Wykaz publikacji wybranego autora

Bogumiła Winid, dr inż.

starszy wykładowca

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kin, Katedra Inżynierii Naftowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6601934254

PBN: 901202

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 41, z ogólnej liczby 43 publikacji Autora


1
 • [Assessing the possibility of using selected adsorbents for the removal of hydrocarbon contaminants from the aquatic environment]Ocena możliwości wykorzystania wybranych adsorbentów do usuwania zanieczyszczeń węglowodorowych ze środowiska wodnego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID // W: Paliwa – bezpieczeństwo – środowisko : innowacyjne techniki i technologie : monografia : praca zbiorowa / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : ITG KOMAG, 2010. — Na s. tyt. dod.: Komeko 2010. — ISBN: 978-83-60708-42-2. — S. 327–333. — Bibliogr. s. 332–333, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania specjacji bromu w wodach o zróżnicowanym zasoleniu na podstawie modelowania geochemicznegoThe study of bromine speciation in water of varying salinity, based on geochemical modeling / Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2454–2467. — Bibliogr. s. 2464–2465, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych – potencjalne zagrożenie zdrowia[Bromate in bottled waters - potential health hazard] / Bogumiła WINID // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie : I konferencja naukowo-techniczna : Kraków 21–22 września 2017 : program konferencji, streszczenia referatów i posterów. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — ISBN: 978-83-7464-955-1. — S. 39

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Bromiany(V) w wodach butelkowanych - potencjalne zagrożenie zdrowiaBromate in bottled waters - potential health hazard / Bogumiła WINID // W: Dezynfekcja wody : zagrożenia, wyzwania, nowe technologie / red. nauk. Tomasz Bergier, Agnieszka Włodyka-Bergier. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2017. — (Wydawnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie). — ISBN: 978-83-7464-946-9. — S. 133–141. — Bibliogr. s. 139–141, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: jakość wód, ozonowanie, bromiany(V), wody butelkowe

  keywords: water quality, bromate, bottle water, ozonation

5
6
 • Brom jako potencjalne zagrożenie jakości środowiska wodnego w rejonach eksploatacji górniczejBromine as a potential threat to the aquatic environment in areas of mining operations / Bogumiła WINID // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2013 t. 29 z. 2, s. 135–153. — Bibliogr. s. 148–152, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: brom, bromki, hydrogeochemia, jakość wód, ochrona środowiska w górnictwie

  keywords: bromine, bromides, hydrogeochemistry, water quality, environmental protection in mining

7
 • Eksploatacja złóż węglowodorów zlokalizowanych w obszarach chronionychExploitation of hydrocarbons and protected areas in Poland / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 919–929. — Bibliogr. s. 926-928, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
9
 • Evaluation of processes accompanying mine's water injection on the basis of hydrogeochemical modellingOcena procesów zachodzących podczas zatłaczania wód kopalnianych na podstawie modelowania hydrogeochemicznego / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // W: Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych : bezpieczeństwo – jakość – efektywność : praca zbiorowa : monografia / red. nauk. Adam Klich, Antoni Kozieł ; KOMAG. Instytut Techniki Górniczej. — Gliwice : Instytut Techniki Górniczej KOMAG, 2011. — Na okł., s. tyt. i w żywej paginie: Komeko 2011. — ISBN: 978-83-60708-47-7. — S. 281–287. — Bibliogr. s. 287, Streszcz., Summ. [s. 345]. — Tytuł przy tekście w jęz. pol.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • Geologiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do podziemnego magazynowania odpadówGeological aspects of injection wells used for underground storage / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 3, s. 539–546. — Bibliogr. s. 545–546, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Geologiczne i geochemiczne aspekty chłonności otworów wykorzystywanych do zatłaczania wód złożowychGeological and geochemical aspects of wells used for underground injection of formation waters / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2011 t. 13 cz. 2, s. 1985–1999. — Bibliogr. s. 1997–1998, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

12
 • Kryteria waloryzacji złóż węglowodorów w aspekcie ich ochronyCriteria for the valorization of hydrocarbon deposits in terms of their protection / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska = Annual Set The Environment Protection ; ISSN 1506-218X. — 2013 t. 15 cz. 3, s. 2204–2217. — Bibliogr. s. 2214–2216, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Metodyka wyboru optymalnej metody wyznaczania zasięgu stref ochronnych ujęć zwykłych wód podziemnych z uwzględnieniem warunków hydrogeologicznych obszaru RZGW w KrakowieMethodology of selecting the optimal method of the wellhead protection area delineation taking into account the hydrogeological conditions in areas administered by the Regional Water Management Board in Krakow / Robert DUDA, Bogumiła WINID, Robert ZDECHLIK, Magdalena Stępień. — Kraków : AGH WGGiOŚ, 2013. — 154 s.. — Bibliogr. s. 111–117, 146–148, Summ.. — ISBN: 978-83-88927-29-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Mineralne wody lecznicze Wysowej w świetle badań wskaźników hydrochemicznychMedical-mineral waters of Wysowa in focus of the hydrochemical indicators research / Bogumiła WINID, Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 457–466. — Bibliogr. s. 465–466, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_40.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, węglowodory, chemiczne metody oczyszczania

  keywords: hydrocarbons, environmental protection, chemical methods of treatment

15
 • Molecular structure and vibrational spectra of 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether (BDE 100) / Katarzyna CHRUSZCZ-LIPSKA, Bartosz Trzewik, Bogumiła WINID // Spectrochimica Acta. Part A, Molecular and Biomolecular Spectroscopy ; ISSN 1386-1425. — 2017 vol. 182, s. 50–57. — Bibliogr. s. 56–57, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-03-21. — tekst: https://goo.gl/GFERb2

 • keywords: Raman spectroscopy, IR spectroscopy, BDE 100, OFT calculations, 2,2',4,4',6-pentabromodiphenyl ether

16
 • Możliwości eksploatacji złóż węglowodorów w obszarach chronionych[Possibility to exploit hydrocarbon deposit in the protection areas] / Barbara ULIASZ-MISIAK, Bogumiła WINID // Wiadomości Naftowe i Gazownicze ; ISSN 1505-523X. — 2012 nr 3, s. 4–7. — Bibliogr. s. 7, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Możliwości zastosowania wskaźnika chlorkowo-bromkowego w badaniach genezy zasolenia i jakości wódPossibility of $Cl^{-}/Br^{-}$ ratio application in the studies of origin of salinity and water quality / Bogumiła WINID // Rocznik Ochrona Środowiska ; ISSN 1506-218X. — 2012 t. 14, s. 898–908. — Bibliogr. s. 905–907, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • Możliwości zastosowania wskaźnika chlorkowo-bromkowego w identyfikacji zanieczyszczenia wód płynami po szczelinowaniu hydraulicznymPossibilities of using chloride-bromide ratio in the identification of fracturing fluids contamination water / Bogumiła WINID // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2012 vol. 29 no. 1, s. 313–321. — Bibliogr. s. 320–321, Streszcz., Summ.. — Toż na dołączonym CD-ROMie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/DRILLING/2012-01/W_2012_1_28.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • Ocena stabilności składu chemicznego mineralnych wód leczniczych na przykładzie zmienności współczynników farmakodynamicznych w wodach z obszaru górniczego WysowaAssessment of therapeutic waters chemical composition stability on the basis of pharmacodynamic coefficients variability of waters in the Wysowa mining area / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 12, s. 98–110. — Bibliogr. s. 109–110, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: woda lecznicza, współczynniki farmakodynamiczne, Wysowa-Zdrój

  keywords: therapeutic water, pharmacodynamic coefficients, Wysowa-Zdroj

20
 • Ocena stanu składu hydrochemicznego wybranych wycieków KS Wieliczka na podstawie modelowania hydrogeochemicznegoEvaluation of hydrochemical composition of selected seepages in the Salt Mine Wieliczka on the example of hydrogeochemical modelling / Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 775–781. — Bibliogr. s. 781, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://goo.gl/fAK4Hm

 • słowa kluczowe: modelowanie hydrogeochemiczne, wody kopalniane, kopalnia soli Wieliczka, solanka

  keywords: Wieliczka Salt Mine, mine waters, brine, hydrogeochemical modeling

21
 • Ocena zmian jakości wód podziemnych w obrębie wysadu solnego „Dębina”Qualitative evaluation of groundwater changes within the saline diapir “Dębina” / Jan MACUDA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 489–495. — Bibliogr. s. 494–495, Streszcz., Summ.. — Toż. na CD-ROM-ie. — tekst: http://goo.gl/L5CsNH

 • słowa kluczowe: węgiel brunatny, wody podziemne, wysad solny "Dębina", odkrywka węgla brunatnego Bełchatów

  keywords: lignite, groundwater, saline diapir "Dębina", lignite opencast Bełchatów

22
23
 • Redukcja zanieczyszczeń węglowodorowych przy zastosowaniu metod chemicznychReduction of hydrocarbon contaminations with the use of chemical methods / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Bogumiła WINID // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 241–249. — Bibliogr. s. 248–249, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_23.pdf

 • słowa kluczowe: ochrona środowiska, węglowodory, chemiczne metody oczyszczania

  keywords: hydrocarbons, environmental protection, chemical methods of treatment

24
25
 • Removal of hydrocarbon contaminations in water environment with the use of adsorbent / Aleksandra LEWKIEWICZ-MAŁYSA, Renata ROGOWSKA-KWAS, Bogumiła WINID // W: 12\textsuperscript{th} Conference on Environmental and mineral processing : 5.–7.6. 2008, VŠB-TU Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / eds. Fečko Peter, Čablik Vladimir ; VŠB – Technical University of Ostrava. Faculty of Mining and Geology. Institut of Environmental Engineering. — Ostrava : [VŠB–TU], 2008. — ISBN: 978-80-248-1776-7. — S. 67–71. — Bibliogr. s. 70–71, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych