Wykaz publikacji wybranego autora

Michał Betlej, mgr inż.

asystent

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgbg, Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-7631-0134

ResearcherID: A-6019-2017

Scopus: brak

PBN: 909417

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 11, z ogólnej liczby 11 publikacji Autora


1
 • Analiza statyczna kładki dla pieszych typu HelixStatic analysis of Helix footbridge / Michał Gałuszka, Henryk CIUREJ, Michał BETLEJ // W: Mosty przemiany w projektowaniu i technologiach budowy : seminarium naukowo-techniczne Wrocławskie Dni Mostowe : Wrocław, 28-29 listopada 2017 / red. Jan Biliszczuk, Jerzy Onysyk. — Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, [2017]. — ISBN: 978-83-7125-275-4. — S. 443–450. — Bibliogr. s. 449-450, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

2
 • Analiza wpływu stałych fizycznych i geometrycznych na deformacje walcowych konstrukcyjnych elementów gumowychAnalysis of influence physical and geometrical constants on deformations of cylindrical rubber-elements in construction / Marian PALUCH, Michał BETLEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 509–517. — Bibliogr. s. 517, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_51.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • Kształtowanie geometrii kładki dla pieszych typu helixForming the geometry of helix footbridge / Michał Gałuszka, Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2017 nr 7, s. 68–70. — Bibliogr. s. 70, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: modelowanie parametryczne, helisa, kładka dla pieszych

  keywords: parametric modeling, footbridge, helix

4
 • Logistyka miasta dla pieszych i rowerzystów na przykładzie miasta KrakowaLogistics city for pedestrians and cyclists on the example of Krakow / RADZIEJOWSKA Aleksandra, BETLEJ Michał, BARTOS Maciej // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 2 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane cz. 4, s. 5440-5448. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5447-5448, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: zrównoważony rozwój, Kraków, logistyka miasta, piesi, rowerzyści

  keywords: sustainable development, Cracow, logistics city, cyclists, pedestrians

5
 • Modelowanie numeryczne zasięgu strefy spękań i zawału w otoczeniu wyrobisk eksploatacyjnych[Numerical modelling of caving and failure zone range around excavation openings] / Marek CAŁA, Agnieszka STOPKOWICZ, Michał KOWALSKI, Michał BETLEJ // W: Zagrożenia i technologie : praca zbiorowa / pod red. Józefa Kabiesza. — Katowice: Główny Instytut Górnictwa, 2012. — Na obwol.: GzN2012 : Górnicze Zagrożenia Naturalne 2012. — ISBN: 978-83-61126-48-5. — S. 65–76. — Bibliogr. s. 76. — Afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
 • Rozwój idei stref woonerf w Polsce na przykładzie miasta ŁodziDevelopment of woonerven idea in Poland / Michał BETLEJ, Aleksandra RADZIEJOWSKA // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2016 nr 6, s. 68–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

7
 • The application of the PAN reclamation model on he example of former landfills Cracow Soda Works ”Solvay” / M. Gliniak, M. BETLEJ, A. MITURA // W: MEC2015 [Dokument elektroniczny] : Mineral Engineering Conference : 14–17 September, Szczwanica / eds. Magdalena Staszewska, Monika Orlof-Naturalna. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Polska : s. n.], [2015]. — Dysk Flash. — S. 78–87. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 84–86, Abstr.. — Referat opublikowany w Session ME

 • keywords: Krakow Soda Plant, PAN reclamation model

8
 • Trójwymiarowa analiza stateczności zbocza w skomplikowanych warunkach geologicznychThree-dimensional slope stability analysis in complicated geological conditions / Marek CAŁA, Michał BETLEJ // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2010 R. 34 z. 2, s. 141–148. — Bibliogr. s. 147–148, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2010-02/GG_2010_2_11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

9
 • Wpływ wielkości geometrycznych na częstotliwości drgań własnych kompozytowego dyfuzora laminatowegoAn sensitivity of a shape and size parameters on eigenfrequency and eigenmodes of a composite fan stacks / Michał BETLEJ, Henryk CIUREJ, Edyta PIĘCIORAK // Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture ; ISSN 2300-5130. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Seria: Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; ISSN: 0209-2646. — 2017 t. 34 z. 64, s. 317–334. — Bibliogr. s. 334, Summ.

 • słowa kluczowe: dyfuzor FRP, drgania własne, powłoka kompozytowa

  keywords: composite fan stacks, vibration of fan stack, diffuzor FRP

10
 • Wybrane aspekty trójwymiarowego modelowania numerycznego stateczności zboczy w warunkach skomplikowanej budowy geologicznejChosen aspects of three dimensional slope stability analysis in complex geological conditions / Marek CAŁA, Michał BETLEJ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 6, s. 64–69. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 69, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • Wybrane aspekty trójwymiarowego modelowania numerycznego stateczności zboczy w warunkach skomplikowanej budowy geologicznejChosen aspects of three dimensional slope stability analysis in complex geological conditions / Marek CAŁA, Michał BETLEJ // W: Warsztaty Górnicze z cyklu “Zagrożenia naturalne w górnictwie” [Dokument elektroniczny] : Jaworzno : 16–18 czerwca 2010 : materiały konferencji naukowej. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [S. l. : s. n.], [2010]. — 1 dysk optyczny. — S. 88–98. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 98, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych