Wykaz publikacji wybranego autora

Monika Bochenek, mgr

doktorant

Wydział Zarządzania
WZ-kzokpg, Katedra Zarządzania Organizacjami, Kadrami i Prawa Gospodarczego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • Finansowanie ochrony środowiska w województwie małopolskim ze źródeł europejskich w aspekcie okresu programowania 2014–2020Financing of environmental protection in the Malopolska region based on suport from European sources in the aspect of the programme for 2014–2020 / Monika BOCHENEK // W: Gospodarka komunalna, nowe rozwiązania i technologie / pod red. Barbary Marczewskiej. — Warszawa : Wydawnictwo „Seidel-Przywecki”, 2015. — ISBN: 978-83-60956-42-7. — S. 233–247. — Bibliogr. s. 247, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnych[Personal aspects of the success of the educational project implemented using agile methodologies] / Monika BOCHENEK // W: Zasoby i osiągnięcia organizacji : II Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 1–2 czerwca 2015 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Katowice : s. n.], [2015]. — S. 6. — Afiliacja : Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Personalne aspekty sukcesu projektu edukacyjnego realizowanego z zastosowaniem metodyk zwinnychPersonal aspects of the success of the educational project implemented using agile project management / Monika BOCHENEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2015 nr 244, s. 7–16. — Bibliogr. s. 15–16, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi, zespół projektowy, metodyki zwinne

  keywords: human resources management, project team, agile methodology

4
 • Pomiar i ocena efektywności edukacyjnych projektów partnerskich wdrażanych przez jednostki samorządu terytorialnego[The measurement and the evaluation of the effectiveness of educational partner projects implemented by self-government units] / Monika BOCHENEK, Alina Zając // W: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020 : materiały konferencyjne : Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 roku / Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Bank Polski. — [Rzeszów] : Regionalna Izba Obrachunkowa ; Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, [2016]. — ISBN: 978-83-65441-20-1. — S. 63–64. — M. Bochenek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz

 • słowa kluczowe: projekt, finanse publiczne, efektywność projektów, ewaluacja

5
 • Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego – wyniki badań pilotażowychInter-organizational projects of local government units – the results of pilot studies / Monika BOCHENEK // Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach ; ISSN 2083-8611. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Studia Ekonomiczne ; ISSN: 2083-8603. — Wariant tytułu: Studia Ekonomiczne : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. — 2016 nr 299, s. 48–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: projekt, współpraca międzyorganizacyjna, projekt międzyorganizacyjny, jednostka samorządu terytorialnego - powiat

  keywords: project, inter-organizational collaboration, project inter-organization, a local government unit - powiat

6
 • Projekty międzyorganizacyjne jednostek samorządu terytorialnego - wyniki badań pilotażowych[Inter-organizational projects of local government units - the results of pilot studies] / Monika BOCHENEK // W: Zmiany - innowacje - kreatywność : III Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Kraków 23–24 maja 2016 : streszczenia artykułów / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Rachunkowości Międzynarodowej. — [Kraków : s. n.], [2016]. — S. 13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Projekty partnerskie jednostek samorządu terytorialnego z uczelniami wyższymi szansą na rozwój sektora publicznego w powiecie nowosądeckim na przykładzie projektu „Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja powiatu nowosądeckiego”Partner projects between self-government units and higher education institutions as a chance of development of the Public Sector in the Nowy Sącz County on the example of the Project „Professional Clerk - Modern Administration of the Nowy Sącz County” / Monika BOCHENEK, Alina Zając // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2016 t. 17 z. 7 cz. 1 Humanistyczne aspekty zarządzania wiedzą i kompetencjami, s. 307–322. — Bibliogr. s. 321–322, Abstr.. — tekst: http://piz.san.edu.pl/docs/e-XVII-7-1.pdf

 • keywords: project management, project, European funds, partner project

8
 • Zarządzanie projektami finansowymi z funduszy UE w jednostkach samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu nowosądeckiego[Project management financial from funds the EU, in self-government units on the example of the Nowy Sącz district] / Monika BOCHENEK // W: Problemy zarządzania w jednostkach samorządu terytorialnego / red. nauk. Beata Banachowicz, Katarzyna Wojtaszczyk, Małgorzata Żak-Skwierczyńska. — Łódź : Katedra Zarządzania Miastem i Regionem. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, 2015. — ISBN: 978-83-943058-1-9. — S. 287–303. — Bibliogr. s. 302–303. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Zarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle ManagementManagement of a partner project co-financed with the outside funds using the method of Project Cycle Management / Monika BOCHENEK, Alina Zając // Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy / Uniwersytet Rzeszowski. Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych ; ISSN 1898-5084. — 2017 z. 49, s. 322–334. — Bibliogr. s. 332–333, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: projekt, fundusze europejskie, PCM, projekt partnerski, zarządzanie projektmi

  keywords: project management, project, European funds, PCM, a partnership project

10
 • Zarządzanie projektem partnerskim współfinansowanym ze środków funduszy zewnętrznych przy zastosowaniu metody Project Cycle Management[Management of a partner project co-financed with the outside funds using the method of Project Cycle Management] / Monika BOCHENEK, Alina Zając // W: Kondycja finansowa jednostek samorządu terytorialnego a możliwości wynikające z perspektywy finansowej 2014–2020 : materiały konferencyjne : Rzeszów, 23–24 czerwca 2016 roku / Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Narodowy Bank Polski. — [Rzeszów] : Regionalna Izba Obrachunkowa ; Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, [2016]. — ISBN: 978-83-65441-20-1. — S. 65–66. — M. Bochenek - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza ; dod. afiliacja: Powiatowe Centrum Funduszy Europejskich, Nowy Sącz

 • słowa kluczowe: zarządzanie projektami, projekt, fundusze europejskie, PCM, projekt partnerski

11
 • Zarządzanie projektem partnerskim w sektorze publicznym jako przejaw nowoczesnej formy zarządzania w administracji publicznej w PolsceManagement of the project partner in the public sector as a manifestation of modern forms of management in public administration in Poland / Monika BOCHENEK // Przedsiębiorczość i Zarządzanie ; ISSN 1733-2486. — 2017 t. 18 z. 4 cz. 2 Agile commerce – technologie przyszłości, s. 11–23. — Bibliogr. s. 21–23, Abstr.. — Afiliacja autorki: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: project management, partner project, governance

12
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym[The importance of inter-organizational cooperation in the public sector] / Monika BOCHENEK // W: Globalizacja i czynniki rozwoju : IV ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu Zarządzanie – rachunkowość – nowe technologie : Szczyrk 5–6 czerwca 2017 / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Wydział Finansów i Ubezpieczeń. Katedra Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej. — [Polska : s. n.], [2017]. — S. 5. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekt partnerski, good governance

13
 • Znaczenie współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznymThe importance of inter-organizational cooperation in the public sector / BOCHENEK Monika // Marketing i Rynek ; ISSN 1231-7853. — 2017 R. 24 nr 10 dod.: CD, s. 103–118. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 116–118, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: współpraca międzyorganizacyjna, projekt partnerski, sektor publiczny

  keywords: public sector, collaborative project, inter-organization cooperation

14
 • Źródła finansowania startupów w Województwie Małopolskim ze szczególnym uwzględnieniem RPO na lata 2014–2020[Sources of financing startups in the Malopolska, with particular taking into account the RPO for 2014–2020] / Monika BOCHENEK // W: ”Innowacyjne pomysły młodych naukowców: nauka – startup – przemysł” : konferencja organizowana w ramach Małopolskiego Festiwalu Innowacji : 28–29 maja 2015, Kraków / red. nauk. Joanna Kulczycka. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, cop. 2015. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-62922-48-2. — S. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych