Wykaz publikacji wybranego autora

Jarosław Bydłosz, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0350-8112

ResearcherID: N-2127-2014

Scopus: 55971020400

PBN: 900544

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 64, z ogólnej liczby 65 publikacji Autora


1
 • 3D Cadastre in Polish conditions / Piotr PARZYCH, Łukasz Śliwiński, Jarosław BYDŁOSZ // W: SDI & SIM 2013 : International conference on Spatial Data Infrastructures & Spatial Information Management 2013 : Skopje, Macedonia, 13–16 November, 2013 : proceedings / eds. Yerach Doytsher, Bashkim Idrizi, Chryssy Potsiou. — Skopje : Alfa 94, 2013. — ISBN: 978-9989-936-43-2. — S. 13–21. — Bibliogr. s. 20, Summ.

 • keywords: 3D cadastre, ground and building cadastre, multidimensional cadastre

2
 • Actualization of data concerning surface flowing waters, based on INSPIRE directive requirementsAktualizacja danych dotyczących wód powierzchniowych płynących na podstawie wymogów dyrektywy INSPIRE / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2013 vol. 7 no. 1, s. 25–36. — Bibliogr. s. 35–36, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2013.7.1/geom.2013.7.1.25.pdf

 • słowa kluczowe: bazy danych, dyrektywa INSPIRE, wody powierzchniowe

  keywords: databases, INSPIRE Directive, surface waters

3
 • Analiza procesu przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele inwestycyjneThe analysis of the process of destining agricultural and forest land for investment purposes / Anita KWARTNIK-PRUC, Jarosław BYDŁOSZ, Piotr PARZYCH // Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości = Journal of the Polish Real Estate Scientific Society ; ISSN 1733-2478. — 2011 vol. 19 no. 4, s. 169–179. — Bibliogr. s. 178, Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-61564-56-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Analysis of additional economic parameters necessary to grant a loan to local government units based on real estate market analysis / Janusz DĄBROWSKI, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM2013 : GeoConference on Ecology, economics, education and legislation : 13\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : 16–22, June, 2013, Albena, Bulgaria : conference proceedings. vol. 2, Environmental economics ; Education and accreditation ; Environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2013. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-05-6. — S. 41–48. — Bibliogr. s. 48, Abstr.. — J. Dąbrowski - dod. afiliacja: State University of Technology and Economics in Jarosław

 • keywords: global attributes, real estate market environment

5
 • Aspekty rozwoju katastru trójwymiarowego w Polsce, na tle trendów światowychAspects of 3D cadastre developments in Poland in the context of worldwide trends / Jarosław BYDŁOSZ // W: VI Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument elektroniczny] : Kamionka, 10–12 czerwca 2015 r. : streszczenia referatów / Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : WSI-E, [2015]. — e-ISBN: 978-83-60507-23-0. — S. 31–33. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://wsie.edu.pl/wp-content/uploads/2015/05/streszczenia_VI-konferencja.pdf [2015-07-15]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: dyrektywa INSPIRE, ISO 19152, kataster 3D

  keywords: INSPIRE directive, ISO 19152, 3D cadastre

6
 • Concept of adding spatial planning module to the cadastral database in the context of INSPIRE directive – the case of Poland / Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ // W: INSPIRE conference 2016 [Dokument elektroniczny] : Infrastructure for Spatial Information in Europe : Barcelona, 26th–30th September. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Barcelona : s. n.], [2016]. — S. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/ZrQfgk [2016-11-29]. — Bibliogr. s. 18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Developing the Polish cadastral model towards a 3D cadastre / Jarosław BYDŁOSZ // W: 5\textsuperscript{th} international workshop on 3D cadastres : 18–20 October 2016, Athens, Greece : proceedings / eds. Peter van Oosterom, Efi Dimopoulou, Elfriede Fendel. — Denmark : International Federation of Surveyors (FIG), cop. 2016. — ISBN: 978-87-92853-47-9 ; e-ISBN: 978-87-92853-49-3. — S. 505–518. — Bibliogr. s. 515–517, Summ., Streszcz.. — Toż. w wersji internetowej: {http://www.gdmc.nl/3DCadastres/workshop2016/programme/Workshop2016_28.pdf}

 • keywords: LADM, 3D cadastre, Polish cadastral model

8
 • Fiscal impact of selected legislative solutions in Poland on sustainable development in the context of the real estate market analysis / Janusz Dąbrowski, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: SGEM 2010 : 10\textsuperscript{th} international Multidisciplinary Scientific Geoconference : 20–26 June, 2010, Bulgaria : conference proceedings, Vol. 2. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2010. — ISBN: 978-954-91818-1-4 ; ISBN10: 954-91818-1-2. — S. 1165–1172. — Bibliogr. s. 1172, Abstr.. — W bazie Web of Science seria: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, ISSN 1314-2704. — Janusz Dąbrowski – afiliacja: The Bronisław Markiewicz State School of Higher Vocational Education in Jarosław

 • keywords: sustainable development, analysis of the real estate market, tax laws

9
 • GIS ODYSSEY 2016 : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 5\textsuperscript{th}–9\textsuperscript{th} September 2016, Perugia, Italy : conference proceedings / eds. Agnieszka BIEDA, Jarosław BYDŁOSZ, Anna Kowalczyk. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2016]. — 298 s.. — Bibliogr. przy referatach. — ISBN: 978-953-6129-55-3. — Dostęp również online: {https://goo.gl/9GWXGk} [2016-09-29]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Influence of public roads development on the cadastral data / Ernest Rymarczyk, Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ // W: ”GIS ODYSSEY 2017” [Dokument elektroniczny] : Geographic Information Systems Conference and Exhibition : 4\textsuperscript{th} to 8\textsuperscript{th} of September 2017, Trento – Vattaro, Italy : conference proceedings / eds. Tomasz Adamczyk, Ewa Dębińska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Zagreb : Croatian Information Technology Society – GIS Forum, [2017]. — 1 dysk optyczny. — (Conference Proceedings (GIS Odyssey. CD-ROM) ; ISSN 2459-7627). — Opis część wg okł.. — S. 323–332. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 331–332, Abstr.

 • keywords: development, public roads, cadastral data

11
 • Kataster 3D na świecie i możliwości jego wprowadzenia w Polsce : [prezentacja slajdów][The 3D cadastre around the world and possibilities of its implementation in Poland] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Seminarium Towarzystwa Naukowego Nieruchomości [Dokument elektroniczny] : Warszawa, 17 stycznia 2013 roku. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2013]. — Slajdy 1–34. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://www.tnn.org.pl/tnn/komunik/2013/TNN_Bydlosz.pdf [2013-02-23]. — Bibliogr. slajdy 31–33. — Afiliacja Autora: Katedra Geomatyki, Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kataster 3D, normalizacja w katastrze : [prezentacja][3D cadastre, standardisation in cadastre : the presentation] / Jarosław BYDŁOSZ // W: GIS w nauce [Dokument elektroniczny] : VI konferencja : 7–9 czerwca 2017, Olsztyn. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Olsztyn] : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, [2017]. — S. 1–60. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://giswnauce.uwm.edu.pl/kataster3d.pdf [2018-01-19]. — Bibliogr. s. 58–59

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Kataster 3D w warunkach Polski - uwarunkowania budowy katastru[3D cadastre in Poland and conditions for its development] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Rozwój technologii 3D i skaningu w zastosowaniach GIS : XXX seminarium w cyklu GIS w praktyce : Warszawa, 8 marca 2016 r.. — [Warszawa : s. n.], [2016] + CD. — S. 131–157. — Bibliogr. s. 156–157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Kataster wielowymiarowy i uwarunkowania jego implementacji w PolsceThe multi-dimensional cadastre and its implementation conditions in Poland / Jarosław BYDŁOSZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2012 t. 10 z. 3, s. 47–54. — Bibliogr. s. 53–54, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Kataster w UE i poza nią[Cadastre inside and outside EU] / Jarosław BYDŁOSZ // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2012 nr 1, s. 64

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

16
17
 • Kierunki rozwoju polskiego katastru na tle rozwiązań światowych : praca zbiorowa[Directions of Polish cadastre developments in the context of worldwide solutions] / pod red. nauk. Marcina Karabina ; aut. Agnieszka Cienciała, [et al.], Piotr PARZYCH, Jarosław BYDŁOSZ, [et al.]. — Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2016. — 101 s.. — (Monografie Naukowe Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej ; t. 5). — Bibliogr. s. 95–101. — ISBN: 978-83-7814-502-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
19
 • Management of real estate resources / Jarosław BYDŁOSZ, [et al], Justyna JASIOŁEK, [et al], Anita KWARTNIK-PRUC, [et al] ; ed. Ryszard Źróbek. — Zagreb : GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2013 + CD-ROM. — 101 s.. — Bibliogr. s. 93–99. — ISBN: 978-953-6129-37-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Modelowanie baz danych o nieruchomościachThe modelling of real estate databases / Jarosław BYDŁOSZ, Piotr CICHOCIŃSKI, Ewa DĘBIŃSKA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2009 vol. 19, s. 35–46. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-09-9

 • słowa kluczowe: UML, narzędzia CASE, bazy danych, nieruchomości, ArcGIS

  keywords: UML, CASE tools, databases, ArcGIS, real estates

21
22
 • Modelowanie informacji katastralnej[Modeling of cadastral information] / Jarosław BYDŁOSZ // W: Modelowanie informacji geograficznej dla potrzeb budowy infrastruktury informacji przestrzennej : monografia naukowa : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Bieleckiej, Wojciecha Pachelskiego. — Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2014. — ISBN: 978-83-7938-026-8. — S. 19–35. — Bibliogr. s. 34–35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Modelowanie systemu ksiąg wieczystych z zastosowaniem Land Administration Domain ModelModeling of land register with the use of Land Administration Domain Model / Jarosław BYDŁOSZ // Roczniki Geomatyki = Annals of Geomatics / Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej ; ISSN 1731-5522. — 2010 t. 8 z. 5, s. 43–50. — Biliogr. s. 49–50, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Model pojęciowy polskiego systemu katastralnego na tle rozwiązań ujętych w „Katastralnym modelu administrowania terenem” (LADM)A conceptual model of the Polish cadastral system with reference to solutions of “The Land Administration Domain Model” (LADM) / Jarosław BYDŁOSZ, Katarzyna Góźdź, Witold Radzio // Przegląd Geodezyjny ; ISSN 0033-2127. — 2012 R. 84 nr 6, s. 9–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Modern systems of land administration and real estate management : [monograph] / sci. ed.: Agnieszka Dawidowicz ; aut.: BUŚKO Małgorzata, BYDŁOSZ Jarosław, Dawidowicz Agnieszka, Gross Marta, KWARTNIK-PRUC Anita, Pietrzak Ludmiła, PRZEWIĘŹLIKOWSKA Anna, Trzcińska Sylwia, Źróbek-Różańska Alina, Źróbek Ryszard. — Croatia ; Olsztyn ; Katowice : Croatian Information Technology Society, GIS Forum ; University of Warmia and Mazury ; University of Silesia, 2014. — 90 s.. — Bibliogr. s. 78–82. — ISBN: 978-953-6129-39-3. — Toż W: GIS ODYSSEY 2014 [Dokument elektroniczny] : scientific conference : Croatia 1st–5th of September 2014, Crikvenica & Krk : monographs 1–6. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Croatia : s. n., 2014]. — 1 dysk optyczny. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Opis część. wg CD

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych