Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Blum, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kwzmk, Katedra Wytrzymałości, Zmęczenia Materiałów i Konstrukcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901878

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 15, z ogólnej liczby 15 publikacji Autora


1
 • 110 lat krzyża na Giewoncie : udział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w kompleksowym zabezpieczeniu konstrukcji : praca zbiorowaThe hundred and tenth anniversary of the cross on Mount Giewont / pod red. Tadeusza MIKOSIA i Artura BLUMA ; [aut.: Artur BLUM, Władysław BOROWIEC, Jan DEJA, Łukasz GOŁEK, Zbigniew KĘDZIERSKI, Łukasz KOTWICA, Tadeusz MIKOŚ, Janusz STĘPIŃSKI, Marek SZCZERBIŃSKI, Stefan Skiba, Zbigniew Moździerz, Paweł Skawiński, Mariusz Ciemiera, Andrzej Ciszewski, Adam Przewoźnik, Adam Bachleda-Curuś, Kamil Haremski]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2012. — 175, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0454). — Bibliogr. przy rozdz., Streszcz., Abstr.. — ISBN: 978-83-7464-456-3

2
 • Analiza metalograficzna i akustyczna stali konstrukcyjnej z wtrąceniami niemetalicznymiMetallographic and acoustic emission analysis of structural steel with non-metallic inclusions / Adam KRUK, Grzegorz MICHTA, Artur BLUM // Energetyka (Warszawa) / Centralny Zarząd Energetyki, Stowarzyszenie Elektryków Polskich ; ISSN 0013-7294. — 2012 nr 11, s. 711–715. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Summ.. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • An influence of technological contraflexure of crane bridges its durabilityAnaliza wpływu przegięcia technologicznego mostów dźwignicowych na ich trwałość wytrzymałościową / Artur BLUM, Kamil Haremski // Problemy Transportu = Transport Problems ; ISSN 1896-0596. — 2010 vol. 5 iss. 1, s. 5–14. — Bibliogr. s. 14, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Assessment of the possibility of increasing a load-carrying strength of truss bridges of overhead travelling cranesOcena możliwości zwiększenia nośności wytrzymałościowej kratownicowych mostów suwnic pomostowych / Michał MUSIOŁ, Artur BLUM // Problemy Transportu = Transport Problems ; ISSN 1896-0596. — 2013 t. 7 z. 3, s. 41–52. — Bibliogr. s. 52, Summ., Streszcz.

 • keywords: finite element method, truss bridges, cranes

5
 • Eksperymentalna analiza sprężanych technologicznie konstrukcji cienkościennychExperimental analysis of technological prestressed thin-walled structures / Dorota Chodorowska, Artur BLUM // W: XXIII Sympozjum Mechaniki Eksperymentalnej Ciała Stałego [Dokument elektroniczny] : Jachranka 15–18 października 2008 : materiały = 23\textsuperscript{rd} Symposium on Experimental Mechanics of Solids : proceedings. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Warszawa : Politechnika Warszawska], [2008]. — 1 dysk optyczny. — S. [1–6]. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. [6], Streszcz.. — Streszczenie także W: XXIII Sympozjum mechaniki eksperymentalnej ciała stałego im. prof. Jacka Stupnickiego = 23rd Symposium on Experimental mechanics of solids in memory of prof. Jacek Stupnicki : Jachranka, 15–18 października 2008 . — [Warszawa : Politechnika Warszawska. Instytut Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej, 2008]. — S. 8. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Emergency diagnostics of load-carrying structures into the works transportDiagnostyka ustrojów nośnych urządzeń transportu bliskiego / Artur BLUM, Kamil Haremski // Problemy Transportu = Transport Problems ; ISSN 1896-0596. — 2010 vol. 5 iss. 2, s. 91–99. — Bibliogr. s. 99, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Klasy przekrojów oraz ich wpływ na nośność konstrukcji cienkościennychCross-section classes and their influence on load capacity of thin-walled structures / Artur BLUM, Kamil Haremski, Dominika Najder // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 312–319. — Bibliogr. s. 319, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Ocena stanu technicznego wieloletnio eksploatowanych mostów suwnicowych[Method of technical evaluation of crane bridges after its long time operating] / Artur BLUM, Jarosław Pawłowski // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2009 nr 6, s. 122–125. — Bibliogr. s. 125

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
10
 • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BLUM Artur, KOWAL Janusz, Niezgodziński Tadeusz, MACHNIEWICZ Tomasz, Biliński Krzysztof, MICHTA Grzegorz, KRUK Adam, ŁATA Tomasz. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 407463 A1 ; Opubl. 2015-09-14. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2015  nr 19, s. 12-13. — Błędnie podano nazwisko: Micha Grzegorz. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL407463A1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

  keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase

11
 • Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych[Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Artur BLUM, Janusz KOWAL, Tadeusz Niezgodziński, Tomasz MACHNIEWICZ, Krzysztof Biliński, Grzegorz MICHTA, Adam KRUK, Tomasz ŁATA. — Int.Cl.: B23K 101/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 222796 B1 ; Udziel. 2015-11-25 ; Opubl. 2016-09-30. — Zgłosz. nr P.407463 z dn. 2014-03-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL222796B1.pdf

 • słowa kluczowe: pomiar naprężeń, wtrącenia niemetaliczne, dźwigar suwnicy, blachownica, pas dolny blachownicy, pęknięcia lamelarne, technologiczne sprężanie, transformacja Aistowa, spawanie dodatkowej nakładki stalowej, zwiększenie trwałości zmęczeniowej

  keywords: stress measurement, nonmetallic inclusions, crane girder, plate girder, bottom girder belt, lamellar cracks, technological prestrssing, Aistow transformation, welding additional steel plate, fatigue life increase

12
 • Stateczność konstrukcji cienkościennych sprężanych technologicznie[Stability of thin walled structures after its technological prestressing] / Artur BLUM, Dorota Chodorowska. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2008. — 153, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0316). — Bibliogr. s. 153-[154]. — ISBN: 978-83-7464-203-3

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Trwałe ugięcia blachownicowych belek podsuwnicowych oraz metoda ich regeneracji[Analysis of permanently deflected crane beams and method its regeneration] / Artur BLUM, Kamil Haremski, Adam Przewoźnik // Dozór Techniczny ; ISSN 0209-1763. — 2009 nr 3, s. 57–61. — Bibliogr. s. 61

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Wpływ pęknięć lamelarnych na konstrukcje nośne maszyn oraz metoda ich identyfikacjiInfluence of lamelar ruptures on supporting structures of machines and method of their identification / Artur BLUM, Kamil Haremski, Dominika Najder // W: Bezpieczeństwo pracy urządzeń transportowych w górnictwie : IV międzynarodowa konferencja : Ustroń, 5–7 listopada 2008 r. / Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o. o.. — Lędziny : CBiDGP, [2008]. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 83-922183-88. — S. 306–311. — Bibliogr. s. 311, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Wpływ sprężania technologicznego na imperfekcje blach środnikowych dźwigarów blachownicowychInfluence of technological prestressing on imperfections of plated girders' web / A. BLUM, D. Chodorowska // W: XII Sympozjum stateczności konstrukcji = Stability of structures XII\textsuperscript{th} symposium : Zakopane 7–11 września 2009 / red. Katarzyna Kowal-Michalska, Radosław J. Mania. — Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, [2009]. — ISBN10: 83-914019-6-0. — S. 109–116. — Bibliogr. s. 116, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych