Wykaz publikacji wybranego autora

Danuta Bielewicz, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
WWNiG-kwg, Katedra Wiertnictwa i Geoinżynierii


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 901163

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 23, z ogólnej liczby 23 publikacji Autora


1
 • 50-lecie współpracy Instytutu Wiertnictwa i Płynów Złożowych z Wydziałem Wiertnictwa, Nafty i Gazu[50 years of cooperation with the Institute of Drilling and Reservoir Fluids with the Faculty of Drilling, Oil and Gas] / Danuta BIELEWICZ, Tomasz ŚLIWA // Biuletyn AGH : magazyn informacyjny Akademii Górniczo-Hutniczej ; ISSN 1898-9624. — Tytuł poprz.: Biuletyn Informacyjny Pracowników Akademii Górniczo-Hutniczej. — 2015 nr 87, s. 22–23. — Afiliacja autorów: Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Badania laboratoryjne nad doborem cieczy nadpakerowej do zastosowania w niskich temperaturach na platformie morskiejExperimental study on packer fluids selection for low temperature offshore applications / Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Danuta BIELEWICZ, Daniel Dyndor // Technika Poszukiwań Geologicznych. Geotermia, Zrównoważony Rozwój ; ISSN 0304-520X. — 2008 R. 47 z. 1–2, s. 167–177. — Bibliogr. s. 174, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Badania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do płuczek HDDApplication of new cationic-nonionic copolymer in HDD muds – laboratory research / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 423–427. — Bibliogr. s. 426–427, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • Badania laboratoryjne nad zastosowaniem nowego kopolimeru kationowo-niejonowego do płuczek HDDApplication of new cationic-nonionic copolymer in HDD muds – laboratory research / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 50. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • Badania przydatności nowo zsyntezowanej sulfonowanej skrobi S1 do płuczek wiertniczych na tle innych surowców skrobiowychLaboratory research of new sulfonated starch S1 for drilling mud applications with different starch comparison / Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Zuzanna Buczek-Kucharska, Marta Wysocka, Ewa Witek // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2008 t. 25 z. 2, s. 211–217. — Bibliogr. s. 217, Streszcz., Summ.. — toż. Na CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl.atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2008-02/W_2008_2_07.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Badania skuteczności działania inhibitorów korozji dla wytypowanych odmian stali w środowisku cieczy kwasującejThe research on efficiency of corrosion inhibitors for selected types of steel in the acid environment / Bogusława Fabia, Danuta BIELEWICZ, Agnieszka Stachowicz // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2011 t. 28 z. 4, s. 661–670. — Bibliogr. s. 669–670, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • Bentonite modifications with new biopolymers for HDD mud / Łukasz Boniecki, Daniel Dyndor, Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI // Mineralogia – Special Papers ; ISSN 1899-8518. — Tytuł poprz.: Mineralogia Polonica – Special Papers ; ISSN: 1896-2203. — 2008 vol. 33, s. 48. — MECC'08 : 4th Mid-European Clay Conferenc 2008 : Zakopane, Poland, September 22–27, 2008 : abstracts / eds. Katarzyna Górniak, Tadeusz Szydłak, Monika Kasina, Marek Michalik, Beata Zych-Habel. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

8
 • Biodegradowalna, poliamfolityczna płuczka wiertnicza do dowiercania złóż[Biodegradable polymapholytic drilling fluid for the well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Dariusz KNEZ, Edgar Bortel, Ewa Witek. — Int.Cl.: C09K 8/12\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206546 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.373829 z dn. 2005-03-21. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206546B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biodegradowalność

  keywords: drilling fluids, biodegradation

9
10
11
12
 • Flokulacja suspensji ilastych i płuczek wiertniczych z zastosowaniem nowoopracowanych flokulantów kationowychFloculation of bentonite suspensions and drilling muds with new cationic floccluants using / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // W: Oil–Gas AGH'2009 : XX międzynarodowa konferencja : Nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie : Cracow, 27–29 May, 2009 : zbiór abstraktów = 20\textsuperscript{th} international conference : New methods and technologies in petroleum geology, drilling, geoengineering, reservoir engineering and gas engineering : abstracts book / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : AGH. WWNiG, [2009]. — ISBN: 978-83-917286-5-9. — S. 51. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
 • Flokulacja suspensji ilastych i płuczek wiertniczych z zastosowaniem nowo opracowanych flokulantów kationowychFloculation of bentonite suspensions and drilling muds with new cationic floculants using / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta Wysocka // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2009 t. 26 z. 1–2, s. 429–434. — Bibliogr. s. 433–434, Streszcz., Summ.. — Toż. Na CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

14
 • Pasta do obciążania płuczek wiertniczych wraz z płuczką wiertniczą do dowiercania złóż węglowodorów[Paste for loading drilling fluids with drilling fluid for the hydrocarbon well completion] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: WYSOCKI Sławomir, BIELEWICZ Danuta, Sochacka Anna, Stąsiek Łukasz. — Int.Cl.: C09K 8/03\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392052 A1 ; Opubl. 2012-02-13. — Zgłosz. nr P.392052 z dn. 2010-08-03 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2012  nr 4, s. 13. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392052A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • Płuczka wiertnicza do dowiercania złóż węglowodorów[Drill-in mud ] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Anna Sochacka, Łukasz Stąsiek. — Int.Cl.: C09K 8/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215106 B1 ; Udziel. 2013-01-18 ; Opubl. 2013-10-31. — Zgłosz. nr P.392052 z dn. 2010-08-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215106B1.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, wiertnictwo, płuczki do dowiercania złóż węglowodorów

  keywords: drilling, drilling mud, drill-in mud

16
 • Płyny wiertnicze[Drilling fluids] / Danuta BIELEWICZ. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2009. — 451 s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0359). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-281-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • Sposób odwadniania suspensji ilastych, zwłaszcza płuczek wiertniczych[Method of clay suspension drainage, preferably the drilling fluids] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BIELEWICZ Danuta, WYSOCKI Sławomir, WYSOCKA Marta, Rydzik Marcin, Izdebski Sylwester. — Int.Cl.: E21B 21/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 384901 A1 ; Opubl. 2009-10-12. — Zgłosz. nr P.384901 z dn. 2008-04-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 21, s. 18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL384901A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • System płuczkowy przeznaczony do wierceń typu HDD z nowym polimerem PT-52Mud system for HDD drilling with new PT-52 polymer / Bogusława Fabia, Robert Chlebosz, Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ // Wiertnictwo, Nafta, Gaz = Drilling, Oil, Gas ; ISSN 1507-0042. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 0860-1860. — 2010 t. 27 z. 1–2, s. 137–146. — Bibliogr. s. 146, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy 2010 : górnictwo otworowe : XXI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna Oil-Gas AGH 2010 = 21st international conference Oil-Gas AGH 2010 : [„nowe metody i technologie w geologii naftowej, wiertnictwie, geoinżynierii, inżynierii złożowej i gazownictwie”] : Zakopane, 27–29 maja 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — Opis wg obwoluty. — Toż na dołączonym CD-ROM-ie. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/WIERTNICTWO/2010-1-2/W_2010_1-2_12.pdf

 • słowa kluczowe: płuczki wiertnicze, biopolimery, HDD, horyzontalne przewierty kierunkowe, PT-52

  keywords: biopolymers, drilling mud, HDD, horizontal directional drilling, PT-52

19
20
 • Środek inhibitujący hydratację skał ilastych oraz płuczka wiertnicza do przewiercania skał ilastych[Agent inhibiting hydration of argillaceous rock as well as drilling fluid designed to rebore argillaceous rocks] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Danuta BIELEWICZ, Edgar Bortel, Ewa Witek, Sławomir WYSOCKI, Marta WYSOCKA, Barbara Siniarska. — Int.Cl.: C09K 8/035\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 200403 B1 ; Udziel. 2008-06-25 ; Opubl. 2009-01-30. — Zgłosz. nr P.360512 z dn. 2003-06-05. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL200403B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
 • Technologia płuczek wiertniczych[Technology of drilling fluids] / Danuta BIELEWICZ, Alfons Dudek, Andrzej Goc, Zdzisław Herman // W: Poradnik górnika naftowego : praca zbiorowa. T. 2, Wiertnictwo / red. nacz. Stanisław Rychlicki ; red. t. Stanisław Stryczek. — Kraków : Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, 2015. — ISBN dla t. 2: 978-83-930991-3-9. — ISBN: 978-83-930991-0-8. — S. 637–708. — Bibliogr. s. 708. — D. Bielewicz - afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

22
 • Water-based drilling fluids : selection and description / Danuta BIELEWICZ. — Krakow : AGH University of Science and Technology Press, 2012. — 207, [1] s.. — Bibliogr. s. 203–[208]. — ISBN: 978-83-7464-479-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • Weighting of new starch-polymer salted mud with PT-23 polymer / Sławomir WYSOCKI, Danuta BIELEWICZ, Marta WYSOCKA, Damian LEWICKI, Joanna WILASZEK // AGH Drilling, Oil, Gas ; ISSN 2299-4157. — Tytuł poprz.: Wiertnictwo, Nafta, Gaz ; ISSN: 1507-0042. — 2014 vol. 31 no. 1 dod.: CD, s. 157–165. — Bibliogr. s. 165, Summ.

 • keywords: drilling muds, weighting materials, starch mud