Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Butryn, mgr inż.

doktorant

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Analysis of the impact of quantitative and qualitative price-setting attributes on a market of real estate intended for the purpose of the transformer stations on the example of Krakow / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: statistical analysis, real estate appraisal, transformer stations

2
 • An analysis of arrangements of the local spatial management plans in the context of determining coverage of transmission easements – the example of the city of KrakowAnaliza ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kontekście określania zasięgu służebności przesyłu na przykładzie miasta Krakowa / Krzysztof BUTRYN // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 3, s. 49–60. — Bibliogr. s. 60, Summ., Streszcz.. — tekst: https://goo.gl/ojTQI7

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, pas służebności przesyłu

  keywords: transmission easement, transmission easement zone, local spatial management plan

3
 • Określanie wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej PolskiejDetermining the value of property abandoned beyond the present borders of the Republic of Poland / Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2017 nr 99, s. 15–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, mienie zabużańskie, operator szacunkowy

  keywords: real estate valuation, Bug River property, appraisal report

4
 • Praktyczne aspekty ustalania powierzchni użytkowej budynków i lokali do różnych celówPractical aspects of determining usable floor area of buildings and premises for various purposes / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // Świat Nieruchomości ; ISSN 1231-8841. — 2017 [nr] 100, s. 51–56. — Bibliogr. s. 56, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: budynek, powierzchnia użytkowa, lokal, kwalifikacja pomieszczeń

  keywords: building, usable floor area, premises, classification of space

5
 • Problematyka określania pola powierzchni użytkowej budynków i ich częściProblematic aspects of determining the usable floor area of buildings and their parts / Piotr BENDUCH, Krzysztof BUTRYN // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 20–21. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: budynek, kataster nieruchomości, lokal, pole powierzchni użytkowej, obmiar

  keywords: building, real estate cadastre, usable floor area, premises, quantity survey

6
 • Selected issues of establishing and functioning of the transmission easementWybrane problemy z zakresu ustanawiania i funkcjonowania służebności przesyłu / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2016 vol. 10 no. 1, s. 33–44. — Bibliogr. s. 43–44. — tekst: https://goo.gl/3xEFsE

 • słowa kluczowe: służebność przesyłu, użytkowanie wieczyste, służebność gruntowa

  keywords: transmission easement, perpetual usufruct, easement

7
 • The ambiguity of the results of the strict adjustment of horizontal geodetic networks / Edward PREWEDA, Krzysztof BUTRYN, Elżbieta JASIŃSKA // W: SGEM 2016 : 16\textsuperscript{th} international multidisciplinary scientific geoconference : informatics, geoinformatics and remote sensing : 30 June–6 July, 2016, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 2, Geodesy and mine surveying, photogrammetry and remote sensing. — Sofia : STEF92 Technology Ltd., cop. 2016. — (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM ; ISSN 1314-2704). — ISBN: 978-619-7105-59-9. — S. 609–616. — Bibliogr. s. 616, Abstr.

 • keywords: least squares method, geodetic network, inerrancy establish points, coordinates

8
 • The primary market of parking places against the background of the primary housing market and planning policy on the example of Krakow / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: 10th ICEE [Dokument elektroniczny] : the 10th International Conference Environmental Engineering : selected papers : April 27–28, 2017, Vilnius, Lithuania / Vilnius Gediminas Technical University. Faculty of Environmental Engineering, [etc.]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, Environmental Engineering Faculty], [2017]. — Dysk Flash. — S. 1–8. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 8, Abstr.

 • keywords: property valuation, parking space, land use planning

9
 • Wybrane problemy szacowania wartości nieruchomości zabudowanych bez uwzględnienia części składowych nieruchomościSelected issues of valuation of built-up properties without consideration of real estate components / Krzysztof BUTRYN, Piotr BENDUCH // W: 8\textsuperscript{th} International scientific conference In series: Innovative technologies for surveying – using in various sectors of the economy : 7–9 June 2017, Kamionka, Poland : book of abstracts / red. Monika Balawejder, Katarzyna Matkowska, Artur Warchoł ; Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie etc.. — Rzeszów : WSIE, [2017]. — ISBN10: 83-60507-32-5. — S. 30–31. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: wycena nieruchomości, powszechna taksacja nieruchomości, części składowe nieruchomości, nieruchomości zabudowane

  keywords: property valuation, appraisal report, land property, real estate components

10
 • Wybrane problemy z zakresu ustanawiania służebności przesyłuSelected problems from the scope of the establishment of an easement of transmission / Krzysztof BUTRYN, Edward PREWEDA // W: VII międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu „Innowacyjne technologie geodezyjne – zastosowania w różnych dziedzinach gospodarki” [Dokument eleketroniczny] : Kamionka, 8–10 czerwca 2016 r. : streszczenia referatów. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Rzeszów : Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna, [2016]. — e-ISBN: 978-83-60507-30-8. — S. 23–25. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://goo.gl/0kpba5 [2016-07-12]. — Tekst pol.-ang.

 • słowa kluczowe: nieruchomość, przesył energii, służebność przesyłu, prawo własności

  keywords: property, transmission easement, right of ownership, power transmission