Wykaz publikacji wybranego autora

Alicja Byrska-Rąpała, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kiz, Katedra Inżynierii Zarządzania


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913513

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 29, z ogólnej liczby 30 publikacji Autora


1
 • Alianse strategiczne jako forma współpracy przedsiębiorstw naftowychStrategic alliances as a form of cooperation between oil companies / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 225, s. 38–50. — Bibliogr. s. 49, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: funkcja użyteczności, układ partnerski farm-out, wartość oczekiwanego efektu finansowego, wartość tolerowanego ryzyka

  keywords: utility function, partnership farm-out, risk-adjusted value, expected monetary value

2
 • Analiza założeń i identyfikacja parametrów modeli symulacyjnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnegoAnalysis of assumptions and parameters identification of simulation models of gas drilling exploration / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Rafał WIŚNIOWSKI // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2016 t. 17 z. 12 cz. 2 Systemy logistyczne w gospodarowaniu, s. 49–66. — Bibliogr. s. 66, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-12-2.pdf

 • keywords: modeling, shale gas, simulation, logistic

3
4
 • Energy policy of Poland in the beginning of 20th century in the opinion Polish society – results of the survey / Alicja BYRSKA -RĄPAŁA // W: International Mining Forum 2008 : economic evaluation and risk analysis of mineral projects / eds. Eugeniusz J. Sobczyk, Jerzy Kicki. — London [etc.]: Taylor & Francis Group/Balkema, 2008. — (Balkema – Proceedings and Monographs in Engineering, Water and Earth Sciences). — ISBN: 978-0-415-46126-9 ; ISBN10: 0-415-46126-X. — S. 107–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Ethical aspects in codes and guidelines for the geological properties evaluation / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: The mining Příbram symposium 2009 : the international section Geoethics : October 12–16, 2009 Příbram, Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová. — [Příbram] : Hornická Příbram ve vědě a technice, 2009. — ISBN: 978-80-254-5090-1. — S. GB2-1–GB2-8. — Bibliogr. s. GB2-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Ethical aspects on the geological properties evaluation / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: OSLO 2008 [Dokument elektroniczny] : 33\textsuperscript{rd} International Geological Congress : 6–14 August 2008, Oslo, Norway : abstract CD-ROM. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Oslo : s. n.], [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Geoetyka a społeczna odpowiedzialność przemysłu surowców energetycznychGeoethics and social responsibility of energy raw materials industry / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 4/4, s. 41–52. — Bibliogr. s. 51–52, Streszcz., Abstr.. — XVIII Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 5–7 listopada 2008 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2008

 • keywords: sustainable development, greenhouse gas, geoethics, social responsibility of industry

8
 • Innowacyjna architektura przedsiębiorstwa górniczego na przykładzie sektora naftowegoInnovative architecture of mining company on the example of oil sektor / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : technologie inteligentnego budownictwa i zarządzanie multimediami : materiały drugiego kongresu : 5–6 listopada 2015, Kraków = Intelligent Building Technologies & Multimedia Management / pod red. Jerzego Mikulika. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : Wydawnictwo LIBRON - Filip Lohner, 2015. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-83-65148-53-7. — S. 19–28. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Streszczenie w j. pol. i ang. dod. W: IBTMM 2015 [Dokument elektroniczny] : the 2nd world conference on Intelligent Building Technologies and Multimedia Management : Kraków, 5–6.11.2015 : conference program & book of abstracts. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2015]. — 1 dysk optyczny. — S. 5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM

 • słowa kluczowe: górniczy projekt inwestycyjny, zintegrowane zarządzanie złożem, kokpit menedżerski, innowacyjna architektura przedsiebiorstwa

  keywords: integrated management system, geological deposit, mining investment project, integrated management of the deposits

9
10
 • Koncepcja zintegrowanego zarządzania projektem inwestycyjnym w sektorze wydobywczymThe concept of integrated management of the investment project in the mining sector / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa : 21–22 listopada 2013, Kraków : [streszczenia]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : s. n.], [2013]. — Dysk Flash. — S. [1]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tekst pol.-ang.. — Afliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie, złoże geologiczne, górniczy projekt inwestycyjny, zintegrowane zarządzanie złożem

  keywords: integrated management system, geological deposit, mining investment project, integrated management of the deposits

11
 • Kryteria i zasady określania ryzyka poszukiwawczego (COS)The criteria and rules for determining exploration risk (COS) / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2015 nr 91, s. 23–34. — Bibliogr. s. 33–34, Streszcz., Abstr.. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXV konferencja : Rytro, 18–20 listopada 2015

 • słowa kluczowe: niepewność, ryzyko poszukiwawcze, czynniki ryzyka, czynniki geologiczne

  keywords: uncertainty, exploration risk, risk factors, geological factors

12
 • Mathematical methods of estimation of fair market value of hydrocarbon property / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: The mining Příbram symposium 2011 : the international sections: Mathematical methods in geology ; Geoethics : October 8–15, 2011, Příbram, Czech Republic : proceedings volume / eds. Václav Němec, Lidmila Němcová. — Příbram : Hornická Příbram ve vědě a technice, 2011. — Na okł.: 50. Ročník ZSDNP, Sympozia. — ISBN: 978-80-904993-1-7. — S. [1–15]. — Bibliogr. s. [14–15], Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Metodyka i ocena dokładności szacowania zasobów złóż węglowodorów na podstawie analizy krzywych spadku wydobyciaMetodology and evaluation of the accuracy of the resource estimate of hydrocarbon deposits on the basis of the decline curves of production analysis / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2016 nr 96, s. 23–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja Autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków. — Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : XXVI konferencja : Zakopane, 16–18 listopada 2016

 • słowa kluczowe: zasoby złoża węgloworów, funkcja spadku wydobycia, współczynnik spadku wydobycia, błąd prognozy

  keywords: deposits of hydrocarbon resources, production decline curve, decline rate, forecast error

14
 • Metodyka szacowania wartości godziwej złoża węglowodorówMethodology of estimation of fair market value of hydrocarbon property / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 185 s.. — (Rozprawy Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0867-6631 ; 220). — Bibliogr. s. 167–179, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-7464-351-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Optymalizacja kosztów prac wiertniczych na złożach gazu z pokładów łupków – zarys koncepcjiOptimization of drilling costs on shale gas deposits – concept outline / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA, Jerzy FELIKS, Marek KARKULA, Rafał WIŚNIOWSKI // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2017 nr 100, s. 21–35. — Bibliogr. s. 35, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: gaz łupkowy, pad wiertniczy, odwiert poziomy, optymalizacja prac wiertniczych, metody sieciowe

  keywords: shale gas, horizontal well, pad drilling, drilling optimization, network methods

16
 • Parametry szacowania wartości w międzynarodowych systemach klasyfikacji zasobów węglowodorów[Parameters of fair market value estimation of oil fields in Petroleum Resources Classification] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: XIX Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Rytro, 4–6 listopada 2009 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : PAN. IGSMiE, 2009. — ISBN: 978-83-60195-72-7. — S. 55–70. — Bibliogr. s. 69–70

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Poziomy niepewności i metody analizy w ocenie wartości projektów inwestycyjnychLevel of uncertainty and tools of analysis in value estimation of investment projects / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 34: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, s. 95–112. — Bibliogr. s. 110-111, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Poziom niepewności technicznej w międzynarodowych klasyfikacjach zasobów węglowodorówTechnical uncertainty level in international classifications of hydrocarbons reserves / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 55–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Quantitative methods in the risk analysis on the example of the oil sector / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Information Systems in Management = Systemy Informatyczne w Zarządzaniu ; ISSN 2084-5537. — 2012 vol. 1 no. 3, s. 171–183. — Bibliogr. s. 183

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Real options as the dynamic method to determine the fair-market value of investment property in energy sector / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii / książka pod red. Moniki Łada, Aliny Kozarkiewicz ; red. Agnieszka Bereźnicka-Serafin. — Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck,, 2008. — ISBN: 978-83-255-0378-9. — S. 179–189. — Bibliogr. s. 189

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Reprywatyzacyjny cel wyceny złoża – studium przypadkuReprivatization purpose of valuation of hydrocarbons deposit – case study / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/4, s. 39–49. — Bibliogr. s. 48, Streszcz., Abstr.. — Wykorzystanie zasobów złóż kopalin użytecznych : zasoby złóż kopalin w strategii zarządzania środowiskiem naturalnym : Zakopane, 9–11 czerwca 2008 r. / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. Zakład Pozyskiwania Surowców Mineralnych, Katedra Górnictwa Podziemnego Akademii Górniczo-Hutniczej. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008. — tekst: http://www-1meeri-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/Wydawnictwa/GSM2424/byrska-rapala.pdf

 • słowa kluczowe: reprywatyzacja, nacjonalizacja, wartość złoża ropy, kapitalizacja

  keywords: nationalization, reprivatization, value of oil property, capitalization

22
 • Rola ryzyka i niepewności w procesie zarządzania gospodarką złożem w górnictwie węglowodorów : [streszczenie][The role of risk and uncertainty in the process of managing the property in hydrocarbon-mining industry] / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2011 : Kraków, 21–25 lutego 2011 / Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Katedra Górnictwa Podziemnego. Akademia Górniczo-Hutnicza. — [Kraków : IGSMiE PAN], [2011]. — Na obwol. tyt.: XX Szkoła Eksploatacji Podziemnej. — S. 73. — Pełny tekst W: Materiały konferencyjne XX Szkoły Eksploatacji Podziemnej [Dokument elektroniczny] : 21–25 lutego 2011. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Kraków : IGSMiE PAN, 2011]. — 1 dysk optyczny. — S. 867–877. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 876–877, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Rola ryzyka i niepewności w procesie zarządzania gospodarką złożem w górnictwie węglowodorówThe role of risk and uncertainty in the process of deposit economy management in hydrocarbon mining / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 6, s. 36–42. — Bibliogr. s. 41–42, Streszcz., Summ., Zsfassung, Réz., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Ryzyko i niepewność a koncepcja kompleksowego zarządzania złożemRisk and uncertainty versus the integrated reservoir management / Alicja BYRSKA-RĄPAŁA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 3, s. 51–62. — Bibliogr. s. 61–62, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-03/GG_2010_3_03.pdf

 • słowa kluczowe: zintegrowane zarządzanie ryzykiem, poziom niepewności, zarządzanie przez wartość, tworzenie wartości dla akcjonariuszy

  keywords: integrated reservoir management, level of uncertainty, value-based management, value creation for shareholders

25
 • Social responsibility concept and strategy for sustainable development in the energy sector and principle of geoethics / A. BYRSKA-RĄPAŁA // W: Hornická Příbram ve vědě a technice : proceedings of the international conference on Geoethics : 13.10.–17.10.2013, Prague–Příbram / ed. Václav Němec ; Association of Geoscientists for International Development. — [Czech Republic : s. n.], 2013. — ISBN: 978-80-904993-4-8. — S. [1–12], GB 3. — Bibliogr. s. [9–12], Abstr.

 • keywords: sustainable development, shale gas, geoethical principles, social responsibility