Physical Review. B ; ISSN 2469-9950. — Tytuł poprz.: Physical Review B, Condensed Matter and Materials Physics ; ISSN: 1098-0121. — 2017 vol. 96 iss. 17 art. no. 174438, s. 174438-1–174438-7. — Bibliogr. s. 174438-6–174438-7. — Publikacja dostępna online od: 2017-11-27. — J. Chęciński – dod. afiliacja: AGH University of Science and Technology, Department of Electronics ; T. Stobiecki – dod. afiliacja: AGH University of Science and Technology, Faculty of Physics and Applied Computer Science. — tekst: https://goo.gl/6FD44S

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
4
5
 • Efekt spinowo-diodowy w magnetycznych złączach tunelowych – nanodetektory sygnałów mikrofalowych[Spin-diode effect in magnetic tunnel junctions – nanodetectors microwave signals] / Marek FRANKOWSKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: ELTE'2016 : technologia elektronowa : XII konferencja naukowa : Wisła, 11–14 września 2016 : program konferencji. — [Polska : s. n.], [2016]. — S. 35. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Pełny tekst na dysku Flash. — S. [1–2]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: spintronika, efekt spinowo-diodowy, rezonans ferromagnetyczny, magnetyczne złącze tunelowe, detekcja mikrofal

6
 • Effect of magnetic field inhomogeneities on spin-torque-based magnetic field sensor : [abstract] / Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI, Tomasz STOBIECKI // W: EMSA 2016 [Dokument elektroniczny] : 11\textsuperscript{th} European conference on Magnetic Sensors and Actuators : Torino, Italy, July 12–15, 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — {Italy : s. n.], [2016]. — S. [1] ID E03-03. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.emsa2016.it/images/downloads/emsa2016_abstracts.zip [2016-09-14]. — Bibliogr. s. [1]. — J. Chęciński - dod. afiliacja: AGH UST, Faculty of Physics and Applied Computer Science

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
8
 • Electric field control of magnetization dynamics and standing spin waves investigated with spin-diode effect / M. FRANKOWSKI, J. CHĘCIŃSKI, S. ZIĘTEK, W. SKOWROŃSKI, T. STOBIECKI // W: MagIC 2017 : Magnetism, Interactions and Complexity: a multifunctional aspects of spin wave dynamics : Poznań/Trzebaw, Poland, 2–7 July 2017 : [book of abstracts] / ed. by Sławomir Mamica, Mateusz Zelent, Jarosław W. Kłos. — Poznań : Faculty of Physics, Adam Mickiewicz University, cop. 2017. — S. 64. — Bibliogr. s. 64

 • keywords: spin-diode effect, spin waves, electric field controlled magnetization dynamics

9
 • Electric field control of standing spin waves in PMN-PT/NiFe heterostructure / Marek FRANKOWSKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: Physics of Magnetism 2017 : PM'17 : the European conference : June 26–30, 2017, Poznań, Poland : abstracts / ed. by R. Micnas [et al.] ; Faculty of Physics Adam Mickiewicz University, Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. — Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2017. — ISBN: 978-83-933663-4-7. — S. 56. — Bibliogr. s. 56. — Toż. W: {http://www.ifmpan.poznan.pl/pm17/pub/abstracts.pdf} [2017-09-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Electric field control of standing spin waves in PMN-PT/${NiFe}$ heterostructure: experiment and micromagnetic modelling / FRANKOWSKI Marek, CHĘCIŃSKI Jakub, ZIĘTEK Sławomir, SKOWROŃSKI Witold, STOBIECKI Tomasz // W: 11\textsuperscript{th} international symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics : 29\textsuperscript{th}–31\textsuperscript{st} May 2017, University of Barcelona : book of abstract / University of Barcelona. — [Barcelona: s. n.], [2017]. — S. 84. — Bibliogr. s. 84

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Influence of different buffers on magnetic dead layer, critical current and thermal stability in magnetic tunnel junctions with perpendicular magnetic anisotropy / M. FRANKOWSKI, A. ŻYWCZAK, M. CZAPKIEWICZ, S. ZIĘTEK, J. KANAK, M. BANASIK, W. POWROŹNIK, W. SKOWROŃSKI, J. CHĘCIŃSKI, J. WRONA, T. STOBIECKI // W: INTERMAG 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE International Magnetics Conference : May 11–15, 2015, Beijing, China / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-7321-7. — S. [1–2], poz. GP-12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [2]. — J. Wrona – dod. afiliacja: Singulus Technologies, Kahl am Main, Germany

12
13
 • MAGE (M-file/Mif Automatic GEnerator): a graphical interface tool for automatic generation of Object Oriented Micromagnetic Framework configuration files and Matlab scripts for results analysis / Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI // Computer Physics Communications ; ISSN 0010-4655. — 2016 vol. 207, s. 487–498. — Bibliogr. s. 497–498, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-07-14. — J. Chęciński - dod. afiliacja: Faculty of Physics and Applied Computer Science, AGH. — tekst: https://goo.gl/D6cMeL

 • keywords: micromagnetic simulations, Matlab, OOMMF, STT, VCMA, Mif

14
 • Magnetic field, current and voltage-induced ferromagnetic resonance in magnetic tunnel junctions: micromagnetic spatial analysis / J. CHĘCIŃSKI, M. FRANKOWSKI, M. CZAPKIEWICZ // W: HMM 2015 [Dokument elektroniczny] : 10th International symposium on Hysteresis Modelling and Micromagnetics : 18–20 May 2015, Iasi, Romania : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Romania : s. n.], [2015]. — S. [1] poz. P32. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://hmm2015.uaic.ro/00_ALL_HMM_ABSTRACT_BOOK_final_v1.1.pdf [2015-06-19]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Magnetic field, current and voltage-induced ferromagnetic resonance in magnetic tunnel junctions: micromagnetic spatial analysis / J. CHĘCIŃSKI, M. FRANKOWSKI, M. CZAPKIEWICZ, T. STOBIECKI // W: INTERMAG 2015 [Dokument elektroniczny] : IEEE International Magnetics Conference : May 11–15, 2015, Beijing, China / IEEE. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway : IEEE], [2015]. — Dysk Flash. — e-ISBN: 978-1-4799-7321-7. — S. [1–2], poz. AF-01. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
 • Magnetization dynamics in heavy metal/ferromagnet/heavy metal trilayers induced by spin Hall effect / S. ZIĘTEK, W. SKOWROŃSKI, J. CHĘCIŃSKI, J. KANAK, M. CECOT, P. Kuświk, M. Schmidt, J. Aleksiejew, F. Stobiecki T. STOBIECKI // W: Physics of Magnetism 2017 : PM'17 : the European conference : June 26–30, 2017, Poznań, Poland : abstracts / ed. by R. Micnas [et al.] ; Faculty of Physics Adam Mickiewicz University, Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. — Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2017. — ISBN: 978-83-933663-4-7. — S. 119. — Toż. W: {http://www.ifmpan.poznan.pl/pm17/pub/abstracts.pdf} [2017-09-12]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Magnetorezystancyjny detektor przesunięcia fazowego fal spinowych[Magnetoresistive detector of spin waves phase shifting] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: ZIĘTEK Sławomir, STOBIECKI Tomasz, CHĘCIŃSKI Jakub, FRANKOWSKI Marek, SKOWROŃSKI Witold. — Int.Cl.: G01R 33/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 418032 A1 ; Opubl. 2018-01-29. — Zgłosz. nr P.418032 z dn. 2016-07-20 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2018  nr 3, s. 39. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL418032A1.pdf

 • słowa kluczowe: fale spinowe, przesunięcie fazowe, magnetorezystancja, detektor przesunięcia fazowego

  keywords: magnetoresistance, phase shift, spin waves, phase shift detector

18
 • Micromagnetic analysis of voltage-driven dynamics in maagnetic tunnel junctions: spin-diode effect and pulse-induced switching / Marek FRANKOWSKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: AIM 2016 [Dokument elektroniczny] : 1-st IEEE conference Advances in Magnetics : [short papers] : Bormio, Italy – March 14–16, 2016. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Piscataway] : IEEE, cop. 2016. — Dysk Flash. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 2, Abstr.

 • keywords: micromagnetic simulations, magnetic tunnel junctions, spin-diode effect, voltage induced dynamics

19
 • Micromagnetic analysis of voltage-driven dynamics in thin ferromagnetic layer systems / Jakub CHĘCIŃSKI, Marek FRANKOWSKI, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: KU KDM 2016 : ninth ACC Cyfronet AGH HPC users' conference : Zakopane 16–18 March 2016 : proceedings / ed. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, 2016. — ISBN: 978-83-61433-18-7. — S. 75–76. — Bibliogr. s. 76

 • keywords: micromagnetics, ferromagnetic resonance, magnetic layer systems, voltage-induced dynamics

20
 • Micromagnetic modelling of voltage-induced spin-diode effect in magnetic tunnel junctions / M. FRANKOWSKI, J. CHĘCIŃSKI // W: HMM 2015 [Dokument elektroniczny] : 10th International symposium on Hysteresis Modelling and Micromagnetics : 18–20 May 2015, Iasi, Romania : abstract book. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Romania : s. n.], [2015]. — S. [1] poz. 08. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://hmm2015.uaic.ro/00_ALL_HMM_ABSTRACT_BOOK_final_v1.1.pdf [2015-06-19]. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Micromagnetic modelling of voltage-induced spin-diode effect in magnetic tunnel junctions / CHĘCIŃSKI J., FRANKOWSKI M., SKOWROŃSKI W., STOBIECKI T. // W: ICMFS Kraków 2015 : 22\textsuperscript{nd} International colloquium on Magnetic films and surfaces (ICMFS-2015) : 12–17 July 2015, Kraków/Cracow, Poland. — [Kraków : s. n.], [2015]. — ISBN: 798-83-62079-22-3. — S. 215–216. — Bibliogr. s. 216

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Micromagnetic simulations of a spin-torque oscillator reader / J. CHĘCIŃSKI, M. FRANKOWSKI, T. STOBIECKI // W: Physics of Magnetism 2017 : PM'17 : the European conference : June 26–30, 2017, Poznań, Poland : abstracts / ed. by R. Micnas [et al.] ; Faculty of Physics Adam Mickiewicz University, Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences. — Poznań : Institute of Molecular Physics Polish Academy of Sciences, 2017. — ISBN: 978-83-933663-4-7. — S. 82. — Toż. W: {http://www.ifmpan.poznan.pl/pm17/pub/abstracts.pdf} [2017-09-12]. — J. Chęciński - dod. afiliacja: WIEiT - ke

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Micromagnetic simulations of a spin-torque oscillator two-bit reader / CHĘCIŃSKI Jakub, FRANKOWSKI Marek, STOBIECKI Tomasz // W: 11\textsuperscript{th} international symposium on Hysteresis Modeling and Micromagnetics : 29\textsuperscript{th}–31\textsuperscript{st} May 2017, University of Barcelona : book of abstract / University of Barcelona. — [Barcelona: s. n.], [2017]. — S. 43. — Bibliogr. s. 43. — J. Chęciński - dod. afiliacja: AGH. Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications, Department of Electronics

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Micromagnetic simulations of magnetization dynamics in magnetic tunnel junctions / M. FRANKOWSKI, J. CHĘCIŃSKI, M. CZAPKIEWICZ, W. SKOWROŃSKI, T. STOBIECKI // W: KU KDM 2015 : eighth ACC Cyfronet AGH users' conference : Zakopane 11–13 Mar 2015 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : Academic Computer Centre Cyfronet AGH, 2015. — ISBN: 978-83-61433-12-5. — S. 97–98. — Bibliogr. s. 98

 • keywords: simulations, dynamics, switching, micromagnetics, ferromagnetic resonance, magnetic tunnel junctions

25
 • Micromagnetic simulations of voltage-controlled spintronics devices for microwave applications / Marek FRANKOWSKI, Jakub CHĘCIŃSKI, Sławomir ZIĘTEK, Witold SKOWROŃSKI, Tomasz STOBIECKI // W: KU KDM 2017 : tenth ACC Cyfronet AGH HPC users' conference : Zakopane 8–10 March 2017 : proceedings / ed. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, 2017. — ISBN: 978-83-61433-23-1. — S. 31-32. — Bibliogr. s. 32. — J. Chęciński - dod. afiliacja: Department of Electronics AGH

 • keywords: micromagnetics, microwaves, spintronics, nanodevices, voltage-controlled devices