Wykaz publikacji wybranego autora

Zbigniew Bonderek, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Odlewnictwa
WO-ktf, Katedra Tworzyw Formierskich, Technologii Formy i Odlewnictwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 27 publikacji Autora


1
 • Aktualne uwarunkowania ekonomiczne i techniczne a jakość aluminiowych stopów odlewniczych[Current determinants of economical and technical and quality of aluminium casting alloys] / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — ISBN: 978-83-60958-43-8. — S. 17–19. — Bibliogr. s. 19

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania anizotropii odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu heavi-duty[Investigations on anisotropy of thermal fatique resistance of $Al-Si$ alloys within castings of a heavy-duty type piston] / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 121–126. — Bibliogr. s. 126

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania odporności na zmęczenie cieplne stopów $Al-Si$ w obrębie odlewów tłoka typu Heavy-DutyResearch in the scope of the resistance to the thermal fatigue of the $Al-Si$ alloys in High-Duty type piston castings / Jerzy ZYCH, Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 18–20. — Bibliogr. s. 20, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
5
6
 • Obciążenia termiczne denek tłoków do silników spalinowych, produkowanych metodą odlewania grawitacyjnego[Heat stress of piston heads for combustion engines, produced by gravitational casting method] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz Krawczyk // W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — ISBN: 978-83-60958-43-8. — S. 11–16. — Bibliogr. s. 16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Obrotowa głowica do barbotażowej rafinacji metali[Revolving head for bubbling refining of metals] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Zdzisław Smorawiński, Wojciech Hypś, Eugeniusz Lewicki. — Int.Cl.: B22D 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203669 B1 ; Udziel. 2009-05-06 ; Opubl. 2009-10-30. — Zgłosz. nr P.375120 z dn. 2005-05-16. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203669B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków do silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu[The impact of thermal stresses on key areas of a combustion engine piston structure – characteristics of silumin qualities in selected areas of the casting] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 15–20. — Bibliogr. s. 20

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Oddziaływania obciążeń termicznych w głównych obszarach konstrukcji tłoków silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w wybranych strefach odlewu[The impact of thermal stresses on key areas of a combustion engine piston structure – characteristics of silumin qualities in selected areas of the casting] / Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // W: Nowoczesne technologie w odlewnictwie : XXXII konferencja naukowa z okazji Ogólnopolskiego Dnia Odlewnika 2008 : Kraków, 12 grudnia 2008 r. / Wydział Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej, Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-31-5. — S. 111–117. — Bibliogr. s. 117

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Odlewnictwo metali i stopów[Metals and alloys foundry] / Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK // W: Inżynieria metali i ich stopów / red. Stanisław J. Skrzypek, Karol Przybyłowicz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0406). — ISBN: 978-83-7464-397-9. — S. 159–198. — Bibliogr. s. 197–198

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Ołów w świetle badań archeologicznych na Rynku Głównym w KrakowieLead in the light of the archeological research on the Main Market in Cracow / Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Stanisław RZADKOSZ, Zbigniew BONDEREK // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2008 t. 58 nr 12, s. 642–647. — Bibliogr. s. 647

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Rafinacja barbotażowa stopów aluminium urządzeniem z wirującą dyszą i głowicą mikrodyspersyjnąThe barbotage refining of aluminium alloys by means of microdyspersive head with rotational nozzle / Z. BONDEREK, S. RZADKOSZ, Z. Smorawiński // Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering ; ISSN 1897-3310. — Tytuł poprz.: Archiwum Odlewnictwa. — 2008 vol. 8 spec. iss. 2, s. 137–142. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.. — Zastosowano procedurę peer review

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Rola Trzebini w wydobywaniu i wytapianiu ołowiu na tle eksploatacji złóż śląsko-krakowskich do XVI wieku[The town of Trzebinia in the exploitation and smelting of lead against exploitation of Silesian-Cracow deposits before until 16th century] / Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Aldona GARBACZ-KLEMPKA, Marcin PIĘKOŚ // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 21–32. — Bibliogr. s. 32

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
15
16
 • Urządzenie do termicznego oczyszczania złomu metalowego, zwłaszcza złomu aluminium[Device for thermal cleaning of metal scrap and the aluminium scrap in particular] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Zdzisław Smorawiński, Wojciech Hypś, Zbigniew BONDEREK, Stanisław RZADKOSZ, Marian Stolarski. — Int.Cl.: C22B 1/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204601 B1 ; Udziel. 2009-07-08 ; Opubl. 2010-01-29. — Zgłosz. nr P.376276 z dn. 2005-07-22. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204601B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Wpływ stref oddziaływania obciążeń termicznych na poszczególne elementy funkcjonalne tłoków do silników spalinowych – charakterystyka właściwości siluminów w poszczególnych strefach odlewuInfluence of the zones of interaction of thermal loading on particular functional elements of the pistons for the combustion engines – characteristics of the silumins in particular zones of the casting / Zbigniew BONDEREK, Łukasz KRAWCZYK // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 62–65. — Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Wysokotemperaturowa korozja w procesie topienia folii z aluminium i jego stopów pokrytej nadrukiem farb i lakierów[High-temperature corrosion in melting process of aluminium foil and paint- or varnish-coated aluminium alloys] / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 33–40. — Bibliogr. s. 40, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Wysokotemperaturowa korozja w procesie topienia folii z aluminium i jego stopów pokrytej nadrukiem farb i lakierówHigh-temperature corrosion in the process of melting the foil of aluminium and its alloys covered with the inscription made in paints and lacquers / Zbigniew BONDEREK, Zdzisław Smorawiński // Przegląd Odlewnictwa : miesięcznik naukowo-techniczny / Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich, Kraków ; ISSN 0033-2275. — 2009 nr 1–2, s. 26–30. — Bibliogr. s. 30, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • Zastosowanie elementów znormalizowanych w konstrukcji form ciśnieniowych pod kątem projektowania 3D[Application of standardized elements in the pressurized forms with a view 3D design] / Z. BONDEREK, S. Chromik // W: Nauka i technologia : XV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Stary Wiśnicz, 31.05–02.06.2012 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2012]. — ISBN: 978-83-60958-97-1. — S. 7–12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Zastosowanie projektowania CAD-3D w konstrukcji form ciśnieniowych pod kątem ich wykorzystania na obrabiarkach CNC[3D-CAD in constructing of pressurized forms with a view to their application in CNC machines] / Zbigniew BONDEREK, Stefan Chromik // W: Nauka i technologia : XI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Duszniki Zdrój, 5–7 czerwca 2008 / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit", 2008. — ISBN: 978-83-60958-16-2. — S. 9–14

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Zastosowanie projektowania CAD-3D w konstrukcji form ciśnieniowych pod kątem zastosowania w ich wykonawstwie współczesnych obrabiarek[3D-CAD in constructing of pressurized forms with a view application in their execution of modern machine tools] / Zbigniew BONDEREK, Stefan Chromik // W: Nauka i technologia : XII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Iwonicz, 4–6 czerwca 2009 r. / Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, [2009]. — ISBN: 978-83-60958-43-8. — S. 7–10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Zastosowanie projektowania CAD-3D w procesie wykonawstwa wyrobów zdobniczych i pamiątkowych[The use of CAD-3D design in the execution of ornamental and commemorative products] / S. Chromik, Z. BONDEREK // W: Nauka i technologia : XIV międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : Zakopane, 2–4 czerwca 2011 r. / przygot. do druku Eugeniusz Ziółkowski ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa AGH. — [Kraków : AGH], [2011]. — ISBN: 978-83-60958-80-3. — S. 13–16

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • Zastosowanie projektowania CAD – 3D w opracowaniu zautomatyzowanego procesu odlewania ciśnieniowego[3D-CAD in preparation automated process of casting] / Stefan Chromik, Zbigniew BONDEREK // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : monografia : XVIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych: Polańczyk 28–30 maj 2015 / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Wydział Odlewnictwa Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2015. — ISBN: 978-83-63663-61-2. — S. 39–43

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • Zastosowanie projektowania CAD - 3D w konstrukcji odlewów i wyprasek[Application of CAD - 3D design in castings and moldings design] / Zbigniew BONDEREK, Chromik Stefan // W: Nauka i technologia : odlewnictwo metali nieżelaznych : XX międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna odlewnictwa metali nieżelaznych : [1–3 czerwca 2017, Wieleń Zaobrzański k/Zielonej Góry] : monografia / red. Aldona Garbacz-Klempka, Janusz Kozana, Marcin Piękoś ; Sekcja Odlewnictwa Metali Nieżelaznych Zarządu Głównego STOP, Fundacja "Odlewnictwo". — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2017. — ISBN: 978-83-63663-92-6. — S. 7–13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych